BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2015

477. 13. ванредна сједница - Одлука о хитности Ц
476. 13. ванредна сједница - Одлука о усвајању амандмана на Буджет за 2015 Ц
475. 56. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја -легализација од јануара до марта 2015 Ц
474. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја -легализација за 2014 Ц
473. 55- редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Дирекције за фин за 2014 годину Ц
472. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за 2014. године Ц
471. 55. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о суфинансирању дијела трошкова лијекова са есенцијалне листе за 2015 Ц
470. 55. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о садржају есенцијалне листе 2015 Ц
469. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма рада Владе за 2015 Ц
468. 55. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -регулација ријеке Брке Ц
467. 55. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -ИВИЦИ Ц
466. 55. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -Улица Вукосавачка Ц
465. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 53 и 54 редовне Ц
464. 54. редовна сједница - Одлука о усвајњу Извјештаја о раду Владе за 2014 Ц
463. 54. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- Станови Ц
462. 54. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Улица Мостарска Ц
460. 53. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије ревизију за 2014 Ц
459. 53. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестаја о раду Независног одбора за 2014 Ц
458. 53. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за 2014. годину Ц
457. 53. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ Здравствени Центар за 2015 Ц
456. 53. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на распоред прихода ЈЗУ за 2014 Ц
455. 53. редовна сједница - Одлука о давању сагласности нзаврсни рачун- ЈП Путеви Ц
454. 53. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на повећање капитала - ЈП Путеви Ц
453. 53. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на распођелу нето добити - ЈП Путеви Ц
452. 53. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - зидине Г. Скакаква Ц
451. 53. редовна сједница - Одлука - Комисија за комасацију Ц
449. 53. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 51 и 52 редовне и 12 ванредне Ц
447. 12. ванредна сједница - Одлука о високом степену хитности расправаљања Ц
446. 12. ванредна сједница - Одлука о усвајању Буджета за 2014 Ц Ц
445. 12. ванредна сјеница - Одлука о висини стопе пореза на некретнине за 2015 Ц
444. 52. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута Брка Ц
443. 52. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улице -Мујкићи - Ивици Ц
442. 52. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 50 редовне Ц
441. 51. редовна сједница - Закључак - Информација о откупу млијека Ц
440. 51. редовна сједница- Одлука о усвајању Јавног извјештаја Канцеларије за ревизију 2013. годину Ц
439. 51. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједност за 2014. годину- Ц
438. 51. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улице- Заима Мушановица -Диздаруша Ц
437. 51. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улице - Поточари Ц
436. 51. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 11 ванредне Ц
435. 50. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Пословни план 2015- ЈП Путеви Ц
434. 50. редовна сједница -Одлука о усвајању извјештаја ЈП Путеви за период јануар -август 2014 Ц
433. 50. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Полиције Брчко дистрикта БИХ за 2014 годину Ц
432. 50. редовна сједница -Закључак - управни одбори Ц
431. 50. редовна сједница - Одлука о утврђивању нерадних дана Ц
430. 50. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улица - Вучиловац Ц
429. 50. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улица - Брка Ц
426. 50. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 49 редовне сједнице Ц
425. 11. ванредна сједница -Закључак -привреда Ц
424. 49. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за децембар 2014. Ц
423. 49. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за новембар 2014. Ц
422. 49. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за октобар 2014. Ц
421. 49. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерви - 2.218.287,31 Ц
421. 49. -1спецификација Ц
420. 49. редовна сједнице - Одлука о усвајању Регулационог плана насеља Мераје Ц
417. 49. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 48 редовне сједнице Ц
411. 47. редовна сејдница- Закључак - Апотеке Ц
410. 47. редовна сједница - Одлука о одржавању јавне расправе - Приједлог Буджета за 2015- Ц Ц
406. 47. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција улица - Грчица Ц
405. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана насеља Ивици Ц
404. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана насеља Мујкичи ИИ Ц
403. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана насеља Ш Ц
402. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта Историјско градско језгро Ц
401. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана Горњи Рахић - Центар Ц
400. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана Грбавица Ц
399. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана Глухаковац Ц
398. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана Центар Ц
397. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана Бродуша И Ц
396. 47. редовна сједница- Одлука о усвајању регулационог плана Грчица и Диздаруша Ц
395. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању регулационог плана Грчица Ц
394. 47. редовна сједница- Одлука о усвајању регулационог плана ПЛАЗУЛЈЕ Ц