17. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати 1. децембра  2021. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

 За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТРЕНУТНОЈ ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. и 15. РЕДОВНЕ и 6. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 3. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИХ И ЧЛАНОВА СТАЛНИХ СКУПШТИНСКИХ КОМИСИЈА – извјестилац предсједник Скупштине
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА  ПОДЗЕМНОГ ДАЛЕКОВОДА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ 4. ЈУЛ –  извјестилац градоначелник
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ШТРЕПЦИ –  извјестилац градоначелник
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА НАДЗЕМНОГ ДАЛЕКОВОДА У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ МАРКОВИЋ ПОЉЕ –  извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ДИЈЕЛУ МЗ 1. МАЈ – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ ГОРЊИ РАХИЋ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА У ДИЈЕЛУ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГОРЊИ РАХИЋ –  извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ИВИЦИ –  извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА  МИЛАДИЈЕ У МЗ ДУБРАВЕ –  извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА ПРЕМА ШЕХИДСКОМ МЕЗАРЈУ У МЗ ОГРАЂЕНОВАЦ –  извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР „ВЕРМОНТ“ –  извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАКЉУЧКА О ИЗМЈЕНИ ЗАКЉУЧКА     БРОЈ: 01-02-6108/21 ОД 10. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ИСТОРИЈСКО ГРАДСКО ЈЕЗГРО“ У БРЧКОМ – извјестилац градоначелник
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ  ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Комисија за буџет
 20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ С ДОПУНОМ ИЗВЈЕШТАЈА ПО ЗАКЉУЧКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА – ИСПИТИВАЊЕ РАДА И ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 21. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 22. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОРЕДУ ВИШКА ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 23. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 24. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 25. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 26. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАЗВОЈНО-ГАРАНТНОГ ФОНДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац директор
 27. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Управног одбора
 28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОБОРА ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈУЛА ДО 31. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац члан Управног одбора
 29. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 30. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КАНЦЕЛАРИЈЕ КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 31. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 32. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 33. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТУЕЛНОЈ БЕЗБЈЕДНОСНОЈ СИТУАЦИЈИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ (предлог посланика Зорана Кокановића) – извјестилац шеф Полиције
 34. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТУЖИЛАШТВА БРЧКО ДИСТРИКТА ПОВОДОМ ПОСЛАНИЧКОГ ПИТАЊА ПОСЛАНИКА МЛАДЕНА ВАСИЋА – извјестилац главни тужилац
 35. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ЗАВОДУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) – извјестилац замјеник директора
 36. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ СТАДИОНА СПОРТСКИМ КОЛЕКТИВИМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) – извјестилац градоначелник
 37. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОПИСУ УЛИЦА У ГРАДСКИМ, ПРИГРАДСКИМ И СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА СРЂАНА БЛАЖИЋА – извјестилац градоначелник
 38. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАПЛАТИ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЦЕНТРУ ГРАДА (предлог посланика Боре Ристића) – извјестилац градоначелник
 39. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ЈАВНИМ ПОЗИВОМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА (предлог посланика Милијане Симић) – извјестилац градоначелник
 40. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Бранислава Марковића) – извјестилац градоначелник
 41. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БРОЈУ ДЈЕЦЕ КОЈА СУ ИЗГУБИЛА ПРАВО НА ДЈЕЧЈИ ДОДАТАК ТОКОМ 2020–2021. ГОДИНЕ (предлог посланика Срђана Блажића) – извјестилац градоначелник
 42. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ О СВИМ ПОТРЕБАМА КОЈЕ СЕ ТИЧУ ТЕХНОЛОГИЈА, ОД ПРОГРАМА СОФТВЕРА КОЈИ БИ ЊИХОВ РАД УЧИНИО ЕФИКАСНИМ (предлог посланика Љубише Лукића) – извјестилац градоначелник
 43. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТИВНОСТИМА ПЕДАГОШКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ О УНАПРЕЂИВАЊУ НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ И УВОЂЕЊА ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) – извјестилац градоначелник
 44. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА МИЛИЈАНЕ СИМИЋ – извјестилац градоначелник
 45. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 46. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање

НАПОМЕНА: Расположиве материјале у електронском облику преузмите ОВДЈЕ!

Подијелите на друштвеним мрежама