BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2022

  999. 22. Odluka o davanju suglasnosti - Završni račun JP Radio H
  998. 22. Odluka o usvajanju Izvješca o radu JP Radio Brčko listopad 2021. godine H
  997. 22. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vijeća za računovodstvo za 2021. godinu H
  996. 22. Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni voditelja Policije za 2021. godinu H
  995. 22. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu H
  994. 22. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2021. godinu H
  993. 22. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Direkcije za financije za 2021. godinu H
  992. 22. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan JZU za 2022 H
  991. 22. Odluka - Regulacijski plan - Pristupanje izradi RP Interplet H
  990. 22. Odluka - Regulacijski plan - Meraje H
  989. 22. Odluka - Regulacijski plan - G. Rahič H
  988. 22. Odluka - Regulacijski plan - Rijeke I H
  987. 22. Odluka - Regulacijski plan - Izvorište vode Plazulje H
  986. 22. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Organizacija obiteljii šehida i poginulih boraca H
  985. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  984. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - 1. Maj H
  983. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Skakakva H
  982. 22. Odluka o promjeni namjene javnog dobra H
  981. 22. Odluka o imenovanju - stalna povjerenstva H
  980. 22. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  769. 21. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Rebalans- Fond zdravstvenog osiguranja 2021 H
  768. 21. Odluka o davanju suglasnosit na Pravilnik JP Ceste H
  767. 21. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju JP LUKA H
  766. 21. Odluka o utvrđivanju neradnih dana za razdoblje travanj 2022- siječanj 2023 H
  765. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -1. svibanj H
  764. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Krbeti H
  763. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Mujkići H
  762. 21. sjednica- Izmjena Odluke o utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
  761. 21. Odluka o usvajanju Zapisnka sa 19 sjednice H
  760. 21. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  676. 20. Odluka o suspenziji članak 70 stavak 4 H
  675. 20. Odluka o raspolaganju javnom imovinom putem specijalne pogodbe H
  674. 20. Odluka o davanju suglasnosti -Pravilnik JP Komunalno H
  673. 20. Odluka o davanju suglasnosti -Topli obrok Komunano H
  672. 20. Odluka o davanju suglasnosti - Strateški plan Komunalno H
  671. 20. Odluka o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije cesta H
  670. 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije cesta H
  669. 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju izgradnje kružnih raskrsnica H
  668. 20. Odluka o davanju suglasnosti - raspođela dobiti iz 2019. Ceste H
  667. 20. Odluka o davanju suglasnosti - raspođela dobiti iz 2017. Ceste H
  6175. 35. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 9 mjeseci H
  6174. 35. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Stari Rasadnik H
  6173. 35. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Grbavica H
  6172. 35. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - D. Vukšić H
  6171. 35. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Maoča H
  6168. 35. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Repino brdo H
  6167. 35. Odluka o imenovanju člana Izbornog povjerenstva H
  6166. 35. Odluka o usvajanju Izvješćao provedenoj proceduri izbora dva člana Izbornog povjerenstva H
  6165. 35. Odluka o prestanku mandata dva člana Izbornog povjerenstva H
  6162. 35. Odluka o usvajanju zapisnika sa 32. sjednice H
  6161. 35. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  6158. 11, Zakljucak o zaduženju Direkcije - Proračun 2023. godina H
  6155. 11. Odluka o hitnosti H
  6154. 11. Odluka o usvajanju Proračuna za 2023. godinu H
  6147. 11. Odluka o porezu na nekretnine H
  6146. 11. Odluka o davanju suglasnosti H
  6145. 11. Zaključak -Električna energija H
  5552. 32. Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za siječanj - lipanj 2022 H
  5551. 32. Izvješće Upravnog odbora JP Putevi 1.1-30.06.2022 H
  5550. 32. Izvješće JP Putevi 1.1-30.06.2022 H
  5549. 32. Odluka o usvajanju Izvješća Ureda za prevenciju korupcije za siječanj - lipanj 2022 H
  5548. 32. Odluka o usvajanju Izvješća Upravnog odbora JZU Brčko H
  5547. 32. Odluka o davanju suglasnosti - Zavod za zapošljavanje H
  5546. 32. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP LUKA H
  5545. 32. Odluka o davanju suglasnosti - smanjenje kapitala Luka H
  5544. 32. Odluka o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju JP Komunalno Brčko za razdoblje od 1. 1. -30. 6. 2022. godine H
