BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Закони

Закон о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупстини, Изборној комисији и канцеларији за ревизију јавне управе и институција у БД БиХ

09С17-24 Закон о измјенама Закона о платама и накнадама корисника буджетских средстава у Скупштини, Изборној комисији и Канцеларији за ревизију
08С08-24 Закон о платама и накнадама корисника буджтеских срестава у Скупштини, Изборној комисији и Канцеларији за ревизију - пречишћени текст
07С20-23 Закон о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупштини, Изборној комисији и Канцеларији за ревизију
06С45-22 Закон о измјени Закона о платама и накнадама у корисника будж. средстава у Скупштини, Изборној комисији и Канцеларији за ревизију
05С21-22 Закон о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама корисника буджетских средстава у Скупштини, Изборној комисији и Канцеларији за ревизију
04С13-21 Закон о допуни Закона о платама и накнадама корисника буџ-етски средстава у Скупштини
03С39-20 Закон о измјенама Закона о платама и накнадама корисника буджетских средстава у Скупштини, Изборној комисији и Канцеларији за ревизију
02С10-19 Закон о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у скупстини
01С08-19 Закон о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупстини, Изборној комисији и канцеларији за ревизију јавне управе и институција у БД БиХ