10. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати 16. јуна 2021. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.  

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ – прво читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ – прво читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНИ  ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ –  прво читање
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ – прво читање
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  У СКУПШТИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ, ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ И КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛУЖБЕНИЦИМА И НАМЈЕШТЕНИЦИМА У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ – друго читање (предлог групе посланика)
 12. 12.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О СУКОБУ ИНТЕРЕСА – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О СУКОБУ ИНТЕРЕСА – извјестилац предсједник Скупштине
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О СУКОБУ ИНТЕРЕСА – извјестилац предсједник Скупштине
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ  У МЗ КРЕПШИЋ II – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ  У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ВИТАНОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ БРОДУША – извјестилац градоначелник
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У МЗ УЛИЦЕ – извјестилац градоначелник
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У МЗ БРКА – извјестилац градоначелник
 20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ПРЊАВОР – извјестилац градоначелник
 21. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У МЗ БИЈЕЛА – извјестилац градоначелник
 22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – извјестилац градоначелник
 23. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник
 24. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 25. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 26. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ВИШКА ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 27. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ПОСЕБНЕ КОМИСИЈЕ О ПРЕГЛЕДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ПРАВДАЊУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИМА НИСУ ПРИХВАЋЕНА ПРАВДАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ – извјестилац предсједавајући Комисије
 29. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА НА ДАН 31. 12. 2020. ГОДИНЕ РАЗВОЈНО-ГАРАНТНОГ ФОНДА „РГФБД“ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац главни ревизор
 30. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ –   извјестилац главни ревизор
 31. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БРОЈУ ЛИЦА КОЈА СУ ИСПУНИЛА УСЛОВЕ ЗА ПЕНЗИЈУ, А ЈОШ СЕ НАЛАЗЕ У РАДНОМ ОДНОСУ У ИНСТИТУЦИЈАМА И СУБЈЕКТИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ (предлог посланика Шемсе Саковића) – извјестилац градоначелник
 32. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ЈАВНИМ ПОЗИВОМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА (предлог посланика Милијане Симић) – извјестилац градоначелник
 33. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (предлог посланика Шемсе Саковића) – извјестилац градоначелник
 34. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА МЈЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПРОБЛЕМА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ, БРОЈ: 01-02-150/17 ОД 7. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ (ПРЕДЛОГ КЛУБА ПОСЛАНИКА НиП) – извјестилац директор ЈП „Комунално Брчко“
 35. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА МИЛИЈАНЕ СИМИЋ –  извјестилац градоначелник
 36. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА ЗОРАНА КОКАНОВИЋА –   извјестилац градоначелник
 37. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА (предлог посланика Боре Ристића, Велибора Бабића и Дамира Булчевића) –  извјестилац градоначелник
 38. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА ДАМИРА БУЛЧЕВИЋА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ПО УГОВОРИМА О ПОСЕБНИМ, ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА И УГОВОРИМА О ДЈЕЛУ –  извјестилац градоначелник
 39. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСПОСТАВЉАЊУ РЕГИСТРА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ПОСЛУЈУ СА ОРГАНИМА УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈАМА ДИСТРИКТА КАО И ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ (предлог Клуба посланика СП) – извјестилац градоначелник

Електронску верзију доступних радних материјала преузмите OВДЈЕ!

Подијелите на друштвеним мрежама