BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2012 претходни мандат

999. од броја 607
606. 70. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању ФЗО за 2011. годину Ц
605. 70. редовна сједница - Одлука о издвајању новцаних средстава - помоћ граду Самсун - Турска -Ц
604. 70. редовна сједница - Одлука о измјени и допуни Одлуке о новим називима улица и тргова у Брчко дистрикту БиХ Ц
603. 70. редовна сједница - Одлука о одређивању нових локација за изградњу гробаља Ц
602. 70. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција дијела улице Стеве Цвјетковића - Поточари Ц
601. 70. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција некатегорисаног пута -Плазуље-Горице
600. 70. редовна сједница -Одлука о давању сагласности на Правилник о остваривању здравствене застите ван уговорних здравствених установа Брчко дистрикта БИХ- ФЗО-Ц
600. 70. редовна сједница -Одлука о давању сагласности на Правилник - ФЗО-Ц
599. 70. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању основног пакета здравствених услуга - ФЗО-Ц
598. 70. редовна сједница - Одлука о усвајању програма субвенционисања дијела камата Ц
597. 70. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња фудбалског игралишта - Скакава Доња Ц
596. 70. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња фудбалског игралишта - Горњи Брезик Ц
595. 70. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња терена за мале спортове - Бродуша Ц
592. 70. редовна сједница - Одлука о усвајању амандмана на Буджет Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину Ц
591. 70. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 67 и 68 редовне сједнице Ц
590. 69. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња крака улице Ризаха Штетића -Колобара Ц
589. 69. редовна сједница -Одлука о процедури израде прописа који се предлазу у складу с Пословником о раду Скупштине Ц
588. 69. редовна сједница - Одлука о покретању поступка избора и именовања цлана Правосудне комисије из реда грађана - ЦЦ
587. 69. редовна сједница - Одлука о одобравању пројекта на листу пројеката ЈПП-а Ц
586. 69. редовна сједница - Одлука о четвртој емисији обвезница Ц
585. 69. редовна сједница - Одлука о одржавању стручне и јавне расправе о Нацрту закона о допунама Закона о преузимању акционарских друштава Ц
584. 69. редовна сједница - Одлука о одржавању стручне и јавне расправе о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит Ц
583. 69. редовна сједница - Одлука о усвајању Извода из записника са 66 редовне сједнице Ц
582. 67. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за април 2012.- Ц
581. 67. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за март 2012.- Ц
580. 67. редовна сједница - Одлука о давању сугласности на Одлуку ЈП Лука о усвајању З. Р. - Ц
579. 67. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Извјештај о завршном рачуну ЈП Лука Брчко за 2011. годину Ц
578. 67. редовна сједница - Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о раду и финансијском стању ЈП Лука Брчко за 2011. годину Ц
577. 67. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за запошљавање Ц
576. 67. редовна сједница - Одлуке о промјени намјене јавног добра Ц
575. 67. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улице Мехмедовића - Диздаруша Ц
574. 67. редовна сједница - Одлука о оснивању Јавне здравствене установе - Ц
573. 67. редовна сједница - Одлука о усвајању Извода из записника са 65 редовне сједнице Ц
572. 66. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије за 2012. годину Ц
571. 66. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије за 2011. годину Ц
570. 66. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије за 2011. годину Ц
569. 66. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута Николићи у МЗ Липовац Ц
568. 66. редовна сједница - Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија Ц
567. 66. редовна сједница - Одлука о братимљењу града Самсун- Р. Турска и Брчко дистрикта БиХ Ц
566. 66. редовна сједница - Одлука о усвајању Извода из записника са 64 редовне сједнице Ц
565. 65. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за фебруар 2012. Ц
564. 65. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јануар 2012. Ц
563. 65. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о садржају листе лијекова за кориснике сталне социјалне помоћи- Ц
562. 65. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о суфинансирању дијела трошкова лијекова са есенцијалне листе Ц
561. 65. редовна сједница - Одлука о именовањ Комисије за израду приједлога назива нових улица Ц
560. 65. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 62 и 63 редовне сједнице Ц
559. 64. редовна сједница - Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија Ц
557. 64. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 24 ванредне и 61 редовне сједнице - Ц
556. 64. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о дођели мандата Адему Рибићу Ц
555. 64. редовна сједница - Одлука о утврђивању престанка мандата Осману Мулахалиловићу Ц
554. 63. редовна сједница - Закључак - Анализа стања у облсти високог образовања - Ц
553. 63. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјестаја о раду Канцеларије за правну помоц за 2011.годину Ц
552. 63. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестаја о раду Независног одбора за 2011. годину Ц
551. 63. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за ревизију за 2011. годину Ц
550. 63. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -регулација прве дионице потока Близна - Брезик Ц
549. 63. редовна сједница - Одлука о оправданости оснивања Независног универзитета Бања Лука - Ођељење Брчко Ц
548. 63. редовна сједница - Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Независног универзитета Бања Лука - ођељење Брчко Ц
546. 24. ванредна сједница - Одлука о усвајању Буджета за фискалну 2012. годину- Ц
545. 24. ванредна сједница - Одлука о висини стопе пореза на некретнине за 2012. годину Ц
544. 62. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улице Узуновића Српска Варош - Ц
543. 62. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 60 редовне сједнице Ц
542. 61. редовна сједница - Закључак - Информације о начину плаћања пензионог осигурања - Завод за запошљавање Ц
541. 61. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2011.годину- Ц
540. 61. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за 2011. годину- Ц
539. 61. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједност за 2011. годину Ц
538. 61. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција водоводне мреже Српска Варош Ц
536. 61. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 23 ванредне и 59 редовне сједнице Ц
535. 61 редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о дођели мандата Фадилу Табаковићу Ц
533. 23. ванредна сједница - Одлука о одржавању јавне расправе јавне расправе - Приједлог Буджета за 2012-С
533. 23. ванредна сједница - Одлука о одржавању јавне расправе јавне расправе - Приједлог Буджета за 2012-
532. 60. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за јавну безбједност и надзор над радом полиције Ц
531. 60. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Полиције Брчко дистрикта БиХ за 2011. годину Ц
530. 60. редовна сједница - Одлука о поништењу Одлуке управног одбора ЈП Комунално- Ц Ц
529. 60. редовна сједница -Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија Ц Ц
528. 60. редовна сједница - Одлука о усвајању Извода из записника са 22 ванредне сједнице Скупштине Ц
527. 59. редовна сједница - Закључак - експлоатација пјеска и шљунка Ц
526. 22. ванреда сједница - Одлука о одобравању исплата додатка на плату Ц
525. 22. ванредна сједница - Закључак- Одлука о одобравању исплата додатка на плате Ц
524. 59. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за децембар 2011.- Ц
523. 59. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за новембар 2011.- Ц
522. 59. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма рада Дирекције за фин. за 2012. годину Ц
521. 59. редовна сједница - Закључак - План ревизије за 2012. годину Ц
520. 59. редовна сједница - Одлука о поступку и начину утврђивања износа накнаде за пресељење - ЗАОБИЛАЗНИЦА Ц
517. 59. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 57 и 58 редовне сједнице Ц
516. 59. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о дођели мандата Адмиру Мујкановићу Ц
515. 59. редовна сједница - Одлука о утврђивању престанка мандата посланика Еседа Кадрића Ц
514. 58. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о професионалној оцјени рада Уреда за ревизију Ц
513. 58. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња заобилазнице Ц
512. 58. редовна сједница - Одлука о усвајању Јединствених правила и процедура за израду закона и прописа Ц
511. 58. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 55 и 56 редовне сједнице скупштине Ц