BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Закони

Закон о платама запослених у Правосудју

Пресуда Апелационог суда 23-20
Основни текст закона са измјенама
17С17-24 Закон о измјенама Закона о платама и накнадама запослених у правосудју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
16С08-24 Закон о платама и накнадама запослених у правосуд-у Брчко дистрикта БиХ - пречишћени текст
15С20-23 Закон о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама запослених у правосудју Брчко дистрикта БиХ
14С45-22 Закон о измјени Закона о платама и накнадама у запослених у Правосуд-у
13С21-22 Закон о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама запослених у Правосуд-у Брчко дистрикта БиХ
12С26-21 Закон о измјенама и допунама Закона о платама у правосудју Брчко дистрикта БиХ
11С13-21 Закон о допуни Закона о платама и накнадама запослених у правосудју
10С39-20 Закон о измјенама Закона о платама и накнадама у правосудју Брчко дистрикта БиХ
09С26-20 Закон о измјенама Закона о платама запослених у правосудју