DUGME REGISTRA 

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2020

  999. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Pravilnik FZO BOS
  998. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit - Pravilnik JZU BOS
  997. 66. redovna sjednica -Odluka o usvjanju Izvjestaja o radu Nadzornog odbora JZU BOS
  996. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama u postupku usklađivanja s pravom EU BOS
  995. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JZU BOS
  994. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Aero BOS
  993. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Celijakija BOS
  992. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Brcansko srce BOS
  991. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Beba BOS
  990. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Kud Bijela BOS
  989. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Moto klub BOS
  988. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Izviđaci BOS
  987. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Gorska sluzba BOS
  986. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Organizacija - RS BOS
  985. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Udruga - Ravne Brcko BOS
  984. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom NOR BOS
  983. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Bubreg BOS
  982. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Ilicka BOS
  981. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka BOS
  980. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Grbavica BOS
  979. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Cardaklije BOS
  978. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stari Brod BOS
  977. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke BOS
  976. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Kolobara BOS
  975. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Skakava BOS
  974. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac BOS
  973. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G RahiЖ BOS
  972. 66. Imenovanje Upravnog odbora Komunalno BOS
  971. 66. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clanova UO Komunalno Brcko BOS
  970. 66. Imenovanje Upravnog odbora Radio BOS
  969. 66. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clanova UO Radio Brcko BOS
  965. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o javnim priredbama BOS
  963. 66. . javna rasprava Nacrt zakonao nacionalnim manjinama BOS
  962. 66. javna rasprava Nacrt zakona o udruzenjima i fondacijama BOS
  960. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Stavljanje van snage Zakona o izmjeni Zakona podsticanju privrednog razvoja BOS
  958. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o stecaju BOS
  957. 66. Odluka o usvajanju zapisnika sa 63 64 65 BOS
  956. 20. vanredna - Zakljucak - Zdravstvo Bos
  955. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2019 BOS
  954. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o finansijkom poslovanju za 2019. JP Komunalno BOS
  953. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja poslovanju za 2019. JP Komunalno BOS
  952. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja za 2019. Upravnog odbora JP Komunalno BOS
  951. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Zavoda za zaposljavanje za 2020 BOS
  950. 65. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju Budzeta za 2019 BOS
  949. 65. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Topli obrok Luka BOS
  948. 65. Odluka o stavljanju van snage Zakljucka BOS
  947. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dubravice BOS
  946. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Klanac BOS
  945. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka BOS
  944. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gredice BOS
  942. 65. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o platama i naknadama u pravosuđu BOS
  941. 21. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava iz sredstava rezerve BOS
  940. 21. Odluka o izmjenama i dopunama Budzeta Brcko distrikta BiH za 2020. godinu BOS
  939. 20. Zakljucak - Zdravstvo BOS
  936. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o izvrsenju Budzeta BOS
  935. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Zavrsni racun JP Putevi BOS
  934. 64. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja za 2019. JP Putevi BOS
  933. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Javni konkurs JP Putevi BOS
  932. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Plate i naknade JP Putevi BOS
  931. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Sistematizacija JP Putevi BOS
  930. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Statut JP Putevi BOS
  929. 64. sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi BOS
  928. 64. Zakljucak - elementarna nepogoda BOS
  927. 64. Zakljucak - potrosnja elektricne energije BOS
  926. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc za 2019. godine BOS
  925. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2020 BOS
  924. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2019. godinu BOS
  923. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2019. godinu BOS
  922. 64. redovna sj. Odluka o usvajanu Izvjestaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog 2019 BOS
  921. 64. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijki plan Zavoda za planiranje BOS imas dvaput Arivi
  920. 64. redovna sjednica -Odluka o pristupanju Sporazumu gradonacelnika BOS
  919. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Boderiste BOS
  918. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G Dubravice BOS
  917. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca BOS
  916. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik BOS
  915. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa trotoar Palanka BOS
  914. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca BOS
  913. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa BOS
  912. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici BOS
  911. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezovo polje Selo BOS
  910. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela BOS
  909. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Palanka BOS
  908. 64. redovna sjednica -Odluka o imenovanju Komisije za izradu prijedloga naziva novih ulica BOS
