BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Закони

Закон о државној служби

Пресуда Апелационог суда 17-15
Пресуда Апелационог суда 4-15
12С22-23 Закон о измјени Закона о дрз+авној слуз+би у органима јавне управе
11С6-23 Исправка Закона
10С17-22 Закон о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине - пречишени текст
09С02-21 Закон о измјени Закона о државној служби
08С41-20 Закон о допуни Закона о државној служби
07С24-20 Закон о измјени Закона о државној служби у органима јавне управе
06С14-19 Закон о допунама закона о дрзавној слузби у органима управе
05С50-18 Закон о измјенама и допунама Закона о дрзавној слузби
04С09-17 Закон о измјенама и допунама Закона о дрз+авној слуз+би у органима јавне управе
03С48-16 Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта
02С37-15 Закон о измејенама Закона о државној служби у Брчко дистрикту БиХ
01С09-14 Закон о државној служби у Брчко дистрикту БиХ