BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Списак лица којима су додјељена средства намијењена за грантове појединцима током 2020. године

Рб ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ИЗНОС (КМ) Намјена
1 Абидовић Салим 150,00 За трошкове лијечења
2 Ахметовић Касим Мујкановић 100,00 За трошкове лијечења супруге
3 Алић Меша 100,00 За трошкове лијечења
4 Алихоџић Емина 100,00 за трошкове лијечења
5 Алмедин Јусуфовић 150,00 За трошкове лијечења
6 Аљић Мехо 100,00 За егзистенцијалне трошкове
7 Амила Гаши 150,00 за трошкове лијечења
8 Анђа Павић 200,00 за трошкове лијечења
9 Анђа Зечевић 150,00 за трошкове лијечења
10 Анто Баришић 100,00 за трошкове лијечења
11 Анто Марељић 200,00 за трошкове лијечења
12 Анто Марић 150,00 за трошкове лијечења
13 Арифовић Азра 200,00 За трошкове лијечења
14 Арнаутовић Хакија 100,00 за трошкове лијечења
15 Арнаутовић Хурмета 100,00 За трошкове лијечења
16 Арнаутовић Мујага 100,00 за трошкове лијечења
17 Асим Мујкановић 200,00 За трошкове лијечења
18 Атић Сеад 200,00 за трошкове лијечења
19 Авдић Фуад 100,00 За трошкове лијечења
20 Авдић Мехмед 100,00 за трошкове лијечења
21 Авдић Рамо 200,00 за трошкове лијечења
22 Авдић Ремзија 200,00 за трошкове лијечења
23 Бафтијари Насер 150,00 За трошкове лијечења
24 Бамбуловић Мирјана 80,00 за трошкове лијечења
25 Бечић Мехо 100,00 За трошкове лијечења
26 Бећири Шефки 100,00 За трошкове лијечења
27 Бербић Сенада 100,00 за трошкове лијечења
28 Бикић Хајрудин 100,00 За трошкове лијечења
29 Бикић Хаснија 100,00 за трошкове лијечења
30 Бикић Мелиха 100,00 за трошкове лијечења
31 Благојевић (Станко) Радислав 80,00 за трошкове лијечења
32 Блажановић Марија 50,00 за трошкове лијечења
33 Боно Велинка 100,00 за трошкове лијечења
34 Боровчанин Јања 50,00 за трошкове лијечења
35 Брацановић Ана 50,00 за трошкове лијечења
36 Брацановић Данко 50,00 за трошкове лијечења
37 Брезо Јања 50,00 за трошкове лијечења
38 Бркић Славко 50,00 за трошкове лијечења
39 Бркић Софрен 50,00 за трошкове лијечења
40 Црногорчевић Русмира 100,00 за трошкове лијечења
41 Цвијетиновић Гоја 50,00 за трошкове лијечења
42 Цвијетиновић Нико 50,00 за трошкове лијечења
43 Цвјетиновић Бошко 50,00 за трошкове лијечења
44 Цвјетковић Радо 50,00 за трошкове лијечења
45 Чабрић Бехија 100,00 за трошкове лијечења
46 Чабрић Халил 100,00 за трошкове лијечења
47 Чабрић Халил 100,00 За трошкове лијечења
48 Чанчар Недељко 50,00 за трошкове лијечења
49 Чандић Фахира 100,00 за трошкове лијечења
50 Челић Азра 200,00 за трошкове лијечења
51 Чолић Есад 100,00 за трошкове лијечења
52 Чолић Сенахид 100,00 за трошкове лијечења
53 Ћашковић Џевида 50,00 за трошкове лијечења
54 Ћашковић Осман 50,00 за трошкове лијечења
55 Ћехајић Шефика 100,00 За трошкове лијечења
56 Ћејвановић-Карадашчевић Ирма
за малољетну Ћејвановић Анелу
100,00 за трошкове лијечења
57 Ћускић Јока 50,00 за трошкове лијечења
58 Дамјановић Анђа 50,00 за трошкове лијечења
59 Дамјановић Јовица 100,00 За трошкове лијечења
60 Дамјановић Милан 50,00 за трошкове лијечења
61 Давидовић Јелена 50,00 за трошкове лијечења
62 Делалић Дервиша 100,00 За трошкове лијечења
