BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2010

999. Одлуке од броја 270
269.29. редовна сј. Одлука о измјени Одлуке о повјеравању јавних овлашћења стручној институцији за технички преглед возила
268.29. редовна сј. Одлука о промјени намјене јавног добра - Вукшић Горњи
267.29. редовна сј. Одлуке о другој емисији обвезница Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње
266.29. редовна сј. Одлука о усвајању Програма развоја високог образовања у Брчко дистрикту БиХ за период 2010.-2019.године
265.29. редовна сј. Закључак - Извјештај о штетама које су проузроковане елемантарном непогодом
264.29. редовна сј. Одлука о усвајању амандмана на будзет Брчко дистрикта БиХ за 2010.годину
263.29. редовна сј Одлука о одржавању јавне расправе о Нацрту закона о спорту у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
262.29. редовна сј. Одлука о одржавању стручне и јавне расправе о Нацрту закона о порезу на добит
261.29. редовна сј. Одлука о усвајању извода из записника са 26 редовне и 10. 11. и 12. ванредне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
260.28. -И наставак редовне сј Одлука критеријумима социјалног збрињавања радника предузећа и институција који су,не својом кривицом остали без посла усљед ратни,
259.28. -И наставак редовне сј Одлука о усвајњу Програма рада Владе Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину
258.28. -И наставак редовне сј Одлука о усвајњу Извјештаја о раду Владе Брчко дистрикта БиХ за 2009. годину
257.28. редовна сј Одлука о одбравању уврштавања на листу пројеката јавно-приватног партнерства
256.28. редовна сј Одлука о издвајању новчаних средстава из општих средстава резерви Буджета Брчко дистрикта БиХ за фискалну 2010. годину Ц
255.28. редовна сј Одлука о утврђивању јавног интереса -улица Рогозан - насеље Диздаруша
254.28. редовна сј Одлука о утврђивању јавног интереса - ул. Мујкићи И
253.28. редовна сј Одлука о утврђивању јавног интереса - заселак Крушик МЗ Сандићи
252.28. редовна сј Одлука о утврђивању јавног интереса - ул. М. Ибрахимбеговића МЗ Колобара ИИ
251. 27. редовна сј. Одлука о именовању предсједника, замјеника предсједника и члана Комисије за хартије од вриједност Брчко дистрикта БиХ
250. 27. редовна сј. Закључак - Информација о стању из подручја ловства у Брчко дистрикту БиХ
247. 27 редовна сј. Одлука о усвајану Извјестаја о раду Канцеларије за правну помоц
244. 27. редовна сједница- Одлука о усвајању извода из записника са 24 и 25 редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
242. 26 редовна сједница- Одлука о усвајану Плана и програма рада Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2010.годину
241. 26 редовна сједница- Одлука о усвајану Финансијског Извјештаја Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2009. годину
240. 26 редовна сједница- Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2009. годину
239. 26 редовна сједница- Одлука о усвајану Извјештаја о раду и финансијском пословању Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ за 2009. годину
238. 26. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција дијела постојећег пута Брчко - Бијељина
237. 26. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - замјена некретнина
236. 26. редовна сједница- Одлука о располагању имовином Брчко дистрикта БиХ специјалном погодбом
235. 26. редовна сједница- Одлука о издвајању новчаних средстава из општих средстава резерв буджета Брчко дистрикта БиХ за фискалну 2010. годину
233. 25. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја ревизије финансијских извјештаја буджета Брчко дистрикта БиХ за 2008. годину
232. 25. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ за 2009. годину
231. 25. редовна сједница- Одлука о давању сагласности на уступање Уговора о праву грађења,финансирању,пројектовању и управљању пијацом Аризона
229. 25.редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - располагање имовином Бд БиХ давање на кориштење,без накнаде,директ.спор. Удружење пензионера Г.Рахић
228. 25. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња бунарских кућица на урбаном подручју Исламовац и Штрепци
227. 25. редовна сједница-Одлука о покретању поступка избора Независног одбора за избор шефа Полиције и замјеника шефа Полиције и оцјењивање рада шефа Полиције Брчко ди
224. 25. редовна сједница- Одлука о усвајању извода из записника са 22. и 23. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
