BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2023

  783. 39. Zaključak - status parcele - Grčica H
  782. 39. Zaključak - subvencioniranje - Komunalno H
  779. 39. Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za 2023. godinu H
  778. 39. Odluka o usvajanju Izvještaja Povjerenstva za papire od vrijednsti za 2022. godinu H
  777. 39. Odluka o davanju suglasnosti - Statut - JP Luka H
  776. 39. Odluka o davanju suglasnosti - Topli obrok - Fond zdravastvenog osiguranja H
  775. 39. Odluka o usvajanju Strategije za mlade+ H
  775 -1 STRATEGIJA ZA MLADE BRČKO DISTRIKTA BiH H
  770. 39. Odluka o usvajanju zapisnika sa 35, 36 i 37 sjednice H
  7323. 53. Odluka - Izmjena - Skupštinska povjerenstva H
  7322. 17. Odluka o davanju suglasnosti - Revidirani poslovni plan JP Luka za 2023. H
  7319. 17. Odluka o hitnosti H
  7316. 17. Odluka o hitnosti H
  7313. 17. - Odluka o hitnosti H
  7312. 17. Odluka o usvajanju Proračuna H
  7311. 17. Zaključak- Proračun H
  7310. 17. Odluka o dopustivosti H
  7309. 17. Odluka o porezu na nekretnine za 2024. godinu H
  7265. 53. Odluka o davanju suglasnosti - Pravilnik o službenim putovanjima - Putevi H
  7264. 53. Odluka o davanju suglasnosti - RNU Radio Brčko - Financijski plan za 2024. H
  7263. 53. Odluka o davanju suglasnosti - RNU Radio Brčko - izmjene finacijskog plana za 2023. H
  7262. 53. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan Turističke organizacije za 2024. H
  7261. 53. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plana Zavoda za planiranje za 2024. H
  7260. 52. Odluka o davanju suglasnosti -Rvidirani finacijski plan - Zavod za planiranje H
  7259. 53. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plana Razvojno - garantnog fonda za 2024. H
  7258. 53. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenjeni financijski plana Razvojno - garancijskog fonda za 2023. H
  7243. 53. Odluka o davanju suglasnosti - financijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja H
  7242. 53. Odluka o usvajanju Izvjeeštaja o izvršenju budeta za period od 1. 1. - 30. 9. 2023. H
  7241. 53. Odluka o odobravanju projekata JPP H
  7240. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -AIK H
  7239. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
  7238. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Boderište H
  7237. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Repino Brdo H
  7236. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Popovo Polje H
  7235. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stanovi H
  7234. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vučilovac H
  7233. 53. Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju đelatnosti od općeg intresa H
  7232. 53. Odluka o usvajanju zapisnika sa 51. i 52. redovitei 16. izvanredne H
  7231. 53. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  7230. 53. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  6868. 16. Odluka o raspisivanju javnog oglasa - Izborno povjerenstvo H
  6867. 16. Odluka o odobravanju transfera za posebne namjene H
  6726. 52. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 6 mjeseci 2023. H
  6725. 52. Odluka o davanju suglasnosti Pravilnik JP Putevi H
  6724. 52. Odluka o usvajanju Izvješća o radu UO JP Putevi za 6 mjeseci 2023. H
  6723. 52. Odluka o usvajanju Izvješća o radu UO JP Putevi za 2022. H
  6722. 52. Odluka o davanju suglasnosti na Revidirani Poslovni plan JP Putevi za 2023. godinu H
  6721. 52. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Putevi za 6 mjeseci 2023. H
  6720. 52. Zakljućak- besplatno parkiranje H
  6719. 52. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Putevi za 2022 H
  6718. 52. Odluka o usvajnjau Izvješća o radu UO JZU H
  6717. 52. Odluka o davanju suglasnosti - novčana pomoć Komunalno H
  6716. 52. Odluka o odobravanju projekata JPP H
  6715. 52. Odluka o davanju suglasnosti - raspolaganje javnom imovinom - H
  6714. 52. Odluka o davanju suglasnosti - raspolaganje javnom imovinom - H
  6713. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Mujkići H
  6712. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik H
  6711. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
  6710. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša H
  6709. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac H
  6708. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vučilovac H
  6707. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubrave - Matanović H
  6706. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Popovo Polje H
  6705. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stari Rasadnik H
  6704. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -B. Polje Selo H
  6703. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić H
  6702. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubrave H
  6701. 52. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  6350. 52. Odluka o dodatnom zaduženju Brčko distrikta BiH H
