ING Registar / 2009

999. odluke od broja 100
99. 10. redovita sj.Odluka o davanju suglasnosti - preusmjeravanje neutrošenih novčanih sredstava
98. 10. redovita sj.Odluka o usvajanju amandmana na proračun Brčko distrikta BiH za 2009
97. 10. redovita sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH
96. 10. redovita sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o javno- privatnom partnerstvu u Brčko distriktu
94. 9. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje u 2008
93. 9. redovna sj. Odluka o izmjeni Odluke o isplati naknada za rad članovima Neovisnog odbora za izb. i ocj. rada šefa policije
92. 9. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 7.red. i 6.izvanredne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
91. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju Javnog izvješća revizije financijskog poslovanja institucija Brčko distrikta BiH
90. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju izvješća revizije financ. izvješća Brčko distrikta
89. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za financije za 2009
88. 8. redovita sj. Odluka o izdvajanju sredstava iz općih sredstava pričuve proračuna Brčko distrikta BiH za 2009
87. 8. redovna sj. Odluka o emisiji obveznica Br+ko distrikta BiH za izmirenje obveza po osnovi verificir. rač. stare devizne štednje
86. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 5. i 6. redovite sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
85. 6. Izvanredna sj. Odluka o davanju suglasnosti - aneks ugovora sa WABAG
84. 7. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja
83. 7. redovita sj.Odluka o proglašenju dana žalosti u Brčko distriktu BiH
82. 7. redovita sj.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava
81. 7. redovita sj.odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Peje Mendeša
80. 7. redovita sj.odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnice Branke Đurić-Žilić
77. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH
76. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2008
75. 6. redovita sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - RZ Komerc, Brka
74. 6. redovna sj. Odluka o davanju suglasnosti na sporazum sa JP Komunalno doo
73. 6. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvadaka iz zapisnika sa 4. red. i 5. izv. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
72. 5. redovita sj. Odl. o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za izbor i ocjenj. rada voditelja Policije o ocjeni rada
71. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za izbor i ocjenjivanje rada voditelja Policije
70. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2008
69. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2008
68. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Direkcije za financije Brčko distrikta BiH
67. 5. redovita sj. Odluka o formiranju Povjerenstva za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima
66. 5. redovita sj. Odluka o načinu utroška novčanih sredstava namijenjenih za sanaciju stambenih jedinica u 2009
65. 5. redovita sj. Odluka o promjeni namjene dobara u općoj uporabi - Dragstor
63. 5. redovita sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
62. 5. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 3. redovite Skupštine Brčko distrikta BiH
61. 4. redovita sjedn.Odluka o usvajanju izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za 2008
60. 4. redovita sjedn.Odluka o usvajanu izvješća o radu Policije Brčko distrikta za 2008
59. 4. redovita sjedn.Odluka o pristupanju izradi Zoning plana za cijelo područje koje obuhvaća Urbanistički plan grada
58. 4. redovita sjedn.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava
55. 4. redovita sjedn.Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 3 i 4 izvanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta
54. 5. izvanredna sj.Odluka o davanju suglasnosti za isplatu usluga prijevoza učenika H
53. 5. izvanredna sj.Odluka o utvrdivanju prestanka mandata zastupnika Ante Domića
52. 3. redovita sjedn.Odluka o usvajanju izvješća o radu Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu
51. 3. redovita sjedn.Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje sredstava
50. 3. redovita sjedn.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ulica Radivoja Koraća, MZ Grčica
49. 3. redovita sjedn.Odluka o davanju saglasnosti fonda zdravstvenog osiguranja
48. 3. redovita sjedn.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava
46. 3. redovita sjedn.Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 2 redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
44. 3. izvanredna sj. Odluka o dopustivosti proceduralne radnje
43. 3. izvanredna sj. Odluka o usvajanju Proračuna Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009
42. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju izvješća o radu Ureda za upravljanje javnom imovinom za 2008
41. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju izvješća o radu Povjerenstva za vrijednosne papire Brčko distrikta za 2008
40. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju izvješća o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2008
39. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju Izvješća o kontroli kvaliteta rada Ureda za reviziju za 2007
38. 2. redovita sj.Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu u 2009 i siječnju 2010
37. 2. redovita sj.Odluka o potvrđivanju prestanka mandata zastupniku Draganu Pajiću
31. 2. redovita sj. Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o zapošljavanju stranaca u Brčko distriktu BiH
30. 2. redovita sj.Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 1. redovite sjednice
29. 1. redovita sj.Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za prosinac
28. 1. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za studeni
27. 1.redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za listopad
26. 1. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za rujan
25. 1. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za razdoblje za august
24. 1.redovita sj Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva za srpanj
23. 1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Vukosavačka
22. 1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Potočari Tadići Kisići
21. 1.redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Broduša
20. 1.redovita sj.Odluka o utvrđianju javnog interesa - Gredice
19. 1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ivici
18. 1.redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa vodoodna mreža Dizdaruša
17.1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Markovići Stanovi
16. 1. redovita sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brod
15. 1. redovita sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Gorice
14. 1. redovita sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela nepotrosenih sredstava
13. 1. redovita sj.Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela nepotrošenih sredstava
12. 1. redovita sj.Odluka o davanju saglasnosti- preusmjeravanje dijela nepotrosenih sredstava
11. 1. redovita sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela nepotrosenih sredstava
11. 1. redovita sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela nepotrošenih sredstava
10. 1.redovita sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela neutrošenih novčanih sredstava
09. 1.redovita sj.Odluka o isplati nakade za rad članovima izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2009
08 1. redovita sj. Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 2 izvanredne sjednice Skupstine Brčko distrikta BiH
07. 1.redovita sj. Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 1 izvanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
06. 1.redovita sj. Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa konstitutivne sjednice Skupštine Brčko distrikta
05. 2. izvanredna sj. Odluka o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava
03. Konstitutivna sj,Odluka o izboru gradonačelnika
02. Konstitutivna sj, Odluka o izboru dopredsjednika
01. Konstitutivna sj. Odluka o izboru predsjednika Skupštine