ING Registar / 2017

99. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice H
98.7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2016.godinu H
97. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2016 H
96. 7. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana H
95. 7. redovita sjednica - Zaključak - obveze javnih poduzeća iz članka 14 Zakona H
94. 7. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JP Ceste H
93. 7. redovita sjednica - Odluka o pristuapnju izradi Strategije prostornog razvoja H
92. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Čande H
91. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Hukelji H
90. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik H
89. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana 2017-2018 H
88. 7. redovita sjednica - Odlluka o formiranju Povjerenstva za pracenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima -H
87. 7. redovita sjednica - Zaključak - Konsultativni sastanak H
86. 7. redovita sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Zakon o mladima H--
85. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovite i 2 izvanredne sjednice H
84. 2. izvanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2017. H
83. 6. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za financije za 2017 H
82. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici H
81. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke H
80. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gluhakovac H
79. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
78. 6. redovita sjednica - Opća politika Skupštine- H
74. 6. redovita sjednica - javna rasprava - Zakon o izmjenama Kaznenog zakona H
74. 6. redovita - javna rasprava H
73. 6 redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 4 i 5 sjednice H
61. 4. redovite sjednice - Odluka o davanju suglasnosti - Radio-Poslovni plan H
60. 4. redovite sjednice -Odluka o davanju suglasnosti Radio-Izvješće H
59. 4. redovite sjednice - Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan 2017- Luka H
58. 4. Strategija zastite okoliša HR
58. 4. redovite sjednice -Odluka o usvajanju Strategije zaštite životnog okoliša H
57. 4. redovite sjednice -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik H
56. 4. redovite sjednice - Odluka o imenovanju četiri člana izbornog povjerenstva H
55. 4. redovite sjednice -Izvješć mandatno imunitetskog povjerenstva - izbor članova Izboprnog povjerenstva H
54. 4. redovite sjednice - Odluka o prestaku mandata članova Izbornog povjerenstva H
53. 4. redovite sjednice -Odluka o povlačenju Zakona iz procedure - H
52. 4. redovite sjednice -Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. i 3. redovite i 1. izvanredne H
51. 4. redovite sjednice -Izvješće Mandatno imunitetnog povjerenstva o dođeli mandata - Tomislav StjepanovićH
50. 4. redovite sjednice -Prestanak mandata -Anto Domić HR
49. 4. redovite sjednice -Izvješće Mandatno imunitetnog povjerenstva o dođeli mandata - Adem Ribić H
48. 4. redovite sjednice - prestanak mandata -BULČEVIC H
47. 3 redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik -JP Ceste H
46. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan 2017- JP Ceste H
45. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na zavrsni račun- JP Ceste H
44. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Cjenovnik - JP Ceste H
298. 6. odluka o hitnosti zakon o izvrenju budzeta HR
297. 6. vanredna amandmani na budzet HR
296. 22. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o sistematizaciji H
295. 22. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o izvrsenju budzeta za period 1. -9. 2017. godine H
294. 22. prijedlog mjera H
293. 22. privremeno finansiranje Prjedlog odluke, privremeno finansiranje 27122016 H
291. 22. zakon o dopuni zakona o poslanicima H
290 21 izvjestaj putevi H
289 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Grcica H
288 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ISLAHIJET H
287 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - DALEKOVODI H
286 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kozara H
285 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Rijeke H
284 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ ATOROVII H
283 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ CANDE H
282. 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - POPOVO POLJE H
281. 21. REDOVNA -odluka o utvrđivanju javnog interesa Gredice H
279. 21. - sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava -H
278. 21. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 5 vanredne H
277. 20. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP Radio Brčko H
276. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Plazulje H
275. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -naselje Bosankići u MZ Vitanovići H
274. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Skakava Gornja H
273. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Buzekara H
272. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela pristupne ceste u MZ Maoča I. faza H
271. 20. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste Barišići u MZ Prijedor H
270. 20. redovita sjednica- Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o sigurnosti prometa na cestama Brčko distrikta H
269. 20. redovita sjednica- Odluka o stavljanju izvan snage Zakona o sigurnosti prometa na cestama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine H
268. 20. redovita sjednica- Zakon o dopunama Zakona o ovršnom postupku Brčko distrikta BiH H
267. 20. redovita sjednica- Odluka - Zakon o dopunama Zakona o ovršnom postupku Brčko distrikta BiH H
266. 20. redovita sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 18. i 19. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH. H
264. 5. izvanredna sjednica- Odluka o izmjeni Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu H
263. 5. izvanredna sjednica -Odluka o usvajanju amandmana na Proračun Brčko distrikta BiH za 2017. godinu H
262. 19. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za komunalnu, javnu đelatnost i zaštitu okoline o realizaciji Zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH HRV
