BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2020

  999. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Pravilnik FZO hr.
  998. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit - Pravilnik JZU hr.
  997. 66. redovna sjednica -Odluka o usvjanju Izvjestaja o radu Nadzornog odbora JZU hr.
  996. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama u postupku usklađivanja s pravom EU hr.
  995. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopuanama Odluke o osnivanju JZU hr.
  994. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Aero H
  993. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Celijakija H
  992. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Brcansko srce H
  991. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Beba H
  990. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Kud Bijela H
  989. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Moto klub H
  988. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Izviđaci H
  987. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Gorska sluzba H
  986. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Organizacija -RS H
  985. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Udruga -Ravne Brcko H
  984. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom NOR H
  983. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Bubreg H
  982. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Ilicka H
  981. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
  980. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Grbavica H
  979. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Cardaklije H
  978. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stari Brod H
  977. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke H
  976. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Kolobara H
  975. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Skakava H
  974. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac H
  973. 66. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G RahiЖ H
  972. 66. Imenovanje Upravnog odbora Komunalno H hr.
  971. 66. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clanova UO Komunalno Brcko hr.
  970. 66. Imenovanje Upravnog odbora Radio H hr.
  969. 66. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clanova UO Radio Brcko hr.
  965. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o javnim priredbama H
  963. 66. . javna rasprava - Nacrt zakona o nacionalim manjinama H
  962. 66. javna rasprava - Nacrt zakona o udruzenjima i fondacijam H
  960. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Stavljanje van snage Zakona o izmjeni Zakona o podsticanju privrednog razvoja H
  958. 66. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o stecaju hr.
  957. 66. Odluka o usvajanju zapisnika sa 63 64 65 hr.
  956. 20. vanredna - Zakljucak - Zdravstvo Hr
  955. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca o radu Komisije za papire od vrijednost za 2019 H
  954. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca o finansijkom poslovanju za 2019. JP Komunalno H
  953. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca poslovanju za 2019. JP Komunalno H
  952. 65. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca za 2019. Upravnog odbora JP Komunalno H
  951. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca o radu Zavoda za zapoчljavanje za 2020 H
  950. 65. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Proracuna za 2019 H
  949. 65. sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Topli obrok Luka H
  948. 65. Odluka o stavljanju van snage Zakljucka H
  947. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dubravice H
  946. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Klanac H
  945. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
  944. 65. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gredice H
  942. 65. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o platama i naknadama u pravosuđu H
  941. 21. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava iz sredstava rezerve H
  940. 21. Odluka o izmjenama i dopunama Proracuna Brcko distrikta BiH za 2020. godinu H
  939. 20. Zakljucak - Zdravstvo H
  936. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o izvrsenju Proracuna H
  935. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Zavrsni racun JP Ceste H
  934. 64. sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca za 2019. JP Ceste H
  933. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Javni konkurs JP Ceste H
  932. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Plate i naknade JP Ceste H
  931. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Sistematizacija JP Ceste H
  930. 64. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Statut JP Ceste H
  929. 64. sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP Ceste H
  928. 64. Zakljucak - elementarna nepogoda H
  927. 64. Zakljucak - potrosnja elektricne energije H
  926. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o radu Ureda za pravnu pomoc za 2019. godine H
  925. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2020 H
  924. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog Izvjesca Izbornog povjerenstva za 2019. godinu H
  923. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvjesca o radu Izbornog povjerenstva za 2019. godinu H
  922. 64. redovna sj. Odluka o usvajanu Izvjesca o radu i financijskom poslovanju Fonda zdravstvenog 2019 H
  921. 64. Odluka o davanju saglasnosti na Financijski plan Zavoda za planiranje H
  920. 64. redovna sjednica -Odluka o pristupanju Sporazumu gradonacelnika H
  919. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Boderiste H
  918. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G Dubravice H
  917. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca H
  916. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
  915. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa trotoar Palanka H
  914. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca H
  913. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa H
  912. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici H
  911. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezovo polje Selo H
  910. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela H
