ING Registar / 2011

999. od broja 408
407.46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za mart 2011. godine-BOS
406. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansiskog izvještaja JP Radio Brčko za 2010. godinu sa analizom postoječeg stanja s prijedlogom mjera za unapređivanje rada-BOS
405. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2010. godinu
404. 46. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela vodovodne mreže u dijelu ulice Sulje Kahrimana - KlanaćBOS
403. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa subvencionisanja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivredn gazdinstava za 2011.
402. 46. redovna sjednica - Odluka o razrješenju gradonačelnika Brčko distrikta BiH
401. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetske komisije o dođeli mandata Osmanu Mulahaliloviću i Sabiri Mujkić -BOS
400. 46. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata poslanika Šemse Sakovića i Sejfudina Zahirovića-BOS
399. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoć za 2010. godinu -BOS
398. 45. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Komunalno Brčko d. o. o. Brčko distrikt BiH-BOS
397. 45. redovna sjednica - Odluke o promjeni namjene javnog dobra-BOS
396. 45. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja planiranog spoja ulica Derviševića i Trebinjčevića-BOS
395. 45. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti -Komisija za uslovni otpust-BOS
394. 45. redovna sjednica- Odluka o održvanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti-BOS
393. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 43 redovne sjednice Skupštine-BOS
392. 44. redovna sjednica - Zaključak - stanje privrede-BOS
391. 44. redovna sjednica - Zaključak - nadoknada šteta nastalih usljed poplava-BOS
390.44. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za februar 2011.-BOS
389.44. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaj o radu Pravobranilaštava za januar 2011.-BOS
388. 44. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Nezavisnog odbora-BOS
387. 44. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2010.godinu-BOS
386. 44. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg puta - MZ Prijedor - zaselak Vujići-BOS
385. 44. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -bušenje bunara i izgradnja bunarske kućice - Donji brezik-BOS
384. 44. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova za korisnike stalne socijalne pomoči-BOS
383. 44. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste-BOS
382. 44. redovna sjednica - Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja-BOS
381. 44. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 42 redovne sjednice Skupštine-BOS
380. 43. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2010. godinu -BOS
379. 43. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana za period april 2011. - januar 2012. godine -BOS
378. 43. redovna sjednica - Odluka o povlačenju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama iz skupštinske procedure -BOS
377. 43. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 41 redovne i 16 vanredne sjednice Skupštine-BOS
376. 42. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2010. godinu-BOS
375. 42. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava - pomoć Japanu-BOS
374.42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rizgradnja fekalne kanalizacione mreže Grbavica - GluhakovaćBOS
373. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg nekategorisanog puta - Stanovi-BOS
372. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ulice u Starom Brodu-BOS
371. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Banjalučka - Mujkići-BOS
370. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja tipskog prečistaća za otpadne vode Brezovo Polje-BOS
369. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja pristupnog puta - Grčica-BOS
368. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg puta Geljići - Ćumurovića MZ Bijela-BOS
367. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja planirane ulice Milana Hadžiristića - Grčica-BOS
366. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće pristupne ulice u Dizdaruša-BOS
365. 42. redovna sjednica - Odluka o relokaciji stambenog objekta-BOS
363. 42. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 39 i 40 redovne sjednice Skupštine-BOS
361. 16. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Budzeta za 2011. godinu-BOS
360. 41. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Politike dođele koncesija - Bos
359. 40. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2010 godinu -BOS
358. 40 . redovita sjednica - Odluka o usvajanju Javnog izvještaja Ureda za reviziju javne uprave i institucija za 2009. godinu -BOS
357. 40. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kreditnog sporazuma - projekt stambene obnove -BOS
356. 40. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u MZ D. Brezik - Anići - BOS
355. 40. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojeće ulice Dragice Pravice - Dizdaruša -BOS
354. 40. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg puta u MZ Prijedor zaseok Peranovići -BOS
352. 40. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 38. redovne sjednice Skupštine -BOS
351. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvještaja o radu Pravobranilaštva za decembar 2010. godine - BOS
350. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za novembar 2010. godine -BOS
349. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za oktobar 2010. godine -BOS
348. 39. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja ulice Klanac - Rosulje u stambenom naselju Kolobara II i KlanaćBOS
347. 39. redovna sjednica - Odluka o relokaciji stambenog objekta -BOS
346. 39. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skups-tinskih komisija-BOS
345. 39. redovna sjednica - Odluka o izboru predsjednika Skupštine-BOS
344. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetske komisije o dođeli mandata Suadu Buriću -BOS
343. 39. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju prestanaka mandata zastupnika Mirsada D-ape-BOS
342. 38. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o prijeratnim korisnicima školskih stanova-BOS
341. 38. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvje+taja o poslovanju JP Komunalno Brčko za 2009. godinu -BOS
340. 38. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju nočanih sredstava iz sredstava tekuće rezerve budžeta Brčko distrikta BiH -BOS
339. 38. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju nočanih sredstava iz sredstava tekuće rezerve budžeta Brčko distrikta BIH -BOS
338. 38. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje šefa Policije Brčko distrikta BiH -BOS
337. 38. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 13., 14. i 15. vanredne i 36 i 37 redovne sjednice Skupštine-BOS