262-1. 19. redovita sjednica- Zaključak Skupštine Brčko distrikta BiH po pitanju realizacije Projekta obilaznice oko grada Brčko HRV
261. 19. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste između Uniprometa i Tetra kompani u MZ Plazulje, urbano područje Gorice HRV
260. 19. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste u MZ Buzekara HRV
259. 19. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- izgradnja spoja ulica Lj. Krsmanovića i J. Kaštelana u dijelu stambenog naselja Brezik HRV
258. 19. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- izgradnja ceste prema kući M. Vukovića u MZ Plazulje HRV
257. 19. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste u zaselku Perušići u MZ Boće HRV
256. 19. redovita sjednica - Odluka o izmjeni odluke o formiranju Povjerenstva za komasaciju Brčko distrikta BiH HRV
255. 19. redovita sjednica- Deklaracija o kriterijima za definiranje trase buduće autoceste HRV
254. 19. redovna Odluka o odrz. javne raspr o zakonu o zabrani pusenja H
254. 19. redovita sjednica- Odluka o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Zakona o zabrani pušenja HRV
253. 19. redovita sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 16. i 17. redovite sjednice Skupštine BD BiH HRV
252. 18. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji finanacijskih izvješća Brčko distrikta BiH na dan 31. 12. 2016. godine. H
251. 18. redovita sjednica- Suglasnost na Odluku Upravnog odbora JP Komunalno Brčko H
250. 18. redovita sjednica - Odluka o dopuni odluke o osnivanju Javnog poduzeća Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikta Bosne i Hercegovine H
249. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja pločnika u ulici dr. Mehmeda Spahe, stambeno naselje Rijeke H
248. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste u zaselku Brdo (Klarići) u MZ Boće H
247. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ulice Bečukića sokak I. faza H
246. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela ulice Milene Pavlović-Barili u stambenom naselju Mujkići II H
245. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste prema IX. osnovnoj školi u Maoči I. faza H
244. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo Krbeti H
243. 18. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -u ulici Rine Čulića i dijela ulica Antuna Gustava Matoša i Marka Marulića u MZ Brčko H
242. 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gnjidavica 2 u MZ Brezovo Polje Novo naselje H
241. 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Seonjaci H
240 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Hasana Kjafije Pruščaka (I. faza izgradnje kolnika bez plonika) H
239 17. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Čađavac I. faza (Vukosavačka od broja 137 do broja 140) H
238. 17. redovita sjednica - Odluka o sufinansiranju dijela troškova lijekova s esencijalne liste lijekova 2017 H
237. 17. redovita sjednica- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi lijekova 2017 H
234. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. H
233. 16. redovita sjednica- Zaključak o izmjenama Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu H
232. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvješća o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH za razdoblje siječanj lipanj 2017. godine. H
231. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2017. godinu H
230. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješćja Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2016. godinu H
229. 16. redovita sjednica - Odluka o usvajanu izvješća o radu Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2016. godinu. H
226. 15. redovita sjednica- Odluka o preusmjeravanju novčanih sredstava H
225. 15. redovita sjednica- ZAKLJUČAK - Informacija o realizaciji projekta obilaznice oko grada Brčko H
224. 15. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti o izmjeni i dopuni Statuta Javnog poduzeća Ceste Brko d.o.o. Brčko distrikt BiH H
223. 15. redovita sjednica- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP Ceste Brko d.o.o. Brčko distrikt BiH H
222. 15. redovita sjednica -Odluka o davanju suglasnosti o izmjeni sjedišta JP Ceste Brko d.o.o. Brčko distrikt BiH H
221. 15. redovita sjednica- Odluka o bratimljenju Grada Schladminga Republika Austrija i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine H
220. 15. redovita sjednica- Odluka o bratimljenju općine Lagadas- Republika Grčka i Brčko distrikta H
219. 15. redovita sjednica- Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH iz reda građana H
218. 15. redovita sjednica- Odluka o davanju ovlasti Zakonodavnom povjerenstvu- Pročišćeni tekstovi H
217. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže prema brdu Šterac restoran Holiday, u dijelu urbanog područja Ulović H
216. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ceste (prema kući Marijana Augustinovića) u MZ Prijedor H
215. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela ceste do kuće Farida Mujkanovića u urbanom području Maoča, MZ Maoča H
214. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste Ramići u naselju Meraje u MZ Maoča H
213. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste Jokići Podarevac u MZ Gornja Skakava H
212. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ceste Stanovi Potočari H
211. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste u zaselku Bojići u MZ Boće H
210. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste prema Lipovcu u MZ Skakava Gornja, urbano područje Skakava Gornja, H
209. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste u zaselku Nikići (Čančarevići) u urbanom području Bijela H
208. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste Bečići Brana, urbano područje Maoča, H
207. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ceste u Mahali prema kući Šefke Zahirović u MZ Rašljani H
206. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Mihajla Pupina prema kućnom broju 59 u MZ Grčica H
205. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija pristupne ceste prema kući Mate Tokina MZ Bijela H
204. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ceste dionica Đukići Nikolići, urbano područje Lipovac H
203. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojeće ceste Kraljevići Todii u MZ Slijepčevići H
202. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela ceste Džinići-Sluganovići, urbano područje Vitanovići H
201. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dionice ceste L-9 u MZ Ćoseta H
200. 15. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja pješačke staze od ceste Brčko Tuzla do betonare u Gornjem Breziku H
196. 15. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. i 4. izvanredne i 13. i 14. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH H
183. 14. redovna sjednica - Zaključak - poništenje javnog natječaja H
182. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješćao radu Direkcije za financije za 2016 godinu H
181. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje za 2016 godinu H
180. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o završnom računu JP Luka Brčko za 2016 godinuH
179. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom stanju JP Luka Brčko za 2016. godinu H
178. 14. redovna sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta JP Ceste Brčko H
177. 14. redovna sjednica- Odluka o osnivanju JP Ceste Brčo- suglasnost na pravilnik H
176. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu i financijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja za 2016H
175. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u zaselku Brdo u MZ Boće H
174. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u MZ Buzekara 724H
173. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste od zgrade MZ prema zaselku Krušik u MZ SandićiH
172. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u MZ Buzekara H
171. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u zaselku Puraševina u MZ Stanovi H
170. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste od kuće Save Tomića Ražljevo H
169. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste prema groblju u MZ Buzekara H
168. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ceste u zaseoku Šumari u MZ Sandići H
167. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - prema kući Tadije Geljića Bijela H
166. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - prema kući Grge Jurkovića Bijela H
162. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta H
161. 13. redovita sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje kružnih raskrižja H
160. 13. redovita sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje mosta br 197 u Krepšiću H
154. 13. redovita sjednica - Odluka o suspenziji članka 109 H
153. 12. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Putevi H
152. 12. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na završni račun JP Putevi H
151. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća - JP Putevi za 2016. H
150. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Prijedloga mjera - JP Komunalno H
149. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o rješavanju upravnih predmeta za 2016 . godinu H
148. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji finanacijskih izvješća za 2015 H
147. 12. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2016 H
146. 12. redovita sjednica - Zaključak - Pravosudno povjerenstvo H
145. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć za 2016. godinu H
144. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac H
143. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gorice H
142. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Slijepčevići H
141. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prijedor H
140. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ćoseta -Maoča H
136. 12. redovita sjednica - Odluka o hitnosti- H
135. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11redovite sjednice H
134. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2016. H
133. 11. redovita sjednica - Zaključak - Pravobraniteljstvo H
132. 11. redovita sjednica - Zaključak - JP Komunalno H
131. 11. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na završni račun- H
130. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalno H
129. 11 redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Finansijsko izvješće Radio Brčko H
128. 11. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Statut Luka Brčko H
127. 11 redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Brka H
126. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica H
125. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubravice Gornje H
124. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Deanovići Bijela H
123. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sljepčevići H
122. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ajanovića H
121. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Jure Kas-telana H
120. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krsmanovića H
119. 11 redovita sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2017. godinu H
118. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2016. godinu H
117. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2016. godinu H
116. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8 i 9 redovite sjednice H
115. 10. redovita sjednica- Odluka o usvjanju Izvješća o radu Policije za 2016 H
114. 10. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednosti H
113. 10. redovita sjednica- Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Zdravstveni centar H (4)
112. 10. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krbeti H
111. 10. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
110. 10. redovita sjednica - Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora JP Putevi H
108. 9. Zaključak -zdravstvo H
107. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Potok Grčica H
106. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Filipa Višnjića H
105. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Pijaca H
104. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bijela H
103. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bjeloševića H
102. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezovo Polje Selo H
101. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Popovo Polje H