ING Registar / 2020

999. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Pravilnik FZO BOS
998. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit - Pravilnik JZU BOS
997. 66. redovna sjednica -Odluka o usvjanju Izvjestaja o radu Nadzornog odbora JZU BOS
996. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama u postupku usklađivanja s pravom EU BOS
995. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JZU BOS
994. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Aero BOS
993. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Celijakija BOS
992. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Brcansko srce BOS
991. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Beba BOS
990. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Kud Bijela BOS
989. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Moto klub BOS
988. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Izviđaci BOS
987. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Gorska sluzba BOS
986. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Organizacija - RS BOS
985. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Udruga - Ravne Brcko BOS
984. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom NOR BOS
983. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Bubreg BOS
982. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Ilicka BOS
981. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka BOS
980. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Grbavica BOS
979. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Cardaklije BOS
978. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stari Brod BOS
977. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke BOS
976. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Kolobara BOS
975. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Skakava BOS
974. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac BOS
973. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G Rahi BOS
972. 66. Imenovanje Upravnog odbora Komunalno BOS
971. 66. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clanova UO Komunalno Brcko BOS
970. 66. Imenovanje Upravnog odbora Radio BOS
969. 66. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clanova UO Radio Brcko BOS
965. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o javnim priredbama BOS
963. 66. . javna rasprava Nacrt zakonao nacionalnim manjinama BOS
962. 66. javna rasprava Nacrt zakona o udruzenjima i fondacijama BOS
960. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Stavljanje van snage Zakona o izmjeni Zakona podsticanju privrednog razvoja BOS
958. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o stecaju BOS
957. 66. Odluka o usvajanju zapisnika sa 63 64 65 BOS
956. 20. vanredna - Zakljucak - Zdravstvo Bos
955. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2019 BOS
954. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o finansijkom poslovanju za 2019. JP Komunalno BOS
953. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja poslovanju za 2019. JP Komunalno BOS
952. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja za 2019. Upravnog odbora JP Komunalno BOS
951. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Zavoda za zaposljavanje za 2020 BOS
950. 65. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju Budzeta za 2019 BOS
949. 65. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Topli obrok Luka BOS
948. 65. Odluka o stavljanju van snage Zakljucka BOS
947. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dubravice BOS
946. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Klanac BOS
945. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka BOS
944. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gredice BOS
942. 65. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o platama i naknadama u pravosuđu BOS
941. 21. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava iz sredstava rezerve BOS
940. 21. Odluka o izmjenama i dopunama Budzeta Brcko distrikta BiH za 2020. godinu BOS
939. 20. Zakljucak - Zdravstvo BOS
936. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o izvrsenju Budzeta BOS
935. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Zavrsni racun JP Putevi BOS
934. 64. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja za 2019. JP Putevi BOS
933. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Javni konkurs JP Putevi BOS
932. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Plate i naknade JP Putevi BOS
931. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Sistematizacija JP Putevi BOS
930. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Statut JP Putevi BOS
929. 64. sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi BOS
928. 64. Zakljucak - elementarna nepogoda BOS
927. 64. Zakljucak - potrosnja elektricne energije BOS
926. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc za 2019. godine BOS
925. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2020 BOS
924. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2019. godinu BOS
923. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2019. godinu BOS
922. 64. redovna sj. Odluka o usvajanu Izvjestaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog 2019 BOS
921. 64. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijki plan Zavoda za planiranje BOS imas dvaput Arivi
920. 64. redovna sjednica -Odluka o pristupanju Sporazumu gradonacelnika BOS
919. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Boderiste BOS
918. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G Dubravice BOS
917. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca BOS
916. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik BOS
915. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa trotoar Palanka BOS
914. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca BOS
913. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa BOS
912. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici BOS
911. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezovo polje Selo BOS
910. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela BOS
909. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Palanka BOS
908. 64. redovna sjednica -Odluka o imenovanju Komisije za izradu prijedloga naziva novih ulica BOS