63 Делалић Рукија 100,00 За трошкове лијечења
64 Делић Дамир 200,00 За трошкове лијечења
65 Делић Елвин 300,00 За трошкове лијечења и школовања
66 Делић Нихад 100,00 за трошкове лијечења
67 Деспотовић Радивоја 50,00 за трошкове лијечења
68 Димић Даворин 300,00 За трошкове лијечења болесне мајке
69 Драгичевић Ивана 50,00 за трошкове лијечења
70 Дугоњић Катица 50,00 за трошкове лијечења
71 Ђукић Душан 50,00 за трошкове лијечења
72 Ђукић Милорад 60,00 за трошкове лијечења
73 Ђукић Сретен 50,00 за трошкове лијечења
74 Ђурић Цвита 50,00 за трошкове лијечења
75 Есад Хаџимухамедовић 100,00 за трошкове лијечења
76 Фатима Тањић 250,00 За трошкове лијечења
77 Фазловић Емин 150,00 За трошкове лијечења
78 Фазловић Шевала 150,00 За трошкове лијечења
79 Филип Филиповић 400,00 за трошкове лијечења
80 Филиповић Дијана 80,00 за трошкове лијечења
81 Ганић Ирфан 100,00 За егзистенцијалне трошкове
82 Гарић Марица 80,00 за трошкове лијечења
83 Гаврић Станко 50,00 за трошкове лијечења
84 Гаврић Зора 50,00 за трошкове лијечења
85 Гавриловић Сока 50,00 за трошкове лијечења
86 Гиговић Фатима 250,00 За трошкове лијечења
87 Глишић Јефто 50,00 за трошкове лијечења
88 Гојаковић Славица 50,00 за трошкове лијечења
89 Голаћ Хусо 150,00 За трошове лијечења
90 Голаћ Исмета 100,00 за трошкове лијечења
91 Грго Божић 100,00 за трошкове лијечења
92 Грујић Ђојо 50,00 за трошкове лијечења
93 Грујић Ковиљка 100,00 за трошкове лијечења
94 Грујић Радинка 50,00 за трошкове лијечења
95 Грујић Стоја 50,00 за трошкове лијечења
96 Грујић Томислав 50,00 за трошкове лијечења
97 Грујић Владан 80,00 за трошкове лијечења
98 Хаџајлић Един 100,00 За трошкове лијечења
99 Хаџић Хусејн 200,00 за трошкове лијечења
100 Халида Гиговић 150,00 За трошкове лијечења
101 Халиловић Халид 100,00 за трошкове лијечења
102 Халиловић Мухамед 100,00 за трошкове лијечења
103 Халкић Сенад за малољетну Халкић Дејну 100,00 за трошкове лијечења
104 Хандарић Срма 150,00 За трошкове лијечења
105 Хасетовић Сава 100,00 За егистенцијалне трошкове
106 Хасикић Фахир 100,00 за трошкове лијечења
107 Хасикић Мухиба 100,00 за трошкове лијечења
108 Хасикић Рамзија 100,00 за трошкове лијечења
109 Хасикић Расема 100,00 за трошкове лијечења
110 Хаскић Вахида 100,00 за трошкове лијечења
111 Хаушић Зикрет 150,00 За трошкове лијечења
112 Хоџић Емир 200,00 За трошкове џеназе због смрти оца
113 Хоџић Нихад 100,00 за трошкове лијечења
114 Хоџић Новалија 100,00 за трошкове лијечења
115 Хокић Мина 100,00 За трошкове лијечења
116 Хорозовић Хазирета 100,00 за трошкове лијечења
117 Хрловић Емина 200,00 За трошкове лијечења
118 Хукићевић Самир 100,00 За трошкове лијечења
119 Хуремовић Сејад 300,00 За малољетног сина Сејду Хуремовић најбољем младом спортисти Брчко дистрикта  у 2019.години за трошкове тренинга и припрема
120 Хусејновић Албин 50,00 за трошкове лијечења
121 Хусејновић Албина 100,00 за трошкове лијечења
122 Хусејновић Сабина 100,00 за трошкове лијечења
123 Хусић Омер 100,00 за трошкове лијечења
124 Ибхришимовић Сија 150,00 За трошкове лијечења
125 Ибрановић Мевлудин 100,00 за трошкове лијечења
126 Ибрановић Мухарем 100,00 за трошкове лијечења
