BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2009

999. одлуке од броја 100
99. 10. редовита сј. Одлука о давању сагласности - преусмјеравање дијела средстава
98. 10. редовна сј. Одлука о усвајању амандмана на буджет Брчко дистрикта БиХ за 2009
97. 10. редовна сј. Одлука о одржавању јавне расправе о нацрту Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ
96. 10. редовна сј. Одлука о одржавању јавне расправе о нацрту Закона о јавно-приватном партнерству у Брчко дистрикту
94. 9. редовна. сј. Одлука о усвајању извјештаја о раду Завода за запошљавање
93. 9. редовна сј. Одлука о измјени Одлуке о исплати накнада за рад члановима Независног одбора за избор и оцјењивање рада шефа полиције
92. 9. редовна сј. Одлука о усвајању извода записника са 7.ред. и 6. ванредне сједнице Скупшт. Брчко дистр. БиХ
91. 8. редовна сј. Одлука о усвајању Јавног извјештаја ревизије финансијског пословања институција Брчко дистрикта БиХ
90. 8. редовна сј. Одлука о усвајању Извјестаја ревизије финанасијских извјештаја Брчко дистрикта БиХ на дан 31.12.2007
89. 8. редовна сј. Одлука о усвајању Програма рада Дирекције за финансије за 2009
88. 8. редовна сј. Одлука о издвајању средстава из општих средстава резерви буджета Брчко дистрикта БиХ за 2009
87. 8. редовна сј. Одлука о емисији обвезница Брчко дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу вериф.рачуна старе девизне штедње
86. 8. редовна сј. Одлука о усвајању Извода записника са 5 и 6 редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
85. 6. ванредна сј. Одлука о давању сагласности - WАБАГ
84. 7. редовна сј. Одлука о усвајању извјестаја о раду и финансијском пословању Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта
83. 7. редовна сј. Одлука о прогласењу дана жалости у Брчко дистрикту БиХ
82. 7. редовна сј.Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија
81. 7. редовна сј.Одлука о утврђивању престанка мандата посланика Пеје Мендеша
80. 7. редовна сј.Одлука о утврђивању престанка мандата посланика Бранке Ђурић Жилић
77. 6. редовна сј Одлука о усвајању извјештаја о раду Канцеларије за правну помоћ
76. 6. редовна сј. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буджета
75. 6. редовна сј. Одлука о утврђивању јавног интереса - РЗ Комерц, Брка
74. 6. редовна сј. Одлука о давању сагласности - ЈП Комунално и Брчко дистрикт
73. 6. редовна сј. Одлука о усвајању Извода записника са 4. ред. и 5 ван. сједнице
72. 5. редовна сј. Одлука о усвајању извјештаја о раду Независног одбора за избор и оцјењивање рада шефа Полиције
71. 5. редовна сј. Одлука о усвајању извјештаја о раду Независног одбора за избор и оцјењивање рада шефа Полиције
70. 5. редовна сј. Одлука о усвајану Финансијског извјештаја Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2008
69. 5. редовна сј. Одлука о усвајању Извјестаја о раду Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2008
68. 5. редовна сј. Одлука о усвајању Извјестаја о раду Дирекције за финансије Брчко дистрикта за 2008
67. 5. редовна сј. Одлука о формирању Комисије за праћење примјене Закона о споменицима и симболима
66. 5. редовна сј. Одлука о начину утрошка новчаних средстава намјењених за санацију стамбених јединица у 2009
65. 5. редовна сј. Одлука о промјени намјене добра у општој употреби
63. 5. редовна сј. Одлука о одржавању јавне расправе о нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити
62. 5. редовна сј. Одлука о усвајању Извода из записника са 3 редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
61. 4. редовна сједн.Одлука о усвајању извјештаја о раду правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ
60. 4. редовна сједн.Одлука о усвајању извјештаја о раду Полиције Брчко дистрикта БиХ
59. 4. редовна сједн.Одлука приступању изради зонинг плана за цијело подручје које обухвата Урбанистички план града
58. 4. редовна сједн.Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија
55. 4. редовна сједн.Одлука о усвајању извода из записника са 3 и 4 ванредне сједнице
54. 5. ванредна сј. Одлука о давању сагласности - услуге превоза ученика
53. 5. ванредна сј. Одлука о утврђивању престанка мандата заступника Анте Домића
52. 3 редовна сједн.Одлука о усвајану извјештаја о раду Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту
51. 3 редовна сједн.Одлука о давању сагласности - преусмјеравање дијела неутрошених средстава
50. 3 редовна сједн.Одлука о утврђивању јавног интереса - улица Радивоја КораЂа, ГрЂица
49. 3 редовна сједн.Одлука о давању сагласности фонда здравственог осигурања
48. 3 редовна сједн.Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија
46. 3 редовна сједн.Одлука о усвајању извода из записника са 2 редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
44. 3. ванредна сј. Одлука о допустивости процедуралне радње
43. 3. ванредна сј. Одлука о усвајању Буджета Брчко дистрикта БиХ за фискалну 2009
42. 2. редовна сједн. Одлука о усвајању извјештаја о раду Канцеларије за управљање јавном имовином
41. 2. редовна сједн.Одлука о усвајању извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ за 2008
40. 2. редовна сједн.Ослука о усвајању извјештаја о раду Владе Брчко дистрикта БиХ за 2008
39. 2. редовна сједн.Одлука о усвајању Извјештаја о конторли квалитета рада Канцеларије за ревизију Брчко дистрикта
38. 2. редовна сједн.Одлука о утврђивању нерадних дана у Брчко дистрикту БиХ за 2009 и јануар 2010
37. 2. редовна сједн.Одлука о утврђивању престанка мандата посланика Драгану Пајићу
31. 2. редовна сједн.Одлука о одржавању јавне расправе о нацрту Закона о запошљавању странаца у Брчко дистрикту БиХ
30. 2. редовна сједн.Одлука о усвајању Извода из записника са 1 редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
29. 1. редовна сј.Одлука о усвајању Извјештаја о раду правобранилаштава за децембар
28. 1 редовна сј.Одлука о усвајању Извјештаја о раду правобранилаштава за новембар
27. 1. редовна сј.Одлука о усвајању Извјештаја о раду правобранилаштава за октобрар
26. 1. редовна сј..Одлука о усвајању Извјештаја о раду правобранилаштава за септембар
25. 1. редовна сј.Одлука о усвајању Извјештаја о раду правобранилаштава за аугуст
24. 1. редовна сј.Одлука о усвајању Извјештаја о раду правобранилаштава за јули
23. 1. редовна сј..Одлука о утврђивању јавног интереса Вукосавачка
22. 1. редовна сј.Одлука о утврђивању јавног интереса Поточари Тадићи Кисићи
21. 1. редовна сј.Одлука о утврђивању јавног интереса Бродуша
20. 1. редовна сј.Одлука о утврђивању јавног интереса Гредице
19. 1. редовна сј.Одлука о утврђивању јавног интереса Ивици
18. 1. редовна сј.Одлука о утврђивању јавног интереса водоводна мрежа Диздаруша
17. 1. редовна сј.Одлука о утврђивању јавног интереса - Марковићи Станови
16. 1. редовна сј.Одлука о утврђивању јавног интереса - Колонија - Брод
15. 1. редовна сј.Одлука о утврђивању јавног интерса - Горице
14. 1. редовна сј.Одлука о давању сагласности на одлуку о преусмјеравању средстава - замјена водоводне мреже Ријеке
13. 1. редовна сј. Одлука о давању сагласности на одлуку о преусмјеравању средстава обнова католичке цркве МЗ Горице-
12. 1. редовна сј.Одлука о давању сагласности на одлуку о преусмјеравању средстава набавка опреме
11. 1. редовна сј.Одлука о давању сагласности на одлуку о преусмјеравању средстава обнова православне цркве Бијела
10. 1. редовна сј..Одлука о давању сагласности на одлуку о преусмјеравању средстава реконструкција дома у у Лукавцу МЗ
09. 1. редовна сј.Одлука о исплати накнада за рад члановима Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ
08. 1. редовна сј.Одлука о усвајању Извода из записника са 2 ванредне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
07. 1. редовна сј. Одлука о усвајању Извода из записника са 1 ванредне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
06. 1.редовна сј. Одлука о усвајању Извода из записника са конститутивне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
05. 2. ванредна сј. Одлука о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија
03. Конститутивна сј.Одлука о избору градоначелника
02. Конститутивна сј.Одлука о избору потпредсједника Скупштине
01. Конститутивна сј, Одлука о избору предсједника Скупштине