BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2014

392. 46. спецификација - 1.695.488.47 Ц
392. 46. - редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерви - 1.695.488.47 Ц
391. 46. редовна сједница - Одлука - обавезно здравствено осигурање - лица старија од 65 година Ц
390. 46. редовна сједница -Одлука о процедурама усклад-ивање прописа Ц
389. 46. редовна сједница - Одлука о разрјешењу члана Управног одбора Завода за запошљавање Ц
388. 46. редовна сједница- Приједлог одлуке о давању сагласносит на избор шефа Полиције Ц
387. 46. редовна сједница - Привремено финансирање Ц
385. 46. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 9 и 10 ванредне и 45 редовне сједнице Ц
384. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за септембар 2014 Ц
383. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за август 2014 Ц
382. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јули 2014 Ц
381. 45.-1 -АКЦИОНИ ПЛАН - положај жена и родна равноправност Ц
381. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању Акционог плана Ц
380. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 44 сједнице Ц
378. 10. ванредна сједница - Одлука о усвајану амандмана на Буджета за 2014. годину Ц
377.44. - редовна сједница - Одлука о утвр╨ивању јавног интереса- реконструкција улица - Гредице И фаза Ц
376. 44. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мреже ул. Ћамила Сијарића - Диздаруша Ц
374. 43. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на ревидирани Пословни план - Путеви Ц
373. 43. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о дођели концесије Ц
372. 43. редовна сједница -Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Фонда здравственог осигурања Ц
371. 43. редовна сједница -Одлука о измјенама Одлуке о члановима скупстинских комисија Ц
370. 43. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерви - 1.808.377.14 Ц
369. 43. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња улице Липовац Ц
368. 43. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улице Гредице Ц
367. 42. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - располагање имовином Куглашки клуб Ц
366. 42. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - располагање имовином Стрељачки клуб Ц
365. 42. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - обнова улице Николе Шопа -Гредице Ц
364. 42. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 41 сједнице Ц
360. 40. редовна сједница - Одлука о поступку израде и давања Аутентичног тумачења Ц Ц
359. 40. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња објекта МЗ Крепшић Ц
357. 40. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 38 редовне сједнице Ц
356. 39. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јуни 2014 Ц
355. 39. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за мај 2014 Ц
354. 39. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за април 2014 Ц
351. 39. редовна сједница - Одлука о утврђивању престанка мандата главног ревизора и замјеника Ц
350. 39. редовна сједница - Одлука допуни Одлуке о утврђивању јавног интереса - ЗАОБИЛАЗНИЦА Ц
349. 39. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - обнова улице Јагатићи Бијела Ц
348. 39. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - обнова улице Поточари Ц
347. 39. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - обнова улице Стеве Цвијетковића Поточари Ц
346. 39. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Програм за отклањање посљедица поплава Ц
344. 39. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерви - 19.831.80 Ц
344. 39. -1 -39. редовна сједница -СПЕЦИФИКАЦИЈА СРЕДСТАВА-19.831.80 Ц
343. 39. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерви - 421.557.37 Ц
343. 39. -1 -39. редовна сједница -СПЕЦИФИКАЦИЈА СРЕДСТАВА-421.557.37 Ц
342.39-1-39. редовна сједница -СПЕЦИФИКАЦИЈА СРЕДСТАВА-4.080.091.22 Ц
342. 39. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерви - 4.080.091,22 Ц
341. 39. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерви - 1.204.325.78 - Ц
341. 39. - 1- 39. редовна сједница -СПЕЦИФИКАЦИЈА СРЕДСТАВА -1.204.325.78 Ц
340. 39. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 37 редовне и 7 и 8 ванредне Ц
339. 8. ванредна сјеница- Одлука о кредитном задужењу Ц
338. 7. ванредна сједница -Одлука о шестој емисији обвезница Брчко дистрикта БиХ Ц
337. 7. ванредна сјденица - Одлука о кредитном задужењу према ММФ-у Ц
336. 38. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја -легализација Ц
335. 38. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о завршном рачуну ЈП Лука Брчко за 2013. годину Ц
334. 38. редовна сједница - Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о раду и финансијском стању ЈП Лука Брчко за 2013. годину Ц
333. 38. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду Завода за запошљавање за 2013 Ц
332. 38. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -замјена некретнине Ц
331. 38. редовна сједница - Одлука о измејни Одлуке покретању поступка избора ревизора Ц
329. 37. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршеним ревизијским прегледима Уговора о приватизацији Ц
328. 37. редовна сједница - Закључак -ревизија приватизованих предузећа Ц
327. 37. редовна сједница - Одлука о критеријумима за дођелу једнократне пмоћи радницима Интерплета Ц
327. -1 образац - прилог И Ц
326. 37. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградања спортско-рекреативног центра Брезик Ц
325. 37. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улице Бродуша ИИ Ц
324. 37. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња приступног пута -паркинг Колобара Ц
323. 37. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција пута Плазуље -Горице Ц
320. 37. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 35 36 и 6 ванредне Ц
319. 6. ванредна сједница -Ребаланс Буджета Ц
317. 36. редовна сједница - Одлука о усвајању Годишњег извјештаја ЈП Комунално Брчко за 2013 Ц
316. 36. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Упрвног одбора ЈП Комунално за 2013. годину Ц
315.36. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Фонда здравственог осигурања за 2013 Ц
314. 36. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за март 2014 Ц
313. 36. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за фебруар 2014 Ц
312. 36. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јануар 2014 Ц
311. 36. редовна сједница - одлука о утврђивању јавног интереса - обнова пута Плазуље-Горице Ц
306. 36. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 34. редовне сједнице Ц
305.-1. Спецификација - Ц
305. 35. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава буджетске резерве за 2014. годину Ц
304. 35. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о рада Дирекције за финансије за 2013 годину Ц
303. 35. редовна сједница - Одлука о оправданости оснивања - Универзитет у Мостару Ц
302. 35. редовна сједница - Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања- Универзитет у Мостару Ц
301. 35. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - еко излетиште Попово поље Ц
300. 35. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - одводња воде -Омербеговача Ц
299. 35. редовна сједница - Закључак- Извјештај о раду Тузилаштва Ц
298. 35. редовне сједница - Закључак -Информација о поплављеним подручјима Ц
297. 35. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 33. редовне сједнице Ц
296. 34. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја -Служба за легализацију Ц
295. 34. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Канцеларије за правну помоц за 2013 Ц
294. 34. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије за 2014. годину Ц
293. 34. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије за 2013. годину Ц
292. 34. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије за 2013. годину Ц
291. 34. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 31. и 32. редовне сједнице Ц
290. 33. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за ревизију за 2013 Ц
289. 33. редовна сједница - Одлука о усвајњу Извјештаја о раду Владе за 2013 Ц
288. 33. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за 2013. године Ц
287. 33. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута МЗ Горице Ц
286. 33. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута МЗ Поточари Ц
285. 33. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута МЗ Бијела Ц
284. 33. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улице МЗ Брод Ц
283. 33. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута -Мостарска -Стари Расадник Ц
282. 33. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Нацрт одлуке - разрјешење- Синиша Милич Ц
280. 5. ванредна сједница - Закључак - Информација -поплаве Ц
279. 33. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 30. редовне сједнице Ц
278. 32. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -обнова дијела пута -Поточари Ц
277. 32. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ Здравствени центар Брчко за 2014 Ц
276. 32. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о распореду вишка прихода ЈЗУ Здравствени центар Брчко за 2014 Ц
275. 32. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма рада Владе за 2014 Ц
274. 32. редовна сједница - Одлука о заштити дивљачи Брчко дистрикта БиХ Ц
273. 31. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједност за 2013. годину- Ц
272. 31. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за 2013. годину Ц
271. 31. редовна сједница - Закључак - Извјештај о раду Правобранилаштва за 2013. годину Ц
270. 31. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Независног одбора за 2013. годину Ц
269. 31. редовна сједница - Одлука о давњу сагласности на закључење Анекса уговора Ц
268. 31. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - канализациона мрежа 4. Јули Ц
266. 31. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 28 и 29 редовне сједнице Ц
265. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2013.годину Ц
264. 30. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Нацрт одлуке - разрјешење члана Управног одбора ЈЗУ Ц
263. 30. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - омладински центар Грчица Ц
262. 30. редовна сједница -Одлука о покретању поступка избора контролора квалитета Канцеларије за ревизију Ц Ц
260. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о проведеној процедури избора члана Изборне комисје Ц
259. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 27. редовне сједнице Ц
258. 29. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник о систематизацији - ЈП Путеви Ц
257. 29. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на на пословни план ЈП Путеви Ц
255. 29. редовна сједница- Одлука о давању сагласности на именовање замјеника сефа Полиције Ц
254. 29. редовна сједница - Одлука о утврђивању нерадних дана Ц
253. 28. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за децембар 2013 Ц
252. 28. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за новембар 2013 Ц
251. 28. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за октобар 2013 Ц
249. 28. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја спроведеној процедури - Надзорни одбор -ЈЗУ Ц
247. 27. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Полиције Брчко дистрикта БИХ за 2013 годину Ц
246. 27. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о садржају листе лијекова који нису на есенцијалној листи за потребе кориника сталне новчане помоћи Ц
245. 27. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о суфинансирању дијела трошкова лијекова са есенцијалне листе Ц
244. 27. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција пута Брка Ц
243. 27. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - полагање подземног вода Брод Ц
239. 27. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 26. редовне сједнице Ц
238. 26. редовна сједница - Закључак - анализа активности Владе на отварању радних мјеста Ц
237. 26. редовна сједница- Одлука о усвајању Јавног извјештаја за 2012. годину Ц
236. 26. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о ревизији финанасијских извјештаја за 2012 Ц
235. 26. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- Брчко 4 Ц
234. 26. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- Брчко 3 Ц
233. 26. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција улице Пере Зрелца Ц
232. 26. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - водоводна мреза МЗ 1 Мај Ц
231. 26. редовна сједница - Одлука о измјени Програма субвенционисања Ц
230. 26. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 24. и 25. редовне Ц
229. 25. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестаја независног ревизора - ЈП Комунално Брчко Ц
228. 25. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора - ЈП Лука Брчко Ц
227. 25. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора - ЈП Радио Брчко Ц
226. 25. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за период од И - ИИX 2013. године Ц
225. 25. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - водоводна мрежа Улице Ц
224. 25. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - подземни вод - стамбено насеље Столин и Брезик Ц
222. 25. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 22. и 23. редовне сједнице Ц