127 Ибришимовић Хајра 200,00 за трошкове лијечења
128 Ибришимовић Хазим за Ибришимовић Емину 100,00 за трошкове лијечења
129 Игњић Слободан 80,00 за трошкове лијечења
130 Ика Мићић 100,00 за трошкове лијечења
131 Икановић Хасан 100,00 за трошкове лијечења
132 Икић Љубо 150,00 за трошкове лијечења
133 Икић Неџад 100,00 за трошкове лијечења
134 Илић Анђелка 50,00 за трошкове лијечења
135 Илић Невенка 80,00 за трошкове лијечења
136 Илић Перо 50,00 за трошкове лијечења
137 Илић Радмила 80,00 за трошкове лијечења
138 Илић Радослав 80,00 за трошкове лијечења
139 Илић Сенка 80,00 за трошкове лијечења
140 Илија Радошевић 200,00 за трошкове лијечења
141 Имамовић Ахмет 100,00 за трошкове лијечења
142 Иван Блажевић 200,00 за трошкове лијечења
143 Ивановић Савка 150,00 За трошкове лијечења
144 Ивановић Звездица 100,00 За трошкове лијечења
145 Ивка Бајер 100,00 за трошкове лијечења
146 Иво Билић 100,00 за трошкове лијечења
147 Иво Јокић 150,00 за трошкове лијечења
148 Иво Јурковић 100,00 за трошкове лијечења
149 Јања Антић 100,00 за трошкове лијечења
150 Јања Шарчевић 50,00 за трошкове лијечења
151 Јасенчић Фадила 100,00 за трошкове лијечења
152 Јасмин Протић 150,00 За трошкове лијечења
153 Јасмина Софреновић 100,00 за трошкове лијечења
154 Јекић Славица 50,00 за трошкове лијечења
155 Јемениџић Галиб 100,00 за трошкове лијечења
156 Јемениџић Ведад 100,00 за трошкове лијечења
157 Јосић Боса 50,00 за трошкове лијечења
158 Јовановић Милисав 150,00 За трошкове лијечења
159 Јовановић Мислав 50,00 за трошкове лијечења
160 Јовељић Симика 50,00 за трошкове лијечења
161 Јовичевић Митар 50,00 за трошкове лијечења
162 Јовичевић Митар 100,00 За трошкове лијечења
163 Јовић Невенка 50,00 за трошкове лијечења
164 Јовић Невенка 150,00 За трошкове лијечења
165 Јовић Живана 50,00 за трошкове лијечења
166 Јукић Сабира 150,00 За трошкове лијечења
167 Јусуфовић Мехмедалија 200,00 За егзистенцијалне трошкове
168 Јусуфовић Мехмедалија 150,00 За трошкове лијечења
169 Калесић Мустафа 200,00 за трошкове лијечења
170 Калинић Милена 50,00 за трошкове лијечења
171 Каралић Мерсад 200,00 За трошкове лијечења
172 Карибашић Асмир 100,00 за трошкове лијечења
173 Карић Мустафа 50,00 за трошкове лијечења
174 Карић Шухрета 50,00 за трошкове лијечења
175 Катица Дугоњић 100,00 за трошкове лијечења
176 Казазовић Самира 400,00 За трошкове лијечења
177 Кесеровић Мирсад 80,00 за трошкове лијечења
178 Кикић Слободан 50,00 за трошкове лијечења
179 Кикић Слободан 150,00 За трошкове лијечења
180 Китић Перо 80,00 за трошкове лијечења
181 Клебић Мујо 100,00 За трошкове лијечења
182 Кљајић Даринка 50,00 за трошкове лијечења
183 Којић Ружа 50,00 за трошкове лијечења
184 Комбић Алосман 100,00 За егзистенцијалне трошкове
185 Копчалић Мујо 100,00 за трошкове лијечења
186 Костић Драгица 80,00 за трошкове лијечења
187 Костић Мила 80,00 за трошкове лијечења
188 Костић Перо 100,00 за трошкове лијечења
189 Костић Живан 80,00 за трошкове лијечења
190 Ковачевић Сувада 200,00 За трошкове лијечења
191 Крако Мирзета 100,00 за трошкове лијечења
192 Краљевић Драгица 50,00 за трошкове лијечења
193 Краљевић Сузана 50,00 за трошкове лијечења
