BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2016

  stari saziv
  43. 3. redovita sjednica - Odluka o izboru člana Pravosudnog povjerenstva BOS
  42. 3.redovita sjednica - Odluka - Izvješće o provedenoj proceduri H
  41. 3. redovita sjednica - Odluka o povlacenju Nacrta zakona iz procedure H
  40. 3. redovita sjednica - Odluka - Izvješće mandatno imunitetnog povjerenstva H
  39. 3. redovita sjednica - Odluka -prestanak mandata zatupnika H
  38. 1. izvanredna sjednica - Odluka o privremenom financiranju H
  37. 1. izvanredna sjednica - Odluka -Rebalans za 2016. godinuH
  36. 2 . redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik-JP Komunalno H
  35. 2. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Statut -JP Komunalno H
  34. 2. redovita sjednica - Odluka ousvajanju Komunikacijske strategije Skupštine H
  33.2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2016. godinu H
  32. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog Izvješća Izbornog povjerenstva za 2015. godinu H
  31. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2015. godinu H
  30. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za razdoblje siječanj -lipanj 2016 H
  29. 2. redovita sjednica - Odluka ousvajanju Izvješća Zavoda za zaposljavanje H
  28. 2. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti -Završni račun JP Luka H
  27. 2. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Izvješće JP Luka H
  26. 2. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti -Statut JP Luka H
  25. 2 redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP Komunalno H
  24. 2 redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP Komunalno H
  23. 2 -redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve H
  22. 2. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brka H
  21. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dubrave H
  20. 2. Odluka o proceduri izbora četiri člana Izbornog povjerenstva H
  19. 2. Odluka o rasporedu sjednja u Skupštini H
  18. 2. Zaključak - Informacija o prijevozu učenika H
  16. 2. odluka o hitnosti- H
  14. 2. odluka o hitnosti- H
  12. 2. odluka o hitnosti- H
  10. 2. odluka o hitnosti- H
  09. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 1 redovite H
  08. 1. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o stanju u obrazovanju H
  07. 1. redovita sjednica - Odluka o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
  06. 1. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa konstituirajuće sjednice H
  05. Konstituirajuća sjednica - Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -H
  04. Konstituirajuća sjednica - Odluka o izboru dopredsjednika skupstine Brčko distrikta BiH -H
  03. Konstituirajuća sjednica - Odluka o izboru predsjednika Skupstine Brčko distrikta BiH -H
  02. Konstituirajuća sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Verifikacijskog povjerenstva H
  01. Konstituirajuća sjednica - Odluka o imenovanju Verifikacijskog povjerenstva H