ING Registar / 2013

99 10 sjednica Rezolucija po Informaciji o radu Apelacionog suda H
98 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc za 2012 H
97 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaj o pojavama diskriminacije za 2012 H
96 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja Ombudsmana za 2012 H
95 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e Donji Brezik H
94 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e Dizdaruša H
93 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e ULOVIĆ H
91 10 redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 8 redovne H
90 10 sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisijeo dođeli mandata Salimu Bašiću H
89 10 sjednica Odluka o prestanku mandata Idrizu Karamujiću H
88. 9 sjednica ZAKLJUCAK H
87. 19 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za fin za 2013 godinu H
86. 19 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o rada Direkcije za fin za 2012 godinu H
85. 9 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mree u G Vuksic H
84. 9 redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 7 redovne H
82. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna za 2013. godinu -H
81. 8. redovita sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2013. -H
80. 8. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o učincima primjene Zakona o oružju-H
79. 8. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2012. -H
78. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o raduPovjerenstva za papire od vrijednost za 2012. godinu- H
77. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2012. godine -H
76. 8 redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2012-H
75. 8. redovita sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinsk~1
74. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Novobrodska - rekonstrukcija ulice- H
73. 8. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu -H
69. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovite i 3 izvanredne sjednice -H
68. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada šefa Policije za 2012.godinu-H
67. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora -H
66. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2012. godinu - H
65. 7. redovita sjednica - Zaključak- Izvješće Pravobraniteljstva -H
62. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 5 redovite i 2 izvanredne-H
59. 2. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2013-H
59. 2. izvanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2013-H
58. 6. redovita sjednica -Odluka o utvrđivanju neradnih dana za razdoblje travanj 2013.-sječanj 2014. godine -H
54. 6. redovita sjednica - Dopune Poslovnika o radu Skupštine -H
53. 6. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvadka iz zapisnika sa 4 redovite sjednice -H
52. 5. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2012 godinu -H
51. 5. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2012. godine - H
50. 5. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja AB mosta preko rijeke Lomnice -H
49. 5. redovita sjednica - Odluka o usvajanju politike plaća-H
48. 5. redovita sjednica - Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica -H
46. 5. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 2 i 3 redovne sjednice -H
45. 4. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu -H
44. 4. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvješća Ureda za reviziju za 2011. godinu-H
43.4. redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke o općem interesu-H
42. 4. redovita sjednica - Odlluka o formiranju Povjerenstva za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima H
41. 4. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava- H
40. 4. redovita sjednica - Odluka o povlačenju Zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima iz procedure H
38. 3. redovita sjednica - Odluka o odobravanju isplata dodatka na plaću H
37. 3. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara - H
36. 3. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ulice MZ Gluhakovac -H
33. 3. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno -imunitetskog povjerenstva o dođeli mandata Bori Kojiću H
32. 3. redovita sjednica - Odluka o prestanku mandata Svjetlani Čivčić H
31. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2012. -H
30. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za listopad 2012. H
29. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za rujan 2012. - H
28. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za kolovoz 2012. H
27. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za srpanj 2012. H
26. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za lipanj 2012. -H
25. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za svibanj 2012. -H
24. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Gosdišnjeg izvješća JP Komunalno za 2011. -H
23. 2. redovita sjednica - Zaključak -Godišnje izvješće JP Komunalno za 2011. H
221. 24.redovita sjednica - Zaključak- Informacija Policije i Tužilaštva po Zaključku Skupštine H
220. 24. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za financije za 2014. H
22. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Uprvnog odbora JP Komunalno za 2011. godinu -H
219. 24. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti JP Luka -zavrsni racun-H
218. 24. reodvita sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni doluke o osnivanju JP Radio Brčko - H
217. 24. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - bunarska pumpa - Novo naselje B. Polje H
216. 24. redovite sjednice - Odluka o imenovanju predsjednice Izborne komisije H
215. 24. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapinika sa 21. redovite sjednice H
214. 23. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o izgubljenim upravnim sporovima H
213. 23. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o iskopima bunara po mjesnim zajednicama - H
212. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za rujan 2013. godine H
211. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješca o radu Pravobraniteljstva za kolovoz 2013. godine H
210. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za srpanj 2013. godine H
21. 2. redovita sjednica - Zaključak -upravni odbori javnih preduzeća -H
209. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kredite H
208. 23. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskoga plana Bosnaplod H
207. 23. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog plana Maoča H
206. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju IKT strategije Skupstine H
206. 23. -1 - redovita sjednica - IKT H Strategija SBD BiH H
205. 23. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 20. redovite sjednice H
203. 22. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna za 2014. godinu H
202. 22. redovna sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2014. H
201. 21. redovna H sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene STATUT PUTEVI
201. 21. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JP Ceste H
200. 21. redovna H sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni doluke o osnivanju JP PUtevi
200. 21. redovita sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi H
20. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela ulice Vojislava Ilića -H
199. 21. redovna H sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na promjenu sjedista JP putevi
198. 21. redovita sjednica - odluka H o prihvatanju kandidature projekta EU SD 4
197. 21. redovita sjednica -Odluka H o pokretanju postupka izbora revizora
196. 21. redovita sjednica - Prijedlog H Odluka o usvajanju amandmana na budet za 2013. godinu
195. 21. redovna sjednica H - odluka o povlacenju zakona o porezu na dobit
194. 21. redovna sjednica -H Odluka o usvajanju Zapisnika sa 19. redovne
193. 20 redovna sjednica- Nadzorni H odbor JZU Zdravstveni Centar