  5543. 32. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju JP Komunalno Brčko za razdoblje od 1. 1. -30. 6. 2022. godine H
  5542. 32. Odluka o usvajanju Izvješća o radu UO JP Komunalno Brčko za razdoblje od 1. 1. -30. 6. 2022. godine H
  5541. 32. Odluka o usvajanju Izvješća o radu UO JP Komunalno Brčko za 2021 H
  5107. 32. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku - JP Komunalno H
  5106. 32. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grčica H
  5105. 32. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  5104. 32. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Izbornog povjerenstva H
  5101. 32. Odluka o povlacenju Nacrta zakona iz procedure H
  5100. 32. Odluka o povlacenju Nacrta zakona iz procedure H
  5099. 32. Odluka o održavanju javne rasprave - Nacrt zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti H
  5098. Strategija zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH za razdoblje 2022 -2032. H
  5098. 32. Odluka o usvajanju Strategije zaštite životne sredine H
  5097. 32. Odluka o izmjeni Proračuna BD BiH za 2022. H
  5096. 32. Zaključak - Rebalans H
  5091. 31. Odluak o održavanju javne rasprave - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama H
  4824. 31. Odluka o usvajanju Izvješć o izvršenju Proračuna 1. 1. -30. 6. 2022. H
  4823. 31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ćoseta H
  4822. 31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Šatorvići 2 H
  4821. 31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezovo Polje Selo H
  4820. 31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brka H
  4819. 31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rosulje H
  4818. 31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo H
  4817.31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
  4816. 31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići H
  4815. 31. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
  4814. 31. Odluka o izmjeni Odluke utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić H
  4813. 31. Odluka o zaduženju Brčko Distrikta H
  4812. 31. Odluka o imenovanju H
  4811. 31. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenoj proceduri izbora člana UO Luka H
  4810. 31. Odluka o povlačenju Zakona iz procedure H
  4805. 31. Odluka o usvajanju zapisnika sa 30. i 10. sjednice H
  4529. 30. Odluka o davanju o davanju suglasnosti na Pravilnik Ceste H
  4528. 10. Odluka o održavanju javne rasprave o Prijedlogu proračuna za 2023. H
  415. 20. - Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog plana - Brezik 2 H
  414. 20. - Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog plana - Brezik 1 H
  413. 20. - Odluka o usvajanju Izmjena Regulacijskog plana Mujkići H
  412. 20. - Odluka o usvajanju Izmjena Regulacijskog plana Ivici H
  411. 20. - Odluka o usvajanju Strategije prostornog razvitka H
  410. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Distrofičari H
  409. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Biser H
  408. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Matica H
  4077. 30. Odluka o rekonstrukciji puteva - Ulice - Ceste H
  4076. 30. Odluka o rekonstrukciji kosina na Obilaznici- Ceste H
  4075. 30. Odluka o davanju o davanju suglasnosti na Revidirani poslovni plan Ceste za 2022. H
  4074. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Autobuska stanica H
  4073. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša H
  4072. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gluhakovac H
  4071. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vukšic H-
  4070. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Rahic H-
  407. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Blizna H
  4069. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -B. Polje H
  4068. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krepšić 2 H
  4067. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Semberska - D. Brezik H
  4066. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulice H
  4065. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Kolobara H
  4064. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubrave H
  4063. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
  4062. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Maoča H
  4061. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
  4060. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krepšić H
  406. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani H
  4059. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rašljani H
  4058. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke H
  4057. 30. Odluka - Povjerenstvo za nazive ulica - H
  4056. 30. Odluka o održavanju javne rasprave H
  4055. 30. Odluka o povlačenju Zakona iz procedure H
  4052. 30. Odluka o usvajanju zapisnika sa 28. i 29. sjednice H
  4051. 30. Odluka o suspenziji poslovniČkih odredbi H
