BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2013

  99 10 sjednica Rezolucija po Informaciji o radu Apelacionog suda H
  98 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc za 2012 H
  97 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaj o pojavama diskriminacije za 2012 H
  96 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja Ombudsmana za 2012 H
  95 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e Donji Brezik H
  94 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e Dizdaruša H
  93 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e ULOVIĆ H
  91 10 redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 8 redovne H
  90 10 sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisijeo dođeli mandata Salimu Bašiću H
  89 10 sjednica Odluka o prestanku mandata Idrizu Karamujiću H
  88. 9 sjednica ZAKLJUCAK H
  87. 19 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za fin za 2013 godinu H
  86. 19 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o rada Direkcije za fin za 2012 godinu H
  85. 9 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreзe u G Vuksic H
  84. 9 redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 7 redovne H
  82. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna za 2013. godinu -H
  81. 8. redovita sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2013. -H
  80. 8. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o učincima primjene Zakona o oružju-H
  79. 8. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2012. -H
  78. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o raduPovjerenstva za papire od vrijednost za 2012. godinu- H
  77. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2012. godine -H
  76. 8 redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2012-H
  75. 8. redovita sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinsk~1
  74. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Novobrodska - rekonstrukcija ulice- H
  73. 8. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu -H
  69. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovite i 3 izvanredne sjednice -H
  68. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada šefa Policije za 2012.godinu-H
  67. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora -H
  66. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2012. godinu - H
  65. 7. redovita sjednica - Zaključak- Izvješće Pravobraniteljstva -H
  62. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 5 redovite i 2 izvanredne-H
  59. 2. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2013-H
  59. 2. izvanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2013-H
  58. 6. redovita sjednica -Odluka o utvrđivanju neradnih dana za razdoblje travanj 2013.-sječanj 2014. godine -H
  54. 6. redovita sjednica - Dopune Poslovnika o radu Skupštine -H
  53. 6. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvadka iz zapisnika sa 4 redovite sjednice -H
  52. 5. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2012 godinu -H
  51. 5. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2012. godine - H
  50. 5. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja AB mosta preko rijeke Lomnice -H
  49. 5. redovita sjednica - Odluka o usvajanju politike plaća-H
  48. 5. redovita sjednica - Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica -H
  46. 5. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 2 i 3 redovne sjednice -H
  45. 4. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu -H
  44. 4. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvješća Ureda za reviziju za 2011. godinu-H
  43.4. redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke o općem interesu-H
  42. 4. redovita sjednica - Odlluka o formiranju Povjerenstva za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima H
  41. 4. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava- H
  40. 4. redovita sjednica - Odluka o povlačenju Zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima iz procedure H
  38. 3. redovita sjednica - Odluka o odobravanju isplata dodatka na plaću H
  37. 3. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara - H
  36. 3. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ulice MZ Gluhakovac -H
  33. 3. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno -imunitetskog povjerenstva o dođeli mandata Bori Kojiću H
  32. 3. redovita sjednica - Odluka o prestanku mandata Svjetlani Čivčić H
  31. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2012. -H
  30. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za listopad 2012. H
  29. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za rujan 2012. - H
  28. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za kolovoz 2012. H
  27. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za srpanj 2012. H
  26. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za lipanj 2012. -H
  25. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za svibanj 2012. -H
  24. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Gosdišnjeg izvješća JP Komunalno za 2011. -H
  23. 2. redovita sjednica - Zaključak -Godišnje izvješće JP Komunalno za 2011. H
  221. 24.redovita sjednica - Zaključak- Informacija Policije i Tužilaštva po Zaključku Skupštine H
  220. 24. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za financije za 2014. H
  22. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Uprvnog odbora JP Komunalno za 2011. godinu -H
  219. 24. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti JP Luka -zavrsni racun-H
  218. 24. reodvita sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni doluke o osnivanju JP Radio Brčko - H
  217. 24. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - bunarska pumpa - Novo naselje B. Polje H
  216. 24. redovite sjednice - Odluka o imenovanju predsjednice Izborne komisije H
  215. 24. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapinika sa 21. redovite sjednice H
  214. 23. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o izgubljenim upravnim sporovima H
  213. 23. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o iskopima bunara po mjesnim zajednicama - H
  212. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za rujan 2013. godine H
  211. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješca o radu Pravobraniteljstva za kolovoz 2013. godine H
  210. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za srpanj 2013. godine H
  21. 2. redovita sjednica - Zaključak -upravni odbori javnih preduzeća -H
  209. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kredite H
  208. 23. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskoga plana Bosnaplod H
  207. 23. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog plana Maoča H
  206. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju IKT strategije Skupstine H
  206. 23. -1 - redovita sjednica - IKT H Strategija SBD BiH H
  205. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 20. redovite sjednice H
  203. 22. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna za 2014. godinu H
  202. 22. redovna sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2014. H
  201. 21. redovna H sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene STATUT PUTEVI
  201. 21. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JP Ceste H
  200. 21. redovna H sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni doluke o osnivanju JP PUtevi
  200. 21. redovita sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi H
  20. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela ulice Vojislava Ilića -H
  199. 21. redovna H sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na promjenu sjedista JP putevi
  198. 21. redovita sjednica - odluka H o prihvatanju kandidature projekta EU SD 4
  197. 21. redovita sjednica -Odluka H o pokretanju postupka izbora revizora
  196. 21. redovita sjednica - Prijedlog H Odluka o usvajanju amandmana na budзet za 2013. godinu
  195. 21. redovna sjednica H - odluka o povlacenju zakona o porezu na dobit
  194. 21. redovna sjednica -H Odluka o usvajanju Zapisnika sa 19. redovne
  193. 20 redovna sjednica- Nadzorni H odbor JZU Zdravstveni Centar
