BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2010

  od 31. sjednice
  276. 30. redovita sj. Odluka o usvajanju amandmana na proračun Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
  275. 30.redovita sj. Odluka o pokretanju postupka izbora kontrolora kvalitete rada Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
  274. 30. redovita sj. Odluka o relokaciji stambenog objekta
  273. 30. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zamjena nekretnina - Hadžajlić
  272. 30. redovna sj. Odluka o usvajanju Završnog izvješća reforme rukovođenja JP -Luka Brčko- Brčko distrikta BiH
  271. 30. redovita sj. Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 27 i 28 redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  270.29.redovita sj.Odluka o usvajanju Financijskog izvješća o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009.godinu
  269.29.redovita sj. Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti stručnoj instituciji za tehnički pregled vozila
  268.29. redovita sj. Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Vukšić Gornji
  267.29.redovita sj. Odluka o drugoj emisiji obveznica Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje
  266.29.redovita sj. Odluka o usvajanju Programa razvitka visokog obrazovanja u Brčko distriktu BiH za razdoblje 2010.-2019.godine
  265.29. redovita sj. Zaključak - Izvješće o štetama koje su prouzrokovane elementarnom nepogodom
  264.29.redovita sj. Odluka o usvajanju amandmana na proračun Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
  263.29. redovita sj.Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o športu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
  262.29.redovita sj. Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakon o porezu na dobit
  261.29.redovita sj. Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika s 26. redovite i 10. 11. i 12. izvanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  260. 28. -I nastavak redovite sj Odluka o kriterijima socijalnog zbrinjavanja radnika poduzeća i institucija koji su,ne svojom krivnjom,ostali bez posla uslijed rat
  259. 28. -I nastavak redovite sj Odluka o usvajnju Programa rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
  258. 28. -I nastavak redovite sj Odluka o usvajnju Izvješća o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  257. 28. redovita sj Odluka o odbravanju uvrštavanja na listu projekata javno-privatnog partnerstva
  256. 28. redovita sj Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz općih sredstava rezervi Proračuna Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2010.godinu
  255. 28. redovita sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ul. Rogozan - naselje Dizdaruša
  254. 28. redovita sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ul. Mujkići I
  253. 28. redovita sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zaselak Krušik MZ Sandići
  252. 28. redovita sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ul. M. Ibrahimbegovića Kolobara II
  251. 27. redovita sj. Odluka o imenovanju predsjednika,dopredsjednika i člana Povjerenstva za papire od vrijednosti Komisije za hartije od vrijednosti
  250. 27. redovita sj. Zaključak - Informacija o stanju iz područja lovstva u Brčko distriktu BiH
  247. 27 redovita sj. Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc
  244. 27. redovita sjednica- Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 24 i 25 redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  244. 27. redovita sj.- Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 24 i 25 redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  242. 26 redovita sjednica- Odluka o usvajanu Plana i programa rada Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
  241. 26. redovita sjednica- Odluka o usvajanu Finansijskog Izvješća Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  240. 26 redovita sjednica- Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  239. 26 redovita sjednica- Odluka o usvajanu Izvješća o radu i financijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  238. 26. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela postojećeg puta Brčko - Bijeljina
  237. 26. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javog interesa - zamjena nekretnina
  236. 26. redovita sjednica- Odluka o raspolaganju imovinom Brčko distrikta BiH specijalnom pogodbom
  235. 26. redovita sjednica- Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz općih sredstava rezervi Proračuna Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2010. godinu
  234. 25. redovita sjednica- ZakljuЯak- informacija o stanju vodovodnog sustava Brčko distrikta BiH
  233. 25. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća revizije financijskih izvješća Proračuna Brčko distrikta BiH za 2008. godinu
  232. 25. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješć o radu Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH za 2009. godinu
  231. 25. redovita sjednica- Odluka o davanju suglasnosti na ustupanje Ugovora o pravu građenja,financiranju,projektiranju i upravljanju tržnicom Arizona