  405. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići H
  404. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G Brezik H
  403. 20. sjednica- Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2022. godinu H
  402. 20. Odluka o razrjesenju člana UO RNU Radio Brčko H
  401.20..Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  400. 19. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Radio H
  3321. 29. Odluka o usvajanju Izvjes--taja o radu Zavoda za planiranje H
  3320. 29. Odluka o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora JZU H
  3319. 29. Odluka o transferu H
  3318. 29. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Kolobara H
  3317. 29. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Sljepčevići H
  3316. 29. ZakljuЯak - CT H
  3315. 29. Odluka o izmjeni Odluke o participaciji H
  3313. 29. Zaključak - vodoopskrba H
  3310. 29. Odluka o usvajanju zapisnika sa 27. sjednice H
  3170. 28. Zaključak -participacija zdravstvenih usluga H-
  3169. 28. Odluka o davanju suglasnosti -Srednjoročni plan razvitka Zavoda za planiranje H -
  3168. 28. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -RVI 91 H
  3167. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ivici H
  3166. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prijedor H
  3165. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Rahic H-
  3164. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brkići H
  3163. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
  3162. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik H
  3161. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Bijela H
  3160. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Slijepčevići H
  3159. 28 . Odluka o utvrđivanju javnog interesa -krak ulice Hantalaševića H
  3158. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
  3157. 28. . Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Brezik H
  3156. 28. Odluka - zamjenik glavnog revizora H
  3155. 28. Zaključak -retroaktivnost - H
  3154. 28. Odluka o usvajanju zapisnika sa 25. i 26. sjednice H
  2961. 27. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik-Komunalno H
  2960. 27. sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - JP Komunalno H
  2959. 27. sjednica - Odluka o davanju suglasanosti - JP Ceste H
  2958. 27. sjednica - Odluka o davanju odobrenja JP Luka H
  2957. 27. sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP LUKA H
  2956. 27. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva H
  2955. 27. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva H
  2954. 27. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Izbornog povjerenstva H
  2953. 27. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna- prvi kvartal 2022. H
  2952. 27. Odluka utvrđivanju javnog interesa -B. Polje H
  2951. 27. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  2950. 27. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac H
  2927. 27. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9. izvanredne sjednice H
  2740. 26. Odluka o davanju suglasnosti - davanje nekretnine na korištenje H
  2739. 26. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Unija Veterana H
  2738. 26. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša H
  2737. 26. Odluka o davanju suglasnosti na razrješenje H
  2736. 26. Odluka o davanju suglasnosti na razrješenje H
  2735. 26. Odluka o visini osnovice za obračun plaća za 2023. H
  2730. 26. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 24. redovite sjednice H
  2729. 25. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć H
  2728. 25. Odluka o davanju suglasnosti - Poslovni plan - Luka H
  2727. 25. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik-Ceste H
  2726. 25. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Ceste za 2021. godinu H
  2725. 25. Odluka o davanju suglasnosti - Izmjene Statuta Zavoda za planiranje H
  2724. 25. Odluka o davanju suglasnosti - Revidirani financijski plan Zavoda za planiranje H
  2723. 25. Odluka o davanju suglasnosti - raspored viška prihoda Zavoda za planiranje H
  2722. 25. Odluka o davanju suglasnosti o financijskom rezultatu Zavoda za planiranje H
  2721. 25. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2021. godine H
  2466. 9. Odluka o izmjenama Proračuna BD BiH za 2022. godinu H
  2465. 9. Zaključak - Rebalans H
  2464. 25. Odluka o usvajanju Izvješća Policije za 2021 H
  2461. 25. Odluka o razrješenju - JP Luka Brčko H
  2460. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brod H
  2459. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš H
  2458. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Maoča H
  2457. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -rezervoar Rašljani H
  2456. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka H
