ING Registar / 2018

507. 38. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Poslovni plan Radio za 2019 BOS
506. 38. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Poslovni plan Luka za 2019. godinu BOS
505. 38. Odluka o utvrđivanju javnog interesa D. Brezik BOS
504. 38. Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Skakava BOS
502. 38. Odluka o utvrđivanju poreza na nekretnine BOS
501. 38. Odluka o usvajanju amandmana na Budzet BOS
500. 38. Odluka o privremenom finansiranju za 2019. BOS
499. 38. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 36 redovne i 11 vanrednda sjednice BOS
498. 37. redovna sjednica - Odluka o usvajanju polugodisnjeg izvjestaja Putevi BOS
497. 37. Odluka - izgradnja javnog objekta zdravstva BOS
496. 37. Odluka o izmjeni Odluke -zbrinjavanje pasa lutalica BOS
495. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mendesi BOS
494. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik BOS
493. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela BOS
492. 37. Oduka o pokretanju postupka izbora i imenovanja-Nadzornog odbora JZU Zdravstveni Centar BOS
490. 37. Odluka o odrzavanju javne rasprave - Zakon o udruzenjima i fondacijam BOS
488. 37. redovna sjednica - odluka o hitnosti BOS
487. 37. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 35 redovne sjednice BOS
486. 36. Zakljucak - Naknade menadzmenta BOS
485. 36. Zakljucak -Informacioni sistem u zdravstvu BOS
483. 11. redovna sjednica - Odluka o hitnosti BOS
482. 11. vanredna -Odluka o usvajanju amandmana na Budet 2018 BOS
481. 36. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Statut Radio BOS
480. 36. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Putevi - zavrsni racun BOS
479. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu JP PUTEVI BOS
478. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Analize sudskih sporova
477. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Begovaca BOS
476. 36. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosit na izbor sefa Policije BOS
471. 35. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti JP Luka -Pravilnik o sistematizaciji BOS
470. 35. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti JP Luka BOS
469. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu JP Luka BOS
468. 35. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti - JP Radio BOS
467. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu JP Radio BOS
466. 35. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
465. 35. zakljucak - Zakonu o sluzbenicima Skupstine BOS
463. 35. Zakona o izmjenama Izbornog zakona BOS
461. 35. Zakona o izmjenama Zakona o Vladi BOS
460. 35. redovna sjednica - odluka o hitnosti BOS
459. 35. Odluka o usvajanju zapisnika sa 33 i 34 BOS
458. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za period juni juli 2018 BOS
457. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period od I -6 2018. godine BOS
456. 34. redovna sjednica - Odluka o odobravanju projekta na listu projekata JPP-a BOS
455. 34. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke BOS
454. 34. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dejtonska BOS
453. 34. Odluka o utvrđivanju javnog interesa vujcici BOS
452. 34. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Camila sijaraica dizdarusa BOS
451. 34. Odluka o rasporedu sjednje u skupstini -BOS
446. 34. redovna sjednica - odluka o hitnosti BOS
445. 33. zakljucak vodosnabđevanje BOS
444. 33. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- skendera kulenovica BOS
443. 33. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka Palanka BOS
442 33. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brod BOS
441 33. Odluka o utvrđivanju javnog interesa prijedor BOS
440. 33. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 31. 32. 10. BOS
439. 10. vanredna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti- Aneks broj 1 na Ugovor o izvođenju radova na izgradnji obilaznice oko Brčkog
438. 10. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
437. 32. redovna sjednica- Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za period 1. januar- 31. decembar 2017. godine
436. 32. redovna sjednica- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko
435. 32. redovna sjednica- Zaključak- Zaobilaznica oko grada Brčkog
434. 32. redovna sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brka Ugori- Pašnjak 3. klasa
433. 32. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Brezovo Polje Selo
432. 32. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Gredice
431. 32. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- MZ Vitanovići
430. 32. redovna sjednica- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa- MZ Gredice II
428. 32. redovna sjednica- Zaključak- Informacija o provođenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom D.D Novi Bimeks
426. 32. redovna sjednica- Odluka o hitnosti- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate
425. 32. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 30. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
424. 31. redovna sjednica, III nastavak- Zaključak- Informacija o izgubljenim sudskim sporovima Brčko distrikta BiH od 2012. do 2016. godine.
423. 31. redovna sjednica, III nastavak- Zaključak- Informacija o praćenju realizacije mjera iz Revidiranog Akcionog plana za Skupštinu Brčko distrikta BiH
422. 31. redovna sjednica, III nastavak- Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta JP Putevi Brčko d.o.o.