  192. 20. redovna - H Odluka H o dopunma Odluke stalne skupstinskie komisije H
  191. 20. H sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - transportni cjevovod Plazulja - Vrankicka
  190. 20. H sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - fealna kanalizaciona mreza Kolobara
  19. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojeće ulice Suljagića sokak H
  189. 20. H sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija kraka dejtonske
  188. 20. H sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - pumpna stanica Stjepkovica
  18. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -ljetni nasip Vučilovac -H
  179. 19. H redovna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2014-H
  173. 17. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za lipanj 2013. H
  172. 17. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za svibanj 2013. H
  171. 17. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za travanj 2013. H
  170. 17. redovita sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Rahićka pašnjak H
  17. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodna mreže u dijelu ul. Ćamila Sijarića Dizdaruša H
  169. 17. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brezik H
  168. 17. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra-Gromuljaci H
  167. 17. redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja Zaobilaznice H
  166. 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -kanalizacioni kolektor - D. Brezik H
  165. 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - nabavka đečije ustanove -vrtića H
  164. 17. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža - Dizdaruša H
  163. 17. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava proračunske rezerve za 2013. godinu H
  160. 17. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 16. redovite i 4. izvanredne sjednice H
  16. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja arterskog bunara Čađavac -H
  158. 4. izvanredna sjednica - odluke o usvajanju amandmana na Proračun BD BiH za 2013., H
  157. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvjestaja o radu Fonda zdravstvenog za 2012 H
  156. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Zavoda za zapoчljavanje za 2012 H
  155. 16.redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji -PUTEVI H
  154. 46. redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na na poslovni plan Putevi H
  153. 16. redovita sjednica - Odluke o petoj emisiji obveznica BDBiH za izmirenje obveza - H
  15. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kanalizacionog kolektora MZ Gredice -H
  148. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa CADJAVAC H
  147. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA ROGOZAN H
  146. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA PUTA BARILI MUJKICI H
  145. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA PUTA TUS SRPSKA VAROS-H
  144. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA PUTA KOZARA BRODUSA H
  143. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA PUTA PLAZULJE GORICE H
  142. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 13. 14. i 15. redovite sjednice H
  141. 15. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje od I - III 2013. godine H
  140. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa uređenje školskog igrališta H
  14. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja potisnog i glavnog distributivnog voda Rašljani -H
  139. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta -Plazulje H
  138. 15. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Statut JP Putevi H
  137. 15. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan JZU Zdravstveni centar H
  136. 15. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na STATUT JZU ZDRAVSTVENI CENTAR H
  135. 15. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2013 HRV
  134. 14. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Čađavac H
  133. 14. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Plazulje H
  132. 14. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kružna raskrsnica MERKATOR H
  131. 14. redovita sjednica - Autentično tumačenje Poslovnika H
  130. 14. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JZU Zdravstveni centar H
  13. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja vodovodne mreže Dizdaruša III -H
  129. 14. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12 redovite sjednice H
  128. 13. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješca o radu Upravnog osbora JP Komunalno H
  127. 13. redovita sjednica - Odluka o usjvajanju Izvješća o radu JP Komunalno za 2012. H
  126. 13. redovita sjednica - Zaključak - Izvješće o radu JP Komunalno H
  125. 13. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o rjesavanju upravnih predmeta za 2012. godninu H
  124. 13. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ul STARI BROD H
  123. 13. H redovna -Strucna i javna rasprava - zakon o izvrsnom postupku -H
  123. 13. redovita sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o ovršnom postupku -H
  122. 13. redovita sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Ceste H
  121. 13. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11 redovite sjednice H
  120. 12. redovita sjednica - Zaključak - entitetsko državljasnstvo H
  12. 2. redovita sjednica - Odluka o razrjeчenju člana Upravnog odbora FZO Brčko distrikta BiH -H
  119. 12. redovita sjednica - Rezolucija -entitetsko državljanstvo H
  118. 12. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o provođenju zaključka H
  117. 12. redovita sjednica -Zaključak - omogućavanje vođenja regresnih postupaka H
  116. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2013. godinu H
  115. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva za 2012. H
  114. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2012. godinu H
  113. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za ulice H
  113. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica H
  113. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica H(1)
  112. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
  112. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H(1)
  112. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalinih skupštinskih povjerenstava H
  111. 12. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača -H
  111. 12. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača -H(1)
  111. 12. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača H
  110. 12. redovita sjednica - Opća politika za razdoblje 2013.-2016. H
  110. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Opće politike za razdoblje 2013.-2016. H
  11. 2. redovita sjednica - Odluka o privremenom financiranju ođela i institucija Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. 2013. - 31. 3. 2013. godine -H
  105. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2013. H
  105. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2013- H
  105. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2013- H(1)
  104. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2013.
  104. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2013. -H
  104. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2013. -H(1)
  103. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za sječanj 2013. H
  103. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za sječanj 2013. H(1)
  103. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za siječanj 2013. H
  100. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9 redovite sjednice H
  100. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9 redovite sjednice H(1)
  10. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka zapisnika sa Konstituirajuće sjednice, 1. redovite i 1. izvanredne sjednice Skupštine -H
  09. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetnog povjerenstva o dođeli mandata zatupnika Petru Vrhovcu i Seadu Softiću -H
  08. 2. redovita sjednica - Odluka o prestanku mandata zastupnika Eseda Kadrića - H
  07. 2. redovita sjednica - Odluka o prestaku mandata zastupnika Peje Mendeša -H