ING Registar / 2020

999. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Pravilnik FZO hr.
998. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit - Pravilnik JZU hr.
997. 66. redovna sjednica -Odluka o usvjanju Izvjestaja o radu Nadzornog odbora JZU hr.
996. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama u postupku usklađivanja s pravom EU hr.
995. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopuanama Odluke o osnivanju JZU hr.
994. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Aero H
993. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Celijakija H
992. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Brcansko srce H
991. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Beba H
990. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Kud Bijela H
989. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Moto klub H
988. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Izviđaci H
987. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Gorska sluzba H
986. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Organizacija -RS H
985. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Udruga -Ravne Brcko H
984. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom NOR H
983. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Bubreg H
982. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Ilicka H
981. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
980. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Grbavica H
979. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Cardaklije H
978. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stari Brod H
977. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke H
976. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Kolobara H
975. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Skakava H
974. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac H
973. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G Rahi H
972. 66. Imenovanje Upravnog odbora Komunalno H hr.
971. 66. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clanova UO Komunalno Brcko hr.
970. 66. Imenovanje Upravnog odbora Radio H hr.
969. 66. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clanova UO Radio Brcko hr.
965. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o javnim priredbama H
963. 66. . javna rasprava - Nacrt zakona o nacionalim manjinama H
962. 66. javna rasprava - Nacrt zakona o udruzenjima i fondacijam H
960. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Stavljanje van snage Zakona o izmjeni Zakona o podsticanju privrednog razvoja H
958. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o stecaju hr.
957. 66. Odluka o usvajanju zapisnika sa 63 64 65 hr.
956. 20. vanredna - Zakljucak - Zdravstvo Hr
955. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca o radu Komisije za papire od vrijednost za 2019 H
954. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca o finansijkom poslovanju za 2019. JP Komunalno H
953. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca poslovanju za 2019. JP Komunalno H
952. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca za 2019. Upravnog odbora JP Komunalno H
951. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca o radu Zavoda za zapoljavanje za 2020 H
950. 65. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Proracuna za 2019 H
949. 65. sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Topli obrok Luka H
948. 65. Odluka o stavljanju van snage Zakljucka H
947. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dubravice H
946. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Klanac H
945. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
944. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gredice H
942. 65. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o platama i naknadama u pravosuđu H
941. 21. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava iz sredstava rezerve H
940. 21. Odluka o izmjenama i dopunama Proracuna Brcko distrikta BiH za 2020. godinu H
939. 20. Zakljucak - Zdravstvo H
936. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o izvrsenju Proracuna H
935. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Zavrsni racun JP Ceste H
934. 64. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca za 2019. JP Ceste H
933. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Javni konkurs JP Ceste H
932. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Plate i naknade JP Ceste H
931. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Sistematizacija JP Ceste H
930. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Statut JP Ceste H
929. 64. sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP Ceste H
928. 64. Zakljucak - elementarna nepogoda H
927. 64. Zakljucak - potrosnja elektricne energije H
926. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o radu Ureda za pravnu pomoc za 2019. godine H
925. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2020 H
924. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog Izvjesca Izbornog povjerenstva za 2019. godinu H
923. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvjesca o radu Izbornog povjerenstva za 2019. godinu H
922. 64. redovna sj. Odluka o usvajanu Izvjesca o radu i financijskom poslovanju Fonda zdravstvenog 2019 H
921. 64. Odluka o davanju saglasnosti na Financijski plan Zavoda za planiranje H
920. 64. redovna sjednica -Odluka o pristupanju Sporazumu gradonacelnika H
919. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Boderiste H
918. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G Dubravice H
917. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca H
916. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
915. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa trotoar Palanka H
914. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca H
913. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa H
912. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici H
911. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezovo polje Selo H
910. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela H
909. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Palanka H
908. 64. redovna sjednica - Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica -H
907. 64. H - Odluka nazivi novih ulica H
906. 64. Imenovanje clana UO Zavoda za planiranje - H
905. 64. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clana UO Zavoda za planiranje - H
899. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim H
897. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o predskolskom i osnovnom obrazovanju H
895. 64. javna rasprava Nacrt zakona o eksproprijacji nekretnina H
894. 63. Zakljucak - divlje svinje H
893. 63. Zakljucak - resursi JZU H
892. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjes--ća o radu Pravobraniteljstva 2019 H
891. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca Upravnog odbora Jp Luka H
890. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statut Luka H
889. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju ovlasti - rekonstrukcija puteva H
888. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na revidirani Poslovni plan 2020- JP CesteH
887. 63. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvjes--ca o radu Ureda za reviziju za 2019 H
886. 63. Odluka- Uspostava registra zaposlenih i imenovanih lica H
885. 63. Zakljucak - Uspostava registra korisnika javnih sredstava H
884. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vitanovici H
883. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Satorovici H
882. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca H
881. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Srpska Varos H
880. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Sandici H
878. 63. redovna sjednica - Odluka o zurnosti - Zakon o poticaju u poljoprivredi H
877. 63. - Registar lica korisnika poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji H
876. Odluka o usvajanju zapisnika sa 60 61 62 i 18 19 BOS H
875. 63. - Zakljucak -CT aparat H
873. 62. - Zakljucak - uvecani racuni H
872. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Dnevnice Radio za 2020 H
871. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Poslovni plan Radio za 2020 H
870. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Zavrsni ravun Radio za 2019 H
869. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu Radio Brcko H
868. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Putevi H
867. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2019 H
866. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2019.godinu H
865. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2019 godinu H
864. 62. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o platama JP Luka H
863. 62. Odluka o davanju saglasnosti -cijena rada u JP Luka H
862. 62. Zakljucak - nagrađivanje radnika JZU H
861. 62. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti rasporedu viska prihoda JZU Zdravstveni centar Brcko H
860. 62. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa S naselje H
859. 62. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Rahic H
857. 62. redovna sjednica - odluka o hitnosti- Poslovnik H
856. 62. Odluka o usvajanju zapisnika sa 59 i 17 sjednice H
855. 18. vanredna sjednica - odluka o hitnosti- Krivicni zakon H
854. 18. - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Zagreb H
853. 18. - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve H
852. 18. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Budzeta za 2020. H
851. 61. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stolin H
850. 61. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Rahic H
847 . 60. redovna sjednica - Odluka usvajanju Revidiranog akcionog plana
846 . 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Zavoda H
845 . 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Statut Zavoda za planiranje H
844. 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Povecanje osnovnog kapitala Komunalno H
842. 17. vanredna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o izvrsenju Proracuna H
841. 17. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proracuna H
839. 17. vanredna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o inspekcijam H
838. 17. redovna sjednica -Odluka o usvajanju osnovice za obracun plata u Pravosuđu
837. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju budzeta H
837. 17. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju osnovice za obracun plata javne uprave i Skupstine H
836. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Direkcije za finansije H
835. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2020 H
834. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Vlade za 2019 H
833. 60. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju fonda zdravstva H
832. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Buzekara H
831. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Lipovac H
830. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca H
829. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Potocari H
828. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mostarska H
827. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gorice Plazulje H
826. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa B POLJE H
825. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Skakava H
824. 60. . H nezavisni odbor-
823. 60. . Odluka o usvajanju izvjestaja o Komisije za izbor H
822. 60. Odluka o neradnim danima 2020-2021 H
808. 60. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 57 58 i 15 H
807. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog plana Zavoda za zaposljavanje za 2020 H
806. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Zavoda za zaposljavanje za 2020 H
805. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada direkcije za finansije za 2020 H
804. 59. Izmjena Odluke o rasporedu sjedenja 29.01.2020. H
803. 59. -budzet 2020. Odluka o odravanju javne rasprave - Izmjena H
802. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti sluzbeno putovanje JP Putevi H
801. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti odrzavanje putne mreze- JP Putevi H
800. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan 2020- JP Putevi H
799. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti JZU Zdravstveni centar Brcko H
798. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Kategorizacija u Fondu zdravstvenog osiguranja H
797. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Topli obrok Fonda zdravstvenog osiguranja H
796. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama Fonda zdravstvenog osiguranja H
795. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Finansijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja H
794. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik o platama JP Radio Brko H
793. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar za 2020 H
792. 58. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno 2020 H
791. 58. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja Upravnog odbora Jp Luka H
790. 58. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Luka POSLOVNI PLAN H
789. 58. redovna sjednica -Odluka o Odluka o usvajnjaju Strategije saradnje sa dijasporom H
788. 58. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Grcica H
787. 58. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
787. 15. vanredna -2020. Odluka o odravanju javne rasprave H
784. 58. - Zakljucak -javna imovina
783. 58. javna rasprava zakon o poreskoj upravi H
782. 58. zapisnik za sjednice 56 BOS H
781. 57. Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizacija JP KomunalnoH
780. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa STICANJE IMOVINE -VUCILOVAC H
779. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dejtonska H
778. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rasadnik H
777. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici H
776. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
775. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Satorovici H
774. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Coseta
773. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa H
772. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Potocari H
771. 57 redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija- Hr
770. 57. produzenje mandata H
769. 57. privremeno finansiranje 2020. H
764-1. 57. Zakljucak H
762. 57. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o zdravstvenoj zastit H
761. 57. Most H
759. 57. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o zdravstvenom osiguranju H
758. 57. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 55 i 14 H
1072. 69. redovna - visina osnovice u Policiji H
1071. 69. redovna - visina osnovice u Pravosuđu H
1070. 69. redovna - visina osnovice -korisnici budzetskih sredstava u Skupstini H
1069. 69. redovna - visina osnovice u organima javne uprave H
1068. 69. redovna - Porez na nekretnine H
1067. 69. redovna - Privremeno finansiranje H
1066. 69. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju budzeta za period 1. 1. -30. 6. 2020 H
1064. 69. redovna - Zakljucak - Rebalans H
1062. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-drzavna sluzba H
1060. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-đecija zastiti H
1058. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-plate u javnoj upravi H
1056. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-Policija H
1055. 69. Odluka o usvajanju zapisnika sa 67 i 68 H
1054. 69. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava iz sredstava rezerve -oktobar H
1053. 68. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Veterani 92 H
1052. 68. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Fond H
1050. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Skupstini H
1048. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Pravosuđu H
1046. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Policiji H
1044. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u javnoj upravi H
1041. 68. redovna sjednica -Odluka o davanju suglasnosti - Radio H
1040. 68. Odluka o opravdanosti osnivanja H
1039. 68. Odluka o usvjanju Elaborata H
1038. 68. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa ZOVIK H
1037. 68. Upravni odbor - Fond H
1036. 68. Odluka o usvjanju Izvjestaja Komisije H
1030. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-fiskalni sistemi H
1028. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-PLANIRANJE I GRADJENJE H
1026. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-COVID H
1025. 67. redovna sjednica - Polugodisnji izvjestaj o radu - Komunalno H
1024. 67. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Komunalno H
1023. 67. redovna sjednica -Zakljucak - Most H
1022. 67. redovna sjednica -Odluka o povjeravanju javnih ovlastenja -Tehnicki pregledi H
1021. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Specijalna pogodba H
1020. 67. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra H
1019. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Iljini Strepci H
1018. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Centar H
1017. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca H
1016. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici H
1015. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Strepci H
1014. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Plazulje H
1013. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca H
1012. 67. redovna sjednica -Odluka o zaduzenju -Covid H
1011. 67. Odluka o usvajanju zapisnika sa 66 i 20 i 22 H
1010. 22. vanredna sjednica- Odluka o izmjenama i dopunama bud eta BDBiH za 2020. godinu - hr.
1007. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i zakona o porezu na dobit hr.
1005. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i Zakona podsticanju pravna lica koja osniva Distrikt hr.
1003. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i Zakona podsticanju poljoprivrednoj proizvodnji hr.
1002. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Pravilnik Komunalno hr.
1001. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Zavrsni racun Luka hr.
1000. 66. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu za 2019. Luka hr.