ING Registar / 2015

477. 13. izvanredna sjednica - Odluka o hitnosti H
476. 13. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Proračun za 2015. godinu H
475. 56. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća -legalizacija od siječnja do ožujka 2015
474. 55. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća -legalizacija za 2014 H
473.55- redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješćao rada Direkcije za fin za 2014 godinu H
472. 55. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvrsenju Proračuna za 2014. godine H
471. 55. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste za 2015 H
470. 55. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sadržaju esencijalne liste za 2015 H
469. 55. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2015 H
468. 55. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -regulacija rijeke Brke H
467. 55. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -IVICI H
466. 55. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulica Vukosavačka H
465. 55. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 53 i 54 redovite HR
464. 54. redovna sjednica - Odluka o usvajnju Izvješća o radu Vlade za 2014 H
463. 54. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Stanovi H
462. 54. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulica Mostarska H
460. 53. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2014 H
459. 53. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2014 H
458. 53. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2014. godinu H
457. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan JZU Zdravstveni Centar za 2015 H
456. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na raspored prihoda JZU za 2014 H
455. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na završni račun- JP Ceste H
454. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na povećanje kapitala - JP Ceste H
453. 53. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Ceste H
452. 53. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zidine G. Skakakva H
451. 53. redovita sjednica- Odluka - Povjerenstvo za komasaciju H
449. 53. redovita sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 51 i 52 redovite i 12 izvanredne H
447. 12. izvanredna sjednica - Odluka o visokom stupnju žurnosti razmatranja H
446. 12. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna H
445. 12. izvanredna sjendica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2015. doc H
444. 52. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta Brka H
443. 52. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice -Mujkići - Ivici H
442. 52. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 50 redovite sjednice H
441. 51. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o otkupu mlijeka H
440. 51. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvješća za 2013. godinu H
439. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednost za 2014. godinu-H
438. 51. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Zaima Mušanovića Dizdaruša H
437. 51. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Potočari H
436. 51. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 11 izvanredne sjednice H
435. 50. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan 2015- JP Ceste -H
434. 50. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća JP Ceste za period siječanj - kolovoz 2014 -H
433. 50. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2014 godinu H
432. 50. redovita sjednica -Zaključak - upravni odbori H
431. 50. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju neradnih dana H
430. 50. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Vučilovac H
429. 50. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Brka -H
426. 50. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Zapisnika sa 49 redovite sjednice H
425. 11. redovita sjednica -zakljucak -privreda
424. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2014. H
423. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2014. H
422. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za listopad 2014. H
421. 49. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 2.218.287,31 H
421. 49- 1 specifikacija H
420. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Regulacijskog plana naselja Meraje H
417. 49. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48 redovite sjednice H
411. 47. redovita sjednica - Zaključak - Apoteke H
410. 47. redovita sjednica -Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2015-H
406. 47. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Grčica H
405. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plananaselja Ivici H
404. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Mujkići II H
403. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana naselja Š H
402. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Urbanistickog projekta Povjesno gradsko jezgro H
401. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Gornji Rahić - Centar H
400. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Grbavica H
399. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Gluhakovac H
398. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Centar H
397. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Broduša I H
396. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Grčica i Dizdaruša H
395. 47.redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana Grčica H
394. 47. redovita sjednica - Odluka o usvajanju regulacijskoga plana PLAZULJE H