Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати промотивни видео Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Уживо пренос сједнице / Uživo prenos sjednice

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и чланова 64, 129 и 130 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), разматрајући Нацрт закона о запошљавању и правима за вријеме незапослености, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 32. редовној сједници одржаној  2. новембра 2022. године, доноси

О Д Л У К У

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ

ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

 

 

Члан 1

 

          Овом одлуком уређује се начин одржавања јавне расправе о Нацрту закона о запошљавању и правима за вријеме незапослености.

 

 

Члан 2

 

          Носиоци активности спровођења јавне расправе су Комисија за рад, здравство и социјалну заштиту Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Канцеларија градоначелника Брчко дистрикта БиХ.

Члан 3

 

Задужују се Стручна служба Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Влада Брчко дистрикта БиХ да у року од три (3) дана од дана усвајања ове одлуке, Нацрт закона из члана 1 ове одлуке учине доступним на веб-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ www.skupstinabd.ba и веб-страници Владе Брчко дистрикта БиХ www.bdcentral.net.

 

Члан 4

 

          Јавна расправа биће одржана 10. новембра 2022. године у 16 часова у великој сали Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

Члан 5

 

Финансијска средства за организовање и спровођење јавне расправе обезбиједиће Влада Брчко дистрикта БиХ.

Члан 6

 

          Након спроведене јавне расправе Комисија за рад, здравство и социјалну заштиту Скупштине Брчко дистрикта БиХ сумираће резултате комплетне расправе и поднијети Скупштини извјештај са предлозима и мишљењима с јавне расправе.

 

 Члан 7

 

Записник с јавне расправе биће достављен посланицима Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Комисији за рад, здравство и социјалну заштиту Скупштине Брчко дистрикта БиХ, градоначелнику Брчко дистрикта БиХ, прије него што се Нацрт закона упути у процедуру другог читања.

Члан 8

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-5099/22                                                             

Брчко,  2. новембра 2022. године   

                                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                 

                                                                                                                                                       Мр сц. Синиша Милић

 

Подијелите на друштвеним мрежама