BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2021

  763. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o revizi financijskih izvješća na dan 31. 12. 2019. Hr
  762. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za planiranja od 30. 6. 2020. do 31. 12. 2020. H
  761. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za planiranja od svibnja 2019. do 30. 6. 2020. H
  760. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odobora Putevi H
  759. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Putevi H
  758. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o naknadi zaposlenima u zimskoj službi H
  757. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan JP Putevi Brčko za 2021 H
  756.2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan Razvojno -garantnog fonda za 2021 H
  7281. 18. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za period 1. 1. - 30. 9. 2021. godine H
  7280. 18. Odluka o davanju suglasnosti -Zavod za planiranje - Program rada za 2022 H
  7279. 18. Odluka o davanju suglasnosti -Zavod za planiranje - Financijski plan za 2022 H
  7278. 18. Zaključak- financijski planovi H
  7277. 18. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan Putevi H
  7276. 18. Odluka o davanju suglasnosti na Revidirani -Poslovni plan JP Luka za 2022 H
  7275. 18. redovita sjednica- Odluka o zaduženju H
  7274. 18. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović H-
  7273. 18. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  7272. 18. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša H
  7271. 18. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš H+
  7270. 18. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Hr
  7269. 18. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za borbu protiv korupcije H
  7268. 18. Prestanak mandata zamjenika Glavnog revizora Hr
  7267. 18. Prestanak mandata Glavnog revizora Hr
  7266. 18. Imenovanje zamjenika Glavnog revizora Hr
  7265. 18. Imenovanje Glavnog revizora Hr
  7264. 18. Odluka o usvajanju Izvješća o izboru revizora H
  7263. 18. Imenovanje dva člana UO Komunalno Hr
  7262. 18. Odluka o usvajanju Izvješća o izboru dva člana UO JP Komunalno H
  7259. 18. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 16. sjednice H
  7258. 18. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  7257. 17. Zaključak- Informatizacija H
  7256. 17. Zaključak - popis ulica H
  7068. 7. izvanredna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Željeznički kolodvor -kolosijek H
  7067. Odluke o raspolaganju javnom imovinom putem specijalne pogodbe H
  7064. 7. izvanredna - Odluka o hitnosti H
  7063. 7. Odluka o usvajanju Proračuna za 2022. H
  7062. 7. izvanredna - Zaključak H
  7061. 7. izvanredna - Odluka o suspenziji člana 70 stav 4 H
  7060. 17. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Radio - člana UO H
  7059. 17. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Radio H
  7058. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Garantni fond H
  7057. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Zavoda za zapošljavanje H
  7056. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Plan rada Zavoda za zapošljavanje H
  7055. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan JZU H
  7054. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Raspored prihoda JZU H
  7053. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Financijski plan Fonda H
  681. 1. Odluka o održavanju javne rasprave H
  6715. 17. Odluka o utvrđivanju naknade - Vijeće nacionalnih manjina H
  6714. 17. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana -Gradsko jezgro H
  6713. 17. redovita sjednica- Zaključak o izmjeni Zaključka H
  6712. 17. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Vermont H
  6711. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Ograđenovac H
  6710. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Dubrave H
  6709. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Ivici H
  6708. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - G. Rahic 2 H
  6707. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahic H-
  6706. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -1. Maj H
  6705. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Marković Polje H
  6704. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Štrepci H
  6703. 17. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -4. Juli H
  6702. 17. Izmjena odluke - skupštinska povjeranstva H
  6699. 17. Odluka o usvajanju zapisnika H
  6698. 17. Zaključak - bolovanja H
  6278. 16. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o financijkom poslovanju za 6 mjeseci JP Komunalno H
  6277. 6. Odluka o izmjenama Proračuna Brčko distrikta BiH za 2021. godinu H
  6131. 16. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Neolit H
  6130. 16. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Kap spasa H
  6129. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica H
  6128. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -1 Svibanj H
  6127. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Skakava H
  6126. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Klanac H
  6125. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac H
  6124. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići H
  6123. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Cerik H
  6122. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac H
  6121. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Lipovac H
  6120. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
  6119. 16. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan H
  6118. 16. Odluka o davanju suglasnosti na revidirani -Poslovni plan JP Luka za 2021 H
  6117. 16. Odluka o razrješenju- Komunalno Hr
  6116. 16. Odluka o razrješenju zamjenika ravnatelja Hr
  6116-1. 16. redovna - Odluka o suspenziji članka 79 H
  6115. 16. Imenovanje članova UO Razvojno - garantnog fonda Hr
  6114. 16. Odluka - Izvješće mandatnog povjerenstva H
  6113. 16. Odluka o povlačenju zakona iz procedure Hr
  6112. 16. Zaključak -retroaktivnost - planiranje Hr