  6349. 52. Zaključak -zaduženje HR
  6348. 52. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  6347. 52 Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  6346. 51. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba HR
  6345. 51. Zaključak- akcize HR
  6344. 51. Zaključak- sudske presude HR
  6000. 51. Zaključak -proces europskih integracija H
  5999. 51. Odluka o davanju suglasnosti-obračun plaća- FZO H
  5732. 51. Odluka o davanju suglasnosti-Pravilnik - JZU H
  5731. 51. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalno za 6 mjeseci 2023 H
  5730. 51. Odluka o davanju suglasnosti- Izmjene Finansijckog plana - Zavod za zapošljavanje H
  5729. 51 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Klanac H
  5728. 51 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krepšić H
  5727. 51 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raskrsnica Merkur H
  5726. 51. Odluka o prestanku mandata člana Vijeća nacionalinih manjina H
  5725. 51. Odluka o održavanju javne rasprave o Prijedlogu proračuna za 2024 H
  5724. 51. Odluka o usvajanju zapisnika sa 49, 50 i 15 sjednice H
  5662. 50. Zaključak - Informaciona sigurnost H
  5661. 50. Odluka o usvjanju Izvješća o radu FZO za 2022. H
  5660. 50. Odluka o davanju suglasnosti - Odluka o naknadama FZO H
  5659. 50. Odluka o davanju suglasnosti - Odluka o platama FZO H
  5658. 50. Odluka o davanju suglasnosti - Odluka o pripravnosti JZU H
  5657. 50. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o platama JZU H
  5656. 50. Odluka o usvajanju Izvješća o radu UO JP Komunalno od 1. 1. - 30. 6. 2023. H
  5655. 50. Odluka o usvajanju Izvješća o radu UO JP Komunalno od 1. 7. - 31. 12. 2022. H
  5654. 50. Odluka o davanju suglasnosti - Pravilnik o platama JP Komunalno H
  5653. 50. Odluka o davanju suglasnosti - Osnovni kapital JP Komunalno H
  5652. 50. Odluka o načinu upotrebe lakog ličnog električnog vozila H
  5651. 50. Odluka o usvajanju Izvješća o izvr+enju Proračuna za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2023 H
  5650. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Industrijski kolosjek H
  5649. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brod H
  5648. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Maoča H
  5647. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sljepčevići H
  5646. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Vitanovići H
  5645. 50. Odluka izmjena rasporeda sjedenja H
  5644. 50. Prijedlog odluke - Izmjena - skupštinske komisije H
  5643. 50. Odluka o imenovanju UO Zavoda za planiranje H
  5626. 50. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  5446. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ćoseta - Vujčići H
  5445. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Broduša H
  5444. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Tadići - Potočari H
  5443. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - oborinske vode Potočari H
  5442. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dizdaruša H
  5441. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brod H
  5440. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Rahić H
  5439. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Boderište H
  5438. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brka H
  5437. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Potočari H
  5436. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brka - Palanka H
  5435. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Šatorovići H
  5434. 49. Odluka o izmjeni Proračuna BD BiH za 2023. godinu H
  5433. 49. Zaključak - Rebalans H
  5432. 49. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48 sjednice H
  537. 38. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora JZU za 2022. HR
  536. 38. Odluka o kriterijima i visini isplate nagrada - Covid HR
  535. 38. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan za 2023 - JZU HR
  534. 38. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa HR
  533. 38. Odluka o imenovanju predsjednika Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH HR
  532. 38. Odluka o razrjes--enju Luka HR
  531. 38. Odluka o razrjes--enju - Putevi HR
  530. 38. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Čađavac HR
  529. 38. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Broduša HR
  524. 38. Odluka o usvajanju zapisnika sa 33 i 34 sjednice HR
  523. 38. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba HR
  522. 38. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba HR
  4345. 48. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2022 H
  4344. 48. Odluka o davanju suglasnosti- minimalna plaća JZU H
  4343. 48. Odluka o davanju suglasnosti- Izmjene financijskog plana JZU H
  4342. 48. Odluka o povjeravanju izgradnje cesta- JP Ceste H
  4341. 48. Odluka o davanju suglasnosti- Pokriće gubitka - JP Ceste H
  4340. 48. Odluka o davanju suglasnosti- Izmjene Financijskog plana - Zavod za zapošljavanje H
