Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати директан пренос сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ или снимак посљедње сједнице. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ДНЕВНИ РЕД 27.РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати 22. јуна 2022. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

 Расположиви радни материјал преузмите OВДЈЕ

За сједницу је предлажен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ – прво читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И РАЗВОЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК –  друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У СКУПШТИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ, ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ И КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОСЛАНИЦИМА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ –  друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА ВУКОСАВАЧКЕ УЛИЦЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ЧАЂАВАЦ – извјестилац градоначелник
 20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ ФРА ИЛИЈЕ СТАРЧЕВИЋА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ГРЕДИЦЕ – извјестилац градоначелник
 21. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ БРЕЗОВО ПОЉЕ – извјестилац градоначелник
 22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. МАРТА 2022. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
 23. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Комисије
 24. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Комисије
 25. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Комисије
 26. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор
 27. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЗАВРШНИ РАЧУН ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ –  извјестилац Управни одбор
 28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈУЛ – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Управни одбор
 29. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 2023–2025. ГОДИНА – извјестилац Управни одбор
 30. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЈЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2021. ГОДИНЕ У ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“  БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор
 31. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА  КОРИГОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор
 32. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор
 33. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 34. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КАНЦЕЛАРИЈЕ КООРДИНАТОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 35. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 36. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА ДАМИРА БУЛЧЕВИЋА У ВЕЗИ С ПОВЕЋАЊЕМ ЦИЈЕНА ПОРЕЗА НА НЕКРЕТНИНЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – извјестилац градоначелник
 37. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА АНТИСТАГФЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Дамира Булчевића)
 38. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАПЛАТИ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЦЕНТРУ ГРАДА (предлог посланика Боре Ристића) – извјестилац градоначелник
 39. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ФК ЈЕДИНСТВО БРЧКО У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) – извјестилац градоначелник
 40. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА У ЗАВОДУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) – извјестилац директор
 41. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА МИЛИЈАНЕ СИМИЋ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕНОМ ДЕРАТИЗАЦИЈОМ ПРОСТОРИЈА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА – извјестилац директор ЈЗУ

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 222 гостију и нема пријављених чланова