BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Завршена 31. и започела 32. редовна сједница Скупштине

Завршена 31. и започела 32. редовна сједница Скупштине

Деветнаестог јула 2018.

У наставку 31. редовне сједнице одржане у сриједу 18. јула 2018. године Скупштина Брчко дистрикта БиХ усвојила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у органима јавне управе, у првом читању. Посланици су дали сагласност на одлуке о измјенама и допунама Статута и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних мјеста  ЈП “Путеви Брчко“.

Одржана јавна расправа о Нацрту закона о допуни Закона о власништву и другим стварним правима

Одржана јавна расправа о Нацрту закона о допуни Закона о власништву и другим стварним правима

5. јул 2018.

У складу са одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ данас је у присуству великог броја заинтересованих учесника и представника институција Брчко дистрикта у Скупштини одржана јавна расправа о Нацрту закона о допуни Закона о власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта БиХ, чији је предлагач Есед Кадрић, предсједник Скупштине.

Усвојен Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању Брчко дистрикта БиХ

Усвојен Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању Брчко дистрикта БиХ

5. јул 2018.

У наставку 31. редовне сједнице Скупштина Брчко дистрикта усвојила је у сриједу 4. јула 2018. године Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању, са амандманима. Сенад Османовић, шеф Одјељења за образовање, изјавио је да се усвајањем измјена и допуна обезбјеђује усклађеност овог закона са Оквирним законом о високом образовању БиХ и већа контрола над радом високошколских установа у Брчко дистрикту БиХ.

32. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати по завршетку наставка 31. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ, заказаног за 4. јула 2018. године (сриједа), с почетком у 10 часова у скупштинској сали за сједнице. 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и чланова 64, 129 и 130 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08, 20/10 и 4/13), разматрајући Нацрт закона о допуни Закона о власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 31. редовне сједнице одржаном 20. јуна 2018. године, доноси

О Д Л У К У

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ

ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА  БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАСТАВАК 31. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сједница ће се наставити 20. јуна 2018. године (сриједа), с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.