BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2016

стари сазив
43. 3.редовна сједница - Одлука о избору члана Правосудне комисије
42. 3. редовна сједница - Одлука -Извјештај о спроведеној процедури
41. 3. редовна сједница - Одлука о повлачењу Нацрта закона из процедуре
40. 3. редовна сједница - Одлука- Извјештај мандатно имунитетске комисије
39. 3. редовна сједница - Одлука о престанку мандата посланика
38. 1. ванредна сједница - Одлука о привременом финансирању
37. 1. ванредна сједница - Одлука Ребаланс 2016
36. 2 редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник -ЈП Комунално Ц
35. 2. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Статут -ЈП Комунално Ц
34. 2. редовна сједница - Одлука оусвајању Комуникацијске стратегије Скуп+тине Ц
33.2. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије за 2016. годину Ц
32. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије за 2015. годину Ц
31. 2. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије за 2015. годину Ц
30. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва јануар јуни 2016 Ц
29. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Завода за запошљавање Ц
28. 2. редовна сједница- Одлука о давању сагласности -Завршни рачун ЈП Лука Ц
27. 2. редовна сједница - Одлука о давању сагласности - Извјештај ЈП Лука Ц
26. 2. редовна сједница - Одлука о давању сагласности -Статут ЈП Лука Ц
25. 2 редовна сједница - Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈП Комунално Ц
24. 2 редовна сједница - Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈП Комунално Ц
23. 2 - редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерве Ц
22. 2. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- Брка Ц
21. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Дубраве Ц
20. 2. Одлука о процедури избора четири члана Изборне комисије Ц
19. 2. Одлука о распореду сједња у Скупштини Ц
18. 2. Закључак - Информација о превозу ученика Ц
16. 2. одлука о хитности- Ц
14. 2. одлука о хитности- Ц
12. 2. одлука о хитности- Ц
10. 2. одлука о хитности- Ц
09. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 1 редовне Ц
08. 1. редовна сједница - Закључак - Информација о стању у образовању Ц
07. 1. редовна сједница - Одлука о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија Ц
06. 1. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са конститутивне сједнице Ц
05. Конститутивна сједница - Одлука о избору градоначелника Брчко дистрикта БиХ -Ц
04. Конститутивна сједница - Одлука о избору потпредсједника скупстине Брчко дистрикта БиХ -Ц
03. Конститутивна сједница - Одлука о избору предсједника Скупстине Брчко дистрикта БиХ -Ц
02. Конститутивна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Верификационе комисије Ц
01. Конститутивна сједница - Одлука о именовању Верификационе комисије Ц