  230. 25. redovita sjednica- Zakljucak- inormacija o izvršenju Ugovora o pravu građenja,financiranju,projektiranju i građenju tržnice Arizona od 21.12.2001. godine
  229. 25.redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raspolaganje imovinom Bd BiH davanje na korištenje,bez naknade,izrav.spor. Udruž. umirovljenika G.Rahić
  228. 25. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - oizgradnja bunarskih kućica na urbanom području Islamovac i Štrepci
  227. 25. redovita sjednica-Odluka o pokretanju postupka izbora Neovisnog odbora za izbor voditelja Policije i zamjenika voditelja Policije i ocjenjivanje rada voditelja Polic
  224. 25. redovita sjednica- Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 22. i 23. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  222. 24. redovita sjedn.-Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odbora JP Komunalno Brčko za 2009. godinu
  221. 24. redovita sjednica-Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije Brčko distrikta BiH za 2009.godinu
  220. 24. redovita sjednica-Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za izbor i ocjenjivanje rada voditelja Policije Brčko distrikta BiH za 2009.godinu
  219. 24. redovita sjednica-Odluka o usvajanju Izvje+ća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  218. 24. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. prosinca 2009. godine
  217. 24. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1.-31. studenog 2009. godine
  216. 24. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1.-31. listopada 2009. godine
  215. 24. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za razdoblje 1.-30. rujna 2009. godine
  214. 24. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1.-31. kolovoza 2009. godine
  213. 24. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiHl za razdoblje od 1.-31. srpnja 2009. godine
  212. 24. redovita sjednica-Odluka o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kredite poduzećima i poduzetnicima na području Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
  211. 24. redovita sjednica -Odluka o obavljanju đelatnosti od općeg interesa
  210. 24. redovita sjednica-Odluka o imenovanju člana Pravosudnog povjerenstva iz reda građana
  209. 24. redovita sjednica-Odluka o usvajanju Izvješća o sprovedenoj proceduri za izbor člana Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH iz reda građana Brčko distrikt
  205. 22. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH u razdoblju travanj 2010. godine-siječanj 2011. godine
  204. 22. redovita sj.- Odluka o usvajanju amandmana na proračun Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
  203. 22. redovita sj.- Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje zamjenika voditelja policije Brčko distrikta BiH
  201. 22. redovita sj.- Odluka o povlačenju nacrta Zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH iz skupštinske procedure
  200. 22. redovita sj.- Odluka o usvajanju izvatka iz zapisnika sa 21. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  199. 21. redovita sj.- Odluka o usvajanju Izvješća o radu policije Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  198. 21. redovita sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH- put Slijepčevići - Brezovo polje selo
  197. 21. redovita sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH- naselje Srpska Varoš
  196. 21. redovita sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH-naselje Lipovac
  195. 21. redovita sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH-Lastrići, MZ Bijela
  194. 21. redovita sj.- Odluka o izmjenama i dopunama regulacijskog plana dijela stambenog naselja Bosnaplod u Brčko distriktu BiH
  193. 21. redovita sjednica - Odluke o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH
  191. 21. redovita sj.- Odluka o usvajanju izvatka iz zapisnika sa 20. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  190. 20. redovita sj.- Zaključak- Opća politika Skupštine Brčko distrikta BiH za razdoblje 2010-2012. godina
  189. 20. redovita sj.- Odluka o usvajanju regulacijskog plana stambenog naselja Srpska Varoš u Brčko distriktu BiH
  188. 20. redovna sjednica-Odluka o izdvajanju novčanih sred. za pomoc stanovništvu stradalom u katastrofaln. zemljotresu na Haitiju
  187. 20. redovita sj.- Zakljucak- Zakon o poreskoj upravi
  185. 20. redovita sj.- Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 9. izvanredne i 19. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  184. 19. redovita sj.- Odluka o usvajanj u Izvješća o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za razdoblje siječanj-rujan 2009. godine
  183. 19. redovita sj.- Odluka o usvajanju regulacijskog plana dijela stambenog naselja Broduša II u Brčko distriktu BiH
  182. 19. redovita sj.- Odluka o usvajanju regulacijskog plana dijela stambenog naselja Brezik II u Brčko distriktu BiH
  181. 19. redovita sj.- Odluka o usvajanju regulacijskog plana dijela stambenog naselja Brezik I u Brčko Distriktu BiH
  180. 19. redovita sj.- Odluka o isplati nakanade za rad u Izbornom povjerenstvu Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
  179. 19. redovita sj.- Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 17. i 18. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH