BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2017

98. 7. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2016.годину Ц
97. 7. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Независног одбора за 2016 БОС Ц
96. 7. редовна сједница - Одлука о изради Просторног плана Ц
95. 7. редовна сједница - Закључак - обавезе јавних предузећа из члана 14 Закона Ц
94. 7. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на измјене Статута ЈП Путеви.доц Ц
93. 7. редовна сједница - Одлука о приступању изради Стратегије просторног развоја Ц
92. 7. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Чанде Ц
91. 7. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Хукељи Ц
90. 7. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Брезик Ц
89. 7. редовна сједница - Одлука о утврђивању нерадних дана 2017-2018 Ц Ц
88. 7. редовна сједница - Одллука о формирању Комисије за праћење примјене Закона о споменицима и симболима -Б Ц Ц
87. 7. редовна сједница - Закључак - Консултативни састанак Ц
86. 7. редовна сједница - Одлука о одржавњу јавне расправе - Закон о младима
85. 7. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 6 редовне и 2 ванредне сједнице Ц
84. 2. ванредна сједница - Одлука о одржавању јавне расправе - Приједлог Буджета за 2017
83. 6. редовна сједница - Одлука о усвајању програма рада Дирекције за финансије за 2017 Ц
82. 6. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса Ивици Ц
81. 6. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса Ријеке Ц
80. 6. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса Глухаковац Ц
79. 6. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса Брка Ц
78. 6. редовна сједница - Општа политика Скупштине- Ц Ц
74. 6. редовна сједница - јавна расправа - Кривични закон Ц
74. 6. редовна - јавна расправа Ц
73. 6 редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 4 и 5 сједнице Ц
61. 4. редовна сједница - Одлука о давању сагласности Радио-Пословни план Ц
60. 4. редовна сједница - Одлука о давању сагласности Радио--Извјештај Ц
59. 4. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Пословни план 2017- Лука Ц
58. 4. редовна сједница - Одлука о усвајању Стратегије заштите животне средине Ц
58. 4. Стратегија заштите з-ивотне средине Ц
57. 4. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -Расадник Ц
56. 4. редовна сједница - Одлука о именовању четири члана Изборне комисије
55. 4. редовна сједница- Извјештај Мандатно имунитетске комисије о проведеној процедури избора чланова Изборне комисије Ц
54. 4. редовна сједница - Одлука о престаку мандата четири члана Изборне комисије
53. 4. редовна сједница -Одлука о повлачењу Закона из процедуре Ц
52. 4 редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 2. и 3. редовне и 1. ванредне Ц
51. 4. редовна сједница -Извјештај Мандатно имунитетске комисије о дођели мандата Томислав Стјепановић Ц
50. 4. редовна сједница - престанак мандата -Анто Домиц
49. 4. редовна сједница - Извјештај Мандатно имунитетске комисије о дођели мандата Адем Рибић Ц
48. 4. редовна сједница - престанак мандата -БУЛЧЕВИЦ
47. 3. редовна сједница - Одлука о давању сагласноти на Правлиник ЈП Путеви Ц
46. 3. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Пословни план 2017- ЈП Путеви Ц
45. 3. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на заврсни рацун- ЈП Путеви Ц
44. 3. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Цјеновник ЈП Путеви Ц
298. 6. одлука о хитности закон о изврчењу будзета БОС Ц
297. 6. ванредна амандмани на будзет СР Ц
296. 22. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на правилник о систематизацији Ц
295. 22. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестаја о изврсењу будзета за период 1. -9. 2017. године Ц
294. 22. приједлог мјера Ц
293. 22. привремено финансирање Прједлог одлуке, привремено финансирање 27122016 БОС Ц
291. 22. закон о заступницима Р Ц Ц
290 21 извјестај путеви Ц
289 21 Одлука о утврђивању јавног интереса - Грцица Ц
288 21 Одлука о утврђивању јавног интереса - ИСЛАХИЈЕТ Ц
287 21 Одлука о утврђивању јавног интереса - ДАЛЕКОВОДИ Ц
286 21 Одлука о утврђивању јавног интереса - козара Ц
285 21 Одлука о утврђивању јавног интереса - Ријеке Ц
284 21 Одлука о утврђивању јавног интереса - МЗ цАТОРОВИЂИ Ц
283 21 Одлука о утврђивању јавног интереса - МЗ ЦАНДЕ Ц
282. 21 Одлука о утврђивању јавног интереса - ПОПОВО ПОЛЈЕ Ц
281. 21. РЕДОВНА -одлука о утврђивању јавног интереса Гредице Ц
279. 21. - сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава -БОС Ц
278. 21. ОДЛУКА О УСВАЈАНЈУ ЗАПИСНИКА СА 5 ванредне Ц
277. 20. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП Радио Брчко Ц
276. 20. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -МЗ Плазуље Ц
