ING Registar / 2016

stari saziv
43. 3. redovita sjednica - Odluka o izboru člana Pravosudnog povjerenstva BOS
42. 3.redovita sjednica - Odluka - Izvješće o provedenoj proceduri H
41. 3. redovita sjednica - Odluka o povlacenju Nacrta zakona iz procedure H
40. 3. redovita sjednica - Odluka - Izvješće mandatno imunitetnog povjerenstva H
39. 3. redovita sjednica - Odluka -prestanak mandata zatupnika H
38. 1. izvanredna sjednica - Odluka o privremenom financiranju H
37. 1. izvanredna sjednica - Odluka -Rebalans za 2016. godinuH
36. 2 . redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik-JP Komunalno H
35. 2. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Statut -JP Komunalno H
34. 2. redovita sjednica - Odluka ousvajanju Komunikacijske strategije Skupštine H
33.2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2016. godinu H
32. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog Izvješća Izbornog povjerenstva za 2015. godinu H
31. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2015. godinu H
30. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za razdoblje siječanj -lipanj 2016 H
29. 2. redovita sjednica - Odluka ousvajanju Izvješća Zavoda za zaposljavanje H
28. 2. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti -Završni račun JP Luka H
27. 2. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Izvješće JP Luka H
26. 2. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti -Statut JP Luka H
25. 2 redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP Komunalno H
24. 2 redovita sjednica - Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP Komunalno H
23. 2 -redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve H
22. 2. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brka H
21. 2. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dubrave H
20. 2. Odluka o proceduri izbora četiri člana Izbornog povjerenstva H
19. 2. Odluka o rasporedu sjednja u Skupštini H
18. 2. Zaključak - Informacija o prijevozu učenika H
16. 2. odluka o hitnosti- H
14. 2. odluka o hitnosti- H
12. 2. odluka o hitnosti- H
10. 2. odluka o hitnosti- H
09. 2. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 1 redovite H
08. 1. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o stanju u obrazovanju H
07. 1. redovita sjednica - Odluka o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
06. 1. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa konstituirajuće sjednice H
05. Konstituirajuća sjednica - Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -H
04. Konstituirajuća sjednica - Odluka o izboru dopredsjednika skupstine Brčko distrikta BiH -H
03. Konstituirajuća sjednica - Odluka o izboru predsjednika Skupstine Brčko distrikta BiH -H
02. Konstituirajuća sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Verifikacijskog povjerenstva H
01. Konstituirajuća sjednica - Odluka o imenovanju Verifikacijskog povjerenstva H