194 Крстић Бошко 80,00 за трошкове лијечења
195 Крстић Милена 80,00 за трошкове лијечења
196 Крстић Слободан 80,00 за трошкове лијечења
197 Куловић Мерима 350,00 За трошкове лијечења малољетног сина
198 Лајић Душанка 50,00 за трошкове лијечења
199 Лакић Љубиша 100,00 За егзистенцијалне трошкове
200 Лазаревић Божо 50,00 за трошкове лијечења
201 Лазаревић Горана 150,00 За трошкове лијечења малољетне ћерке
202 Лазић Драгица 80,00 за трошкове лијечења
203 Лазић Јованка 80,00 за трошкове лијечења
204 Лазовић Смиља 80,00 за трошкове лијечења
205 Лазукић Наталија 50,00 за трошкове лијечења
206 Лесковић Зора 80,00 за трошкове лијечења
207 Левић Ханка 300,00 За трошкове лијечења
208 Лишић Елвиса 100,00 за трошкове лијечења
209 Лишић Нихад 200,00 за трошкове лијечења
210 Лујић Крстина 50,00 за трошкове лијечења
211 Лујић Петра 50,00 за трошкове лијечења
212 Лукић Марица 100,00 новчана помоћ - иноватор
213 Љубица Зечевић 100,00 за трошкове лијечења
214 Љубинка Јакић 100,00 за трошкове лијечења
215 Љуца Фатима 100,00 за трошкове лијечења
216 Љуца Исмет 100,00 за трошкове лијечења
217 Макера Небојша 50,00 за трошкове лијечења
218 Максић Богдан 50,00 за трошкове лијечења
219 Максић Душанка 80,00 за трошкове лијечења
220 Максимовић  Милка 80,00 за трошкове лијечења
221 Максимовић Благоја 80,00 за трошкове лијечења
222 Максимовић Рујка 100,00 за трошкове лијечења
223 Малић Милофинка 50,00 за трошкове лијечења
224 Манда Матељић 150,00 за трошкове лијечења
225 Манојловић Сњежана 50,00 за трошкове лијечења
226 Манојловић Тешо 50,00 за трошкове лијечења
227 Маратовић Божо 50,00 за трошкове лијечења
228 Маратовић Божо 100,00 За трошкове лијечења
229 Марчета Гордана 150,00 За трошкове сахране супруга
230 Маричић Бошко 50,00 за трошкове лијечења
231 Марић Блаж 150,00 за трошкове лијечења
232 Маријан Бошњак 150,00 за трошкове лијечења
233 Маријан Гељић 100,00 за трошкове лијечења
234 Марјан Марић 200,00 за трошкове лијечења
235 Марјановић Невенка 50,00 за трошкове лијечења
236 Марко Лацић 200,00 за трошкове лијечења
237 Марко Рођаковић 150,00 за трошкове лијечења
238 Марковић Јања 50,00 за трошкове лијечења
239 Медиц Милена 200,00 За трошкове лијечења
240 Мехић Ениса 100,00 За трошкове лијечења
241 Мехић Фариз 100,00 за трошкове лијечења
242 Мехмед Бешић 250,00 за трошкове лијечења
243 Мехмед Шакановић 200,00 За егзистенцијалне трошкове
244 Мехмедалија Сејдиновић 100,00 За трошкове лијечења
245 Мехмедовић Емина 100,00 За трошкове лијечења
246 Мемишевић Сувада 150,00 За трошкове лијечења малољетног дјетета
247 Мешић Сабина 100,00 за трошкове лијечења
248 Мићић Димитрија 50,00 за трошкове лијечења
249 Мићић Мара 50,00 за трошкове лијечења
250 Мићић Мићо 50,00 за трошкове лијечења
251 Михајловић Миладин 50,00 за трошкове лијечења
252 Михмић Шевкет 8.000,00 Грант управнику зграде етажних власника за уређење фасаде на стамбеној згради у улици Семберска бр 121 (79) у насељу Столин
253 Мијатовић Милан 50,00 за трошкове лијечења
254 Мијо Андрошевић 100,00 за трошкове лијечења
255 Мијо Франчешевић 200,00 за трошкове лијечења
256 Милошевић Горан 50,00 за трошкове лијечења
