ING Registar / 2019

756. 56. redovna sjednica - odluka o hitnosti- ZAKON O PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI H
754. 56. redovna sjednica - odluka o hitnosti- ZAKON O VLADI H
753. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik JZU
752. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Radio H
751. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sluzbenim putovanjima Luka H
750. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o platama Luka H
749. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o platama Putevi H
748. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Fond zdravstvenog osiguranja H
747. 56. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji Putevi H
746. 56. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu sa finansijskim poslovanjem za period 1 -6 2019 PUTEVI H
745. 56. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za period janura juni 2019 H
744. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa COSETA H
743. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa TRNJACI H
742. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa BRODUSA H
741. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa KLANAC H
740. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa B. POLJE H
739. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. RAHIC H
738. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. ZOVIK H
737. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa B. POLJE H
736. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa GREDICE H
735. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa BIJELA H
734. 56. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa STANOVI H
733. 56. pokretanje postupka -Nezavisni odbor H
732. 56. Odluka o razrjesenju -Sinisa Jovanovic H
727. 56. redovna sjednica - retroaktivnost -ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZASTITI H
726. 56. redovna sjednica - odluka o hitnosti- ZAKON O SOCIJALNOJ ZASTITI H
725. 56. Odluka o davanju saglasnosti - Memorandum o razumjevanju H
724. 56. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 53. i 54 H
723. 56. Izvjestaj o dođeli mandata H
722. 56. prestanak mandata -Ivan Krndelj H
721. 14. redovna sjednica -Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2020. godinu H
719. 14. sjednica - odluka o hitnosti- ZAKON O IZVRSENJU H
718. 14. HRV Prijedlog odluke-rebalans Proracuna 2019. Hr
717. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o reviziji finanasijskih izvjestaja za 2018 H
716. 55. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Luka zavrsni racun H
715. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu Jp Luka brcko H
714. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period od I -6 2019. godine H
713. 55. - redovna sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja visokoskolske ustanove H
712. 55. - redovna sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja univerzitet za poslovni inzinjering Banja Luka H
711. 55. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Krbetu H
710. 55. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca H
709. 55. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 52 redovne H
708. 54. Zakljucak -CT aparat H
707. 54. Zakljucak -STUDEN HOLDING H
706. 54. Odluka-POSLOVNI AMBIJENT H
705. 54. redovna sjednica -Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana Rijeke IH
704. 54. redovna sjednica -Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana Centar I H
703. 54. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Meraje H
702. 54. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
701. 54. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca H
700. 54. redovna sjednica - odluka o povlacenju zakona - udruzenja i fondacije H
698. 54. redovna sjednica - odluka o hitnosti- upravni H
697. 54. javna rasprava zakon o budetu H
696. 54. zapisnik za sjednice 51 H
695. 53. zakljuak nabava H
695. 53. zakljucak nabava H
694. 53. redovna sj. Odluka o usvajanu Izvjestaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog 2018 H
693. 53. zakljuak Fond H
693. 53. zakljucak Fond H
692. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na revidirani Poslovni plan 2019- JP Putevi H
691. 53. zakljuak putevi poslovni plan H
691. 53. zakljucak putevi poslovni plan H
690. 53. Odluka o davanje saglasnosti -raspođela dobiti -Putevi H
689. 53. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o izvrsenju budzeta za period 1. -3. 2019 H
688.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Buzekara H
687.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa H
686.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa oborinska kanalizacija Strepci H
685.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka -pristupni put H
684.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa -vodovodna mreza H
683.53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Strepci -Zovik -put H
682. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stari Rasadnik-vodovodna mreza H
681. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vuksic -vodovodna mreza H
680. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vucilovac -vodovodna mreza H
679. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Klanac -kolektor H
678. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa L4 Strepci put H
677. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vucilovac - vodovodna mreza H
676 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa maoca put H
675. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa - nadzemni vod H
674. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici- put H
673. 53. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa brka - put H
672. 53. odluka zavod za planiranje - upravni odbor H
671. 53. javna rasprava poslovne zone H
670. 52. Zakljucak fiskalizacija H
669. 52. - Izvjestaj JP komunalno H
668. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Zavoda za zapoljavanje za 2018 H
667. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2019 H
666. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2018. godinu H
665. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2018. godinu H
664. 52. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa H
663. 52. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Buzekara H
662. 52. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Razljevo H
661. 52. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Boce H
659. 52. redovna sjednica - odluka o hitnosti- upravni H
657. 52. redovna sjednica - odluka o hitnosti- projektovanje H
655. 52. redovna sjednica - odluka o hitnosti- ured H
654. 52. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 49 i 50 redovne H
653. 51. Zakljucak - Novi Bimeks
652. 51. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela BOS
648. 51. redovna sjednica - odluka o hitnosti - BOS
647. 51. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48 redovne BOS
646. 50 Odluka o izmjenama i dopunama Budzeta BD BiH za 2019. god H
645. 50. Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizacija Luka H
644. 50.redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa potok Blizna H
643. 50.redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stari rasadnik H
642. 50. Odluka o imenovanju vd direktora Zavoda H
640. 49. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Zakon o Policiji H
638. 49. Zakljucak -retroaktivnost - POLICIJSKI SLUZBENICI H
637. 49. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Policijski sluzbenici H
636. 49. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezovo Polje Selo H
635. 49. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Adila efendije H
634. 49. redovna sjednica- razresenje RAZANICA H
630. 49. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Sukob interesa H
628. 49. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Pravosuđe H
627. 49. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 46 i 47 redovne H
626. 48. Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizacija JP Putevi H
625. 48. Odluka o davanju saglasnosti na Zavrsni racun JP Putevi H
624. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu sa finansijskim poslovanjem 2018 PUTEVI H
623. 48. zakljucak -putevi raspođela dobiti H
622. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva 2018S H
621. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o radu kancelarije za pravnu pomoc za 2018. godine H
620. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o izvrsenju budzeta za 2018. godine H
619. 48. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o radu Vlade 2018. godine H
618. 48. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Razljevo H
617. 48. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Kolobara H
616. 48. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa 4. Juli H
614. 48. redovna sjednica - odluka o hitnosti - zakon o platama u javnoj upravi H
613. 47. Odluka o davanju saglasnosti na raspored viska prihoda nad rashodima JZU H
612. 47. Odluka o davanju saglasnosti na Zavrsni racun JP Radio H
611. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaj o poslovanju JP adio za 2018. godinu H
610. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici H
609. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezovo polje Selo H
608. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa korito rijeke brke H
607. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik Ljubomira krsmanovica H
606. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa grbavica H
605. 47. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik Laze lazarevica krak ulice H
604. 47. Odluka o obavezama organa uprave i institucija H
603. 47. Izmjena Odluke o procedurama H
600. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Poslanici H
598. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -Vladi H
596. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -skupstina H
594. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -javna uprava H
592. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti -papiri od vrijednosti H
590. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti - policija H
588. 47. redovna sjednica - odluka o hitnosti - pravosuđe H
587. 47. zapisnik za sjednice 45 H
586. 46. zakljucak o procesu poljoprivrednog zemljista H
585. 46. zakljucak o procesu fiskalizacije H
584. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju finansijskog izvjestaja JP Komunalno za 2018. godinu H
583. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaj o poslovanju JP Komunalno za 2018 godinu H
582. 45. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2018 H
581. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2018 H
580. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2018 H
579. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2018.godinu H
578. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2018 godinu H
577. 45. redovna sjednica -Odluka o prodaji zemljista H
576. 45. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa H
575. 45. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vucilovac H
574. 45. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa krak ulice H
573. 45. Odluka o neradnim danima 2019-2020 H
572. 45. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 42 43 i 44 redovne H
570. 44. redovna sjednica - odluka o hitnosti H
569. 44. Odluka o usvajanju budzeta za 2019 H
559. 43. zakljucak upravni odbori H
558. 43. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno H
557. 43. Sportsko rekreacioni centar Ficibajer H
556. 43. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela H
555. 43. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brodusa H
554. 43. javna rasprava zakon o radu H
553. 43. . redovna sjednica - Odluka o zaduzenju Brcko distrikta BiH po projektu LUKA H
552. 43. ZAKLJUCAK LUKA H
551. 43. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 41 redovne H
550. 42. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu direkcija za finansije za 2018 H
549. 42. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- H
548. 42. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke H
547. 42. redovna sjednica -Odluka o imenovanju Nadzornog odbora H
546. 42. izvjestaj mandatno imunitetske -Nadzorni odbor JZU H
545. 42. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Vlade 2019. godine H
543. 42. javna rasprava - zavod H
542. 42. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 40 redovne H
541. 41. Deklaracija o informatizaciji BD H
540. 41. redovna sjednica -Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa H
540. 41. redovna sjednica -Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa C
538. 41. Zakljucak o dinamici fiskalizacije H
538. 41. Zakljucak o dinamici fiskalizacije C
536. 41. redovna sjednica - Zakljucak -retroaktivnost SR C
536. 41. redovna sjednica - Zakljucak -retroaktivnost H
535. 41. redovna sjednica - odluka o hitnosti H
535. 41. redovna sjednica - odluka o hitnosti C
534. 41. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 39 12 i 13 H
534. 41. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 39 12 i 13 C
533. 40. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o reviziji finanasijskih izvjestaja za 2017 H
532. 40.redovna sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Direkcije za 2019. godine H
531. 40. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar za 2019 H
530. 40. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvrsenju proračuna za period 1. -9. 2018. godine H
529. 40. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dubravice H
528. 40. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Trnjaci H
521. 40. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 38 redovne H
520. 12. vanredna - Zaključak - plate H
519. 13. vanredna - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2019. H
518. 13. vanredna - Upravljajnje otpadom H
517. 13. vanredna - Most Sava H
516. 39. Zakljucak - smjestaj odraslih i starih lica H
515. 39. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Putevi H
514. 39. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Strateski plan - JP Komunalno H
513. 39. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Sistematizacija -JP Komunalno H
512. 39. Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljista H
511. 39. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za papire H
509. 39. redovna sjednica - odluka o hitnosti - H
508. 39. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 37 redovne H