BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2007

98-07 Рефундација новцаних средстава дд Ласер Ц
96-07 Одлука о усвајању урбанистицког плана Ц
94-07 Одлука - Извјестај Правобраниластва Ц
93-07 Измјене одлуке о дрзању паса Ц
92-07 ОДЛУКА Ц
91-07 издвајање новцаних средстава Ц
87-07 Реконструкција улице Минизаобилазница Ц
86-07 Изградња планиране улице Мујкици Ц
85-07 Просијецање планиране улице Мујкици Ц
84-07 Приступни пут Горња Скакава Ц
83-07 Реконструкција пута 4 јули ИИ Ц
82-07 Реконструкција улице Симе Матавуља Ц
7. ван сјед. 64-07 Одлука о усвајању просторног плана Ц
68-07 Располагање-Специјална погодба Бесцаринска зона Ц
67-07 Одлука о приступању измјенама и допунама Рег. плана К
61.сј. Одлука о обављању спцијалне ревизије ребаланс, 157
61. сједница Одлука о братимљењу градова, 159-07 Ц
61. сј. Одлука верификација замјеника правобраниоца, 158-07
61. сј. Одлука о усвајању амандмана РЕБАЛАНС 156-07 Ц
60.сј. Одлука АнгаЂовање Правобранилачтва, 155-07 Ц
60.сј Извјестај о изврсењу будзета 1.1-30.9.2007. г. 149-07
60. сј. Одлука о обављању спец.рев.ИВ осн., 153-07 Ц
60. сј. Одлука о накнадама Изборној комисији за 2008.год., 1
60. сј. Одлука измјене Закона о дрз. слузби, 154-07 Ц
60. сј Одлука Ласер 151-07 Ц
60. сј Јавни интерес 152-07 Ц
59.сј. Одлука о стипендирању 142-07 С Ц
59. сј. Одлука о усвајању будзета 143-07 Ц
58. сј Јавни интерес град Брцко 141-07 Ц
58. сј Јавни интерес Бродуса 140-07 Ц
56. сј Приједлог Одлуке о посљедицама сусе 133-07 Ц
56. сј Одлука о усвајању просторног плана 126-07 Ц
56. сј Одлука о приступању измјенама и допунама Рег. плана
56. сј Одлука анализа стања у образовању 128-07 Ц
56. сј Јавни интерес 132-07 Ц
56. сј Јавни интерес 131-07 Ц
56. сј Јавни интерес 130-07 Ц
56. сј Јавни интерес 129-07 Ц
56. сј Јавна расправа 124-07 Ц
56. сј Амандмани на будзет за 2007. годину 125-07 Ц
55. сј Нерадни дани 113-07 Ц
55. сј Извјестај о ревизији, образовање 119-07 Ц
55. сј Извјестај о ревизији, јавни регистар 120-07 Ц
55. сј Извјестај о ради Канцеларије за приватизацију јануар
55. сј Издвајања нов.средстава сипад 115-07 Ц
55. сј Издвајања нов.средстава Кино Ослободење 114-07 Ц
52 сј РЕБАЛАНС на будзет за 2007. годину 88-07 Ц
51. сј. Одлука о оснивању ЈП Комунално С
50.сј. Одлука-Извјестај Управе прихода бр. 69-07 Ц
50.сј Извјестај о изврссењу будсета Правосуда 72-07 Ц
50.сј Извјестај о изврсењу будзета за 2006. годину 70-07 Ц
50. сј Одлука о усв. финансијских извјестаја за 2005. годину
49.сј.Одлука - Извјестај Правобраниластва 63-07 Ц
49. сј. изборно повјеренство-именовање 60-07 Ц
49. сј. Одлука Комисија Канцеларија за ревизијуу, 56-07 Ц
49. сј. Одлука Годисњи програм Уреда за ревизију, 62-07 С Ц
49. сј. Одлука Дан залости, 61-07 Ц
49. сј РАЗРЈЕСЕНЈЕ ИЗБОРНОГ ПОВЈЕРЕНСТВА 59-07 Ц
49. сј Измј одл Јав интер просијец ул Мујкици 58-07 Ц
49 сј Јав интер Реконстр објек кино Ослобођење 57-07 Ц
48.сј.Одлука-нацин утрос.сред санација.54-07 Ц
48 сј Распол имов Дистр Биоскоп Ослобођење 55-07 Ц
47.сј.Одлука - Извјестај Правобраниластва 46-07 Ц
47.сј.Одлука - Извјестај Пореске управе48-05 Ц
47.сј.Од.о усвајању Прог.ВЛАДЕ за 2007 44-07 Ц
47. сј.Одлука о усв.год.извј. ЈП Лука за 2006 50-07 Ц
47. сј.Одлука о исплати накнаде цлановима Независног одбора
46.сј.Извје.о раду Канце.за правну помоц.,бр.42-07 Ц
46.сј.Извје.о раду Јавног тузила.,бр.41-07 Ц
46 Утврђ ј интереса пут Кула Бијела 37-07 Ц
46 Утв. јав интереса Изгр вод мрез ул.4.јули Ком 36-07 Ц
46 Одлука о именовању цланова Еурорегиј ДСМ- 40-07 Ц
46 Утврђ ј интереса пут Зидине 38-07 Ц
46 Измј пр одл - Јав инт канал мрез Ограђ 39-07 Ц
45. сј. Одлука за вјерске празнике Ц
44.сј.Одлука о о изм. и доп. одлуке о имено.цл.,у скол.одбор.пд
44.сј.Одлука о измје. и доп. одлуке о имено.цл.,у скол. бр.3.пд
44.сј.Одлу.о усва.Извје. приватиза.преду. бр.27-07 Ц
44.сј Одлу. Извје.о раду Полиције за 2006, бр 28-07 Ц
44. сј.Одлуја Јавни интерес Г. Зовик 29-07 Ц
44 сј.Од. о усвајању Извје.о раду Владе у 06, бр.26-07,б Ц
42.сј.Одлу.о изм и доп одл о оснивању Фонда здрав одиг.6-0
42.сј.Одлу. о отпису потразивања УЗОР 7-07 Ц
42.сј.Одлу. о исплати Изборној комисији 8-07 Ц
42.сј. Од. извјестај о раду Изборне ком. бр 19-07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Суљагица сокак бр 18 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Плазуље бр 15 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Ограђеновац бр 9 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Кланац бр 10 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Гњидавица бр 16 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Глухаковац бр 11 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Центари бр 13 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Бродуса бр 17 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Брезик бр 14 -07 Ц
42.сј Одлука о утврди.ја ин за Бијела Токици бр 12 -07 Ц
42 Одлука о одрзавању јавне рас ПОРОДИЦНИ ЗАК Ц