ING Registar / 2014

392. 46. specifikacija - 1.695.488.47 H
392. 46. redovita sjednica- Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.695.488.47 H
391. 46. redovita sjednica -Odluka- obavezno zdravstveno osiguranje osoba starijih od 65 godina H
390. 46. redovita sjednica-Odluka o procedurama usklad-ivanje propisa H
389. 46. redovita sjednica- Odluka - razrješenje člana Upravnog odbora Zavoda za zapošlljavanje H
388. 46. redovita sjednica - Odluka o davanju saglasnosit na izbor šefa Policije-H
387. 46. redovita sjednica -Odluka - privremeno finansiranje H
385. 46. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 9 i 10 izvanredne i 45 redovite sjednice H
384. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za rujan 2014 H
383. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za kolovoz 2014 H
382. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća a o radu Pravobraniteljstva za srpanj 2014 H
381. 45.-1 -AKCIONI PLAN - položaj žena i rodna ravnopravnost H
381. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju akcionog plana H
380. 45. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 44 sjednice H
378. 10. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Proračun za 2014. godinu H
377. 44. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Gredice I faza H
376. 44. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže ul. Ćamila Sijarića - Dizdaruša H
375. 44. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 42 i 43 sjednice H
374. 43. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na revidirani Poslovni plan JP Ceste H
373. 43.redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na odluku o dođeli koncesije H
372. 43. redovita sjednica -Odluka o izmjenama Odluke o osnutku Fonda zdravstvenog osiguranja H
371. 43. redovita sjednica -Odluka o izmjenama Odluke o članovima skupstinskih povjerenstava H
370. 43. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.808.377.14 H
369. 43. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ulice Lipovac H
368. 43. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Gredice H
367. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raspolaganje imovinom Kuglaški klub H
366. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raspolaganje imovinom Streljački klub H
365. 42. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Nikole Šopa - Gredice H
364. 42. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 41 sjednice H
360. 40. redovita sjednica -Odluka o postupku izrade i davanja Vjerodostojnog tumačenja H
359. 40. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja objekta MZ Krepšić H
357. 40. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 38 redovite sjednice H
356. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za lipanj 2014 H
355. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za svibanj 2014 H
354. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za travanj 2014 H
353. 39. redovita sjednica - Odluka o imenovanju zamjenika glavnog revizora H
352. 39. redovita sjednica- Odluka o imenovanju glavnog revizora H
351. 39. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata glavnog revizora i zamjenika H
350. 39. redovita sjednica - Odluka dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa - ZAOBILAZNICA H
349. 39. redovita sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Jagatići Bijela H
348. 39. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Potočari -H
347. 39. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Steve Cvijetkovića Potočari H
346. 39. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Program za otklanjanje posljedica poplava H
344. 39. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 19.831.80 H
344. 39. -1-39. redovita sjednica -SPECIFIKACIJA SREDSTAVA -19.831.80 H
343. 39. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 421.557.37 H
343. 39. -1-39. redovita sjednica - SPECIFIKACIJA SREDSTAVA-421.557.37 H
342.39-1-39. redovita sjednica - SPECIFIKACIJA SREDSTAVA - 4.080.091.22 -H
342. 39. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 4.080.091,22 -H
341. 39. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.204.325.78 -H
341. 39. - 1- 39. redovita sjednica - SPECIFIKACIJA SREDSTAVA -1.204.325.78 H
340. 39. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 37 redovite i 7 i 8 izvanredne sjednice H
339. 8. izvanredna sjednica- Odluka o kreditnom zaduženju H
338. 7. izvanredna sjednica -Odluka o šestoj emisiji obveznica Brcko distrikta BiH HR
337. 7. izvanredna sjdenica - odluka o kreditnom zaduženju prema MMF-u HR
336. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća -legalizacija HR
335. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o završnom računu JP Luka Brčko za 2013. godinu HR
334. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i finansijskom stanju JP Luka Brčko za 2013. godinu HR
333. 38. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje za 2013 HR
332. 38. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -zamjena nekretnine HR
331. 38. redovita sjednica - Odlukea o izmjeni Odluke o pokretanju postupka izbora revizora H
329. 37. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenim revizijskim pregledima Ugovora o privatizaciji HR
328. 37. redovita sjednica - Zaključak -revizija privatizovanih preduzeća H
327. 37. redovita sjednica - Odluka o kriterijima za dođelu jednokratne novčane pomoći radnicima Interpleta H
327. -1 obrazac - privitak I HR
326. 37. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradanja sportsko-rekreativnog centra Brezik H
325. 37. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Broduša II H
324. 37. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja pristupnog puta -parking Kolobara H
323. 37. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Plazulje - Gorice H
320. 37. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 35 36 i 6 vanredne H
319. 6. izvanredna sjednica - Rebalans Proračuna H
318. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća JP Putevi za 2013 H
317. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća JP Komunalno Brčko za 2013. godinu H
316. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješca o radu Upravnog odbora JP Komunalno Brčko za 2013. godinu H
315.36. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Fonda zdravstvenog osiguranja za 2013 H
314. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2014 H
313. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2014 H
312. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za siječanj 2014. H
311. 36. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova puta Plazulje -Gorice H
306. 36. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 34. redovite sjednice
305.-1- Specifikacija H
305. 35. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava proračunske rezerve za 2014. godinu H
305 .-1- Specifikacija H
