Komisija za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska komisija

Sastav i opis rada

  1. Zijad Nišić, predsjedavajući
  2. Slobodanka Ćurčić, član
  3. Sead Softić, član
  4. Branislav Marković, član
  5. Ivo Filipović, član
  6. Velibor Babić, član

a) nadgleda primjenu zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta koji se odnose na izbor poslanika;

b) ocjenjuje nominacije koje su podnijeli poslanici za izbor ili imenovanje svih službenih lica koje je izabrala ili imenovala Skupština;

c) obavještava Skupštinu o prijedlogu gradonačelnika o imenovanju i razrješenju šefa Policije i njegovog zamjenika;

d) obavještava Skupštinu o imenovanjima i / ili razrješenjima članova Vlade koja vrši gradonačelnik;

e) 

f) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.