  907, 64. Odluka nazivi novih ulica-BOS
  906. 64. Imenovanje clana UO Zavoda za planiranje - BOS
  905. 64. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clana UO Zavoda za planiranje - BOS
  899. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim BOS
  897. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o predskolskom i osnovnom obrazovanju BOS
  895. 64. javna rasprava Nacrt zakona o eksproprijacji BOS
  894. 63. Zakljucak - divlje svinje BOS
  893. 63. Zakljuć-ak - resursi JZU BOS
  892. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjes--taja o radu Pravobranilas--tva 2019 BOS
  891. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjes--taja Upravnog odbora Jp Luka BOS
  890. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statut Luka BOS
  889. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju ovlas--tenja - rekonstrukcija puteva BOS
  888. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na revidirani Poslovni plan 2020- JP Putevi BOS
  887. 63. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvjes--taja o radu Ureda za reviziju za 2019 BOS
  886. 63. Odluka- Uspostava registra zaposlenih i imenovanih lica BOS
  885. 63. Zakljucak - Uspostava registra korisnika javnih sredstava
  884. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vitanovići BOS
  883. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa S--atorovići BOS
  882. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoć-a BOS
  881. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Srpska Varos-- BOS
  880. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Sandići BOS
  878. 63. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o podsticaju u poljoprivredi BOS
  877. 63. - Registar lica korisnika podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji BOS
  876. Odluka o usvajanju zapisnika sa 60 61 62 i 18 19 BOS
  875. 63. - Zakljucak -CT aparat BOS
  873. 62. - Zakljucak - uvecani racuni BOS
  872. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Dnevnice Radio za 2020 BOS
  871. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Poslovni plan Radio za 2020 BOS
  870. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Zavrsni ravun Radio za 2019 BOS
  869. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu Radio Brcko BOS
  868. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Putevi BOS
  867. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2019 BOS
  866. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2019.godinu BOS
  865. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2019 godinu BOS
  864. 62. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o platama JP Luka BOS
  863. 62. Odluka o davanju saglasnosti -cijena rada u JP Luka BOS
  862. 62. Zakljucak - nagrađivanje radnika JZU BOS
  861. 62. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti rasporedu viska prihoda JZU Zdravstveni centar Brcko BOS
  860. 62. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa S naselje BOS
  859. 62. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Rahic BOS
  857. 62. redovna sjednica - odluka o hitnosti- Poslovnik BOS
  856. 62. Odluka o usvajanju zapisnika sa 59 i 17 sjednice BOS
  855. 18. vanredna sjednica - odluka o hitnosti- Krivicni zakon BOS
  854. 18. - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Zagreb BOS
  853. 18. - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve BOS
  852. 18. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Budzeta za 2020. BOS
  851. 61. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stolin BOS
  850. 61. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Rahic BOS
  847. -1 AKCIONI PLAN ZA SKUPSTINU BRCKO DISTRIKTA ZA UNAPREDJENJE NJENE ULOGE U KONTEKSTU EU INTEGRACIJA- REVIDIRANI BOS
  847 . 60. redovna sjednica - Odluka usvajanju Revidiranog akcionog plana BOS
  846 . 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Zavoda BOS
  845 . 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Statut Zavoda za planiranje BOS
  844. 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Povecanje osnovnog kapitala Komunalno BOS
  842. 17. vanredna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o izvrsenju Budzeta
  841. 17. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Budzeta BOS
  839. 17. vanredna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o inspekcijam BOS
  838. 17. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju osnovice za obracun plata u Pravosuđu BOS
  837. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju budzeta BOS
  837. 17. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju osnovice za obracun plata javne uprave i Skupstine BOS
  836. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Direkcije za finansije BOS
  835. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2020 BOS
  834. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Vlade za 2019 BOS
  833. 60. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju fonda zdravstva BOS
  832. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Buzekara BOS
  831. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Lipovac BOS
  830. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca BOS
  829. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Potocari BOS
  828. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mostarska BOS
  827. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gorice Plazulje BOS
  826. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa B POLJE BOS
  825. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Skakava BOS
  824. 60. Imenovanje Nezavisnog odbora-BOS
  823. 60. . Odluka o usvajanju izvjestaja o Komisije za izbor BOS
  822. 60. Odluka o neradnim danima 2020-2021 BOS
  808. 60. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 57 58 i 15 BOS
  807. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog plana Zavoda za zaposljavanje za 2020 BOS
  806. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Zavoda za zaposljavanje za 2020 BOS
  805. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada direkcije za finansije za 2020 BOS
  804. 59. Izmjena Odluke o rasporedu sjedenja 29.01.2020. BOS
  803. 59. -budzet 2020. Odluka o odrзavanju javne rasprave - Izmjena BOS
  802. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti sluzbeno putovanje JP Putevi BOS
  801. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti odrzavanje putne mreze- JP Putevi BOS
