BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2015

  477. 13. izvanredna sjednica - Odluka o hitnosti H
  476. 13. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Proračun za 2015. godinu H
  475. 56. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća -legalizacija od siječnja do ožujka 2015
  474. 55. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća -legalizacija za 2014 H
  473.55- redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješćao rada Direkcije za fin za 2014 godinu H
  472. 55. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvrsenju Proračuna za 2014. godine H
  471. 55. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste za 2015 H
  470. 55. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sadržaju esencijalne liste za 2015 H
  469. 55. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2015 H
  468. 55. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -regulacija rijeke Brke H
  467. 55. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -IVICI H
  466. 55. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulica Vukosavačka H
  465. 55. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 53 i 54 redovite HR
  464. 54. redovna sjednica - Odluka o usvajnju Izvješća o radu Vlade za 2014 H
  463. 54. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Stanovi H
  462. 54. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulica Mostarska H
  460. 53. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2014 H
  459. 53. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2014 H
  458. 53. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2014. godinu H
  457. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan JZU Zdravstveni Centar za 2015 H
  456. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na raspored prihoda JZU za 2014 H
  455. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na završni račun- JP Ceste H
  454. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na povećanje kapitala - JP Ceste H
  453. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Ceste H
  452. 53. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zidine G. Skakakva H
  451. 53. redovita sjednica- Odluka - Povjerenstvo za komasaciju H
  449. 53. redovita sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 51 i 52 redovite i 12 izvanredne H
  447. 12. izvanredna sjednica - Odluka o visokom stupnju žurnosti razmatranja H
  446. 12. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna H
  445. 12. izvanredna sjendica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2015. doc H
  444. 52. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta Brka H
  443. 52. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice -Mujkići - Ivici H
  442. 52. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 50 redovite sjednice H
  441. 51. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o otkupu mlijeka H
  440. 51. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvješća za 2013. godinu H
  439. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednost za 2014. godinu-H
  438. 51. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Zaima Mušanovića Dizdaruša H
  437. 51. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Potočari H
  436. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 11 izvanredne sjednice H
  435. 50. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan 2015- JP Ceste -H
  434. 50. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća JP Ceste za period siječanj - kolovoz 2014 -H
  433. 50. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2014 godinu H
  432. 50. redovita sjednica -Zaključak - upravni odbori H
  431. 50. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju neradnih dana H
  430. 50. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Vučilovac H
  429. 50. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Brka -H
  426. 50. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Zapisnika sa 49 redovite sjednice H
  425. 11. redovita sjednica -zakljucak -privreda
  424. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2014. H
  423. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2014. H
  422. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za listopad 2014. H
  421. 49. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 2.218.287,31 H
  421. 49- 1 specifikacija H
  420. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Regulacijskog plana naselja Meraje H
  417. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48 redovite sjednice H
  411. 47. redovita sjednica - Zaključak - Apoteke H
  410. 47. redovita sjednica -Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2015-H
  406. 47. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Grčica H
  405. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plananaselja Ivici H
  404. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Mujkići II H
  403. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana naselja Š H
  402. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Urbanistickog projekta Povjesno gradsko jezgro H
  401. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Gornji Rahić - Centar H
  400. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Grbavica H
  399. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Gluhakovac H
  398. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Centar H
  397. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Broduša I H
  396. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Grčica i Dizdaruša H
  395. 47.redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Grčica H
  394. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana PLAZULJE H