BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2014

  392. 46. specifikacija - 1.695.488.47 H
  392. 46. redovita sjednica- Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.695.488.47 H
  391. 46. redovita sjednica -Odluka- obavezno zdravstveno osiguranje osoba starijih od 65 godina H
  390. 46. redovita sjednica-Odluka o procedurama usklad-ivanje propisa H
  389. 46. redovita sjednica- Odluka - razrješenje člana Upravnog odbora Zavoda za zapošlljavanje H
  388. 46. redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosit na izbor šefa Policije-H
  387. 46. redovita sjednica -Odluka - privremeno finansiranje H
  385. 46. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 9 i 10 izvanredne i 45 redovite sjednice H
  384. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za rujan 2014 H
  383. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za kolovoz 2014 H
  382. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća a o radu Pravobraniteljstva za srpanj 2014 H
  381. 45.-1 -AKCIONI PLAN - položaj žena i rodna ravnopravnost H
  381. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju akcionog plana H
  380. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 44 sjednice H
  378. 10. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Proračun za 2014. godinu H
  377. 44. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Gredice I faza H
  376. 44. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže ul. Ćamila Sijarića - Dizdaruša H
  375. 44. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 42 i 43 sjednice H
  374. 43. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na revidirani Poslovni plan JP Ceste H
  373. 43.redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na odluku o dođeli koncesije H
  372. 43. redovita sjednica -Odluka o izmjenama Odluke o osnutku Fonda zdravstvenog osiguranja H
  371. 43. redovita sjednica -Odluka o izmjenama Odluke o članovima skupstinskih povjerenstava H
  370. 43. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.808.377.14 H
  369. 43. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ulice Lipovac H
  368. 43. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Gredice H
  367. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raspolaganje imovinom Kuglaški klub H
  366. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raspolaganje imovinom Streljački klub H
  365. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Nikole Šopa - Gredice H
  364. 42. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 41 sjednice H
  360. 40. redovita sjednica -Odluka o postupku izrade i davanja Vjerodostojnog tumačenja H
  359. 40. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja objekta MZ Krepšić H
  357. 40. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 38 redovite sjednice H
  356. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za lipanj 2014 H
  355. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za svibanj 2014 H
  354. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za travanj 2014 H
  353. 39. redovita sjednica - Odluka o imenovanju zamjenika glavnog revizora H
  352. 39. redovita sjednica- Odluka o imenovanju glavnog revizora H
  351. 39. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata glavnog revizora i zamjenika H
  350. 39. redovita sjednica - Odluka dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa - ZAOBILAZNICA H
  349. 39. redovita sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Jagatići Bijela H
  348. 39. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Potočari -H
  347. 39. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Steve Cvijetkovića Potočari H
  346. 39. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Program za otklanjanje posljedica poplava H
  344. 39. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 19.831.80 H
  344. 39. -1-39. redovita sjednica -SPECIFIKACIJA SREDSTAVA -19.831.80 H
  343. 39. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 421.557.37 H
  343. 39. -1-39. redovita sjednica - SPECIFIKACIJA SREDSTAVA-421.557.37 H
  342.39-1-39. redovita sjednica - SPECIFIKACIJA SREDSTAVA - 4.080.091.22 -H
  342. 39. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 4.080.091,22 -H
  341. 39. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.204.325.78 -H
  341. 39. - 1- 39. redovita sjednica - SPECIFIKACIJA SREDSTAVA -1.204.325.78 H
  340. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 37 redovite i 7 i 8 izvanredne sjednice H
  339. 8. izvanredna sjednica- Odluka o kreditnom zaduženju H
  338. 7. izvanredna sjednica -Odluka o šestoj emisiji obveznica Brcko distrikta BiH HR
  337. 7. izvanredna sjdenica - odluka o kreditnom zaduženju prema MMF-u HR
  336. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća -legalizacija HR
  335. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o završnom računu JP Luka Brčko za 2013. godinu HR
  334. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i finansijskom stanju JP Luka Brčko za 2013. godinu HR
  333. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje za 2013 HR
  332. 38. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -zamjena nekretnine HR
  331. 38. redovita sjednica - Odlukea o izmjeni Odluke o pokretanju postupka izbora revizora H
  329. 37. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenim revizijskim pregledima Ugovora o privatizaciji HR
  328. 37. redovita sjednica - Zaključak -revizija privatizovanih preduzeća H
  327. 37. redovita sjednica - Odluka o kriterijima za dođelu jednokratne novčane pomoći radnicima Interpleta H
  327. -1 obrazac - privitak I HR
  326. 37. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradanja sportsko-rekreativnog centra Brezik H
  325. 37. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Broduša II H
  324. 37. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja pristupnog puta -parking Kolobara H
  323. 37. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Plazulje - Gorice H
  320. 37. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 35 36 i 6 vanredne H
  319. 6. izvanredna sjednica - Rebalans Proračuna H
  318. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća JP Putevi za 2013 H
  317. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća JP Komunalno Brčko za 2013. godinu H
  316. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješca o radu Upravnog odbora JP Komunalno Brčko za 2013. godinu H
  315.36. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Fonda zdravstvenog osiguranja za 2013 H
  314. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2014 H
  313. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2014 H
  312. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za siječanj 2014. H
  311. 36. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova puta Plazulje -Gorice H
  306. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 34. redovite sjednice
  305.-1- Specifikacija H
  305. 35. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava proračunske rezerve za 2014. godinu H
  305 .-1- Specifikacija H
