BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2008

  hrvatski.html
  74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 73.redovna sjednica Skupstine, 169-08 H
  74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 72.redovna sjednica Skupstine, 168-08 H
  74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 71.redovna sjednica Skupstine, 167-08-H
  74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 70.redovna sjednica Skupstine, 166-08-H
  74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 69.redovna sjednica Skupstine, 165-08-H
  74. sj. Izrada Reg plana Bosnaplod 174-08-H
  74. redovna. sj. Javni interes 173-08-H
  74. redovna. sj. Javni interes 172-08 H
  73. sj. Odluka o izdv.sredstava za igraliste u MZ Grbavica 152-08 H
  73. sj. Odluka o davanju saglasnosti 154-08 H
  73. sj. Odluka o davanju saglasnosti 153-08 H
  72.sj. Odluka pomoc tuzenim građanima Markovic Polja i Gorica, 149-08 H
  72.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 68.redovna sjednica Skupstine, 145-08 H
  72. sj. Zakljucak kamen temeljci - H
  72. sj. Zakljucak MZ Grcica 148-08 H
  72. sj. Odluka o imenovanju Komisije za kontrolora kvalitete rada Ureda za reviziju 146-08 Hr
  71. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za maj 2008, 145-08 H
  71. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za juni 2008, 147-08 H
  71. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za april 2008, 143-08 H
  71. sj. Odluka o usvajanju Program rada Ureda za upravljanje javnom imovinom za 2008. godinu 142-08 H
  71. sj. Odluka o usvajanju - Izmjena RP Klanac 136-08 H
  71. sj. Odluka o izdv.sredstava za skolu Brod 139-08 H
  71. sj. Odluka o imenovanju kontrolora kvaliteta rada Ureda za reviziju H
  71. sj. Odluka o formiranji komisije za komasacije, 138-08 H
  71. sj. Javni interes 141-08 H
  71. sj. Javni interes 140-08 H
  70.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 67.redovna sjednica Skupstine, 129-08 H
  70. sj. Zakljucak gradska deponija 134-08 H
  70. sj. Zakljucak Odluka sefa ođela za obrazovanje H
  70. sj. Odluka verifikacija zamjenika pravobranioca, 131-08 H
  70. sj. Odluka o izdv.sredstava za place radnicima ODP BIMEKS za doprinose za PIO 133-08 H
  70. sj. Odluka o izdv.sredstava za place radnicima ODP BIMEKS 132-08 H
  69.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 66. redovne sjednica Skupstine, 103-08 H
  69. sj.Odluka o usvajanju Izvjestaja o reviziji Poreske uprave za 2006. godinu 126-08 H
  69. sj.Odluka o ukljucivanju predstavnika MZ 123-08 H
  69. sj. Odluka o usvajanju amandmana na budzet iz 2005. godine 113-08 H
  69. sj. Odluka o usvajanju Javnog izvj.budzeta za 2006. godinu 125-08 H
  69. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o specijalnoj reviziji plaЖa za 2007. godinu 127-08 H
  69. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o revizije fin. izvjestaja budzeta za 2006. godinu 124-08 H
  69. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Ureda za upravljanje javnom imovinom za 2007. godinu 104-08 H
  69. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o izvrsenju budzeta za januar-mart 2008. godine 127-08 H
  69. sj. Odluka o izmjenama i dopunama odluke JP Komunalno 111-08 H
  69. sj. Odluka o izdv.sredstava za uklanjanje pasa lutalica 114-08 H
  69. sj. Odluka o izdv.sredstava za sportske terene 116-08 H
  69. sj. Odluka o izdv.sredstava za projekte cestogradnje115-08 H
  69. sj. Odluka o izdv.sredstava za nabavku vozila Pauk 117-08 H
  69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 122-08 H
  69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 121-08 H
  69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 120-08 H
  69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 119-08 H
  69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 118-08 H
  69. sj. Odluka Regulacioni plan Gredice I 112-08 H
  68.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 65.redovna sjednica Skupstine, 83-08 H
  68. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za mart 2008, 101-08 H
  68. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za januar 2008, 99-08 H
  68. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za februar 2008, 100-08 H
  68. sj. Odluka o usvajanju Program rada Direkcije za finansije za 2008. godinu 96-08 H
  68. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Nezavisnog odbora za 2007. godinu 97-08 H
  68. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Direkcije za finansije za 2007. godinu 94-08 H
  68. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o izvrsenju budzeta za 2007. godinu 93-08 H
  68. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o godisnjoj ocjeni rada sefa Policije za 2007. godinu 98-08 H
  68. sj. Odluka o izmjeni odluke o programu kreditiranja u poljoprivredi 102-08 H
  68. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 87-08 -H
  68. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 86-08 -H
  68. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 85-08 -H
  68. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 84-08 -H
  68. sj. Odluka Dan zalosti, 91-08 H
  68. sj. Javni interes 92-08 -H
  67.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 64.redovna sjednica Skupstine, 66-08 -H
  67.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 15. vanredna sjednica Skupstine, 65-08 -H