  800. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan 2020- JP Putevi BOS
  799. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti JZU Zdravstveni centar Brcko BOS
  798. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Kategorizacija u Fondu zdravstvenog osiguranja BOS
  797. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Topli obrok Fond zdravstvenog osiguranja BOS
  796. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
  795. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Finansijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
  794. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik o platama JP Radio BrЯko BOS
  793. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar za 2020 BOS
  792. 58. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno 2020 BOS
  791. 58. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja Upravnog odbora Jp Luka BOS
  790. 58. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Luka POSLOVNI PLAN BOS
  789. 58. redovna sjednica -Odluka o Odluka o usvajnjaju Strategije saradnje sa dijasporom BOS
  788. 58. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Grcica BOS
  787. 58. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik BOS
  787. 15. vanredna -2020. Odluka o odrзavanju javne rasprave BOS
  784. 58. - Zakljucak -javna imovina BOS
  783. 58. javna rasprava zakon o poreskoj upravi BOS
  782. 58. zapisnik za sjednice 56 BOS
  781. 57. Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizacija JP Komunalno BOS
  780. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa STICANJE IMOVINE -VUCILOVAC BOS
  779. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dejtonska BOS
  778. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rasadnik BOS
  777. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici BOS
  776. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik BOS
  775. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Satorovici BOS
  774. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Coseta BOS
  773. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa BOS
  772. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Potocari BOS
  771. 57 redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija-BOS
  770. 57. produzenje mandata BOS
  769. 57. privremeno finansiranje 2020. BOS
  764-1. 57. Zakljucak BOS
  762. 57. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o zdravstvenoj zastit BOS
  761. 57. Most BOS
  759. 57. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o zdravstvenom osiguranju BOS
  758. 57. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 55 i 14 BOS
  1072. 69. redovna - visina osnovice u Policiji BOS
  1071. 69. redovna - visina osnovice u Pravosuđu BOS
  1070. 69. redovna - visina osnovice -korisnici budzetskih sredstava u Skupstini BOS
  1069. 69. redovna - visina osnovice u organima javne uprave BOS
  1068. 69. redovna - Porez na nekretnine BOS
  1067. 69. redovna - Privremeno finansiranje BOS
  1066. 69. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju budzeta za period 1. 1. -30. 6. 2020 BOS
  1065. 69. Odluka - Rebalans IV 2020. BOS
  1064. 69. redovna - Zakljucak - Rebalans BOS
  1062. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-drzavna sluzba BOS
  1060. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-đecija zastiti BOS
  1058. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-plate u javnoj upravi BOS
  1056. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-Policija BOS
  1055. 69. Odluka o usvajanju zapisnika sa 67 i 68 BOS
  1054. 69. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava iz sredstava rezerve -oktobar BOS
  1053. 68. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Veterani 92 BOS
  1052. 68. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Fond BOS
  1050. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Skupstini BOS
  1048. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Pravosuđu BOS
  1046. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Policiji BOS
  1044. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u javnoj upravi BOS
  1041. 68. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Radio BOS
  1040. 68. Odluka o opravdanosti osnivanja BOS
  1039. 68. Odluka o usvjanju Elaborata BOS
  1038. 68. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa ZOVIK BOS
  1037. 68. Upravni odbor - Fond BOS
  1036. 68. Odluka o usvjanju Izvjestaja Komisije
  1030. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-fiskalni sistemi BOS
  1028. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-PLANIRANJE I GRADJENJE BOS
  1026. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-COVID BOS
  1025. 67. redovna sjednica - Polugodisnji izvjestaj o radu - Komunalno BOS
  1024. 67. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Komunalno BOS
  1023. 67. redovna sjednica -Zakljucak - Most BOS
  1022. 67. redovna sjednica -Odluka o povjeravanju javnih ovlastenja -Tehnicki pregledi BOS
  1021. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Specijalna pogodba BOS
  1020. 67. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra BOS
  1019. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Iljini Strepci BOS
  1018. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Centar BOS
  1017. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca BOS
  1016. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici BOS
  1015. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Strepci BOS
  1014. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Plazulje BOS
  1013. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca BOS
  1012. 67. redovna sjednica -Odluka o zaduzenju -Covid BOS
  1011. 67. Odluka o usvajanju zapisnika sa 66 i 20 i 22 BOS
  1010. 22. vanredna sjednica- Odluka o izmjenama i dopunama bud eta BDBiH za 2020. godinu - BOS
  1007. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i zakona o porezu na dobit BOS
  1005. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i Zakon pravna lica koja osniva Distrikt BOS
  1003. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i Zakona podsticanju poljoprivrednoj proizvodnji BOS
  1002. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Pravilnik Komunalno BOS
  1001. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Zavrsni racun Luka BOS
  1000. 66. redovna sjednica -Odluka o usvajanju izvjestaja o radu za 2019. Luka BOS