  304. 35. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o rada Direkcije za financije za 2013 godinu H
  303. 35. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja - Sveučilište u Mostaru H
  302. 35. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja- Sveučilište u Mostaru H
  301. 35. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - eko izletište Popovo polje H
  300. 35. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - odvodnja vode Omerbegovača H
  299. 35. redovita sjednica - Zaključak - Izvješće o radu Tužiteljstva H
  298. 35. redovita sjednica - Zaključak -Informacija o poplavljenim područjima H
  297. 35. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 33. redovite sjednice H
  296. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća -Služba za legalizaciju H
  295. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć za 2013 H
  294. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2014. godinu H
  293. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva za 2013. godinu H
  292. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2013. godinu H
  291. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 31. i 32. redovite sjednice H
  290. 33. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2013 H
  289. 33. redovita sjednica - Odluka o usvajnju Izvješća o radu Vlade za 2013 H
  288. 33. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2013. godine H
  287. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Gorice H
  286. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Potočari H
  285. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Bijela H
  284. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice MZ Brod H
  283. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta -Mostarska -Stari Rasadnik H
  282. 33. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt odluke - razrješenje - Siniša MilićH
  280. 5. izvanredna sjednica - Zaključak - Informacija -poplave H
  279. 33. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 30. redovite sjednice H
  278. 32. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -obnova dijela puta -Potočari H
  277. 32. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan JZU Zdravstveni centar Brčko za 2014 H
  276. 32. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o rasporedu viška prihoda JZU Zdravstveni centar Brčko za 2014 H
  275. 32. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2014 H
  274. 32. redovita sjednica - Odluka o zaštiti divljači Brčko distrikta BiH -H
  273. 31. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednost za 2013. godinu- H
  272. 31. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2013. godinu H
  271. 31. redovita sjednica - Zaključak - Izvještaj o radu Pravobraniteljstva za 2013. godinu H
  270. 31. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2013.godinu HRV
  269. 31. redovita sjednica - Odluka o davnju suglasnosti na zaključenje Aneksa ugovora HRV
  268. 31. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kanalizaciona mreža 4. Juli HRV
  266. 31. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 28 i 29 redovne sjednice HRV
  265. 30. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2013.godinu H
  264. 30. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt odluke - razrješenje člana Upravnog odbora JZU H
  263. 30. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - omladinski centar Grčica H
  262. 30. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora kontrolora kvalitete Ureda za reviziju H
  261.30. redovita sjednica - Odluka o imenovanju člana Izbornog povjerenstva H
  261. 30. redovita sjednica - Odluka o imenovanju člana Izbornog povjerenstva H
  260. 30. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o provedenoj proceduri izbora člana Izbornog povjerenstva H
  259. 30. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 27. redovite sjednice H
  258. 29. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji - JP Putevi H
  257. 29. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na na poslovni plan JP Putevi H
  256. 29. redovita sjednica - Povjerenstvo za izradu prijedloga naziva novih ulica H
  255. 29. redovita sjednica- Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje zamjenika voditelja Policije H
  254. 29. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana H
  253. 28. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2013. H
  252. 28. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2013. H
  251. 28. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za listopad 2013. H
  250. 28. redovita sjednica -Odluka -Nadzorni odbor JZU H
  249. 28. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja sprovedenoj proceduri - Nadzorni odbor JZU H
  248. 28. redovita sjednica-Odluka o produženju mandata - revizori H
  247. 27. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2013 godinu H
  246. 27. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi za potrebe korinisk stalne novčane pomoći H
  245. 27. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste H
  244. 27. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Brka -H
  243. 27. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - polaganje podzemnog voda Brod -H
  242. 27. redovita sejdnica - Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor gl. revizora i zamjeika H
  241. 27. redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke pokretanju postupka izbora gl. revizora i zamjenika H
  239. 27. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 26. redovite sjednice H
  238. 26. redovita sjednica - Zaključak - analiza aktivnosti Vlade na otvaranju radnih mjesta H
  237. 26. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvješća za 2012. godinu H
  236. 26. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji finanasijskih izvješća za 2012 H
  235. 26. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brcko 4 H
  234. 26. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brcko 3 H
  233. 26. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija ulice Pere Zrelca H
  232. 26. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža MZ 1 Maj H
  231. 26. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Programa subvencioniranja H
  230. 26. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 24. i 25. redovite sjednice H
  229. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća neovisnog revizora - JP Komunalno Brčko H
  228. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća neovisnog revizora - JPLuka Brčko H
  227. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća neovisnog revizora - JP Radio Brčko H
  226. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje od I - IIX 2013. godine
  225. 25. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža Ulice H
  224. 25. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - podzemni vod - stambeno naselje Stolin i Brezik H
  223. 25. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora člana Izbornog povjerenstva H
  222. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 22. i 23. redovite sjednice H