  6111. 16. Javna rasprava Zakon o pčelarstvu H
  6110. 16. Odluka - Izvješće mandatnog povjerenstva - Halil Ljuca H
  6109. 16. Odluka prestanak mandata - Šemso Saković Hr
  6108. 15. Zaključak - Novi Bimeks H
  6107. 15. Odluka o usvajanju Izvješća člana UO Komunalno H
  6106. 15. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP LUKA H
  6105. 15. Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za siječanj - lipanj 2021 H
  6104. 15. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za planiranje H
  592. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno za 2021 H
  591. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zapošljavanje za 2021 H
  590. 2. Zakljucak - Program rada Zavoda za zapošljavanje H
  589. 2. Odluka o Programa rada Zavoda za zapošljavanje za 2021
  588. 2. Odluka o Programa rada Direkcije za financije za 2021 H
  587. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan JP Radio za 2021 H
  586. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan JP Luka za 2021 H
  585. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Poslovnog plana JP Luka za 2020 H
  584. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odbora JP Luka H
  583. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom stanju JP Luka H
  582. 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstav za siječanj -lipanj 2020 H
  581. 2. Davanje saglasnosti na Odluka o izmjeni Statuta JP Komunlano H
  580. 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JP Komunlano H
  579. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke H
  578. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Branislava Nušića H
  577. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik H
  576. 2. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Kostajnica H
  575. 2. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Petrinja H
  574. 2. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
  573. 2. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnika Eseda Kadrića hr
  5081. 15. Odluka - Izvješce Nadzorni odbor - JZU H
  5080. 15. Odluka - Izvješće JZU H
  5079. 15. Odluka o davanju suglasnosti - Fond zdravstvenog osiguranja H
  5078. 15. Odluka - Izvješće o izvršenju proračuna H
  5077. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Bimal Jedinstvo H
  5076. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Unija H
  5075. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Organizacija starješina VRS H
  5074. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruga Zlatni Ljiljan H
  5073. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruga Bošnjakinje H
  5072. 15. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruga obitelji poginulih boraca RS H
  5071. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Skakava H
  5070. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Grbavica H
  5069. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
  5068. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brod H
  5067. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac H
  5066. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G Rahić H
  5065. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Blizna H
  5064. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Vitanovići H
  5063. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić H
  5062. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Stolin H
  5061. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići H
  5060. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac H
  5059. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šumari H
  5058. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići H
  5057. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
  5056. 15. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dubrave H
  5055. 15. Odluka - imenovanje članova Pravosudne komisije H
  5054. 15. Odluka - Izvješće Povjerenstva za izbor i imenovanje H
  5053. 15. Odluka o davanju suglasnosti - Zavod za zapošljavanje H
  5040. 15. Odluka -zapisnici H
  5038. 14. Zaključak - Informacija - objavljivanje plaćenih računa H -
  4663. 14. Odluka o usvajanju Izvješća člana UO Radio H
  4662. 14. Odluka o usvajanju Izvješća člana UO Ceste H
  4661. 14. Odluka o davanju suglasnosti - Luka - cijena rada H
  4660. 14. Odluka o davanju suglasnosti - Luka H
  4659. 14. Odluka o usvajanju Izvješća UO Luka H
  4658. 13. Odluka o Izvješća o izvršenju priračuna H
  4657. 14. redovita sjednica- Odluka usvajanju Akcijskog plana održivog upravljanja energijom H
  4657. 14. SECAP Brčko distrikt BiH - Akcijski plan H
  4656. 14. redovita sjednica- Odluka pristupanju izradi Regulacijskog plana Centar 2 H
  4655. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka H
  4654. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo H
  4653. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  4652. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik 2 H
  4651. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
  4650. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić 2I H
  4649. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić H
  4648. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
  4647. 14. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -KRBETI H
  4646. 14. redovita sjednica- Izmjena odluke - skupštinska povjerenstva H
  4645. 14. redovita sjednica- Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina HR
  4644. 14. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja 2. H
  4643. 14. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja H
  4642. 14. Odluka o imenovanju ravnatelja H
  4641. 14. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća H
  4640. 14. redovita sjednica- Odluka o povlačenju zakona iz procedure H
  4639. 14. redovita sjednica- Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  4512. 13. Zaključak eBeba H
  4511. 13. Odluka visina poreza na nekretnine 2022 H
  4511 Odluka visina poreza na nekretnine 2022 H
  4510. Odluka javna rasprava Budzet 2022 H
  4510. 13. Odluka javna rasprava Proračun 2022 H.