  909. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Palanka H
  908. 64. redovna sjednica - Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica -H
  907. 64. H - Odluka nazivi novih ulica H
  906. 64. Imenovanje clana UO Zavoda za planiranje - H
  905. 64. Usvajanje Izvjestaja - Imenovanje clana UO Zavoda za planiranje - H
  899. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim H
  897. 64. sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o predskolskom i osnovnom obrazovanju H
  895. 64. javna rasprava Nacrt zakona o eksproprijacji nekretnina H
  894. 63. Zakljucak - divlje svinje H
  893. 63. Zakljucak - resursi JZU H
  892. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjes--ća o radu Pravobraniteljstva 2019 H
  891. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjesca Upravnog odbora Jp Luka H
  890. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statut Luka H
  889. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju ovlasti - rekonstrukcija puteva H
  888. 63. redovna sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na revidirani Poslovni plan 2020- JP CesteH
  887. 63. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvjes--ca o radu Ureda za reviziju za 2019 H
  886. 63. Odluka- Uspostava registra zaposlenih i imenovanih lica H
  885. 63. Zakljucak - Uspostava registra korisnika javnih sredstava H
  884. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Vitanovici H
  883. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Satorovici H
  882. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca H
  881. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Srpska Varos H
  880. 63. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Sandici H
  878. 63. redovna sjednica - Odluka o zurnosti - Zakon o poticaju u poljoprivredi H
  877. 63. - Registar lica korisnika poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji H
  876. Odluka o usvajanju zapisnika sa 60 61 62 i 18 19 BOS H
  875. 63. - Zakljucak -CT aparat H
  873. 62. - Zakljucak - uvecani racuni H
  872. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Dnevnice Radio za 2020 H
  871. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Poslovni plan Radio za 2020 H
  870. 62. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Zavrsni ravun Radio za 2019 H
  869. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu Radio Brcko H
  868. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Putevi H
  867. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2019 H
  866. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2019.godinu H
  865. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2019 godinu H
  864. 62. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o platama JP Luka H
  863. 62. Odluka o davanju saglasnosti -cijena rada u JP Luka H
  862. 62. Zakljucak - nagrađivanje radnika JZU H
  861. 62. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti rasporedu viska prihoda JZU Zdravstveni centar Brcko H
  860. 62. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa S naselje H
  859. 62. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Rahic H
  857. 62. redovna sjednica - odluka o hitnosti- Poslovnik H
  856. 62. Odluka o usvajanju zapisnika sa 59 i 17 sjednice H
  855. 18. vanredna sjednica - odluka o hitnosti- Krivicni zakon H
  854. 18. - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Zagreb H
  853. 18. - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve H
  852. 18. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Budzeta za 2020. H
  851. 61. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Stolin H
  850. 61. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Rahic H
  847 . 60. redovna sjednica - Odluka usvajanju Revidiranog akcionog plana
  846 . 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Zavoda H
  845 . 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Statut Zavoda za planiranje H
  844. 60. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - Povecanje osnovnog kapitala Komunalno H
  842. 17. vanredna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o izvrsenju Proracuna H
  841. 17. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proracuna H
  839. 17. vanredna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o inspekcijam H
  838. 17. redovna sjednica -Odluka o usvajanju osnovice za obracun plata u Pravosuđu
  837. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju budzeta H
  837. 17. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju osnovice za obracun plata javne uprave i Skupstine H
  836. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Direkcije za finansije H
  835. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2020 H
  834. 60. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Vlade za 2019 H
  833. 60. redovna sjednica -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju fonda zdravstva H
  832. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Buzekara H
  831. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Lipovac H
  830. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca H
  829. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Potocari H
  828. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mostarska H
  827. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gorice Plazulje H
  826. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa B POLJE H
  825. 60. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Skakava H
  824. 60. . H nezavisni odbor-
  823. 60. . Odluka o usvajanju izvjestaja o Komisije za izbor H
  822. 60. Odluka o neradnim danima 2020-2021 H
  808. 60. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 57 58 i 15 H
  807. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog plana Zavoda za zaposljavanje za 2020 H
  806. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Zavoda za zaposljavanje za 2020 H
  805. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada direkcije za finansije za 2020 H
  804. 59. Izmjena Odluke o rasporedu sjedenja 29.01.2020. H
  803. 59. -budzet 2020. Odluka o odrзavanju javne rasprave - Izmjena H
  802. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti sluzbeno putovanje JP Putevi H
  801. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti odrzavanje putne mreze- JP Putevi H
  800. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan 2020- JP Putevi H
  799. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti JZU Zdravstveni centar Brcko H
  798. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Kategorizacija u Fondu zdravstvenog osiguranja H
  797. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Topli obrok Fonda zdravstvenog osiguranja H
  796. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama Fonda zdravstvenog osiguranja H
  795. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Finansijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja H
  794. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik o platama JP Radio BrЯko H
  793. 58. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar za 2020 H
  792. 58. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno 2020 H
  791. 58. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja Upravnog odbora Jp Luka H
  790. 58. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Luka POSLOVNI PLAN H
  789. 58. redovna sjednica -Odluka o Odluka o usvajnjaju Strategije saradnje sa dijasporom H
  788. 58. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Grcica H
  787. 58. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
  787. 15. vanredna -2020. Odluka o odrзavanju javne rasprave H
  784. 58. - Zakljucak -javna imovina
  783. 58. javna rasprava zakon o poreskoj upravi H
  782. 58. zapisnik za sjednice 56 BOS H
  781. 57. Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizacija JP KomunalnoH
  780. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa STICANJE IMOVINE -VUCILOVAC H
  779. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dejtonska H
  778. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rasadnik H
  777. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici H
  776. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
  775. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Satorovici H
  774. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Coseta
  773. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dizdarusa H
  772. 57. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Potocari H
  771. 57 redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija- Hr
  770. 57. produzenje mandata H
  769. 57. privremeno finansiranje 2020. H
  764-1. 57. Zakljucak H
  762. 57. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o zdravstvenoj zastit H
  761. 57. Most H
  759. 57. redovna sjednica - Odluka o hitnosti- Zakon o zdravstvenom osiguranju H
  758. 57. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 55 i 14 H
  1072. 69. redovna - visina osnovice u Policiji H
  1071. 69. redovna - visina osnovice u Pravosuđu H
  1070. 69. redovna - visina osnovice -korisnici budzetskih sredstava u Skupstini H
  1069. 69. redovna - visina osnovice u organima javne uprave H
  1068. 69. redovna - Porez na nekretnine H
  1067. 69. redovna - Privremeno finansiranje H
  1066. 69. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o o izvrsenju budzeta za period 1. 1. -30. 6. 2020 H
  1064. 69. redovna - Zakljucak - Rebalans H
  1062. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-drzavna sluzba H
  1060. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-đecija zastiti H
  1058. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-plate u javnoj upravi H
  1056. 69. sjednica - Odluka o hitnosti-Policija H
  1055. 69. Odluka o usvajanju zapisnika sa 67 i 68 H
  1054. 69. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava iz sredstava rezerve -oktobar H
  1053. 68. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Veterani 92 H
  1052. 68. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Fond H
  1050. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Skupstini H
  1048. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Pravosuđu H
  1046. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u Policiji H
  1044. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-Zakon o platama i naknadama u javnoj upravi H
  1041. 68. redovna sjednica -Odluka o davanju suglasnosti - Radio H
  1040. 68. Odluka o opravdanosti osnivanja H
  1039. 68. Odluka o usvjanju Elaborata H
  1038. 68. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa ZOVIK H
  1037. 68. Upravni odbor - Fond H
  1036. 68. Odluka o usvjanju Izvjestaja Komisije H
  1030. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-fiskalni sistemi H
  1028. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-PLANIRANJE I GRADJENJE H
  1026. 68. sjednica - Odluka o hitnosti-COVID H
  1025. 67. redovna sjednica - Polugodisnji izvjestaj o radu - Komunalno H
  1024. 67. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti - Komunalno H
  1023. 67. redovna sjednica -Zakljucak - Most H
  1022. 67. redovna sjednica -Odluka o povjeravanju javnih ovlastenja -Tehnicki pregledi H
  1021. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Specijalna pogodba H
  1020. 67. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra H
  1019. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Iljini Strepci H
  1018. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Centar H
  1017. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Maoca H
  1016. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mujkici H
  1015. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Strepci H
  1014. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Plazulje H
  1013. 67. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa Omerbegovaca H
  1012. 67. redovna sjednica -Odluka o zaduzenju -Covid H
  1011. 67. Odluka o usvajanju zapisnika sa 66 i 20 i 22 H
  1010. 22. vanredna sjednica- Odluka o izmjenama i dopunama bud eta BDBiH za 2020. godinu - hr.
  1007. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i zakona o porezu na dobit hr.
  1005. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i Zakona podsticanju pravna lica koja osniva Distrikt hr.
  1003. 66. sjednica - Odluka o hitnosti-i Zakona podsticanju poljoprivrednoj proizvodnji hr.
  1002. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Pravilnik Komunalno hr.
  1001. 66. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosit -Zavrsni racun Luka hr.
  1000. 66. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu za 2019. Luka hr.