BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2017

  99. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice H
  98.7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2016.godinu H
  97. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2016 H
  96. 7. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana H
  95. 7. redovita sjednica - Zaključak - obveze javnih poduzeća iz članka 14 Zakona H
  94. 7. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JP Ceste H
  93. 7. redovita sjednica - Odluka o pristuapnju izradi Strategije prostornog razvoja H
  92. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Čande H
  91. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Hukelji H
  90. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik H
  89. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana 2017-2018 H
  88. 7. redovita sjednica - Odlluka o formiranju Povjerenstva za pracenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima -H
  87. 7. redovita sjednica - Zaključak - Konsultativni sastanak H
  86. 7. redovita sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Zakon o mladima H--
  85. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovite i 2 izvanredne sjednice H
  84. 2. izvanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2017. H
  83. 6. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za financije za 2017 H
  82. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici H
  81. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke H
  80. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gluhakovac H
  79. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
  78. 6. redovita sjednica - Opća politika Skupštine- H
  74. 6. redovita sjednica - javna rasprava - Zakon o izmjenama Kaznenog zakona H
  74. 6. redovita - javna rasprava H
  73. 6 redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 4 i 5 sjednice H
  61. 4. redovite sjednice - Odluka o davanju suglasnosti - Radio-Poslovni plan H
  60. 4. redovite sjednice -Odluka o davanju suglasnosti Radio-Izvješće H
  59. 4. redovite sjednice - Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan 2017- Luka H
  58. 4. Strategija zastite okoliša HR
  58. 4. redovite sjednice -Odluka o usvajanju Strategije zaštite životnog okoliša H
  57. 4. redovite sjednice -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik H
  56. 4. redovite sjednice - Odluka o imenovanju četiri člana izbornog povjerenstva H
  55. 4. redovite sjednice -Izvješć mandatno imunitetskog povjerenstva - izbor članova Izboprnog povjerenstva H
  54. 4. redovite sjednice - Odluka o prestaku mandata članova Izbornog povjerenstva H
  53. 4. redovite sjednice -Odluka o povlačenju Zakona iz procedure - H
  52. 4. redovite sjednice -Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. i 3. redovite i 1. izvanredne H
  51. 4. redovite sjednice -Izvješće Mandatno imunitetnog povjerenstva o dođeli mandata - Tomislav StjepanovićH
  50. 4. redovite sjednice -Prestanak mandata -Anto Domić HR
  49. 4. redovite sjednice -Izvješće Mandatno imunitetnog povjerenstva o dođeli mandata - Adem Ribić H
  48. 4. redovite sjednice - prestanak mandata -BULČEVIC H
  47. 3 redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik -JP Ceste H
  46. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan 2017- JP Ceste H
  45. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na zavrsni račun- JP Ceste H
  44. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Cjenovnik - JP Ceste H
  298. 6. odluka o hitnosti zakon o izvrчenju budzeta HR
  297. 6. vanredna amandmani na budzet HR
  296. 22. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o sistematizaciji H
  295. 22. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o izvrsenju budzeta za period 1. -9. 2017. godine H
  294. 22. prijedlog mjera H
  293. 22. privremeno finansiranje Prjedlog odluke, privremeno finansiranje 27122016 H
  291. 22. zakon o dopuni zakona o poslanicima H
  290 21 izvjestaj putevi H
  289 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Grcica H
  288 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ISLAHIJET H
  287 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - DALEKOVODI H
  286 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kozara H
  285 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Rijeke H
  284 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ цATOROVIПI H
  283 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ CANDE H
  282. 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - POPOVO POLJE H
  281. 21. REDOVNA -odluka o utvrđivanju javnog interesa Gredice H
  279. 21. - sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava -H
  278. 21. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 5 vanredne H
  277. 20. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP Radio Brčko H
  276. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Plazulje H
  275. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -naselje Bosankići u MZ Vitanovići H
  274. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Skakava Gornja H
  273. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Buzekara H
  272. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela pristupne ceste u MZ Maoča тАУ I. faza H
  271. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste Barišići u MZ Prijedor H
  270. 20. redovita sjednica- Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o sigurnosti prometa na cestama Brčko distrikta H
  269. 20. redovita sjednica- Odluka o stavljanju izvan snage Zakona o sigurnosti prometa na cestama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine H
  268. 20. redovita sjednica- Zakon o dopunama Zakona o ovršnom postupku Brčko distrikta BiH H
  267. 20. redovita sjednica- Odluka - Zakon o dopunama Zakona o ovršnom postupku Brčko distrikta BiH H
  266. 20. redovita sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 18. i 19. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH. H
  264. 5. izvanredna sjednica- Odluka o izmjeni Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu H
  263. 5. izvanredna sjednica -Odluka o usvajanju amandmana na Proračun Brčko distrikta BiH za 2017. godinu H
  262. 19. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za komunalnu, javnu đelatnost i zaštitu okoline o realizaciji Zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH HRV
