Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати промотивни видео Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ДНЕВНИ РЕД ЗА 28. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати 6. јула 2022. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

Расположиви радни материјал преузмите OВДЈЕ!

За сједницу је предложен сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА С 25. и 26. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У МЗ ГОРЊИ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА КОЛЕКТОРА У МЗ ДОЊИ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА КРАКА УЛИЦЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ БРОДУША – извјестилац градоначелник
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ СЛИЈЕПЧЕВИЋИ – извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ БИЈЕЛА – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА МОСТАРСКЕ УЛИЦЕ У МЗ СТАРИ РАСАДНИК – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА  ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У МЗ ДОЊИ БРЕЗИК  – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ СЛИЈЕПЧЕВИЋИ – извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УРБАНИМ ПОДРУЧЈИМА ДОЊИ РАХИЋ И ГРБАВИЦА – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ ПРИЈЕДОР – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА У МЗ ИВИЦИ И МЕРАЈЕ – извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ УДРУЖЕЊА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА „РВИ 91“ БРЧКО – извјестилац градоначелник
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈУЛА  –  31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ  – извјестилац Управни одбор
 19. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 2023. – 2025. ГОДИНА – извјестилац Управни одбор
 20. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СКУПШТИНЕ ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИНФОРМАТИЗАЦИЈЕ У СВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УНУТАР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац в. д. директора Дирекције за финансије
 21. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА СРЂАНА БЛАЖИЋА У ВЕЗИ С УСЛУГАМА СНИМАЊА ЦТ АПАРАТОМ У ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ – извјестилац директор ЈЗУ
 22. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ЗАБРАНУ КОРИШТЕЊА ПЛАСТИЧНИХ КЕСА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ (предлог посланика Милијане Симић и Абдулаха Иљазовића).

Подијелите на друштвеним мрежама