BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2019

  756. 56. redovna sjednica - odluka o hitnosti- ZAKON O PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI H
  754. 56. redovna sjednica - odluka o hitnosti- ZAKON O VLADI H
  753. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik JZU
  752. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Radio H
  751. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sluzbenim putovanjima Luka H
  750. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o platama Luka H
  749. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o platama Putevi H
  748. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Fond zdravstvenog osiguranja H
  747. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji Putevi H
  746. 56. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu sa finansijskim poslovanjem za period 1 -6 2019 PUTEVI H
  745. 56. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za period janura juni 2019 H
  744. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa COSETA H
  743. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa TRNJACI H
  742. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa BRODUSA H
  741. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa KLANAC H
  740. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa B. POLJE H
  739. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. RAHIC H
  738. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. ZOVIK H
  737. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa B. POLJE H
  736. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa GREDICE H
  735. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa BIJELA H
  734. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa STANOVI H
  733. 56. pokretanje postupka -Nezavisni odbor H
  732. 56. Odluka o razrjesenju -Sinisa Jovanovic H
  727. 56. redovna sjednica - retroaktivnost -ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZASTITI H
  726. 56. redovna sjednica - odluka o hitnosti- ZAKON O SOCIJALNOJ ZASTITI H
  725. 56. Odluka o davanju saglasnosti - Memorandum o razumjevanju H
  724. 56. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 53. i 54 H
  723. 56. Izvjestaj o dođeli mandata H
  722. 56. prestanak mandata -Ivan Krndelj H
  721. 14. redovna sjednica -Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2020. godinu H
  719. 14. sjednica - odluka o hitnosti- ZAKON O IZVRSENJU H
  718. 14. HRV Prijedlog odluke-rebalans Proracuna 2019. Hr
  717. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o reviziji finanasijskih izvjestaja za 2018 H
  716. 55. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Luka zavrsni racun H
  715. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu Jp Luka brcko H
  714. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period od I -6 2019. godine H
  713. 55. - redovna sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja visokoskolske ustanove H
  712. 55. - redovna sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja univerzitet za poslovni inzinjering Banja Luka H
  711. 55. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Krbetu H
  710. 55. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca H
  709. 55. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 52 redovne H
  708. 54. Zakljucak -CT aparat H
  707. 54. Zakljucak -STUDEN HOLDING H
  706. 54. Odluka-POSLOVNI AMBIJENT H
  705. 54. redovna sjednica -Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana Rijeke IH
  704. 54. redovna sjednica -Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana Centar I H
  703. 54. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Meraje H
  702. 54. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
  701. 54. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca H
  700. 54. redovna sjednica - odluka o povlacenju zakona - udruzenja i fondacije H
  698. 54. redovna sjednica - odluka o hitnosti- upravni H
  697. 54. javna rasprava zakon o budзetu H
  696. 54. zapisnik za sjednice 51 H
  695. 53. zakljuЯak nabava H
  695. 53. zakljucak nabava H
  694. 53. redovna sj. Odluka o usvajanu Izvjestaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog 2018 H
  693. 53. zakljuЯak Fond H
  693. 53. zakljucak Fond H
  692. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na revidirani Poslovni plan 2019- JP Putevi H
  691. 53. zakljuЯak putevi poslovni plan H
  691. 53. zakljucak putevi poslovni plan H
  690. 53. Odluka o davanje saglasnosti -raspođela dobiti -Putevi H
  689. 53. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o izvrsenju budzeta za period 1. -3. 2019 H
  688.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Buzekara H
  687.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa H
  686.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa oborinska kanalizacija Strepci H
  685.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka -pristupni put H
  684.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa -vodovodna mreza H
  683.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Strepci -Zovik -put H
  682. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stari Rasadnik-vodovodna mreza H
  681. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vuksic -vodovodna mreza H
  680. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vucilovac -vodovodna mreza H
  679. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Klanac -kolektor H
  678. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa L4 Strepci put H
  677. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vucilovac - vodovodna mreza H
  676 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa maoca put H
  675. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa - nadzemni vod H
  674. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici- put H
  673. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa brka - put H
  672. 53. odluka zavod za planiranje - upravni odbor H
  671. 53. javna rasprava poslovne zone H
  670. 52. Zakljucak fiskalizacija H
  669. 52. - Izvjestaj JP komunalno H
  668. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Zavoda za zapoчljavanje za 2018 H
  667. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2019 H
  666. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2018. godinu H
  665. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2018. godinu H
  664. 52. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa H
  663. 52. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Buzekara H
  662. 52. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Razljevo H
  661. 52. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Boce H
  659. 52. redovna sjednica - odluka o hitnosti- upravni H
  657. 52. redovna sjednica - odluka o hitnosti- projektovanje H
  655. 52. redovna sjednica - odluka o hitnosti- ured H
  654. 52. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 49 i 50 redovne H
  653. 51. Zakljucak - Novi Bimeks
  652. 51. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela BOS
  648. 51. redovna sjednica - odluka o hitnosti - BOS
  647. 51. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48 redovne BOS
  646. 50 Odluka o izmjenama i dopunama Budzeta BD BiH za 2019. god H
  645. 50. Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizacija Luka H
  644. 50.redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa potok Blizna H
  643. 50.redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stari rasadnik H
