Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати промотивни видео Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ за подношење захтјева за финансирање/суфинансирање капиталних пројеката од значаја за општине

Документ са пријавом преузети OВДЈЕ.

Број: 01.8-13-3689/22

Брчко, 10. августа 2022. године

На основу члана 54 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), Одлуке о одобравању трансфера за посебне намјене („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 24/22) и Програма утрошка средстава за капиталне трансфере општинама у 2022. години, број: 01.8-12-3688/22 од 10. августа 2022. године, Комисија за управу и финансије на 27. сједници одржаној 10. августа 2022. године објављује:

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

за подношење захтјева за финансирање/суфинансирање

капиталних пројеката од значаја за општине

 

I. Предмет овог обавјештења је позив општинама за подношење захтјева за финансирање/суфинансирање капиталних пројеката од значаја за општине.

II. Сврха овог обавјештења је финансијска помоћ буџетима општина за финансирање капиталних пројеката који су од значаја за јединице локалне самоуправе ради обезбјеђења  функционисања тих нивоа власти.

III.  Захтјеве могу поднијети општине  које испуњавају сљедеће критеријуме:

-          да су регистроване као јединица локалне самоуправе;

-          да је пријављени пројекат од значаја за општину;

-          да је у питању капитални пројекат.

Уз захтјев се достављају сљедећи докази:

  1. доказ о регистрацији;
  2. изјава законског заступника општине да је пројекат од значаја за општину;
  3. изјава законског заступника општине да је у питању капитални пројекат;
  4. остали извори прихода за суфинансирање пројекта, уколико су обезбијеђени;
  5. потписани уговори/меморандуми/споразуми о сарадњи с партнерима који учествују у реализацији пројекта, писмо подршке или одлука о додјели средстава и сл., уколико исти постоје.

Докази  морају бити у оригиналу или овјереној копији. 

Захтјев за додјелу средстава обавезно мора да садржи опис пројекта из кога се може утврдити да је исти од значаја за општину као и спецификацију трошкова који су потребни за реализацију програма.

 

Предност ће имати пројекти који директно доприносе бољем квалитету живота.

 

IV. Укупна финансијска средства за ове намјене износе 75.000,00 КМ.

V.  Избор пројектних предлога, односно корисника средстава трансфера ће вршити Комисија за управу и финансије која ће оцијенити све захтјеве, утврдити да ли су испуњени услови за додјелу средстава, те на основу описа пројекта и исказаних трошкова потребних за реализацију пројекта утврдити износ средстава који ће се додијелити корисницима.

VI. Подносилац захтјева попуњава све рубрике пријавног обрасца.  

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити предмет даљег разматрања.

Пријавни образац је доступан на интернет-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ www.skupstinabd.ba.

Достављање пријава врши се препоручено поштом или лично на адресу:

Скупштина Брчко дистрикта БиХ, Улица Младена Маглова број 2, 76100 Брчко, с назнаком: Захтјев за финансирање/суфинансирање капиталних пројеката од значаја за општине.

 

Рок до којег се захтјеви могу поднијети је 31. август 2022. године.

 

 

                                                                                                                      

                                                                            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

КОМИСИЈЕ ЗА УПРАВУ И ФИНАНСИЈЕ

С е а д  С о ф т и ћ

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 285 гостију и нема пријављених чланова