BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  DNEVNI RED I RADNI MATERIJAL ZA 61. REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE

  Sjednica je zakazana za 17. srpnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.   

  Za sjednicu je predložen sljedeći:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                              D N E V N I   R E D       

  1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA S 58. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
  2. POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANA VLADE
  3. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
  4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog skupine zastupnika)
  5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH  – drugo čitanje (prijedlog skupine zastupnika)
  6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM PODUZEĆU „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – drugo čitanje  (prijedlog skupine zastupnika)
  7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU DONACIJA U ŠPORTU – izvjestitelj predsjednik Skupštine
  8. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestitelj ravnatelj Direkcije
  9. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O FINANCIJSKOM REZULTATU S PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2023. GODINU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE I RAZVITAK BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Upravni odbor Zavoda
  10. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPOREĐIVANJU NEUTROŠENIH SREDSTAVA I NEPLANIRANIH PRIHODA  U 2023. GODINI ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE I RAZVITAK BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Upravni odbor Zavoda
  11. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU REVIDIRANOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE I RAZVITAK BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2024. GODINU – izvjestitelj Upravni odbor
  12. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI PRAVILNIKA O PLAĆAMA I DRUGIM PRIMANJIMA RADNIKA U JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj Upravni odbor JP
  13. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNUTKU JAVNOG PODUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH  – izvjestitelj Upravni odbor JP
  14. DAVANJE SUGLASNOSTI NA STATUT JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Upravni odbor JP
  15. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj Upravni odbor JP
  16. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU NAKNADE ZA ANGAŽMAN PO OSNOVI UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORA O DJELU U JP „KOMUNALNO BRČKO“  – izvjestitelj Upravni odbor JP
  17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU JP  „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestitelj Upravni odbor JP
  18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP  „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestitelj Upravni odbor JP
  19. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA NA DAN 31. 12. 2023. GODINE JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj glavni revizor
  20. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2023. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
  21. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA RASELJENE OSOBE, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2023. GODINE – izvjestitelj glavni revizor.

  NASTAVAK 60. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

  Obavještavamo Vas da će se nastavak  60.  redovite  sjednice  Skupštine Brčko distrikta  BiH  održat sutra  5. srpnja 2024. godine (petak)  sa početkom u 10 sati.

  DNEVNI RED I RADNI MATERIJAL ZA 60. REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE

  Radni materijal preuzmite OVDJE.

  Sjednica je zakazana za 3. srpnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.   

  NASTAVAK 59. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

  Obavještavamo Vas da će se nastavak  59.  redovne  sjednice  Skupštine Brčko distrikta  BiH  održatI  26. lipnja 2024. godine (srijeda)  sa početkom u 10. sati.

  ODRŽAN PRVI NASTAVAK 59. REDOVITE SJEDNICE

  ODRŽAN PRVI NASTAVAK 59. REDOVITE SJEDNICE

  Skupština Brčko distrikta BiH održala je prvi nastavak 59. redovite sjednice, koji je započeo raspravom o Prijedlogu odluke o izmjeni Proračuna Brčko distrikta BiH za 2024. godinu. Na današnjem zasjedanju Skupština je usvojila niz odluka o utvrđivanju javnog interesa.

  ODRŽANA KONFERENCIJA POD NAZIVOM „JAČANJE DINAMIKE AKTIVNOSTI ZAKONODAVNIH VLASTI U NOVIM OKOLNOSTIMA EU INTEGRACIJA“

  ODRŽANA KONFERENCIJA POD NAZIVOM „JAČANJE DINAMIKE AKTIVNOSTI ZAKONODAVNIH VLASTI U NOVIM OKOLNOSTIMA EU INTEGRACIJA“

  U organizaciji EU kluba pri Skupštini Brčko distrikta BiH i Škole za političke studije Vijeća Europe u BiH, u Skupštini Brčko distrikta održana je konferencija pod nazivom „Jačanje dinamike aktivnosti zakonodavnih vlasti u novim okolnostima EU integracija“.