222. 24. редовна сјед.-Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора ЈП Комунално Брчко за 2009. годину
221. 24. редовна сједница-Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције Брчко дистрикта БиХ за 2009. годину
220. 24. редовна сједница-Одлука о усвајању Извјештаја о раду Независног одбора за избор и оцјењивање рада шефа Полиције Брчко дистрикта БиХ за 2009.годину
219. 24. редовна сједница-Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за 2009. годину
218. 24. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за период од 1.-31. децембра 2009. године
217. 24. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за период од 1.-30. новембра 2009. године
216. 24. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за период од 1.-31. октобра 2009. године
215. 24. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за период од 1.-30. септембра 2009. године
214. 24. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за период од 1.-31. августа 2009. године
213. 24. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за период од 1.-31. јула 2009. године
212. 24. редовна сједница-Одлука о усвајању Програма субвенционисања дијела камата за кредите предузећима и предузетницима на подручју Брчко дистрикта БиХ за 2010
211. 24. редовна сједница-Одлука о обављању ђелатности од општег интереса
210. 24. редовна сједница-Одлука о именовању члана Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ из реда грађана
209. 24. редовна сједница-Одлука о усвајању Извјештаја о спроведеној процедури за избор члана Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ из реда грађана Брцко дистрикта БиХ
205. 22. редовна сједница -Одлука о утврђивању нерадних дана у Брчко дистрикта БиХ у периоду април 2010. године-јануар 2011. године
204. 22. редовна сј.- Одлука о усвајању амандмана на буджет Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину
203. 22. редовна сј.- Одлука о давању сагласности за именовање замјеника шефа полиције Брчко дистрикта БиХ
201. 22. редовна сј.- Одлука о повлачењу нацрта Закона о Пореској управи Брчко дистрикта БиХ из скупштинске процедуре
200. 22. редовна сј.- Одлука о усвајању извода из записника са 21. редовне сј. Скупштине Брчко дистрикта БиХ
199. 21. редовна сј.- Одлука о усвајању извјештаја о раду полиције Брчко дистрикта БиХ за 2009. годину
198. 21. редовна сј.- Одлука о утврђивању јавног интереса за Брчко дистрикт БиХ- пут Слијепчевићи - Брезово поље село
197. 21. редовна сј.- Одлука о утврђивању јавног интереса за Брчко дист. БиХ-насеље Српска Варош
196. 21. редовна сј.- Одлука о утврђивању јавног интереса за Брчко дистр. БиХ-насеље Липовац
195. 21. редовна сј.- Одлука о утврђивању јавног интереса за Брчко дистр. БиХ -Ластрићи, МЗ Бијела
194. 21. редовна сј.- Одлука о измјенама и допунама регулационог плана дијела стамбеног насеља Боснаплод у Брчко дистрикту БиХ
193. 21. редовна сједница- Одлука о покретању поступка избора и именовања члана Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ
191. 21. редовна сј.- Одлука о усвајању извода из записника са 20. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
190. 20. редовна сј.- Закључак- Општа политика Скупштине Брчко дистр. БиХ за период 2010-2012. година
189. 20. редовна сј.- Одлука о усвајању регулационог плана стамбеног насеља Српска варош у Брчко дистр. БиХ
188. 20. редовна сједница-Одлука о издвајању новчаних средстава за помоц становништву страдалом у катастрофалном земљотресу на Хаитију
187. 20. редовна сј.- Закљуцак- Закон о пореској управи
185. 20 редовна сј.- Одлука о усвајању извода из записника са 9. ванредне и 19. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
184. 19. редовна сј.- Одлука о усвајањ у извјештаја о извршењу буджета за период јануар-септембар 2009. године
183. 19. редовна сј.- Одлука о усвајању регулационог плана дијела стамбеног насеља Бродуша ИИ у Брчко дистрикту БиХ
182. 19. редовна сј.- Одлука о усвајању регулационог плана дијела стамбеног насеља Брезик ИИ у Брчко дистрикту БиХ 182 -09
181. 19. редовна сј.- Одлука о усвајању регулационог плана дијела стамбеног насеља Брезик И у Брчко дистрикту БиХ
180. 19. редовна сј.- Одлука о исплати накнаде за рад у Изборној комисији Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину
179. 19. редовна сј.- Одлука о усвајању извода из записника са 17. и 18. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