  4231. 13. Zaključak H
  4230. 13. Izvješće JP Luka za 2020. godinu H
  4229. 13. Izvješće JP Ceste 1.1-30.06.2021 H
  4228. 13. Saglasnost na Odluku raspoređivanje neto dobiti JP Ceste H
  4227. 13. Završni račun JP Ceste 2020. godina H
  4226. 13. Izvješće Upravnog odbora JP Ceste H
  4225. 13. Izvješće JP Ceste H
  4224. 4. Odluka o izmjenama Proračuna Brčko distrikta BiH za 2021. godinu - rebalans H
  4223. 4. izvanrenda - Odluka Radio Brčko H
  414. 1. Povjerenstvo za spomenike H
  413. 1. Odluka - skupstinska povjerenstva 2020-2024 H
  412. 1. Odluka o rasporedu sjedenja 2020-2024 H
  411. 1. odluka o usvajanju Zapisnika sa Konstituiracjuce sjednice H
  3950. 13. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Putevi H
  3949. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Zumba H
  3948. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Asocijacija H
  3947. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Vučilovac H
  3946. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Trka za život H
  3945. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje trenera H
  3944. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Forum mladih H
  3943. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Halali H
  3942. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Lavovi H
  3941. 13. redovita sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Mladost H
  3940. 13. redovita sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra - ulica Zaima Musanovića H
  3939. 13. redovita sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra - ulica Abdulaha Bukvice H
  3938. 13. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Popovo Polje H
  3937. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  3936. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulovič H
  3935. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Pere Zrelca H
  3934. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
  3933. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Zovik H
  3932. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići H
  3931. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka H
  3930. 13. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani H
  3929. 13. Odluka o pokretanju konkursne procedure H
  3928. 13. redovna sjednica- Odluka - Razrješenje H
  3927. 13. Zaključak - Informacija o alokaciji SDR-a H
  3926. 13. Zaključak - Informacija o stanju sigurnosti H
  3925. 13. redovita - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. izvanredne i 11 i 12 redovite sjednice H
  3167. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva H
  3166. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva H
  3165. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Izbornog povjerenstva H
  3164. 12. redovna sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Sistematzaciju - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa H
  3163. 12. redovna sjednica - Odluka o odobravanju natječaja H
  3162. 12. Odluka o raspisivanju Natječaja - revizori H
  3161. 12. Odluka o produženju madata revizora H
  3160. 12. Odluka o raspisivanju javnog poziva -Pravosudno povjerenstvo H
  3159. 12. Odluka o visini osnovice za obračun plaća H
  3158. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Vatrogasno društvo H
  3157. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Skala H
  3156. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Društvo psihologa H
  3155. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Udruga roditelja H
  3154. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Jedinstvo H
  3153. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Solidarnost H
  3152. 12. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog plana -Ciglane H
  3151. 12. Odluka o usvajanju Izmjena Regulacijskog plana Arizona H
  3150. 12. Odluka o izmjeni Odluke utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš H
  3149. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić kolektor H
  3148. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Kolobara H
  3147. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić H
  3138. 12. - Odluka o hitnosti H
  3137. 12. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 . redovite sjednice H
  3136. 12. redovna - Odluka o suspenziji članka 109 H
  3125. 11. Odluka o usvajanju Izvješća Posebnog skupštinskog povjerenstva H
  3124. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stari Rasadnik H
  3123. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dubravice Gornje H
  3122. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Trnjaci H
