BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2016

  stari saziv
  43. 3. redovna sjednica - Odluka o izboru člana Pravosudne komisije BOS
  42. 3. redovna sjednica - Izvještaj o provedenoj proceduri BOS
  41. 3. redovna sjednica - Odluka o povlačenju Nacrta zakona iz procedure BOS
  40. 3. redovna sjednica - Izvještaj mandatno imunitetske komisije BOS
  39. 3. redovna sjednica - prestanak mandata zatupnika - BOS
  38. 1. vanredna sjednica - Odluka - privremeno finansiranje BOS
  37. 1. vanredna sjednica -Odluka - rebalans Budzeta za 2016. BOS
  36. 2 redosvna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik - JP Komunalno BOS
  35. 2 redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Statut JP Komunalno Bos
  34. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije Skup+tine BOS
  33.2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2016. godinu BOS
  32. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2015. godinu BOS
  31. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2015. godinu BOS
  30. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva januar - juni 2016 BOS
  29. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Zavoda za zapošljavanje BOS
  28. 2. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti- Završni račun JP Luka BOS
  27. 2. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Izvještaj JP Luka BOS
  26. 2. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti -Statut JP Luka BOS
  25. 2 - redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP Komunalno BOS
  24. 2 - redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP Komunalno BOS
  23. 2 -redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve BOS
  22. 2. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brka BOS
  21. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa r-Dubrave BOS
  20. 2. Odluka - procedura izbora četiri člana Izborne komisije BOS
  19. 2. Odluka - raspored sjednjenja u Skupštini BOS
  18. 2. Zakljucak - Informacija o prijevozu učenka BOS
  16. 2. odluka o hitnosti BOS
  14. 2. odluka o hitnosti BOS
  12. 2. odluka o hitnosti BOS
  10. 2. odluka o hitnosti BOS
  09. 2. redovna sjednica - odluka o usvajanju zapisnika sa 1 redovne BOS
  08. 1. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o stanju u obrazovanju BOS
  07. 1. redovna sjednica - Odluka o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija Bos
  06. 1. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa konstitutivne sjednice Bos
  05. Konstitutivna sjednica - Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -BOS
  04. Konstitutivna sjednica - Odluka o izboru potpredsjednika skupstine Brčko distrikta BiH -BOS
  03. Konstitutivna sjednica - Odluka o izboru predsjednika Skupstine Brčko distrikta BiH -BOS
  02. Konstitutivna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Verifikacione komisije BOS
  01. Konstitutivna sjednica - Odluka o imenovanju Verifikacione komisije BOS