ING Registar / 2011

od broja 490
483. 54. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za pomoć narodu Turske stradalom u potresu - H
482. 54. redovita sjednica - Odluka o raspolaganju imovinom specijalnom pogodbom- -H
481. 54. redovita sjednica -Odluka o davanju saglasnosti za izmjene Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvjetni otpust -H
480. 54. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih povjerenstava - H
478. 54. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 51redovite i 20 izvanredne sjednice Skupštine- H
477. 53. redovita sjednica - Zaključak - raspolaganje imovinom - univerziteti - H
476. 53. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Asima Dervisevića Kolobara II H
475. 53. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi Proračuna Brčko distrikta BiH H
474. 53. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetskog povjerenstva o dođeli mandata Dijani Vasić H
473. 53. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Miroslava Gavrića -H
472. 52. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvrsenju Proračuna za razdoblje od I - VI 2011. godine - H
471. 52. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalno H
470. 52. redovita sjednica- Odluka o raspisivanju javnog oglasa za povjeravanje poslova iz oblasti sportsko rekreativnog ribolova H
469. 52. redovita sjednica-H - Prijedlog - Izmjena odluke o neradnim danima
469. 52. redovita sjednica- Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH - H
460. 51. redovita sjednica -Zaključak- Informacija o dodatnom plaćanju javnih službenika u radu komisija-H
459. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za kolovoz 2011.-H
458. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za srpanj 2011.-H
457. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za lipanj 2011.-H
456. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna za period od I - III 2011. godine-H
455. 51. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2010. godinu-H
454. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 50 redovite i 19 izvanredne sjednice Skupštine -H
453. 19. izvanredna sjednica - Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -H
452. 19. izvanredna sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata gradonačelnika Brčko distrikta BiH H
451. 50. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže Bareš 1 i Bareš 2 Diszdaruša H
450. 50. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja privremenog mješovitog kolektora Željeznički kanal -H
449. 50. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -vodovodna mreža Vašarska ulica Klanac H
448. 50. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija Savskog odbrambenog nasipa H
447. 50. redovita sjednica - Odluka o imenovanju člana Pavosudnog povjerenstva iz reda građana H
446. 50. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 17 i 18 izvanredne i 48 i 49 redovite sjednice Skupštine -H
445. 49. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o uplatama doprinosa prilikom isplate plaća zaposlenih u privatizovanim preduzećma -H
444. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaj o radu pravobranilastava za maj 2011. doc -H
443. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaj o radu pravobranilastava za april 2011. doćH
442. 49. redovna sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora ćlana pravosudnog povjerenstva H
440. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 47 redovne sjednice Skupštine-H
439. 48. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja spoja ul H. Jerkovića i ul Topčagića - Meraje - H
438. 48. redovita sjednica - Odluka o trećoj emisiji obveznica Brčko distrikta BiH za izmirenje obveza po osnovu računa stare devizne štednje - H
437. 48. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja Visoke škole računalstva i poslovnih komunikacija - H
436. 48. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Visoke škole računalstva i poslovnih komunikacija - H
435. 48. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja dislociranih ođela Sveučilišta u Sarajevu u Brčko distriktu BiH -H
434. 48. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja dislociranih ođela Sveučilišta u Sarajevu u Brčko distriktu BiH - H
433. 48. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja Visoke škole kozmetologije, estetike i medicinske preventive -H
432. 48. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Visoke škole kozmetologije, estetike i medicinske preventive - H
431. 48. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja Europskog sveučilišta - H
430. 48. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Europskog sveučilišta - H
429. 48. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja Internacionalnog sveučilišta - H
428. 48. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Internacionalnog sveučilišta - H
424. 48. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvadka iz zapisnika sa 46 redovite sjednice Skupštine - H
423. 17. izvanredna sjednica - Odluka o usvajnju amandmana na Proračun za 2011. godinu - H
422. 47. redovita sjenica - Odluka o usvajanu Plana i programa rada Izborne komisije za 2011. godinu - H
421. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Financijskog izvješća Izborne komisije za 2010. godinu - H
420. 47 redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izborne komisije za 2010. godinu -H
419. 47. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o završnom računu JP Luka Brčko za 2010. godinu H
418. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom stanju JP Luka Brčko za 2010. godinu H
417. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2010. godinu - H
416. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o utvđenom stanju u lovstvu - H
415. 47. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže u zaseoku Tomići - Gornje Dubravice - H
414. 47. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže-Donje Dubravice - H
413. 47. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kraka ul Mehmeda Spahe - Brosuša II -H
412. 47. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojeće ul. Ćumurovića - Mujkići -H
411. 47. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju postupka imenovanja kontrolora kvaliteta rada Ureda za reviziju - H
410. 47. redovita sjednica -Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava -H
408. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 44 i 45 redovite sjednice Skupštine- H
407.46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu pravobraniteljstva za ožjak 2011. H
406. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finanscijskog izvješća JP Radio Brčko za 2010. godinu sa analizom postojećeg stanja s prijedlogom mjera za unapređivanje rada - H
405. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Komisije za papire od vrijednost za 2010. godinu H
404. 46. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela vodovodne mreže u dijelu ulice Sulje Kahrimana - Klanac -H
403. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa subvencionisanja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivredn gazdinstava za 2011
402. 46. redovita sjednica - Odluka o razrjes-enju gradonačelnika Brčko distrikta BiH - H
401. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjer. za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetnog povjer. o dođeli mandata Osmanu Mulahaliloviću i Sabiri Mujkić H
400. 46. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata poslanika Šemse Sakovića i Sejfudina Zahirovića -H
399. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Kancelarije za pravnu pomoć za 2010. godinu -H
398. 45. redovita sjednica - Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Komunalno Brčko H
397. 45. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra-H
396. 45. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja planiranog spoja ulica Trebinčevića - Derviševića -H
395. 45. redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosti -Povjerenstvo za uvjetni otpust -H
394. 45. redovita sjednica - Odluka o održavanju stru+ne i javne rasprave o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti -H
393. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvadka iz zapisnika sa 43 redovite sjednice Skupštine- H
392. 44. redovita sjednica - Zaključak - stanje privrede- H
391. 44. redovita sjednica - Zaključak - nadoknada štete nastale usljed poplava -H
390.44. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2011. - H
389.44. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za siječanj 2011. doc
388. 44. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Neovisnog odbora-H
387. 44. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2010.godinu-H
386. 44. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg puta - MZ Prijedor - zaselak Vujići-H
385. 44. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -bušenje bunara i izgradnja bunarske kućice - Donji Brezik-H
384. 44. redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova za korisnike stalne socijalne pomoći-H
383. 44. redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste-H
382. 44. redovita sjednica - Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja - H
381. 44. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvadka iz zapisnika sa 42 redovne sjednice Skupštine -H
380. 43. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2010. godinu -H
379. 43. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana za razdoblje travanj 2011- sječanj 2012 -H
378. 43. redovita sjednica -Odluka o povlačenju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama iz skupštinske procedure- H
377. 43. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 41 redovite i 16 izvanredne sjednice Skupštine-H
376. 42. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2010. godinu -H
375. 42. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava - pomoć Japanu -H
374. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rizgradnja fekalne kanalizacione mrez-e Grbavica - Gluhakovac -H
373. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg nekategorisanog puta - Stanovi -H
372. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ulice u Starom Brodu -H
371. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Banjalučka - Mujkići -H
370. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja tipskog prečistaća za otpadne vode Brezovo Polje -H
369. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja pristupnog puta - Grčica -H
368. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg puta Geljići - Ćumurovića MZ Bijela -H
367. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja planirane ulice Milana Hadžiristića - Grčica -H
366. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće pristupne ulice u Dizdaruša -H
365. 42. redovita sjednica - Odluka o relokaciji stambenog objekta -H
363. 42. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 39 i 40 redovne sjednice Skupštine- H
361. 16. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna za 2011. godinu
360. 41. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Politike dođele koncesija - H
359. 40. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2010. godinu - H
358. 40. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Javnog izvješća Ureda za reviziju javne uprave i institucija za 2009. godinu - H
357. 40. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje kreditnog sporazuma - projekt stambene obnove - H
356. 40. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže - D. Brezik - Anići -H
355. 40. redovita sjednica- Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela postojeće ulice Dragice Pravice - Dizdaruša - H
354. 40. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - rekonstrukcija postojećeg puta u MZ Prijedor zaseok Peranovići - H
352. 40. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 38 redovite sjednice Skupštine -H
351. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2010. godine -H
350. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2010. godine - H
349. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za listopad 2010. godine - H
348. 39. redovna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa -izgradnja ulice Klanac - Rosulje u stambenom naselju Kolobara II i Klanac -H
347. 39. redovita sjednica - Odluka o relokaciji stambenog objekta - H
346. 39. redovita sjednica - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
345. 39. redovita sjednica - Odluka o izboru predsjednika Skupštine -H
344. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno- imunitetskog povjerenstva o dođeli mandata Suadu Buriću -H
343. 39. redovita sjednica - Odluka o utvrd-ivanju prestanaka mandata zastupnika Mirsada D-ape - H
342. 38. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o prijeratnim korisnicima školskih stanova -H
341. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješć o poslovanju JP Komunalno Brčko -H
340. 38. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava tekuće rezerve proračuna Brčko distrikta BiH - H
339. 38. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava tekuće rezerve proračuna Brčko distrikta BiH - H
338. 38. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje voditelja Policije Brčko distrikta BiH -H
337. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika s 13., 14. i 15. izvanredne i 36. i 37. redovite sjednice Skupštine - H