Poslanicima prezentovana studija izvodljivosti „Komunalni projekat u Brčko distriktu BiH“

mala DSCN5567Studiju  izvodljivosti „Komunalni projekat u Brčko distriktu BiH“ poslanicima Skupštine Brčko distrikta BiH prezentovali su konsultanti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). 

Opširnije...

Održan pripremni sastanak šefova poslaničkih klubova

mala foto pripremni sastanak

Nova, 16. redovna, sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH, bit će održana 27. septembra 2017. godine, dogovoreno je danas na pripremnom sastanku šefova poslaničkih klubova. 

Prema utvrđenom dnevnom redu pred poslanicima će se naći Nacrt zakona o nasljeđivanju i Nacrt zakona o vanparničnom postupku u drugom čitanju. 

Bit će razmatrani izvještaji Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2016. godinu,  kao i Plan i program rada za 2017. godinu. U dnevni red je uvršten i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za prvo polugodište ove godine kao i šestomjesečni izvještaj o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH. Pred poslanicima će se naći i  izvještaji o reviziji finansijskog poslovanja u prethodnoj godini u nekoliko odjeljenja i institucija Distrikta kao i izvještaji o reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu JP „Komunalno Brčko“ i JP “Putevi Brčko“.

Na dnevnom redu 16. redovne sjednice je i Izvještaj VSTV-a BiH za 2016. godinu kao i više informacija: Informacija o stanju bezbjednosti za period januar-juni 2017. godine, Informacija o provođenju svih postupaka za utvrđivanje i naplatu akcize od strane Porezne uprave Brčko distrikta BiH, Informacija o poštovanju odluke o ograničavanju upotrebe svih duhanskih proizvoda u službenim prostorijama Skupštine Brčko distrikta BiH i Informacija o realizaciji zaključaka s okruglog stola o borbi protiv korupcije.

Održana sjednica Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetske komisije

mala mandat-imunit kom 21 9 17

 Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta  BiH utvrdila je tekst javnog poziva za izbor člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana Distrikta. Javni poziv bit će otvoren 15 dana nakon objavljivanja u tri dnevna lista a bit će dostupan i na zvaničnoj internet stranici Skupštine Brčko distrikta BiH. Član Pravosudne komisije iz reda građana bira se na period od četiri godine a pravo prijave po javnom pozivu imaju svi građani i građanke Brčko distrikta koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz javnog poziva. 

Čestitka predsjednika i dopredsjednika Skupštine povodom Nove 1439. hidžretske godine.

„Po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 20. septembra s akšam-namazom nastupa nova 1439. hidžretska godina, a prvi dan te nove godine je 21. septembra.

Tim povodom, svim muslimanima i muslimankama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine i dijaspore, upućujemo iskrene čestitke sa željom da nastupajuća Nova hidžretska godina donese blagostanje, radost, napredak i zdravlje, te da je sa najmilijima dočekaju u sreći i veselju.

Želimo da ova nova godina podari slogu, ujedini srca u dobru, naš Distrikt učvrsti u napretku, našu domovinu čuva u blagostanju a svim ljudima ukaže na puteve sreće i uspjeha.

Neka je svima sretna i berićetna hidžretska 1439. godina!“

Dopredsjednik Skupštine                                                                                       Predsjednik Skupštine

      Ivo Filipović                                                                                                           Esed Kadrić 

Održana šesta sjednica skupštinske Komisije za borbu protiv korupcije

mala DSCN5524Komisija za borbu protiv korupcije razmatrala je Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u vezi s pitanjem poslanika Peje Mendeša, a koje se odnosilo na dodjelu podsticaja za stočarsku proizvodnju u 2016. godini. Zaključeno je da se rasprava o ovom pitanju obavi na narednoj sjednici Komisije uz prisustvo predstavnika Kancelarije za reviziju javnog sektora, nadležnog Odjeljenja i Upravne inspekcije kako bi Komisija dobila dodatna pojašnjenja.

Na idućoj sjednici ponovo će se raspravljati i o Informaciji Odjeljenja za prostorno planiranje  i imovinskopravne polove o projektu izgradnje tržnice Arizona, koja je u dnevni red Komisije za borbu protiv korupcije također uvrštena po zahtjevu poslanika Peje Mendeša. Osim predstavnika Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove Komisija je zatražila da raspravi o ovom pitanju prisustvuju predstavnici Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, izvjestilac Koordinacionog tijela za sklapanje ugovora i predstavnici Pravobranilaštva.

-Komisija za borbu protiv korupcije ima dosta predmeta koji dolaze iz institucija i od strane pojedinaca. Nastoji doći do informacija o tome da li je bilo nepravilnosti  i da li su sumnje opravdane, od čega zavise i naše dalje aktivnosti - rekao je Adem Ribić, predsjedavajući Komisije.

Komisija je zaključila da zatraži od Skupštine da na prvoj narednoj sjednici razmatra realizaciju zaključaka s Okruglog stola posvećenog pitanjima borbe protiv korupcije od 13. 07. 2017. godine.

Održana 2. sjednica Komisija za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima

mala DSCN5510Komisija za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima razmatrala je više zahtjeva za postavljanje i izgradnju spomen-obilježja u nekoliko mjesnih zajednica Brčko distrikta BiH.

Mišljenjem koje je donijela nakon razmatranja zahtjeva mjesnih zajednica Gluhakovac, Brezovo Polje, Meraje, Brod i zahtjeva Udruženja veterana za postavljanje spomenika u MZ 4. Juli, Komisija se obavezala da u narednom periodu organizuje izlazak na teren, kako bi u razgovoru s podnosiocima zahtjeva pokušala iznaći rješenja. Komisija je konstatovala da prema Zakonu o spomenicima i simbolima zahtjevi Uprave pravoslavnog hrama u Ceriku i Crkvene općine Bijela nisu predmet verifikacije ove komisije, zbog čega će od Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove i Stručne službe tražiti pojašnjenje u vezi s dostavljanjem ovih zahtjeva Komisiji.