257 Милошевић Митар 50,00 за трошкове лијечења
258 Миљан Васић 80,00 за трошкове лијечења
259 Мина Кочић 150,00 За трошкове лијечења
260 Мирић Мара за дјецу Мирић Анђелку и Мирић Бранка 100,00 за трошкове лијечења
261 Мирић Мирослав 50,00 за трошкове лијечења
262 Мирковиц Ранка 200,00 За трошкове лијечења
263 Мирослав Марковић 50,00 за трошкове лијечења
264 Митровић Перо 80,00 за трошкове лијечења
265 Митровић Радивоје 80,00 за трошкове лијечења
266 Митровић Ружа 80,00 за трошкове лијечења
267 Мркаљевић Сенада 100,00 За трошкове лијечења
268 Мујић Мирсад 100,00 за трошкове лијечења
269 Мујић Мирсад 150,00 За трошкове лијечења
270 Мујкановић Асим 300,00 За трошкове лијечења
271 Мујкановић Касим 100,00 За трошкове лијечења
272 Мујкић Фадил 100,00 За трошкове лијечења
273 Мујкић Муриз 100,00 за трошкове лијечења
274 Мујкић Рашида 100,00 За трошкове лијечења
275 Мујкић Ведад 150,00 За егзистенцијалне трошкове
276 Муламуратовић Адвија (Шишић) 100,00 за трошкове лијечења
277 Муламуратовић Фадила 100,00 за трошкове лијечења
278 Муламуратовић Сабира 100,00 за трошкове лијечења
279 Муратовић Фатима 100,00 за трошкове лијечења
280 Мусић Мухамед 100,00 за трошкове лијечења
281 Мусић Мухамед 150,00 За трошкове лијечења
282 Мусић Рамиза 100,00 за трошкове лијечења
283 Мустафа Табаковић 150,00 За трошкове лијечења
284 Мустафић Омер 150,00 За егзистенцијалне трошкове
285 Недељковић Стоја 80,00 за трошкове лијечења
286 Нефка Корољевић 100,00 за трошкове лијечења
287 Нермин Бећиревић 150,00 За трошкове лијечења
288 Никола Дугоњић 200,00 за трошкове лијечења
289 Николић Ацо 150,00 за трошкове лијечења
290 Николић Анђелка 50,00 за трошкове лијечења
291 Николић Цвија 50,00 за трошкове лијечења
292 Николић Ђурђија 50,00 за трошкове лијечења
293 Николић Јасминка за Николић Далибора 50,00 за трошкове лијечења
294 Николић Милорад 80,00 за трошкове лијечења
295 Николић Рајко 50,00 за трошкове лијечења
296 Николић Рајо 50,00 за трошкове лијечења
297 Николић Српко 50,00 за трошкове лијечења
298 Николић Стојан 50,00 за трошкове лијечења
299 Ногић Нада 50,00 за трошкове лијечења
300 Новак Дајана 50,00 за трошкове лијечења
301 Новак Новица 50,00 за трошкове лијечења
302 Новаковић Мила 100,00 за трошкове лијечења
303 Обреновић Сара 50,00 за трошкове лијечења
304 Омеровић Шехра 100,00 За трошкове лијечења
305 Омић Фахрудин 100,00 за трошкове лијечења
306 Омић Суада 100,00 за трошкове лијечења
307 Осојкић Шевалија 200,00 за трошкове лијечења
308 Панић Драгомир 100,00 за трошкове лијечења
309 Панић Живка 100,00 за трошкове лијечења
310 Папрић Љиљана 50,00 за трошкове лијечења
311 Паша Ибрић 100,00 за трошкове лијечења
312 Пашалић Стана 100,00 За трошкове лијечења
313 Паво Јурковић 200,00 за трошкове лијечења
314 Пекић Енвер 100,00 за трошкове лијечења
315 Перић Стоја 50,00 за трошкове лијечења
316 Перишић Петра 50,00 за трошкове лијечења
317 Перкановић Надежда 50,00 за трошкове лијечења
318 Перо Лукић 100,00 за трошкове лијечења
319 Петар Лацић 100,00 за трошкове лијечења
320 Петровић Петра 50,00 за трошкове лијечења
321 Петровић Слободан 50,00 за трошкове лијечења
