15. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати по завршетку наставка 14. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ заказаног за 28. октобар  2021. године (четвртак) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

За сједницу предлажем сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д      

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ И 4. И 5. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог Клуба посланика НиП-а, СББ-а и СП)
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ – друго читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЛОВСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  – друго читање
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА ТРИ ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједавајући Комисије за избор и именовање
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА СТУБНЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ДУБРАВЕ –  извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ПОТОЧАРИ –  извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ШАТОРОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У НАСЕЉУ АНИЋИ–ШУМАРИ У МЗ ДОЊИ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 1. МАЈ –  извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА САНДИЋИ – извјестилац градоначелник
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – У СВРХУ КАБЛИРАЊА ДИЈЕЛА ДАЛЕКОВОДА СТОЛИН – извјестилац градоначелник
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –  ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ПРУТАЧЕ – извјестилац градоначелник
 20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНОГ ПУТА У МЗ ВИТАНОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 21. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ СИСТЕМА ОБОРИНСКЕ ОДВОДЊЕ  У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ЧАЂАВАЦ – извјестилац градоначелник
 22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГОРЊИ РАХИЋ – извјестилац градоначелник
 23. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПОДЗЕМНОГ ДАЛЕКОВОДА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ЧАЂАВАЦ – извјестилац градоначелник
 24. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У МЗ БРОД И С. РАСАДНИК – извјестилац градоначелник
 25. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА СЕМБЕРСКЕ УЛИЦЕ У МЗ ДОЊИ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 26. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ ПОРЕД ОБЈЕКТА МЗ ГРБАВИЦА – извјестилац градоначелник
 27. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ – ИЗГРАДЊА ПУТА ПОДАРЕВАЦ У МЗ СКАКАВА ГОРЊА -  извјестилац градоначелник
 28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „УДРУЖЕЊЕ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ –  извјестилац градоначелник
 29. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ „УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА БОШЊАКИЊА“ –  извјестилац градоначелник
 30. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ДОБИТНИК НАЈВЕЋИХ РАТНИХ ПРИЗНАЊА ЗЛАТНИ ЉИЉАН“ – извјестилац градоначелник
 31. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ОРГАНИЗАЦИЈА СТАРЈЕШИНА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ОДБОР БРЧКО ДИСТРИКТ“ – извјестилац градоначелник
 32. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЈЕДИНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА БОРАЦА „УНИЈА ВЕТЕРАНА“ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ОРГАНИЗАЦИЈА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА“ – извјестилац градоначелник
 33. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „БИМАЛ ЈЕДИНСТВО“ – извјестилац градоначелник
 34. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник
 35. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
 36. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И КАТЕГОРИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ФОНДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА – извјестилац предсједник Управног одбора
 37. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 38. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 39. 39.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Надзорни одбор
 40. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 41. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац директор
 42. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац правобранилац
 43. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац директор
 44. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ДРУГОГ КВАРТАЛНОГ ИЗВЈЕШТАЈА  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. АПРИЛ – 30. ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац члан Управног одбора
 45. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ –  извјестилац главни ревизор
 46. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 47. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 48. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТУЖИЛАШТВА БРЧКО ДИСТРИКТА ПОВОДОМ ПОСЛАНИЧКОГ ПИТАЊА ПОСЛАНИКА МЛАДЕНА ВАСИЋА – извјестилац главни тужилац
 49. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА МИЛИЈАНЕ СИМИЋ – извјестилац градоначелник
 50. 50.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСАГЛАШАВАЊУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ СА ПЛАТАМА У ЈАВНОЈ УПРАВИ (предлог посланика Дражена Вркачевића) – извјестилац директор
 51. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ЗАВОДУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) – извјестилац замјеник директора

Напомена: Расположиви радни материјал у електронском облику преузмите ОВДЈЕ..

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 319 гостију и нема пријављених чланова