BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2009

  999. odluke od broja 100
  99. 10. redovita sj.Odluka o davanju suglasnosti - preusmjeravanje neutrošenih novčanih sredstava
  98. 10. redovita sj.Odluka o usvajanju amandmana na proračun Brčko distrikta BiH za 2009
  97. 10. redovita sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH
  96. 10. redovita sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o javno- privatnom partnerstvu u Brčko distriktu
  94. 9. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje u 2008
  93. 9. redovna sj. Odluka o izmjeni Odluke o isplati naknada za rad članovima Neovisnog odbora za izb. i ocj. rada šefa policije
  92. 9. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 7.red. i 6.izvanredne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
  91. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju Javnog izvješća revizije financijskog poslovanja institucija Brčko distrikta BiH
  90. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju izvješća revizije financ. izvješća Brčko distrikta
  89. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za financije za 2009
  88. 8. redovita sj. Odluka o izdvajanju sredstava iz općih sredstava pričuve proračuna Brčko distrikta BiH za 2009
  87. 8. redovna sj. Odluka o emisiji obveznica Br+ko distrikta BiH za izmirenje obveza po osnovi verificir. rač. stare devizne štednje
  86. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 5. i 6. redovite sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
  85. 6. Izvanredna sj. Odluka o davanju suglasnosti - aneks ugovora sa WABAG
  84. 7. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja
  83. 7. redovita sj.Odluka o proglašenju dana žalosti u Brčko distriktu BiH
  82. 7. redovita sj.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava
  81. 7. redovita sj.odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Peje Mendeša
  80. 7. redovita sj.odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnice Branke Đurić-Žilić
  77. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH
  76. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2008
  75. 6. redovita sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - RZ Komerc, Brka
  74. 6. redovna sj. Odluka o davanju suglasnosti na sporazum sa JP Komunalno doo
  73. 6. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvadaka iz zapisnika sa 4. red. i 5. izv. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  72. 5. redovita sj. Odl. o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za izbor i ocjenj. rada voditelja Policije o ocjeni rada
  71. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za izbor i ocjenjivanje rada voditelja Policije
  70. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2008
  69. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2008
  68. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Direkcije za financije Brčko distrikta BiH
  67. 5. redovita sj. Odluka o formiranju Povjerenstva za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima
  66. 5. redovita sj. Odluka o načinu utroška novčanih sredstava namijenjenih za sanaciju stambenih jedinica u 2009
  65. 5. redovita sj. Odluka o promjeni namjene dobara u općoj uporabi - Dragstor
  63. 5. redovita sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
  62. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 3. redovite Skupštine Brčko distrikta BiH
  61. 4. redovita sjedn.Odluka o usvajanju izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za 2008
  60. 4. redovita sjedn.Odluka o usvajanu izvješća o radu Policije Brčko distrikta za 2008
  59. 4. redovita sjedn.Odluka o pristupanju izradi Zoning plana za cijelo područje koje obuhvaća Urbanistički plan grada
  58. 4. redovita sjedn.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava
  55. 4. redovita sjedn.Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 3 i 4 izvanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta
  54. 5. izvanredna sj.Odluka o davanju suglasnosti za isplatu usluga prijevoza učenika H
  53. 5. izvanredna sj.Odluka o utvrdivanju prestanka mandata zastupnika Ante Domića
  52. 3. redovita sjedn.Odluka o usvajanju izvješća o radu Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu
  51. 3. redovita sjedn.Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje sredstava
  50. 3. redovita sjedn.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ulica Radivoja Koraća, MZ Grčica
  49. 3. redovita sjedn.Odluka o davanju saglasnosti fonda zdravstvenog osiguranja
  48. 3. redovita sjedn.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava
  46. 3. redovita sjedn.Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 2 redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  44. 3. izvanredna sj. Odluka o dopustivosti proceduralne radnje
  43. 3. izvanredna sj. Odluka o usvajanju Proračuna Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009
  42. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju izvješća o radu Ureda za upravljanje javnom imovinom za 2008
  41. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju izvješća o radu Povjerenstva za vrijednosne papire Brčko distrikta za 2008
  40. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju izvješća o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2008
  39. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju Izvješća o kontroli kvaliteta rada Ureda za reviziju za 2007
  38. 2. redovita sj.Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu u 2009 i siječnju 2010
  37. 2. redovita sj.Odluka o potvrđivanju prestanka mandata zastupniku Draganu Pajiću
  31. 2. redovita sj. Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o zapošljavanju stranaca u Brčko distriktu BiH
  30. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 1. redovite sjednice
  29. 1. redovita sj.Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za prosinac
  28. 1. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za studeni
  27. 1.redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za listopad
  26. 1. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za rujan
  25. 1. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za razdoblje za august
  24. 1.redovita sj Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva za srpanj
  23. 1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Vukosavačka
  22. 1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Potočari Tadići Kisići
  21. 1.redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Broduša
  20. 1.redovita sj.Odluka o utvrđianju javnog interesa - Gredice
  19. 1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ivici
  18. 1.redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa vodoodna mreža Dizdaruša
  17.1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Markovići Stanovi
  16. 1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brod
  15. 1. redovita sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Gorice
  14. 1. redovita sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela nepotrosenih sredstava
  13. 1. redovita sj.Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela nepotrošenih sredstava
  12. 1. redovita sj.Odluka o davanju saglasnosti- preusmjeravanje dijela nepotrosenih sredstava
  11. 1. redovita sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela nepotrosenih sredstava
  11. 1. redovita sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela nepotrošenih sredstava
  10. 1.redovita sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela neutrošenih novčanih sredstava
  09. 1.redovita sj.Odluka o isplati nakade za rad članovima izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2009
  08 1. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 2 izvanredne sjednice Skupstine Brčko distrikta BiH
  07. 1.redovita sj. Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 1 izvanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  06. 1.redovita sj. Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa konstitutivne sjednice Skupštine Brčko distrikta
  05. 2. izvanredna sj. Odluka o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava
  03. Konstitutivna sj,Odluka o izboru gradonačelnika
  02. Konstitutivna sj, Odluka o izboru dopredsjednika
  01. Konstitutivna sj. Odluka o izboru predsjednika Skupštine