  67. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu JP Luka 2007. godinu 71-08 -H
  67. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja Kancelarije za reviziju za 2007. godinu 70-08 -H
  67. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja Fonda zdr.osiguranaja za 2007. godinu 73-08 -H
  67. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 67-08 -H
  67. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JP Luka 2007. godinu 72-08 -H
  67. sj. Odluka Usvajanje zapisnika 14.vanredna sjednica Skupstine, 64-08 -H
  67. sj. Javni interes-izmjene odluke 81-08 -H
  67. sj. Javni interes 82-08 -H
  67. sj. Javni interes 80-08 -H
  67. sj. Javni interes 79-08 -H
  67. sj. Javni interes 78-08 -H
  67. sj. Javni interes 77-08 -H
  67. sj. Javni interes 76-08 -H
  67. sj. Javni interes 75-08 -H
  67. sj. Javni interes 74-08 -H
  66.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Pravosuđe, 57-08 H
  66. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Vlade za 2007. godinu 69-08 -H
  66. sj. Odluka o rjesavanju nestanka vode u arterskim bunarima 68-08 -H
  66. sj. Odluka o izdv. nov. sredst. za puteve 63-08 H
  66. sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Skupstinu, 58-08 H
  66. sj. Odluka o Izvjestaju revizije Ođeljenja za javnu bezbijednost, 59-08 H
  66. sj. Odluka o Izvjestaju revizije Ođeljenja za javne poslove, 60-08 H
  66. sj. Odluka o Izvjestaju revizije Ođeljenja gradonacelnika, 61-08 H
  66. sj. Javni interes-prosicanje prilaznog puta 62-08-08 H
  65.sj.Odluka o radu Kom. za vrijed. pap. 45-08 H
  65.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za 2008, 44-08 H
  65.sj. Odluka o izmjenama dijela Regulacionog plana Kolobara, 48-08 H
  65.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Ođeljenja za komunalne poslove, 46-08 H
  65.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 63. sjednica Skupstine, 43-08 H
  65.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 62. sjednica Skupstine, 40-08 H
  65. sj. Odluka o javnoj raspravi na Zakon o inspekcijama, 56-08 H
  65. sj. Odluka o izm. i dop. Odluke o drzanju pasa 47-08 H
  65. sj. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava PD Posavina 54-08 H
  65. sj. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava ODP Posavina 53-08 H
  65. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 55-08 H
  65. sj. Odluka o davanju saglasnosti 39-08 H
  65. sj. Odluka o civilnim zrtvama rata 43-08 H
  65. sj. Odluka neradni dani za 2008. godinu 42-08 H
  65. sj. Javni interes-M.M. Baseskije, 51-08 H
  65. sj. Javni interes-HT MOstar, 52-08 H
  65. sj. Javni interes-Grbavica, 50-08 H
  64.sj.Izvjestaju revizije za Policiju, 35-08 H
  64.sj.Izvjestaju revizije za Ođeljenja za budzet i finansije 32-08 H
  64.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 61. sjednica Skupstine, 28-08 H
  64.sj. Izvjestaju revizije za Ođeljenja za poljoprivredu 34-08 H
  64.sj. Izvjestaju revizije za Ođel za strucne i adm. poslove, 34-08 H
  64.sj. Izvjestaju o radu Policije za 2007 36-08 H
  64. sjed. Odluka o davanju saglasnosti tarifni sistem 30-08 H
  64. sj. Odluka-Javna rasprava o Zakonu o obrazovanju, 29-08 H
  64. sj. Odluka o formiranji komisije za komasacije, 31-08 H
  63.sj.Odluka Javni interes-MZ Bijeljinska cesta, 26-08 H
  63.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva novembar 2007, 22-08 H
  63.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva decembar 2008, 23-08 H
  63.sj. Odluka o relokaciji Stambenog objekta, Jovan Đuric, 19-08 H
  63.sj. Odluka Javni intes -Pcela Gornji Rahic 27-08 H
  63. sj. Odluka o visini i naplati rente, 21-08 H
  63. sj. Odluka o nacinu utroska sredstava sanacije, 20-08 H
  63. sj. Odluka Plan i program Izborne komisije za 2008. godinu, 25-08 H
  63. sj. Javni interes-Suljagica Sokak, 16-08 H
  63. sj. Izvjestaj o radu Izborne komisije za 2007. godinu, 24-08 H
  63. sj Javni interes-Ul. Sulje Kahrimana 13-08 H
  63. sj Javni interes-MZ Razljevo, 18-08 H
  63. sj Javni interes-Gluhakovac, 15-08 H
  63. sj Javni interes-Donji Zovik, 17-08 H
  62.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Ođeljenja zdravstvo, 6-08 H
  62.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Ođeljenja za urbanizam, 8-08 H
  62.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Ođeljenja za raseljena lica, 7-08 H
  62.sj. Odluka o Izvjestaju revizije Uprave prihoda, 10-08 H
  62.sj Odluka o Izvjestaju revizije neporeskih prihoda, 9-08 H
  61.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva 3-08 H
  61.sj.Od.o usvajanju Plana i programa Ureda za reviziju za 2008, 2-08 Hr
  61. sj. Odluka specijalna pogodba Fadeks doo, 1-08 H
  19. vanredna. sj. Javni interes 177-08 H
  18. vanredna Odluka o usvajanju amandmana iz 2008 164-08 H
  17. vanredna izborna komisija imenovanje 162-08 H
  16. vanredna. sj. Odluka o izradi Reg. plana Centar 5 156-08-Hr
  16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 161-08-Hr
  16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 160-08-Hr
  16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 159-08-Hrv
  16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 158-08-Hr
  16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 157-08-Hr
  14. vanredna sj Odluka o osnivanju Komisije za Kodeks 37-08 H
  14. vanredna sj Odluka o imenovanju clanova Komisije za Kodeks 38-08 H