ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ

mala Javna raspravaНакон што је Нацрт закона о јавној имовини у Брчко дистрикту БиХ усвојен у првом читању на 10. редовној сједници, о Нацрту је одржана  јавна расправа.

Предсједавајући Законодавне комисије Скупштине Брчко дистрикта БиХ Љубиша Лукић рекао је да је циљ Закона да поједностави процедуре неопходне за реализацију пословних иницијатива, те да су потребу за тим указале пословне иницијативе које је Дистрикт имао у посљедње вријеме, прије свега, Студен групе.

Предсједник радне групе за израду закона Ведад Зехеровић рекао је да је актуелни Закон о јавној имовини донесен 2006. године, да је до сада имао двије измјене и допуне и да се радна група приликом израде нацрта новог закона водила смјерницама и Статутом Брчко дистрикта БиХ.

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ  Есед Кадрић рекао је да ће нови закон о јавној имовини омогућити Влади да ефикасније ради на реализацији пословних иницијатива, користећи моделе редовног располагања или специјалне погодбе, да ће ријешити проблем вјерских заједница који се односи на управљање гробљима и мезарјима и омогућити Влади, односно градоначелнику да  директно додјељује  просторе у власништву Дистрикта удружењима пацијената и удружењима из борачких категорија.

Након спроведене јавне расправе Законодавна комисија сумираће резултате  расправе и поднијети Скупштини извјештај с предлозима и мишљењима.

Носиоци активности спровођења јавне расправе били су Законодавна комисија Скупштине и Канцеларија за управљање јавном имовином Владе Брчко дистрикта БиХ.

Подијелите на друштвеним мрежама