  4339. 48. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Zovik H
  4338. 48. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brka H
  4337. 48. . Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Maoča H
  4336. 48. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Šatorovići H
  4335. 48. Odluka Upravni odbor Luka H
  4321. 48. Odluka o usvajanju zapisnika sa 45, 46, 47 i 14 sjednice H
  4320. 48. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi JZU H
  4319. 48. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi financijsko poslovanje JZU H
  3832. 47. Zaključak -Maligna oboljenja H
  3831. 47. Zaključak -parking H
  3830. 47. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Boće H
  3829. 47. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Mujkići H
  3828. 47. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Gredice H
  3404. 46. sjednica -Zaključak sigurnost prometa H
  3403. 46. sjednica - Odluka o davanju o davanju suglasnosti na Pravilnik - Ceste H
  3402. 46. sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2023 H
  3401. 46. sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva 2022 H
  3400 . 46. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Izbornog povjerenstva za 2022 H
  3388. 46. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Vlade H
  3363. 14. Odluka o održavanju javne rasprave - Odluka o izmjeni Proračuna za 2023. H
  3349. 14. Odluka o visini osnovice za obračun plata za 2024. H
  3348. 14. Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plata za 2023. H
  3146. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Grbavica H
  3145. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Potočari H
  3144. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Petrovići H
  3143. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ulice H
  3142. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Rahić H
  3137. 46. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 43 i 44 sjednice H
  3136. 45. Zaključak - Zakon o studenstskom radu H
  282. 37. Odluka o davanju suglasnosti - Poslovni plan za 2023 - Komuanalno H
  281. 37. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan za 2023 - Komuanalno H
  280. 37. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada za 2023- Zavod za planiranje H
  279. 37. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2023- Zavod za planiranje H
  278. 37. Odluka o davanju suglasnosti - Poslovni plan za 2023 -Ceste H
  277. 37. Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja za 2023 H
  276. 37. Odluka o davanju suglasnosti - Rebalans financijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja za 2022 H
  275. 37. Odluka o usvajanju Izvještaja Fonda zdravstvenog osiguranja za 2021 H
  274. 37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja H
  2736. 45. Zaključak - liječenje pacijenata izvan Brčko distrikta BiH H
  273. 37. Odluka o davanju suglasnosti -i srednjoročni Poslovni plana za 2023 -2025. godinu- JP Luka H
  272. 37. Odluka o davanju suglasnosti -i Poslovni plana za 2023. godinu- JP Luka H
  271. 37. Zaključak - financijski planovi pravih lica H
  270. 37. Odluka o davanju suglasnosti -revidirani Poslovni plana za 2022. godinu- JP Luka H
  269. 37. Odluka o davanju saglasnosti - prenos prava građenja - JP Luka H
  268. 37. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada Vlade za 2023. godinu H
  267. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić H
  266. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brod H
  265. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ograđenovac H
  264. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Stari Rasadnik H
  263. 37. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  2624. 45. Odluka o davanju suglasnosti - zaduženje JP Luka H
  2623. 45. Odluka o davanju suglasnosti - pokriće gubitka JP Luka H
  2622. 45. Odluka o davanju odobrenja - završni račun JP Luka H
  2621. 45. Zaključak - Kanalizacija - Suljagića sokak H
  2620. 45. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i financijskom stanju JP Luka H
  262. 37. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  2619. 45. Odluka o davanju suglasnosti - Pravilnik JZU H
  2387. 45. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izredu predloga naziva novih ulica H
  2386. 45. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika vlasnika zemljišta u Povjerenstvo o komasaciji H
  2385. 45. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dubrave H
  2384. 45. Odluka o imenovanju dva člana Upravnog odbora JP Ceste H
  2383. 45. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
  2382. 45. Odluka o korištenju sredstava rezerve - pomoć poplavljenim područjima H
  2381. 45. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za pravnu pomoć H
  2378. 45. Zaključak - Zakon o đecjoj zastit H
  2374. 45. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 42 sjednice H
  2363. 44. Zaključak - Inicijativa - Strategija borbe protiv ambrozije H