322 Петровић Вукосава 50,00 за трошкове лијечења
323 Пезеровић Земира 100,00 за трошкове лијечења
324 Питић Сенада 200,00 за трошкове лијечења
325 Плечић Ајиша 150,00 За егзистенцијалне  трошкове и трошкове лијечења
326 Побрић Садил 200,00 за трошкове лијечења
327 Поњевић Мирјана 80,00 за трошкове лијечења
328 Потрић Адмир 50,00 за трошкове лијечења
329 Потрић Ајиша 50,00 за трошкове лијечења
330 Потрић Рамо 100,00 за трошкове лијечења
331 Потрић Семир 50,00 за трошкове лијечења
332 Поздеровић Девлета 100,00 за трошкове лијечења
333 Поздеровић Емина 100,00 За трошкове лијечења малољетног дјетета
334 Поздеровић Мујо 100,00 за трошкове лијечења
335 Поздеровић Недим 100,00 за трошкове лијечења
336 Прељевић Адмир 100,00 за трошкове лијечења
337 Прељевић Адмир 150,00 За трошкове лијечења
338 Пупаловић Фадил 150,00 За трошкове лијечења
339 Раденица Абид 100,00 За трошкове лијечења малољетног сина
340 Радовановић Стоја 100,00 За трошкове лијечења
341 Радовановић Жикица 80,00 за трошкове лијечења
342 Радовановић Жикица 150,00 За трошкове лијечења
343 Рама Фатима 100,00 за трошкове лијечења
344 Рамић Азра 50,00 за трошкове лијечења
345 Рамић Муневера 100,00 за трошкове лијечења
346 Рамиза Бегановић 150,00 За трошкове лијечења
347 Рамиза(Енес) Зукић 100,00 За трошкове лијечења супруга
348 Рамзија Цифрић 150,00 За егзистенцијалне трошкове
349 Рендић Хашим 100,00 За трошкове лијечења
350 Решидовић Асмир 150,00 За егзистенцијалне трошкове и трошкове лијечења
351 Рибић Хакија 100,00 за трошкове лијечења
352 Рибић Сувада 100,00 за трошкове лијечења
353 Ристанић Васо 50,00 за трошкове лијечења
354 Ристић Александра 80,00 за трошкове лијечења
355 Ристић Милан 50,00 за трошкове лијечења
356 Ристић Славко 80,00 за трошкове лијечења
357 Ризвановић Адмир 100,00 за трошкове лијечења
358 Ризвановић Адмир 200,00 За трошкове лијечења
359 Роквић Душан 50,00 за трошкове лијечења
360 Роснић Аница 200,00 За трошкове лијечења
361 Роснић Душанка за дијете Роснић Маријану 100,00 за трошкове лијечења
362 Роснић Душанка за супруга Роснић Дражена 80,00 за трошкове лијечења
363 Сакић Сенад 100,00 за трошкове лијечења
364 Самија Цифрић 200,00 За трошкове лијечења
365 Самра Тањић 300,00 За трошкове лијечења малољетног сина
366 Сарафина Јурић 100,00 за трошкове лијечења
367 Савуд Трашић 200,00 За трошкове лијечења
368 Сена Косић 100,00 За трошкове лијечења
369 Сенад Нумановић 150,00 За егзистенцијалне трошкове
370 Симић Драгиња 50,00 за трошкове лијечења
371 Симић Миодраг 50,00 за трошкове лијечења
372 Славко Ивановић 100,00 за трошкове лијечења
373 Смајловић Милена 50,00 за трошкове лијечења
374 Софтић Емир 100,00 за трошкове лијечења
375 Софтић Решид 100,00 за трошкове лијечења
376 Спремо Весна 50,00 за трошкове лијечења
377 Станковић Драгица 50,00 за трошкове лијечења
378 Станковић Мићо 130,00 за трошкове лијечења
379 Станковић Милојка 50,00 за трошкове лијечења
380 Станковић Милојка 80,00 за трошкове лијечења
381 Стевић Паја 50,00 за трошкове лијечења
382 Стевић Ружа 150,00 За трошкове лијечења
383 Стјепановић Петко 50,00 за трошкове лијечења
384 Суљо Ражаница 200,00 за трошкове лијечења