421. 31. redovna sjednica, III nastavak- Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene i dopune Statuta Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o Brčko distrikt BiH
420. 31. redovna sjednica, II nastavak- Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora JP Komunalno Brčko d.o.o Brčko distrikt BiH za period od 27.7.2016 do 31.12.2017. godine
419. 31. redovna sjednica, II nastavak- Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene i dopune Statuta JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
418. 31. redovna sjednica, II nastavak- Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno- imunitetske komisije- Izbor kandidata za članove Nadzornog odbora JZU
417. 31. redovna sjednica, II nastavak- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
415. 31. redovna sjednica, II nastavak- Zaključak - Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH- retroaktivno dejstvo
414. 31. redovna sjednica, II nastavak- Zaključak- Neopravdano odsustvo
410. 31. redovna sjednica, I nastavak- Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
409. 31. redovna sjednica, I nastavak- Zaključak- Nacrt Zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
406. 30. redovna sjednica- Informacija o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.
405. 30. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvještaja Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. - 31. 12. 2017. godine
404. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2018. godinu
403. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
402. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
401. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
400. 30. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
399. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju JP Komunalno Brčko distrikt BiH za 2017. godinu
398. 30. redovna sjednica- Zaključak- Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluga prikupljanja i odvoza smeća JP Komunalno Brčko d.o.o Brčko distrikt BiH
397. 30. redovna sjednica- Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Komunalno Brčko d. o. o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
396. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja spoja ulica Pavla Savića i Ilićka XI
395.1. 30 redovna sjednica- Ispravka štamparske greške
395. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja dijela puta kroz Gredice 2 u Sandićima
394. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta Jurići u MZ Gornja Skakava
393. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja dijela puta u zaseoku Markovići u MZ Stanovi
392. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja vodovodne mreže u dijelu urbanih područja Vitanović i Ulović
388. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 29. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
360. 28. redovna sjednica- Zaključak- Informacija o snabdijevanju vode mjesnih zajednica koje ne plaćaju potrošnju vode
359. 28. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
357. 28. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH za period od 1. 1.-31.12.2017. godine
356. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrdivanju javnog interesa- MZ Gredice II
355. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- MZ Plazulje, stambeno naselje Gorice
354. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Gornji Rahić
353. 28. redovna sjednica- Odluka o utrđivanju javnog interesa- Klanac
352. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Klanac
351. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- MZ Gornja Skakava
350. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Stambeno naselje Srpska Varoš
349. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- MZ Stari rasadnik i Rijeke II
348. 28. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti- Projektni zadatak za izradu Nacrta strategije razvoja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za period 2018-2025
347. 28. redovna sjednica- Akcioni plan za provođenje strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH 2018-2019
346. 28. redovna sjednica- Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH
345. 28. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 26. i 27. redovne sjednice Skupštine Brko distrikta BiH.
344. 9. vanredna sjednica- Odluka o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH
342. 9. vanredna sjednica- Odluka- Zakon o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2018. godinu po hitnom postupku
341. 8. vanredna sjednica- Odluka o usvajanju Budžeta Brčko distrikta Bih za fiskalnu 2018. godinu
340. 8. vanredna sjednica- Odluka o dopustivosti proceduralne radnje
339. 8. vanredna sjednica - Zaključak- Neopravdano odsustvu poslanika sa sjednice Skupštine
329. 26. redovna sjednica- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
328. 26. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
327. 26. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora JZU Zdravstveni centar Brčko za 2017. godinu
326. 26. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan poslovanja JZU , Zdravstveni centar Brčko , Brčko distrikt BiH za 2018. godinu
325. 26. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH
324. 26. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH za period April 2018. - Januar 2019. godine
323. 26. redovna sjednica- Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
319. 25. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o kapitalnim projektima koji već duže nisu realizovani
318. 25. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 2017 godinu
317. 25. redovna sjednica- Odluka o poništenju javnog poziva za izbor člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana Brčko distrikta BiH
316. 25. redovne sjednica- Deklaracija o osudi govora mržnje
315. 25. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 23. i 24. redovne i 7. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
314. 24. redovna sjednica- Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko, Brčko distrikta BiH
313. 24. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Brčko 3 kao Filipa Višnjića- Ulica
312. 24. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Srpska varoš
310. 23. redovna sjednica- Odluka o Usvajanju Revidiranog Akcionog plana za Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za unapređenje njene uloge u kontekstu EU integracija
309. 23. redovna sjednica- Odluka - Prijedlog kluba poslanika SNDS-a , Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim đelatnostima
308. 23. redovna sjednica- Zaključak- Informacija o Odlukama o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca izvan teritorije entiteta u BiH
307. 23. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na saglasnost na Poslovni plan JP Putevi Brčko d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu
306. 23. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti saglasnost na Poslovni plan Javnog preduzeća Radio Brčko d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu
305. 23. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnost na Odluku Upravnog odbora JP Luka Brčko d. o. o. Brčko distrikt BiH
304. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 2018. godinu
303. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2018. godine
302. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaj o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.
301. 23. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ Gornje Dubravice
300. 23. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sandići
299. 23. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ Boće
297. 23. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 20., 21. i 22. redovne i 6. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH.