ING Registar / 2021

763. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o revizi financijskih izvješća na dan 31. 12. 2019. Hr
762. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za planiranja od 30. 6. 2020. do 31. 12. 2020. H
761. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za planiranja od svibnja 2019. do 30. 6. 2020. H
760. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odobora Putevi H
759. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Putevi H
758. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o naknadi zaposlenima u zimskoj službi H
757. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan JP Putevi Brčko za 2021 H
756.2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan Razvojno -garantnog fonda za 2021 H
7281. 18. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za period 1. 1. - 30. 9. 2021. godine H
7280. 18. Odluka o davanju suglasnosti -Zavod za planiranje - Program rada za 2022 H
7279. 18. Odluka o davanju suglasnosti -Zavod za planiranje - Financijski plan za 2022 H
7278. 18. Zaključak- financijski planovi H
7277. 18. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan Putevi H
7276. 18. Odluka o davanju suglasnosti na Revidirani -Poslovni plan JP Luka za 2022 H
7275. 18. redovita sjednica- Odluka o zaduženju H
7274. 18. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović H-
7273. 18. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
7272. 18. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša H
7271. 18. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš H+
7270. 18. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Hr
7269. 18. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za borbu protiv korupcije H
7268. 18. Prestanak mandata zamjenika Glavnog revizora Hr
7267. 18. Prestanak mandata Glavnog revizora Hr
7266. 18. Imenovanje zamjenika Glavnog revizora Hr
7265. 18. Imenovanje Glavnog revizora Hr
7264. 18. Odluka o usvajanju Izvješća o izboru revizora H
7263. 18. Imenovanje dva člana UO Komunalno Hr
7262. 18. Odluka o usvajanju Izvješća o izboru dva člana UO JP Komunalno H
7259. 18. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 16. sjednice H
7258. 18. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
7257. 17. Zaključak- Informatizacija H
7256. 17. Zaključak - popis ulica H
7068. 7. izvanredna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Željeznički kolodvor -kolosijek H
7067. Odluke o raspolaganju javnom imovinom putem specijalne pogodbe H
7064. 7. izvanredna - Odluka o hitnosti H
7063. 7. Odluka o usvajanju Proračuna za 2022. H
7062. 7. izvanredna - Zaključak H
7061. 7. izvanredna - Odluka o suspenziji člana 70 stav 4 H
7060. 17. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Radio - člana UO H
7059. 17. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Radio H
7058. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Garantni fond H
7057. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Zavoda za zapošljavanje H
7056. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Plan rada Zavoda za zapošljavanje H
7055. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan JZU H
7054. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Raspored prihoda JZU H
7053. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Financijski plan Fonda H
681. 1. Odluka o održavanju javne rasprave H
6715. 17. Odluka o utvrđivanju naknade - Vijeće nacionalnih manjina H
6714. 17. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana -Gradsko jezgro H
6713. 17. redovita sjednica- Zaključak o izmjeni Zaključka H
6712. 17. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Vermont H
6711. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Ograđenovac H
6710. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Dubrave H
6709. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Ivici H
6708. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - G. Rahic 2 H
6707. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahic H-
6706. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -1. Maj H
6705. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Marković Polje H
6704. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Štrepci H
6703. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -4. Juli H
6702. 17. Izmjena odluke - skupštinska povjeranstva H
6699. 17. Odluka o usvajanju zapisnika H
6698. 17. Zaključak - bolovanja H
6278. 16. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o financijkom poslovanju za 6 mjeseci JP Komunalno H
6277. 6. Odluka o izmjenama Proračuna Brčko distrikta BiH za 2021. godinu H
6131. 16. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Neolit H
6130. 16. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Kap spasa H
6129. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica H
6128. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -1 Svibanj H
6127. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Skakava H
6126. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Klanac H
6125. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac H
6124. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići H
6123. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Cerik H
6122. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac H
6121. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Lipovac H
6120. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
6119. 16. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan H
6118. 16. Odluka o davanju suglasnosti na revidirani -Poslovni plan JP Luka za 2021 H
6117. 16. Odluka o razrješenju- Komunalno Hr
6116. 16. Odluka o razrješenju zamjenika ravnatelja Hr
6116-1. 16. redovna - Odluka o suspenziji članka 79 H
6115. 16. Imenovanje članova UO Razvojno - garantnog fonda Hr
6114. 16. Odluka - Izvješće mandatnog povjerenstva H
6113. 16. Odluka o povlačenju zakona iz procedure Hr
6112. 16. Zaključak -retroaktivnost - planiranje Hr
6111. 16. Javna rasprava Zakon o pčelarstvu H
6110. 16. Odluka - Izvješće mandatnog povjerenstva - Halil Ljuca H
6109. 16. Odluka prestanak mandata - Šemso Saković Hr
6108. 15. Zaključak - Novi Bimeks H
6107. 15. Odluka o usvajanju Izvješća člana UO Komunalno H
6106. 15. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP LUKA H
6105. 15. Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za siječanj - lipanj 2021 H
6104. 15. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za planiranje H
592. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno za 2021 H
591. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zapošljavanje za 2021 H
590. 2. Zakljucak - Program rada Zavoda za zapošljavanje H
589. 2. Odluka o Programa rada Zavoda za zapošljavanje za 2021
588. 2. Odluka o Programa rada Direkcije za financije za 2021 H
587. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan JP Radio za 2021 H
586. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan JP Luka za 2021 H
585. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Poslovnog plana JP Luka za 2020 H
584. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odbora JP Luka H
583. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom stanju JP Luka H
582. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstav za siječanj -lipanj 2020 H
581. 2. Davanje saglasnosti na Odluka o izmjeni Statuta JP Komunlano H
580. 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JP Komunlano H
579. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke H
578. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Branislava Nušića H
577. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik H
576. 2. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Kostajnica H
575. 2. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Petrinja H
574. 2. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
573. 2. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnika Eseda Kadrića hr
5081. 15. Odluka - Izvješce Nadzorni odbor - JZU H
5080. 15. Odluka - Izvješće JZU H
5079. 15. Odluka o davanju suglasnosti - Fond zdravstvenog osiguranja H
5078. 15. Odluka - Izvješće o izvršenju proračuna H
5077. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Bimal Jedinstvo H
5076. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Unija H
5075. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Organizacija starješina VRS H
5074. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruga Zlatni Ljiljan H
5073. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruga Bošnjakinje H
5072. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruga obitelji poginulih boraca RS H
5071. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Skakava H
5070. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Grbavica H
5069. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
5068. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brod H
5067. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac H
5066. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G Rahić H
5065. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Blizna H
5064. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Vitanovići H
5063. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić H
5062. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Stolin H
5061. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići H
5060. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac H
5059. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šumari H
5058. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići H
5057. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
5056. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dubrave H
5055. 15. Odluka - imenovanje članova Pravosudne komisije H
5054. 15. Odluka - Izvješće Povjerenstva za izbor i imenovanje H
5053. 15. Odluka o davanju suglasnosti - Zavod za zapošljavanje H
5040. 15. Odluka -zapisnici H
5038. 14. Zaključak - Informacija - objavljivanje plaćenih računa H -
4663. 14. Odluka o usvajanju Izvješća člana UO Radio H
4662. 14. Odluka o usvajanju Izvješća člana UO Ceste H
4661. 14. Odluka o davanju suglasnosti - Luka - cijena rada H
4660. 14. Odluka o davanju suglasnosti - Luka H
4659. 14. Odluka o usvajanju Izvješća UO Luka H
4658. 13. Odluka o Izvješća o izvršenju priračuna H
4657. 14. redovita sjednica- Odluka usvajanju Akcijskog plana održivog upravljanja energijom H
4657. 14. SECAP Brčko distrikt BiH - Akcijski plan H
4656. 14. redovita sjednica- Odluka pristupanju izradi Regulacijskog plana Centar 2 H
4655. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka H
4654. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo H
4653. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
4652. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik 2 H
4651. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
4650. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić 2I H
4649. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić H
4648. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
4647. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -KRBETI H
4646. 14. redovita sjednica- Izmjena odluke - skupštinska povjerenstva H
4645. 14. redovita sjednica- Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina HR
4644. 14. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja 2. H
4643. 14. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja H
4642. 14. Odluka o imenovanju ravnatelja H
4641. 14. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća H
4640. 14. redovita sjednica- Odluka o povlačenju zakona iz procedure H
4639. 14. redovita sjednica- Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
4512. 13. Zaključak eBeba H
4511. 13. Odluka visina poreza na nekretnine 2022 H
4511 Odluka visina poreza na nekretnine 2022 H
4510. Odluka javna rasprava Budzet 2022 H
4510. 13. Odluka javna rasprava Proračun 2022 H.
4231. 13. Zaključak H
4230. 13. Izvješće JP Luka za 2020. godinu H
4229. 13. Izvješće JP Ceste 1.1-30.06.2021 H
4228. 13. Saglasnost na Odluku raspoređivanje neto dobiti JP Ceste H
4227. 13. Završni račun JP Ceste 2020. godina H
4226. 13. Izvješće Upravnog odbora JP Ceste H
4225. 13. Izvješće JP Ceste H
4224. 4. Odluka o izmjenama Proračuna Brčko distrikta BiH za 2021. godinu - rebalans H
4223. 4. izvanrenda - Odluka Radio Brčko H
414. 1. Povjerenstvo za spomenike H
413. 1. Odluka - skupstinska povjerenstva 2020-2024 H
412. 1. Odluka o rasporedu sjedenja 2020-2024 H
411. 1. odluka o usvajanju Zapisnika sa Konstituiracjuce sjednice H
3950. 13. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Putevi H
3949. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Zumba H
3948. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Asocijacija H
3947. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Vučilovac H
3946. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Trka za život H
3945. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje trenera H
3944. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Forum mladih H
3943. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Halali H
3942. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Lavovi H
3941. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Mladost H
3940. 13. redovita sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra - ulica Zaima Musanovića H
3939. 13. redovita sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra - ulica Abdulaha Bukvice H
3938. 13. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Popovo Polje H
3937. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
3936. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulovič H
3935. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Pere Zrelca H
3934. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
3933. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Zovik H
3932. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići H
3931. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka H
3930. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani H
3929. 13. Odluka o pokretanju konkursne procedure H
3928. 13. redovna sjednica- Odluka - Razrješenje H
3927. 13. Zaključak - Informacija o alokaciji SDR-a H
3926. 13. Zaključak - Informacija o stanju sigurnosti H
3925. 13. redovita - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. izvanredne i 11 i 12 redovite sjednice H
3167. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva H
3166. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva H
3165. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Izbornog povjerenstva H
3164. 12. redovna sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Sistematzaciju - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa H
3163. 12. redovna sjednica - Odluka o odobravanju natječaja H
3162. 12. Odluka o raspisivanju Natječaja - revizori H
3161. 12. Odluka o produženju madata revizora H
3160. 12. Odluka o raspisivanju javnog poziva -Pravosudno povjerenstvo H
3159. 12. Odluka o visini osnovice za obračun plaća H
3158. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Vatrogasno društvo H
3157. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Skala H
3156. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Društvo psihologa H
3155. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Udruga roditelja H
3154. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Jedinstvo H
3153. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Solidarnost H
3152. 12. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog plana -Ciglane H
3151. 12. Odluka o usvajanju Izmjena Regulacijskog plana Arizona H
3150. 12. Odluka o izmjeni Odluke utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš H
3149. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić kolektor H
3148. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Kolobara H
3147. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić H
3138. 12. - Odluka o hitnosti H
3137. 12. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 . redovite sjednice H
3136. 12. redovna - Odluka o suspenziji članka 109 H
3125. 11. Odluka o usvajanju Izvješća Posebnog skupštinskog povjerenstva H
3124. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stari Rasadnik H
3123. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dubravice Gornje H
3122. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Trnjaci H
2916. 11 sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća za 2020. - Upravnog odbora JP Radio H
2915. 11. Javna rasprava o Nacrtu zakon o igrama na sreću H
2914. 11. redovna - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9. redovite sjednice H
2911. 3. - Odluka o hitnosti H
2910. Odluka o izmjenama Proračuna za 2021. godinu H
2708. 10. Odluka o davanju suglasnosti - Statut Zdravstvo H
2707. 10. Odluka o davanju suglasnosti - Komunalno H
2706. 10. Odluka o davanju suglasnosti - Zdravstvo H
2705. 10. Odluka o Izvješća o izvršenju Proračuna H
2704. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Izmjena H
2703. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Bijela H
2702. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prnjavor H
2701. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brka H
2700. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulice H
2699. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Broduša H
2698. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vitanovići H
2697. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krepsić H
2696. 10. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa H
2695. 10. Odluka o imenovanju predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa H
2694. 10. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
2693. 10. Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o javnoj imovini H
2692. 10. redovita - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8. redovite sjednice H
2501. 9. redovita- - Specijalna pogodba Elektroprijenos H
2500. 9. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora - Ceste H
2499. 9. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
2498. 9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora - Luka Brčko H
2497. 9. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
2496. 9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora - Radio Brčko H
2495. 9. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
2494. 8. Odluka o usvajanju zapisnika sa 6. i 7. sjednice H
2493. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje - Rebalans H
2492. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje H
2302. 8. Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za 2020. H
2301. 8. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za papire od vrijednosti za 2020. H
2300. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za planiranje- sistematizacija H
2299. 8. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
2298. 8. Odluka o imenovanju člana Izbornog povjerenstva H
2297. 8. Odluka o prestanku mandata člana Izbornog povjerenstva H
2296. 8. Odluka o usvajanju Izmjena Regulacijskog plana - Grčica H
2295. 8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke H
2294. 8. Odluka o pokretanju postupka - Pravosudno povjerenstvo H
2291. 8. redovita- - Specijalna pogodba Studen Holding H
2290. Strategija razvitka BD BiH hrv
2290. Strategija razvitka - Akcijski plan BD BiH H
2290. 8. redovita- Strategija razvitka Brčko distrikta BiH za razdoblje 2021-2027. H.
2289. 8. redovita- Zaključak - Strategija H
2191. 8. redovita- Odluka o suspenziji članka 79 H
2190. 8. redovita- - Odluka o suspenziji članka 79 H
2189. 8. redovita- - Odluka o suspenziji članka 79 H
2188. 8. redovita- Odluka o suspenziji članka 79 H
2011. 7. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć za 2020. H
2010. 7. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za revizijiu za 2020. H
2009. 7. Odluka o razrješenju - Komunalno H
2008. 7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krbeti H
2007. 7. redovita - Odluka o davanju suglasnosti H
2006. 7. redovita - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja H
1997. 7. redovita - Odluka o hitnosti H
1994. 7. redovita - Odluka o hitnosti H
1993. 7. redovita - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3, 4 i 5 sjednice H
1992. 7. redovita - Zaključak -nabavka vakcina H
1991. 7. redovita - Odluka o suspenziji članka 79 H
1990. 7. redovita - Odluka o suspenziji članka 79 H
1989. 7. redovita - Odluka o suspenziji članka 79 H
1988. 6. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješć o radu Upravnog odbora za 2020. JP Komunalno H
1987. 6. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odbora za 2020. JP LUKA H
1768. 6. redovita- - Odluka o pokretanju aktivnosti na izgradnji mosta Sava -Gunja H
1767. 6. redovita- sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Policije za 2020. H
1766. 6. redovita- sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora JZU za 2020. H
1765. 6. redovita- sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Neovisnog odbora za izbor voditelja Policije za 2020. H
1764. 6. redovita- sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada šefa Policije za 2020. H
1763. 6. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu H
1762. 6. Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2021. godinu H
1761. 6. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2020. godinu H
1760. 6. Opća politika Brčko distrikta BiH za razdoblje 2020-2024 H
1759. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dizdaruša H
1758. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik H
1757. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Donji Brezik H
1756. 6. redovita- - Odluka o imenovanju VD direktora Ureda za prevenciju korupcije H
1755. 6. redovita- - Odluka o pokretanju izbora člana Izborne komisije H
1754. 6. redovita- Odluka - pokretanju postupka izbora članova Pravosudnog povjerenstva H
1753. 6. Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. izvanredene sjednice H
1752. 6. redovita- - Odluka o suspenziji članka 79 H
1751. 6. redovita- Odluka o suspenziji članka 79 H
1581. 2. Odluka o hitnosti H
1580. 2. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna H
1579. 2. Zaključak BOS H
1473. 5. Odluka o davanju suglasnosti -Zavod za planiranje - Financijski plan za 2021 H
1472. 5. Zavod za planiranje - Zaključak H
1471. 5. Odluka o davanju suglasnosti -Zavod za planiranje - Program rada za 2021 H
1470. 5. Povjerenstvo za spomenike H
1469. 5. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
1462. 5. Odluka o razrješenju Radio H
1461. 4. Odluka o davanju suglasnosti - Radio H
1460. 4. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2020. JP Radio H
1459. 4. Odluka o davanju suglasnosti - Komunalno H
1458. 4. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o financijkom poslovanju za 2020. JP Komunalno H
1254. 4. Odluka o davanju suglasnosti - Putevi H
1253. 4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. 1. - 30. 9. 2020. godine H
1252. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Sljepčevići H
1251. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Čađavac H
1250. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - G. Rahić H
1249. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Dubrave H
1248. 4. Odluka o utvrd-ivanju neradnih dana H
1247. 4. Odluka o odred-ivanju lokacije za izgradnju groblja H
1246. 4. Odluka o izradi izmjena Prostornog plana - Baza Mcgovern H
1245. 4. Odluka o izradi izmjena Prostornog plana H
1238. 4. Odluka o povlačenju zakona - Zakon o prostonom planiranju H
1237. 4. Odluka o povlačenju zakona - Zakon o vlasništvu H
1236. 4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa druge redovite sjednice H
1235. 3. Odluka o formiranju posebne komiisje H
1234. 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vijeć za računovodstvo za 2020. godinu H
1233. 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vijeća za računovodstvo za 2019. godinu H
1232. 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Direkcije za financije za 2020. godinu H
1231. 3. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Fond zdravstvenog osiguranja 2021 H
1032. 3. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Fond zdravstvenog osiguranja H
1031. 3. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan JZU H
1030. 3. Odluka o povjeravanju izgradnje mosta - Ceste H
1029. 3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Raz--ljevo H
1028. Odluka o razrjes--enju Ceste H
1027. 3. Odluka o razrjes--enju- LUKA H
1016. 3. Zakljuć-ak -retroaktivnost H
1015. 3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 1. redovite 1. izvanredene sjednice H
1014. 3. Odluka o usvajanju Izvjes--ća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
1013. 3. Odluka prestanak mandata - Anto Domić H
1012. 3. Odluka o usvajanju Izvjes--ća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
1011. 3. Odluka o prestanku mandata - Edin Zaimović H
05 Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -H
04 Odluka o izboru dopredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH H
03 Odluka o izboru predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH -BOS H
02 Odluka o usvajanju Izvjesca Verifikacijskog povjerenstva H
01 Odluka o imenovanju Verifikcijskog povjerenstva H