  262-1. 19. redovita sjednica- Zaključak Skupštine Brčko distrikta BiH po pitanju realizacije Projekta obilaznice oko grada Brčko HRV
  261. 19. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste između Uniprometa i Tetra kompani u MZ Plazulje, urbano područje тАЮGoriceтАЬ HRV
  260. 19. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste u MZ Buzekara HRV
  259. 19. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- izgradnja spoja ulica Lj. Krsmanovića i J. Kaštelana u dijelu stambenog naselja Brezik HRV
  258. 19. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- izgradnja ceste prema kući M. Vukovića u MZ Plazulje HRV
  257. 19. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste u zaselku Perušići u MZ Boće HRV
  256. 19. redovita sjednica - Odluka o izmjeni odluke o formiranju Povjerenstva za komasaciju Brčko distrikta BiH HRV
  255. 19. redovita sjednica- Deklaracija o kriterijima za definiranje trase buduće autoceste HRV
  254. 19. redovna Odluka o odrz. javne raspr o zakonu o zabrani pusenja H
  254. 19. redovita sjednica- Odluka o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Zakona o zabrani pušenja HRV
  253. 19. redovita sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 16. i 17. redovite sjednice Skupštine BD BiH HRV
  252. 18. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji finanacijskih izvješća Brčko distrikta BiH na dan 31. 12. 2016. godine. H
  251. 18. redovita sjednica- Suglasnost na Odluku Upravnog odbora JP тАЮKomunalno BrčkoтАЬ H
  250. 18. redovita sjednica - Odluka o dopuni odluke o osnivanju Javnog poduzeća тАЮKomunalno BrčkoтАЬ d.o.o. Brčko distrikta Bosne i Hercegovine H
  249. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja pločnika u ulici dr. Mehmeda Spahe, stambeno naselje тАЮRijekeтАЬ H
  248. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste u zaselku Brdo (Klarići) u MZ Boće H
  247. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ulice Bečukića sokak тАУ I. faza H
  246. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela ulice Milene Pavlović-Barili u stambenom naselju тАЮMujkići IIтАЬ H
  245. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste prema IX. osnovnoj školi u Maoči тАУ I. faza H
  244. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo тАУ Krbeti H
  243. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -u ulici Rine Čulića i dijela ulica Antuna Gustava Matoša i Marka Marulića u MZ Brčko H
  242. 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gnjidavica 2 u MZ Brezovo Polje тАУ Novo naselje H
  241. 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Seonjaci H
  240 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Hasana Kjafije Pruščaka (I. faza izgradnje kolnika bez ploЯnika) H
  239 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Čađavac тАУ I. faza (Vukosavačka od broja 137 do broja 140) H
  238. 17. redovita sjednica - Odluka o sufinansiranju dijela troškova lijekova s esencijalne liste lijekova 2017 H
  237. 17. redovita sjednica- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi lijekova 2017 H
  234. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. H
  233. 16. redovita sjednica- Zaključak o izmjenama Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu H
  232. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvješća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za razdoblje siječanj тАУ lipanj 2017. godine. H
  231. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2017. godinu H
  230. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješćja Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2016. godinu H
  229. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanu izvješća o radu Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2016. godinu. H
  226. 15. redovita sjednica- Odluka o preusmjeravanju novčanih sredstava H
  225. 15. redovita sjednica- ZAKLJUČAK - Informacija o realizaciji projekta obilaznice oko grada Brčko H
  224. 15. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti o izmjeni i dopuni Statuta Javnog poduzeća тАЮCeste Br─НkoтАЬ d.o.o. Brčko distrikt BiH H
  223. 15. redovita sjednica- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP тАЮCeste Br─НkoтАЬ d.o.o. Brčko distrikt BiH H
  222. 15. redovita sjednica -Odluka o davanju suglasnosti o izmjeni sjedišta JP тАЮCeste Br─НkoтАЬ d.o.o. Brčko distrikt BiH H
  221. 15. redovita sjednica- Odluka o bratimljenju Grada Schladminga тАУ Republika Austrija i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine H
  220. 15. redovita sjednica- Odluka o bratimljenju općine Lagadas- Republika Grčka i Brčko distrikta H
  219. 15. redovita sjednica- Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH iz reda građana H
  218. 15. redovita sjednica- Odluka o davanju ovlasti Zakonodavnom povjerenstvu- Pročišćeni tekstovi H
  217. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže prema brdu Šterac тАУ restoran Holiday, u dijelu urbanog područja тАЮUlovićтАЬ H
  216. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ceste (prema kući Marijana Augustinovića) u MZ Prijedor H
  215. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela ceste do kuće Farida Mujkanovića u urbanom području Maoča, MZ Maoča H
  214. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste Ramići u naselju Meraje u MZ Maoča H
  213. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste Jokići тАУ Podarevac u MZ Gornja Skakava H
  212. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ceste Stanovi тАУ Potočari H
  211. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste u zaselku Bojići u MZ Boće H
  210. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste prema Lipovcu u MZ Skakava Gornja, urbano područje тАЮSkakava GornjaтАЬ, H
  209. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste u zaselku Nikići (Čančarevići) u urbanom području Bijela H
  208. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste Bečići тАУ Brana, urbano područje тАЮMaočaтАЬ, H
  207. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste u Mahali prema kući Šefke Zahirović u MZ Rašljani H
  206. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Mihajla Pupina prema kućnom broju 59 u MZ Grčica H
  205. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija pristupne ceste prema kući Mate Tokina MZ Bijela H
  204. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste dionica Đukići тАУ Nikolići, urbano područje Lipovac H
