ING Registar / 2016

stari saziv
43. 3. redovna sjednica - Odluka o izboru člana Pravosudne komisije BOS
42. 3. redovna sjednica - Izvještaj o provedenoj proceduri BOS
41. 3. redovna sjednica - Odluka o povlačenju Nacrta zakona iz procedure BOS
40. 3. redovna sjednica - Izvještaj mandatno imunitetske komisije BOS
39. 3. redovna sjednica - prestanak mandata zatupnika - BOS
38. 1. vanredna sjednica - Odluka - privremeno finansiranje BOS
37. 1. vanredna sjednica -Odluka - rebalans Budzeta za 2016. BOS
36. 2 redosvna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik - JP Komunalno BOS
35. 2 redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Statut JP Komunalno Bos
34. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije Skup+tine BOS
33.2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2016. godinu BOS
32. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2015. godinu BOS
31. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2015. godinu BOS
30. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva januar - juni 2016 BOS
29. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Zavoda za zapošljavanje BOS
28. 2. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti- Završni račun JP Luka BOS
27. 2. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Izvještaj JP Luka BOS
26. 2. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti -Statut JP Luka BOS
25. 2 - redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP Komunalno BOS
24. 2 - redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP Komunalno BOS
23. 2 -redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve BOS
22. 2. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brka BOS
21. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa r-Dubrave BOS
20. 2. Odluka - procedura izbora četiri člana Izborne komisije BOS
19. 2. Odluka - raspored sjednjenja u Skupštini BOS
18. 2. Zakljucak - Informacija o prijevozu učenka BOS
16. 2. odluka o hitnosti BOS
14. 2. odluka o hitnosti BOS
12. 2. odluka o hitnosti BOS
10. 2. odluka o hitnosti BOS
09. 2. redovna sjednica - odluka o usvajanju zapisnika sa 1 redovne BOS
08. 1. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o stanju u obrazovanju BOS
07. 1. redovna sjednica - Odluka o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija Bos
06. 1. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa konstitutivne sjednice Bos
05. Konstitutivna sjednica - Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -BOS
04. Konstitutivna sjednica - Odluka o izboru potpredsjednika skupstine Brčko distrikta BiH -BOS
03. Konstitutivna sjednica - Odluka o izboru predsjednika Skupstine Brčko distrikta BiH -BOS
02. Konstitutivna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Verifikacione komisije BOS
01. Konstitutivna sjednica - Odluka o imenovanju Verifikacione komisije BOS