304. 35. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o rada Direkcije za financije za 2013 godinu H
303. 35. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja - Sveučilište u Mostaru H
302. 35. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja- Sveučilište u Mostaru H
301. 35. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - eko izletište Popovo polje H
300. 35. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - odvodnja vode Omerbegovača H
299. 35. redovita sjednica - Zaključak - Izvješće o radu Tužiteljstva H
298. 35. redovita sjednica - Zaključak -Informacija o poplavljenim područjima H
297. 35. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 33. redovite sjednice H
296. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća -Služba za legalizaciju H
295. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć za 2013 H
294. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2014. godinu H
293. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva za 2013. godinu H
292. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2013. godinu H
291. 34. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 31. i 32. redovite sjednice H
290. 33. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2013 H
289. 33. redovita sjednica - Odluka o usvajnju Izvješća o radu Vlade za 2013 H
288. 33. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2013. godine H
287. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Gorice H
286. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Potočari H
285. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Bijela H
284. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice MZ Brod H
283. 33. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta -Mostarska -Stari Rasadnik H
282. 33. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt odluke - razrješenje - Siniša MilićH
280. 5. izvanredna sjednica - Zaključak - Informacija -poplave H
279. 33. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 30. redovite sjednice H
278. 32. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -obnova dijela puta -Potočari H
277. 32. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan JZU Zdravstveni centar Brčko za 2014 H
276. 32. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o rasporedu viška prihoda JZU Zdravstveni centar Brčko za 2014 H
275. 32. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2014 H
274. 32. redovita sjednica - Odluka o zaštiti divljači Brčko distrikta BiH -H
273. 31. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednost za 2013. godinu- H
272. 31. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2013. godinu H
271. 31. redovita sjednica - Zaključak - Izvještaj o radu Pravobraniteljstva za 2013. godinu H
270. 31. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2013.godinu HRV
269. 31. redovita sjednica - Odluka o davnju suglasnosti na zaključenje Aneksa ugovora HRV
268. 31. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kanalizaciona mreža 4. Juli HRV
266. 31. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 28 i 29 redovne sjednice HRV
265. 30. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2013.godinu H
264. 30. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Nacrt odluke - razrješenje člana Upravnog odbora JZU H
263. 30. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - omladinski centar Grčica H
262. 30. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora kontrolora kvalitete Ureda za reviziju H
261.30. redovita sjednica - Odluka o imenovanju člana Izbornog povjerenstva H
261. 30. redovita sjednica - Odluka o imenovanju člana Izbornog povjerenstva H
260. 30. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o provedenoj proceduri izbora člana Izbornog povjerenstva H
259. 30. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 27. redovite sjednice H
258. 29. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji - JP Putevi H
257. 29. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na na poslovni plan JP Putevi H
256. 29. redovita sjednica - Povjerenstvo za izradu prijedloga naziva novih ulica H
255. 29. redovita sjednica- Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje zamjenika voditelja Policije H
254. 29. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana H
253. 28. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2013. H
252. 28. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2013. H
251. 28. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za listopad 2013. H
250. 28. redovita sjednica -Odluka -Nadzorni odbor JZU H
249. 28. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja sprovedenoj proceduri - Nadzorni odbor JZU H
248. 28. redovita sjednica-Odluka o produženju mandata - revizori H
247. 27. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2013 godinu H
246. 27. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi za potrebe korinisk stalne novčane pomoći H
245. 27. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste H
244. 27. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Brka -H
243. 27. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - polaganje podzemnog voda Brod -H
242. 27. redovita sejdnica - Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor gl. revizora i zamjeika H
241. 27. redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke pokretanju postupka izbora gl. revizora i zamjenika H
239. 27. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 26. redovite sjednice H
238. 26. redovita sjednica - Zaključak - analiza aktivnosti Vlade na otvaranju radnih mjesta H
237. 26. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvješća za 2012. godinu H
236. 26. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji finanasijskih izvješća za 2012 H
235. 26. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brcko 4 H
234. 26. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brcko 3 H
233. 26. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija ulice Pere Zrelca H
232. 26. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža MZ 1 Maj H
231. 26. redovita sjednica - Odluka o izmjeni Programa subvencioniranja H
230. 26. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 24. i 25. redovite sjednice H
229. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća neovisnog revizora - JP Komunalno Brčko H
228. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća neovisnog revizora - JPLuka Brčko H
227. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća neovisnog revizora - JP Radio Brčko H
226. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje od I - IIX 2013. godine
225. 25. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža Ulice H
224. 25. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - podzemni vod - stambeno naselje Stolin i Brezik H
223. 25. redovita sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora člana Izbornog povjerenstva H
222. 25. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 22. i 23. redovite sjednice H