  642. 50. Odluka o imenovanju vd direktora Zavoda H
  640. 49. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Zakon o Policiji H
  638. 49. Zakljucak -retroaktivnost - POLICIJSKI SLUZBENICI H
  637. 49. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Policijski sluzbenici H
  636. 49. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezovo Polje Selo H
  635. 49. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Adila efendije H
  634. 49. redovna sjednica- razresenje RAZANICA H
  630. 49. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Sukob interesa H
  628. 49. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Pravosuđe H
  627. 49. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 46 i 47 redovne H
  626. 48. Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizacija JP Putevi H
  625. 48. Odluka o davanju saglasnosti na Zavrsni racun JP Putevi H
  624. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu sa finansijskim poslovanjem 2018 PUTEVI H
  623. 48. zakljucak -putevi raspođela dobiti H
  622. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva 2018S H
  621. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o radu kancelarije za pravnu pomoc za 2018. godine H
  620. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o izvrsenju budzeta za 2018. godine H
  619. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o radu Vlade 2018. godine H
  618. 48. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Razljevo H
  617. 48. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Kolobara H
  616. 48. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa 4. Juli H
  614. 48. redovna sjednica - odluka o hitnosti - zakon o platama u javnoj upravi H
  613. 47. Odluka o davanju saglasnosti na raspored viska prihoda nad rashodima JZU H
  612. 47. Odluka o davanju saglasnosti na Zavrsni racun JP Radio H
  611. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaj o poslovanju JP adio za 2018. godinu H
  610. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici H
  609. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezovo polje Selo H
  608. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa korito rijeke brke H
  607. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik Ljubomira krsmanovica H
  606. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa grbavica H
  605. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik Laze lazarevica krak ulice H
  604. 47. Odluka o obavezama organa uprave i institucija H
  603. 47. Izmjena Odluke o procedurama H
  600. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Poslanici H
  598. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Vladi H
  596. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -skupstina H
  594. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -javna uprava H
  592. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -papiri od vrijednosti H
  590. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti - policija H
  588. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti - pravosuđe H
  587. 47. zapisnik za sjednice 45 H
  586. 46. zakljucak o procesu poljoprivrednog zemljista H
  585. 46. zakljucak o procesu fiskalizacije H
  584. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju finansijskog izvjestaja JP Komunalno za 2018. godinu H
  583. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaj o poslovanju JP Komunalno za 2018 godinu H
  582. 45. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2018 H
  581. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2018 H
  580. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2018 H
  579. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2018.godinu H
  578. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2018 godinu H
  577. 45. redovna sjednica -Odluka o prodaji zemljista H
  576. 45. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa H
  575. 45. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vucilovac H
  574. 45. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa krak ulice H
  573. 45. Odluka o neradnim danima 2019-2020 H
  572. 45. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 42 43 i 44 redovne H
  570. 44. redovna sjednica - odluka o hitnosti H
  569. 44. Odluka o usvajanju budzeta za 2019 H
  559. 43. zakljucak upravni odbori H
  558. 43. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno H
  557. 43. Sportsko rekreacioni centar Ficibajer H
  556. 43. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela H
  555. 43. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa H
  554. 43. javna rasprava zakon o radu H
  553. 43. . redovna sjednica - Odluka o zaduzenju Brcko distrikta BiH po projektu LUKA H
  552. 43. ZAKLJUCAK LUKA H
  551. 43. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 41 redovne H
  550. 42. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu direkcija za finansije za 2018 H
  549. 42. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- H
  548. 42. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke H
  547. 42. redovna sjednica -Odluka o imenovanju Nadzornog odbora H
  546. 42. izvjestaj mandatno imunitetske -Nadzorni odbor JZU H
  545. 42. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Vlade 2019. godine H
  543. 42. javna rasprava - zavod H
  542. 42. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 40 redovne H
  541. 41. Deklaracija o informatizaciji BD H
  540. 41. redovna sjednica -Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa H
  540. 41. redovna sjednica -Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa C
  538. 41. Zakljucak o dinamici fiskalizacije H
  538. 41. Zakljucak o dinamici fiskalizacije C
  536. 41. redovna sjednica - Zakljucak -retroaktivnost SR C
  536. 41. redovna sjednica - Zakljucak -retroaktivnost H
  535. 41. redovna sjednica - odluka o hitnosti H
  535. 41. redovna sjednica - odluka o hitnosti C
  534. 41. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 39 12 i 13 H
  534. 41. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 39 12 i 13 C
  533. 40. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o reviziji finanasijskih izvjestaja za 2017 H
  532. 40.redovna sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Direkcije za 2019. godine H
  531. 40. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar za 2019 H
  530. 40. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvrsenju proračuna za period 1. -9. 2018. godine H
  529. 40. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dubravice H
  528. 40. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Trnjaci H
  521. 40. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 38 redovne H
  520. 12. vanredna - Zaključak - plate H
  519. 13. vanredna - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2019. H
  518. 13. vanredna - Upravljajnje otpadom H
  517. 13. vanredna - Most Sava H
  516. 39. Zakljucak - smjestaj odraslih i starih lica H
  515. 39. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Putevi H
  514. 39. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Strateski plan - JP Komunalno H
  513. 39. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Sistematizacija -JP Komunalno H
  512. 39. Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljista H
  511. 39. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za papire H
  509. 39. redovna sjednica - odluka o hitnosti - H
  508. 39. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 37 redovne H