385 Сувада Пешић 100,00 за трошкове лијечења
386 Свитлица Јово 50,00 за трошкове лијечења
387 Шабановић Фуад 100,00 за трошкове лијечења
388 Шабановић Селма 100,00 За егзистенцијалне трошкове
389 Шабановић Шефик 100,00 за трошкове лијечења
390 Шавија Богдан 50,00 за трошкове лијечења
391 Шећербеговић Ибрахим 100,00 за трошкове лијечења
392 Шећич Сефер 100,00 за трошкове лијечења
393 Шећић Сефер 200,00 За трошкове лијечења
394 Шехић Зијада 100,00 за трошкове лијечења
395 Шишић Ћамила 100,00 за трошкове лијечења
396 Шолаја Диана 50,00 за трошкове лијечења
397 Шувира Цвијан 50,00 за трошкове лијечења
398 Тахировић Ален за сина Тахировић Адјана 100,00 за трошкове лијечења
399 Тегелтија Десанка 50,00 за трошкове лијечења
400 Тешић Гордана 50,00 за трошкове лијечења
401 Тешић Јелисавка 100,00 за трошкове лијечења
402 Тешић Вида 200,00 за трошкове лијечења
403 Тома Јокић 100,00 за трошкове лијечења
404 Тома Видовић 100,00 за трошкове лијечења
405 Томић Бојана 50,00 за трошкове лијечења
406 Томић Илија 50,00 за трошкове лијечења
407 Томић Марија 50,00 за трошкове лијечења
408 Томић Марија 100,00 За трошкове лијечења
409 Томић Миленко 50,00 за трошкове лијечења
410 Тошић Ђука 80,00 за трошкове лијечења
411 Тошић Ђурђина 80,00 за трошкове лијечења
412 Тошић Гордана 50,00 за трошкове лијечења
413 Тошић Сања   80,00 за трошкове лијечења
414 Тошић Сања за Тошић Андријану 100,00 за трошкове лијечења
415 Тошић Славиша 80,00 за трошкове лијечења
416 Травар Мирко 80,00 за трошкове лијечења
417 Трифковић Стоко 200,00 За трошкове лијечења
418 Тучић Хикмета 150,00 За трошкове лијечења
419 Турбић Мустафа 100,00 за трошкове лијечења
420 Турбић Сулејман 200,00 за трошкове лијечења
421 Васић Богданка 80,00 за трошкове лијечења
422 Васић Ђорђе 80,00 за трошкове лијечења
423 Васић Глигор 80,00 за трошкове лијечења
424 Васић Госпава 80,00 за трошкове лијечења
425 Васић Милан 80,00 за трошкове лијечења
426 Васић Сања 80,00 за трошкове лијечења
427 Васић Саво 80,00 за трошкове лијечења
428 Васић Стоја 80,00 за трошкове лијечења
429 Видилинић Мевла 100,00 за трошкове лијечења
430 Видовић Душан 80,00 за трошкове лијечења
431 Видовић Јованка 80,00 за трошкове лијечења
432 Врачевић Дејан 100,00 за трошкове лијечења
433 Вујановић Јелисавета 80,00 за трошкове лијечења
434 Вуковић Ђорђе 80,00 за трошкове лијечења
435 Вуковић Гордана 80,00 за трошкове лијечења
436 Вуковић Пелка 100,00 За трошкове лијечења
437 Вуковић Радојка 50,00 за трошкове лијечења
438 Вуковић Слободанка 80,00 за трошкове лијечења
439 Зарић Петра 50,00 за трошкове лијечења
440 Зарић Слободан 80,00 за трошкове лијечења
441 Зарић Станислав 100,00 за трошкове лијечења
442 Зекановић Михољка 50,00 за трошкове лијечења
443 Зелењаковић Хајрија 100,00 за трошкове лијечења
444 Зијад Каралић 150,00 За трошкове лијечења
445 Златић Ибрахим 100,00 за трошкове лијечења
446 Зоран Краљевић 50,00 за трошкове лијечења
447 Жељко Петровић 100,00 за трошкове лијечења
448 Жилић Азра 100,00 за трошкове лијечења
449 Живковић Перица 50,00 за трошкове лијечења
450 Живковић Станислав 50,00 за трошкове лијечења

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