ING Registar / 2007

98-07 Refundacija novcanih sredstava dd Laser H
96-07 Odluka o usvajanju urbanistickog plana Hr
94-07 Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva H
93-07 Izmjene odluke o drzanju pasa H
92-07 ODLUKA H
91-07 izdvajanje novcanih sredstava H
87-07 Rekonstrukcija ulice Minizaobilaznica H
86-07 Izgradnja planirane ulice Mujkici H
85-07 Prosijecanje planirane ulice Mujkici H
84-07 Pristupni put Gornja Skakava H
83-07 Rekonstrukcija puta 4 juli II H
82-07 Rekonstrukcija ulice Sime Matavulja H
7. van sjed. 64-07 Odluka o usvajanju prostornog plana H
68-07 Raspolaganje-Specijalna pogodba Bescarinska zona Hr
67-07 Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Reg. plana Klobara Hr
61.sj. Odluka o obavljanju spcijalne revizije rebalans, 157
61. sjednica Odluka o bratimljenju gradova, 159-07 H
61. sj. Odluka verifikacija zamjenika pravobranioca, 158-07
61. sj. Odluka o usvajanju amandmana REBALANS 156-07 H
60.sj. Odluka Angazovanje Pravobranilastva, 155-07 H
60.sj Izvjestaj o izvrsenju budzeta 1.1-30.9.2007. g. 149-07
60. sj. Odluka o obavljanju spec.rev.IV osn., 153-07 H
60. sj. Odluka o naknadama Izbornoj komisiji za 2008.god., 1
60. sj. Odluka izmjene Zakona o drz. sluzbi, 154-07 H
60. sj Odluka Laser 151-07 H
60. sj Javni interes 152-07 H
59.sj. Odluka o stipendiranju 142-07 H
59. sj. Odluka o usvajanju budzeta 143-07 H
58. sj Javni interes grad Brcko 141-07 H
58. sj Javni interes Brodusa 140-07 H
56. sj Prijedlog Odluke o posljedicama sue 133-07 H
56. sj Odluka o usvajanju prostornog plana 126-07 H
56. sj Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Reg. plana Klanac 127-07 H
56. sj Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Reg. plana
56. sj Odluka analiza stanja u obrazovanju 128-07 H
56. sj Javni interes 132-07 H
56. sj Javni interes 131-07 H
56. sj Javni interes 130-07 H
56. sj Javni interes 129-07 H
56. sj Javna rasprava 124-07 H
56. sj Amandmani na budzet za 2007. godinu 125-07 H
55. sj Neradni dani 113-07 H
55. sj Izvjestaj o reviziji, obrazovanje 119-07 H
55. sj Izvjestaj o reviziji, javni registar 120-07 H
55. sj Izvjestaj o radi Kancelarije za privatizaciju januar
55. sj Izvjestaj o radi Kancelarije za privatizaciju januar - juni 2007. 116-07 H
55. sj Izdvajanja nov.sredstava Sipad 115-07 H
55. sj Izdvajanja nov.sredstava Kino Oslobodenje 114-07 H
52 sj REBALANS na budzet za 2007. godinu 88-07 H
51.sj. Odluka o osnivanju JP Komunalno Hr
50.sj.Izvjestaj o izvrsenju Buzdeta Pravosuđa 72-07 HH
50.sj. Odluka-Izvjestaj Uprave prihoda br. 69-07 HH
50.sj Izvjestaj o izvrsenju budzeta za 2006. godinu 70-07 HH
50. sj Odluka o usv. finansijskih izvjestaja za 2005. godinu
49.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobraniteljstva 63-07 H
49. sj. izborno povjerenstvo-imenovanje 60-07 H
49. sj. Odluka Komisija Kancelarija za revizijuu, 56-07 III.
49. sj. Odluka Godisnji program Ureda za reviziju, 62-07 H
49. sj. Odluka Dan zalosti, 61-07 H
49. sj RAZRJESENJE IZBORNOG POVJERENSTVA 59-07 H
49. sj Izmj odl Jav inter prosijec ul Mujkici 58-07 H
49 sj Jav inter Rekonstr objek kino Oslobođenje 57-07 H
48.sj.Odluka-nacin utros.sred sanacija.54-07 H
48 sj Raspol imov Distr Bioskop Oslobođenje 55-07 H
47.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva 46-07 H
47.sj.Odluka - Izvjestaj Poreske uprave48-05 H
47.sj.Od.o usvajanju Prog.VLADE za 2007 44-07 H
47.sj Odl. o dava.sug. na Odi.o Upr. odb. Luka 51-07 H
47.sj Od. o radu Pov. za vrije. pap. za 2006.49-07 H
47. sj.Odluka o usv.god.izvj. JP Luka za 2006 50-07 H
47. sj.Odluka o isplati naknade clanovima Nezavisnog odbora Policije 47-07 H
46.sj.Izvje.o radu Kance.za pravnu pomoc.,br.42-07 Hr
46. Izvj. o radu Javnog tuziteljstva - Hr
46 Utvrđ j interesa put Kula Bijela 37-07 Hr
46 Utv. jav interesa Izgr vod mrez ul.4.juli Kom 36-07 Hr
46 Odluka o imenovanju clanova Euroregij DSM- 40-07 Hr
46 Utvrđ j interesa put Zidine 38-07 Hr
46 Izmj pr odl - Jav int kanal mrez Ograđ 39-07 Hr
45. sj. Odluke za vjerske praznike H
45. sj Odluka o davanju saglasnosti na pravilnik Ureda za reviziju H
44.sj.Odluka o o izm. i dop. odluke o imeno.l.,u kol.odbor
44.sj.Odluka o o izm. i dop. odluke o imeno.l.,u kol.o (1)
44.sj.Odluka o izmje. i dop. odluke o imeno.sl.,u skol. br.3
44.sj.Odluka o izmje. i dop. odluke o imeno.cl.,u skol. (1)
44.sj.Odlu.o usva.Izvje. privatiza.predu. br.27-07 H
44.sj Odlu. Izvje.o radu Policije za 2006, br 28-07 H
44. sj.Odluja Javni interes G. Zovik 29-07 H
44. sj.Od. o usvajanju Izvje.o radu Vlade u 06, br.26-07, H
42.sj.Odlu.o izm i dop odl o osnivanju Fonda zdrav odig.6-0
42.sj.Odlu. o otpisu potrazivanja UZOR 7-07 H
42.sj.Odlu. o isplati Izbornoj komisiji 8-07 H
42.sj. Od. izvjestaj o radu Izborne kom. br 19-07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Suljagica sokak br 18 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Plazulje br 15 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Ograđenovac br 9 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Klanac br 10 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Gnjidavica br 16 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Gluhakovac br 11 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Centari br 13 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Brodusa br 17 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Brezik br 14 -07 H
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Bijela Tokici br 12 -07 H
42 Odluka o odrzavanju javne ras PORODICNI ZAK H