  2362. 44. Zaključak - Inicijativa - naknada plate za osobe oboljele od malignih oboljenja H
  2091. 44. Zaključak - nacionalni spomenici H
  2090. 44. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Poljaci - Jagodnjak H
  2089. 44. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Donji Brezik H
  2088. 44. . Odluka o korištenju sredstava rezerve H
  2087. 44. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  2086. 43. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalno H
  1870. 43. Odluka o usvajanju Izvješća Pravobraniteljstva za 2022 H
  1869. 43. Strategija razvitka športa 2023 - 2028 H
  1868. 43. Zaključak - Strategija razvitka športa H
  1864. 43. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Šatorovići H
  1863. 43. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Skakava H
  1862. 43. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Grbavica H
  1861. 43. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 41 i 13 sjednice H
  1860. 43. Odluka o usvajanju Izvješca- Povjerenstva za izbor i imenovanje Bahrija Ribić H
  1859. 43. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnika Zijada Nišića H
  1858. 43. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
  1857. 43. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnice Slobodanke Ćurčić H
  1669. 42. Odluka - skupstinska povjerenstva 2020-2024 H
  1668. 42. Izmjena Odluke o rasporedu sjedenja 2020-2024 H
  1667. 42. Zaključak - usluge odvoza smeća H
  1666. 42. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Broduša H
  1665. 42. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Brezik H
  1664. 42. redovita sjednica -Odluka o imenovanju Nadzornog odbora H
  1663. 42. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje JZU H
  1662. 42. Odluka o imenovanju jednog člana UO Luka H
  1661. 42. Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje H
  1660. 42. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 40 sjednice H
  1659. 41. Zaključak - parking mjesta H
  1658. 41. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za reviziju za 2022 H
  1657. 41. Odluka o Izvještaja Upravnog odbora JZU Zdravstveni centar Brčko (1) H
  161. 36. Zaključak - E-beba H
  159. 36. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Bubreg H
  158. 36. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Brčansko srce H
  157. 36. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Luj Braj H
  156. 36. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Z-ivot sa celijakijom H
  155. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Popovo Polje H
  154. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Broduša H
  153. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Seonjaci H
  152. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Gorice H
  151. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Palanka H
  150. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Stari Rasadnik H
  149. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Vukelji H
  148. 36. Odluka o raspisivanju javnog poziva -Pravosudno povjerenstvo H
  147. 36. Odluka o prestanku mandata člana Pravosudnog povjerenstva H
  146. 36. Odluka o prestanku mandata člana Pravosudnog povjerenstva H
  143. 36. Odluka o usvajanju zapisnika sa 32. sjednice H
  1402. 41. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Meraje H
  1401. 41. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ljubomira Krsmanovića H
  1400. 41. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije za 2022 H
  1399. 41. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12 izvanredne sjednice H
  1398. 41. Odluka o usvajanju Izvješća o dođeli mandata H
  1397. 41. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnika Zorana Kokanovića H
  1396. 41. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi H
  1395. 40. . Zaključak - Sistematizacija JP Kominalno H
  1394. 40. Odluka o davanju odobrenja-završni račun za 2022. godinu- JP Ceste H
  1393. 40. Odluka o davanju suglasnosti -revidirani Poslovni plana za 2023. godinu- JP Luka H
  1392. 40. Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2022 H
  1391. 40. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2022 H
  1390. 40. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa H
  1119. 40. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik JZU H
  1118. 40. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  1117. 40. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik H
  1116. 40. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Palanka H
  1115. 40. Odluka - imenovanje članova Pravosudnog povjerenstva H
  1114. 40. Odluka o usvjanju Izvješća o provedenoj proceduri izbora dva člana Pravosudno povjerenstvo H
  1113. 40. Odluka o razrješenju - Ceste H
  1112. 40. Odluka o utvrđivanju neradnih dana 2023-2024 Hr
  1111. 40. Odluka o usvajanju zapisnika sa 38 i 39 sjednice H
  1102. 12. Zijad Nisić - Izbor gradonačelnika H
  1099. 12. Esed Kadrić - razrešenje H