  2916. 11 sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća za 2020. - Upravnog odbora JP Radio H
  2915. 11. Javna rasprava o Nacrtu zakon o igrama na sreću H
  2914. 11. redovna - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9. redovite sjednice H
  2911. 3. - Odluka o hitnosti H
  2910. Odluka o izmjenama Proračuna za 2021. godinu H
  2708. 10. Odluka o davanju suglasnosti - Statut Zdravstvo H
  2707. 10. Odluka o davanju suglasnosti - Komunalno H
  2706. 10. Odluka o davanju suglasnosti - Zdravstvo H
  2705. 10. Odluka o Izvješća o izvršenju Proračuna H
  2704. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Izmjena H
  2703. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Bijela H
  2702. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prnjavor H
  2701. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brka H
  2700. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulice H
  2699. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Broduša H
  2698. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vitanovići H
  2697. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krepsić H
  2696. 10. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa H
  2695. 10. Odluka o imenovanju predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa H
  2694. 10. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
  2693. 10. Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o javnoj imovini H
  2692. 10. redovita - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8. redovite sjednice H
  2501. 9. redovita- - Specijalna pogodba Elektroprijenos H
  2500. 9. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora - Ceste H
  2499. 9. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
  2498. 9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora - Luka Brčko H
  2497. 9. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
  2496. 9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora - Radio Brčko H
  2495. 9. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
  2494. 8. Odluka o usvajanju zapisnika sa 6. i 7. sjednice H
  2493. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje - Rebalans H
  2492. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje H
  2302. 8. Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za 2020. H
  2301. 8. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za papire od vrijednosti za 2020. H
  2300. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za planiranje- sistematizacija H
  2299. 8. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno imunitetnog povjerenstva H
  2298. 8. Odluka o imenovanju člana Izbornog povjerenstva H
  2297. 8. Odluka o prestanku mandata člana Izbornog povjerenstva H
  2296. 8. Odluka o usvajanju Izmjena Regulacijskog plana - Grčica H
  2295. 8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke H
  2294. 8. Odluka o pokretanju postupka - Pravosudno povjerenstvo H
  2291. 8. redovita- - Specijalna pogodba Studen Holding H
  2290. Strategija razvitka BD BiH hrv
  2290. Strategija razvitka - Akcijski plan BD BiH H
  2290. 8. redovita- Strategija razvitka Brčko distrikta BiH za razdoblje 2021-2027. H.
  2289. 8. redovita- Zaključak - Strategija H
  2191. 8. redovita- Odluka o suspenziji članka 79 H
  2190. 8. redovita- - Odluka o suspenziji članka 79 H
  2189. 8. redovita- - Odluka o suspenziji članka 79 H
  2188. 8. redovita- Odluka o suspenziji članka 79 H
  2011. 7. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć za 2020. H
  2010. 7. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za revizijiu za 2020. H
  2009. 7. Odluka o razrješenju - Komunalno H
  2008. 7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krbeti H
  2007. 7. redovita - Odluka o davanju suglasnosti H
  2006. 7. redovita - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja H
  1997. 7. redovita - Odluka o hitnosti H
  1994. 7. redovita - Odluka o hitnosti H
  1993. 7. redovita - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3, 4 i 5 sjednice H
  1992. 7. redovita - Zaključak -nabavka vakcina H
  1991. 7. redovita - Odluka o suspenziji članka 79 H
  1990. 7. redovita - Odluka o suspenziji članka 79 H
  1989. 7. redovita - Odluka o suspenziji članka 79 H
  1988. 6. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješć o radu Upravnog odbora za 2020. JP Komunalno H
  1987. 6. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odbora za 2020. JP LUKA H
  1768. 6. redovita- - Odluka o pokretanju aktivnosti na izgradnji mosta Sava -Gunja H
  1767. 6. redovita- sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Policije za 2020. H