192. 20. redovna - H Odluka H o dopunma Odluke stalne skupstinskie komisije H
191. 20. H sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - transportni cjevovod Plazulja - Vrankicka
190. 20. H sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - fealna kanalizaciona mreza Kolobara
19. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojeće ulice Suljagića sokak H
189. 20. H sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija kraka dejtonske
188. 20. H sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - pumpna stanica Stjepkovica
18. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -ljetni nasip Vučilovac -H
179. 19. H redovna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2014-H
173. 17. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za lipanj 2013. H
172. 17. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za svibanj 2013. H
171. 17. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za travanj 2013. H
170. 17. redovita sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Rahićka pašnjak H
17. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodna mreže u dijelu ul. Ćamila Sijarića Dizdaruša H
169. 17. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brezik H
168. 17. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra-Gromuljaci H
167. 17. redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja Zaobilaznice H
166. 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -kanalizacioni kolektor - D. Brezik H
165. 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - nabavka đečije ustanove -vrtića H
164. 17. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža - Dizdaruša H
163. 17. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava proračunske rezerve za 2013. godinu H
160. 17. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 16. redovite i 4. izvanredne sjednice H
16. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja arterskog bunara Čađavac -H
158. 4. izvanredna sjednica - odluke o usvajanju amandmana na Proračun BD BiH za 2013., H
157. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvjestaja o radu Fonda zdravstvenog za 2012 H
156. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Zavoda za zapoljavanje za 2012 H
155. 16.redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji -PUTEVI H
154. 46. redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na na poslovni plan Putevi H
153. 16. redovita sjednica - Odluke o petoj emisiji obveznica BDBiH za izmirenje obveza - H
15. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kanalizacionog kolektora MZ Gredice -H
148. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa CADJAVAC H
147. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA ROGOZAN H
146. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA PUTA BARILI MUJKICI H
145. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA PUTA TUS SRPSKA VAROS-H
144. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA PUTA KOZARA BRODUSA H
143. 16. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa REKONSTRUKCIJA PUTA PLAZULJE GORICE H
142. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 13. 14. i 15. redovite sjednice H
141. 15. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje od I - III 2013. godine H
140. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa uređenje školskog igrališta H
14. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja potisnog i glavnog distributivnog voda Rašljani -H
139. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta -Plazulje H
138. 15. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Statut JP Putevi H
137. 15. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan JZU Zdravstveni centar H
136. 15. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na STATUT JZU ZDRAVSTVENI CENTAR H
135. 15. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2013 HRV
134. 14. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Čađavac H
133. 14. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Plazulje H
132. 14. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kružna raskrsnica MERKATOR H
131. 14. redovita sjednica - Autentično tumačenje Poslovnika H
130. 14. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JZU Zdravstveni centar H
13. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja vodovodne mreže Dizdaruša III -H
129. 14. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12 redovite sjednice H
128. 13. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješca o radu Upravnog osbora JP Komunalno H
127. 13. redovita sjednica - Odluka o usjvajanju Izvješća o radu JP Komunalno za 2012. H
126. 13. redovita sjednica - Zaključak - Izvješće o radu JP Komunalno H
125. 13. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o rjesavanju upravnih predmeta za 2012. godninu H
124. 13. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ul STARI BROD H
123. 13. H redovna -Strucna i javna rasprava - zakon o izvrsnom postupku -H
123. 13. redovita sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o ovršnom postupku -H
122. 13. redovita sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Ceste H
121. 13. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11 redovite sjednice H
120. 12. redovita sjednica - Zaključak - entitetsko državljasnstvo H
12. 2. redovita sjednica - Odluka o razrjeenju člana Upravnog odbora FZO Brčko distrikta BiH -H
119. 12. redovita sjednica - Rezolucija -entitetsko državljanstvo H
118. 12. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o provođenju zaključka H
117. 12. redovita sjednica -Zaključak - omogućavanje vođenja regresnih postupaka H
116. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2013. godinu H
115. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva za 2012. H
114. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2012. godinu H
113. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za ulice H
113. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica H
113. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica H(1)
112. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
112. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H(1)
112. 12. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalinih skupštinskih povjerenstava H
111. 12. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača -H
111. 12. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača -H(1)
111. 12. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača H
110. 12. redovita sjednica - Opća politika za razdoblje 2013.-2016. H
110. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Opće politike za razdoblje 2013.-2016. H
11. 2. redovita sjednica - Odluka o privremenom financiranju ođela i institucija Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. 2013. - 31. 3. 2013. godine -H
105. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2013. H
105. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2013- H
105. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2013- H(1)
104. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2013.
104. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2013. -H
104. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2013. -H(1)
103. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za sječanj 2013. H
103. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za sječanj 2013. H(1)
103. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za siječanj 2013. H
100. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9 redovite sjednice H
100. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9 redovite sjednice H(1)
10. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka zapisnika sa Konstituirajuće sjednice, 1. redovite i 1. izvanredne sjednice Skupštine -H
09. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetnog povjerenstva o dođeli mandata zatupnika Petru Vrhovcu i Seadu Softiću -H
08. 2. redovita sjednica - Odluka o prestanku mandata zastupnika Eseda Kadrića - H
07. 2. redovita sjednica - Odluka o prestaku mandata zastupnika Peje Mendeša -H