  2455. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani H
  2454. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
  2453. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dubrave H
  2452. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Bukvik H
  2447. 25. Javna rasprava o Nacrtu Zakona o obnovljivim izvorima energije H
  2446. 25. Odluka o usvajanju zapisnka sa 23 i 8 sjednice H
  230. 19. Odluka o usvajanju izvještaja člana UO Ceste H
  229. 19. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik-Poslovni plan
  228. 19. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik-Ceste H
  227. 19. Zaključak - H
  226. 19. redovna sjednica- Program razvoja - zaštita i spašavanje H
  226. -1.HR PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U BD BIH
  225. 19. redovita sjednica- Izvješća o radu Vlade H
  220. 20. Odluka o pokretanju javnog poziva - Vijeće nacionalnih manjina H
  219. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Broduša H
  218. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović H
  217. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Skakava Gornja H
  216. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Bijela H
  215. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
  214. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gornji Brezik H
  213. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gornje Dubravice H
  2127. 24. . Odluka o davanju suglasnosti - Pravilnik o platama Luka Brčko H
  2126. 24. Odluka o usvajanju Izvješća o Upravnog odbora za 2021. JP Luka H
  2125. 24. Odluka o usvajanju Izvješća o financijkom poslovanju za 2021 JP Komunalno H
  2124. 24. Odluka o usvajanju Izvješca Povjerenstva za papire od vrijednosti za 2021 H
  2123. 24. Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za 2021 H
  2122. 24. Odluka o usvajanju Izvješća Upravnog odbora JZU Brčko H
  2121 . 24. Odluka o davanju saglasnosti - Izmjene financijskog plana JZU H
  2120. Ispravak - Regulacijski plan H
  2120. 24. Regulacijskog plana Baza McGovern H
  212. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Transportni cjevovod H
  2119. 24. Zaključak H
  2118. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -ul. Ljubomira Krsmanovića H (1)
  2117. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  2116. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
  2115. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari H
  2114. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Vučilovac H
  2113. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Klanac H
  211. 19. redovita sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  2109. 24. Odluka o usvajanju Zapisnka sa 22 sjednice H
  2108. 24. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  2090. 24. Zaključak H
  206. 19. Odluka o usvjanju zapisnika sa 7. izvanredne i 17. i 18. redovite sjednice H
  1831. 23. Zaključak -javne česme H
  1830. 8. Zaključak H
  1829. 8. Odluka o odobravanju korištenja sredstava rezerve H
  1828. 23. . Odluka o davanju suglasnosti - Izmjene -Financijski plan Zavoda za zapošljavanje za 2022 H
  1827. 23. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu H
  1826. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Neovisnog odbora za izbor voditelja Policije za 2021. H
  1825. 23. Odluka o davanju o davanju suglasnosti na Revidirani poslovni plan Ceste za 2022 H
  1824. 23. Odluka o davanju odobrenja na Završni račun JP Ceste za 2021 H
  1823. 23. Odluka o davanju suglasnosti na korigovani Poslovni plan JP Komunalno za 2022 H
  1464. 23 Odluka utvrđivanju javnog interesa -B. Polje H
  1463. 23 Odluka utvrđivanju javnog interesa -B. Polje - izmjena H
  1462. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani H
  1461. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik - izmjena H
  1460. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Boderište H
  1459. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka H
  1458. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Maoča H
  1457. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik H
  1456. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići H
  1455. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Broduša H
  1454. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša H
  1453. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac H
  1452. 23. Imenovanje članova RNU Brčko H H
  1451. 23. Odluka o Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
  1450. 23. Odluka o imenovanju Vijeća nacionalnih manjina H H
  1449. 23. Odluka o Izvješća Povjerenstva za ljudska prava H
  1444. 23. Odluka o održavanju javne rasprave H
  1443. 23. Odluka o usvajanju zapisnka sa 20 i 21 sjednice H
  1002. 22. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi 2 H
  1001. 22. Zaključak - Platne transakcije H
  1000. 22. Odluka o davanju suglasnosti - Pravilnik o radu JP Komunalno H