  1766. 6. redovita- sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora JZU za 2020. H
  1765. 6. redovita- sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Neovisnog odbora za izbor voditelja Policije za 2020. H
  1764. 6. redovita- sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada šefa Policije za 2020. H
  1763. 6. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu H
  1762. 6. Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2021. godinu H
  1761. 6. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2020. godinu H
  1760. 6. Opća politika Brčko distrikta BiH za razdoblje 2020-2024 H
  1759. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dizdaruša H
  1758. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik H
  1757. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Donji Brezik H
  1756. 6. redovita- - Odluka o imenovanju VD direktora Ureda za prevenciju korupcije H
  1755. 6. redovita- - Odluka o pokretanju izbora člana Izborne komisije H
  1754. 6. redovita- Odluka - pokretanju postupka izbora članova Pravosudnog povjerenstva H
  1753. 6. Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. izvanredene sjednice H
  1752. 6. redovita- - Odluka o suspenziji članka 79 H
  1751. 6. redovita- Odluka o suspenziji članka 79 H
  1581. 2. Odluka o hitnosti H
  1580. 2. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna H
  1579. 2. Zaključak BOS H
  1473. 5. Odluka o davanju suglasnosti -Zavod za planiranje - Financijski plan za 2021 H
  1472. 5. Zavod za planiranje - Zaključak H
  1471. 5. Odluka o davanju suglasnosti -Zavod za planiranje - Program rada za 2021 H
  1470. 5. Povjerenstvo za spomenike H
  1469. 5. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
  1462. 5. Odluka o razrješenju Radio H
  1461. 4. Odluka o davanju suglasnosti - Radio H
  1460. 4. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2020. JP Radio H
  1459. 4. Odluka o davanju suglasnosti - Komunalno H
  1458. 4. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o financijkom poslovanju za 2020. JP Komunalno H
  1254. 4. Odluka o davanju suglasnosti - Putevi H
  1253. 4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. 1. - 30. 9. 2020. godine H
  1252. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Sljepčevići H
  1251. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Čađavac H
  1250. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - G. Rahić H
  1249. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Dubrave H
  1248. 4. Odluka o utvrd-ivanju neradnih dana H
  1247. 4. Odluka o odred-ivanju lokacije za izgradnju groblja H
  1246. 4. Odluka o izradi izmjena Prostornog plana - Baza Mcgovern H
  1245. 4. Odluka o izradi izmjena Prostornog plana H
  1238. 4. Odluka o povlačenju zakona - Zakon o prostonom planiranju H
  1237. 4. Odluka o povlačenju zakona - Zakon o vlasništvu H
  1236. 4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa druge redovite sjednice H
  1235. 3. Odluka o formiranju posebne komiisje H
  1234. 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vijeć za računovodstvo za 2020. godinu H
  1233. 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vijeća za računovodstvo za 2019. godinu H
  1232. 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Direkcije za financije za 2020. godinu H
  1231. 3. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Fond zdravstvenog osiguranja 2021 H
  1032. 3. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Fond zdravstvenog osiguranja H
  1031. 3. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan JZU H
  1030. 3. Odluka o povjeravanju izgradnje mosta - Ceste H
  1029. 3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Raz--ljevo H
  1028. Odluka o razrjes--enju Ceste H
  1027. 3. Odluka o razrjes--enju- LUKA H
  1016. 3. Zakljuć-ak -retroaktivnost H
  1015. 3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 1. redovite 1. izvanredene sjednice H
  1014. 3. Odluka o usvajanju Izvjes--ća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
  1013. 3. Odluka prestanak mandata - Anto Domić H
  1012. 3. Odluka o usvajanju Izvjes--ća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
  1011. 3. Odluka o prestanku mandata - Edin Zaimović H
  05 Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -H
  04 Odluka o izboru dopredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH H
  03 Odluka o izboru predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH -BOS H
  02 Odluka o usvajanju Izvjesca Verifikacijskog povjerenstva H
  01 Odluka o imenovanju Verifikcijskog povjerenstva H