  203. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojeće ceste Kraljevići тАУ Todi─Зi u MZ Slijepčevići H
  202. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela ceste Džinići-Sluganovići, urbano područje тАЮVitanovićiтАЬ H
  201. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dionice ceste L-9 u MZ Ćoseta H
  200. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja pješačke staze od ceste Brčko тАУ Tuzla do betonare u Gornjem Breziku H
  196. 15. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. i 4. izvanredne i 13. i 14. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH H
  183. 14. redovna sjednica - Zaključak - poništenje javnog natječaja H
  182. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješćao radu Direkcije za financije za 2016 godinu H
  181. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje za 2016 godinu H
  180. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o završnom računu JP Luka Brčko za 2016 godinuH
  179. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom stanju JP Luka Brčko za 2016. godinu H
  178. 14. redovna sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta JP Ceste Brčko H
  177. 14. redovna sjednica- Odluka o osnivanju JP Ceste Brčo- suglasnost na pravilnik H
  176. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu i financijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja za 2016H
  175. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u zaselku Brdo u MZ Boće H
  174. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u MZ Buzekara 724H
  173. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste od zgrade MZ prema zaselku Krušik u MZ SandićiH
  172. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u MZ Buzekara H
  171. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u zaselku Puraševina u MZ Stanovi H
  170. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste od kuće Save Tomića Ražljevo H
  169. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste prema groblju u MZ Buzekara H
  168. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u zaseoku Šumari u MZ Sandići H
  167. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - prema kući Tadije Geljića Bijela H
  166. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - prema kući Grge Jurkovića Bijela H
  162. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta H
  161. 13. redovita sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje kružnih raskrižja H
  160. 13. redovita sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje mosta br 197 u Krepšiću H
  154. 13. redovita sjednica - Odluka o suspenziji članka 109 H
  153. 12. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Putevi H
  152. 12. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na završni račun JP Putevi H
  151. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća - JP Putevi za 2016. H
  150. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Prijedloga mjera - JP Komunalno H
  149. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o rješavanju upravnih predmeta za 2016 . godinu H
  148. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji finanacijskih izvješća za 2015 H
  147. 12. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2016 H
  146. 12. redovita sjednica - Zaključak - Pravosudno povjerenstvo H
  145. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć za 2016. godinu H
  144. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac H
  143. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gorice H
  142. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Slijepčevići H
  141. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prijedor H
  140. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ćoseta -Maoča H
  136. 12. redovita sjednica - Odluka o hitnosti- H
  135. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11redovite sjednice H
  134. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2016. H
  133. 11. redovita sjednica - Zaključak - Pravobraniteljstvo H
  132. 11. redovita sjednica - Zaključak - JP Komunalno H
  131. 11. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na završni račun- H
  130. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalno H
  129. 11 redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Finansijsko izvješće Radio Brčko H
  128. 11. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Statut Luka Brčko H
  127. 11 redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Brka H
  126. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica H
  125. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubravice Gornje H
  124. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Deanovići Bijela H
  123. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sljepčevići H
  122. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ajanovića H
  121. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Jure Kas-telana H
  120. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krsmanovića H
  119. 11 redovita sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2017. godinu H
  118. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2016. godinu H
  117. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2016. godinu H
  116. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8 i 9 redovite sjednice H
  115. 10. redovita sjednica- Odluka o usvjanju Izvješća o radu Policije za 2016 H
  114. 10. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednosti H
  113. 10. redovita sjednica- Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Zdravstveni centar H (4)
  112. 10. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krbeti H
  111. 10. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
  110. 10. redovita sjednica - Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora JP Putevi H
  108. 9. Zaključak -zdravstvo H
  107. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Potok Grčica H
  106. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Filipa Višnjića H
  105. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Pijaca H
  104. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bijela H
  103. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bjeloševića H
  102. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezovo Polje Selo H
  101. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Popovo Polje H