907, 64. Odluka nazivi novih ulica-BOS
906. 64. Imenovanje clana UO Zavoda za planiranje - BOS
905. 64. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clana UO Zavoda za planiranje - BOS
899. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim BOS
897. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o predskolskom i osnovnom obrazovanju BOS
895. 64. javna rasprava Nacrt zakona o eksproprijacji BOS
894. 63. Zakljucak - divlje svinje BOS
893. 63. Zakljuć-ak - resursi JZU BOS
892. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjes--taja o radu Pravobranilas--tva 2019 BOS
891. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjes--taja Upravnog odbora Jp Luka BOS
890. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statut Luka BOS
889. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju ovlas--tenja - rekonstrukcija puteva BOS
888. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na revidirani Poslovni plan 2020- JP Putevi BOS
887. 63. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvjes--taja o radu Ureda za reviziju za 2019 BOS
886. 63. Odluka- Uspostava registra zaposlenih i imenovanih lica BOS
885. 63. Zakljucak - Uspostava registra korisnika javnih sredstava
884. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vitanovići BOS
883. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa S--atorovići BOS
882. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoć-a BOS
881. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Srpska Varos-- BOS
880. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Sandići BOS
878. 63. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o podsticaju u poljoprivredi BOS
877. 63. - Registar lica korisnika podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji BOS
876. Odluka o usvajanju zapisnika sa 60 61 62 i 18 19 BOS
875. 63. - Zakljucak -CT aparat BOS
873. 62. - Zakljucak - uvecani racuni BOS
872. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Dnevnice Radio za 2020 BOS
871. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Poslovni plan Radio za 2020 BOS
870. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Zavrsni ravun Radio za 2019 BOS
869. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu Radio Brcko BOS
868. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Putevi BOS
867. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2019 BOS
866. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2019.godinu BOS
865. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2019 godinu BOS
864. 62. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o platama JP Luka BOS
863. 62. Odluka o davanju saglasnosti -cijena rada u JP Luka BOS
862. 62. Zakljucak - nagrađivanje radnika JZU BOS
861. 62. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti rasporedu viska prihoda JZU Zdravstveni centar Brcko BOS
860. 62. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa S naselje BOS
859. 62. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Rahic BOS
857. 62. redovna sjednica - odluka o hitnosti- Poslovnik BOS
856. 62. Odluka o usvajanju zapisnika sa 59 i 17 sjednice BOS
855. 18. vanredna sjednica - odluka o hitnosti- Krivicni zakon BOS
854. 18. - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Zagreb BOS
853. 18. - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve BOS
852. 18. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Budzeta za 2020. BOS
851. 61. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stolin BOS
850. 61. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Rahic BOS
847. -1 AKCIONI PLAN ZA SKUPSTINU BRCKO DISTRIKTA ZA UNAPREDJENJE NJENE ULOGE U KONTEKSTU EU INTEGRACIJA- REVIDIRANI BOS
847 . 60. redovna sjednica - Odluka usvajanju Revidiranog akcionog plana BOS
846 . 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Zavoda BOS
845 . 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Statut Zavoda za planiranje BOS
844. 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Povecanje osnovnog kapitala Komunalno BOS
842. 17. vanredna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o izvrsenju Budzeta
841. 17. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Budzeta BOS
839. 17. vanredna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o inspekcijam BOS
838. 17. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju osnovice za obracun plata u Pravosuđu BOS
837. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju budzeta BOS
837. 17. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju osnovice za obracun plata javne uprave i Skupstine BOS
836. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Direkcije za finansije BOS
835. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2020 BOS
834. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Vlade za 2019 BOS
833. 60. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju fonda zdravstva BOS
832. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Buzekara BOS
831. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Lipovac BOS
830. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca BOS
829. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Potocari BOS
828. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mostarska BOS
827. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gorice Plazulje BOS
826. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa B POLJE BOS
825. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Skakava BOS
824. 60. Imenovanje Nezavisnog odbora-BOS
823. 60. . Odluka o usvajanju izvjestaja o Komisije za izbor BOS
822. 60. Odluka o neradnim danima 2020-2021 BOS
808. 60. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 57 58 i 15 BOS
807. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog plana Zavoda za zaposljavanje za 2020 BOS
806. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Zavoda za zaposljavanje za 2020 BOS
805. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada direkcije za finansije za 2020 BOS
804. 59. Izmjena Odluke o rasporedu sjedenja 29.01.2020. BOS
803. 59. -budzet 2020. Odluka o odravanju javne rasprave - Izmjena BOS
802. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti sluzbeno putovanje JP Putevi BOS
801. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti odrzavanje putne mreze- JP Putevi BOS
800. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan 2020- JP Putevi BOS
799. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti JZU Zdravstveni centar Brcko BOS
798. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Kategorizacija u Fondu zdravstvenog osiguranja BOS
797. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Topli obrok Fond zdravstvenog osiguranja BOS
796. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
795. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Finansijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
794. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik o platama JP Radio Brko BOS
793. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar za 2020 BOS
792. 58. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno 2020 BOS
791. 58. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja Upravnog odbora Jp Luka BOS
790. 58. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Luka POSLOVNI PLAN BOS
789. 58. redovna sjednica -Odluka o Odluka o usvajnjaju Strategije saradnje sa dijasporom BOS
788. 58. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Grcica BOS
787. 58. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik BOS
787. 15. vanredna -2020. Odluka o odravanju javne rasprave BOS
784. 58. - Zakljucak -javna imovina BOS
783. 58. javna rasprava zakon o poreskoj upravi BOS
782. 58. zapisnik za sjednice 56 BOS
781. 57. Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizacija JP Komunalno BOS
780. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa STICANJE IMOVINE -VUCILOVAC BOS
779. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dejtonska BOS
778. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rasadnik BOS
777. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici BOS
776. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik BOS
775. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Satorovici BOS
774. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Coseta BOS
773. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa BOS
772. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Potocari BOS
771. 57 redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija-BOS
770. 57. produzenje mandata BOS
769. 57. privremeno finansiranje 2020. BOS
764-1. 57. Zakljucak BOS
762. 57. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o zdravstvenoj zastit BOS
761. 57. Most BOS
759. 57. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o zdravstvenom osiguranju BOS
758. 57. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 55 i 14 BOS
1072. 69. redovna - visina osnovice u Policiji BOS
1071. 69. redovna - visina osnovice u Pravosuđu BOS
1070. 69. redovna - visina osnovice -korisnici budzetskih sredstava u Skupstini BOS
1069. 69. redovna - visina osnovice u organima javne uprave BOS
1068. 69. redovna - Porez na nekretnine BOS
1067. 69. redovna - Privremeno finansiranje BOS
1066. 69. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju budzeta za period 1. 1. -30. 6. 2020 BOS
1065. 69. Odluka - Rebalans IV 2020. BOS
1064. 69. redovna - Zakljucak - Rebalans BOS
1062. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-drzavna sluzba BOS
1060. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-đecija zastiti BOS
1058. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-plate u javnoj upravi BOS
1056. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-Policija BOS
1055. 69. Odluka o usvajanju zapisnika sa 67 i 68 BOS
1054. 69. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava iz sredstava rezerve -oktobar BOS
1053. 68. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Veterani 92 BOS
1052. 68. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Fond BOS
1050. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Skupstini BOS
1048. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Pravosuđu BOS
1046. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Policiji BOS
1044. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u javnoj upravi BOS
1041. 68. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Radio BOS
1040. 68. Odluka o opravdanosti osnivanja BOS
1039. 68. Odluka o usvjanju Elaborata BOS
1038. 68. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa ZOVIK BOS
1037. 68. Upravni odbor - Fond BOS
1036. 68. Odluka o usvjanju Izvjestaja Komisije
1030. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-fiskalni sistemi BOS
1028. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-PLANIRANJE I GRADJENJE BOS
1026. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-COVID BOS
1025. 67. redovna sjednica - Polugodisnji izvjestaj o radu - Komunalno BOS
1024. 67. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Komunalno BOS
1023. 67. redovna sjednica -Zakljucak - Most BOS
1022. 67. redovna sjednica -Odluka o povjeravanju javnih ovlastenja -Tehnicki pregledi BOS
1021. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Specijalna pogodba BOS
1020. 67. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra BOS
1019. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Iljini Strepci BOS
1018. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Centar BOS
1017. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca BOS
1016. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici BOS
1015. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Strepci BOS
1014. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Plazulje BOS
1013. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca BOS
1012. 67. redovna sjednica -Odluka o zaduzenju -Covid BOS
1011. 67. Odluka o usvajanju zapisnika sa 66 i 20 i 22 BOS
1010. 22. vanredna sjednica- Odluka o izmjenama i dopunama bud eta BDBiH za 2020. godinu - BOS
1007. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i zakona o porezu na dobit BOS
1005. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i Zakon pravna lica koja osniva Distrikt BOS
1003. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i Zakona podsticanju poljoprivrednoj proizvodnji BOS
1002. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Pravilnik Komunalno BOS
1001. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Zavrsni racun Luka BOS
1000. 66. redovna sjednica -Odluka o usvajanju izvjestaja o radu za 2019. Luka BOS