275. 20. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -насеље Босанкићи у МЗ Витановићи Ц
274. 20. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -МЗ Скакава Горња Ц
273. 20. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -МЗ Бузекара Ц
272. 20. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња дијела приступног пута у МЗ Маоча тЂЂ И. фаза Ц
271. 20. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пута Баришићи у МЗ Приједор Ц
270. 20. редовна сједница- Закон о стављању ван снаге Закона о сигурности саобраћаја на путевима Брчко дистрикта Ц
269. 20. редовна сједница- Одлука о стављању ван снаге Закона о сигурности саобраћаја на путевима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Ц
268. 20. редовна сједница- Закон о допунама Закона о извршном поступку Брчко дистрикта БиХ Ц
267. 20. редовна сједница- Одлука - закон о допунама Закона о извршном поступку Брчко дистрикта БиХ Ц
266. 20. редовна сједница- Одлука о усвајању записника са 18. и 19. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Ц
264. 5. ванредна сједница- Одлука о измјени Закона о извршењу Буджета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2017. годину Ц
263. 5. ванредна сједница -Одлука о усвајању амандмана на Буджет Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Ц
262. 19. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за комуналну, јавну ђелатност и заштиту околине о реализацији Закључка Скупштине Брчко дистрикта БиХ Ц
262-1. 19. редовна сједница- Закључак Скупштине Брчко дистрикта БиХ по питању реализације Пројекта заобилазнице око града Брчк Ц
261. 19. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута између Унипромета и Тетра компани у МЗ Плазуље, урбано подручје тЂЂГорицетЂЂ Ц
260. 19. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пута у МЗ Бузекара Ц
259. 19. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- изградња споја улица Љ. Крсмановића и Ј. Каштелана у дијелу стамбеног насеља Брезик Ц
258. 19. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- изградња пута према кући М. Вуковића у МЗ Плазуље Ц
257. 19. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пута у засеоку Перушићи у МЗ Боће Ц
256. 19. редовна сједница - Декларација о критеријима за дефинисање трасе будућег аутопута Ц
255. 19. редовна сједница- Декларација о критеријима за дефинисање трасе будућег аутопута Ц
254. 19. редовна сједница- Одлука о одржавању Јавне расправе о Нацрту Закона о забрани пушења Ц
254. 19. редовна Одлука о одрз. јавне распр о закону о забрани пусења Ц
253. 19. редовна сједница- Одлука о усвајању записника са 16. и 17. редовне сједнице Скупштине БД БиХ Ц
252. 18. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о ревизији финанасијских извјештаја Брчко дистрикта БиХ на дан 31. 12. 2016. године. Ц
251. 18. редовна сједница- Сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП тЂЂКомунално БрчкотЂЂ Ц
250. 18. редовна сједница -Одлука о допуни одлуке о оснивању Јавног предузећа тЂЂКомунално БрчкотЂЂ д.о.о. Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Ц
249. 18. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња тротоара у улици др. Мехмеда Спахе, стамбено насеље тЂЂРијекетЂЂ Ц
248. 18. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пута у засеоку Брдо (Кларићи) у МЗ Боће БОС
247. 18. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња улице Бечукића сокак тЂЂ И. фаза Ц
246. 18. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња дијела улице Милене Павловић-Барили у стамбеном насељу тЂЂМујкићи ИИтЂЂ Ц
245. 18. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пута према ИX. основној школи у Маочи тЂЂ И. фаза Ц
244. 18. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -Ражљево тЂЂ Крбети Ц
243. 18. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -у улици Рине Чулића и дијела улице Антуна Густава Матоша и Марка Марулића у МЗ Брчко Ц
242. 17. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -Гњидавица 2 у МЗ Брезово Поље тЂЂ Ново насеље Ц
241. 17. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -МЗ Сеоњаци Ц
240 17. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Хасана Кјафије Прушчака (И. фаза изградње коловоза без тротоара) Ц
239 17. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Чађавац тЂЂ И. фаза (Вукосавачка од броја 137 до броја 140) Ц
238. 17. редовна сједница - Одлука о суфинансирању дијела трошкова лијекова с есенцијалне листе лијекова 2017 Ц
237. 17. редовна сједница- Одлука о давању сагласности на Одлуку о садржају листе лијекова који нису на есенцијалној листи лијекова 2017 Ц
235. 17. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 15. редовне сједнице Скупштине Брчо дистрикта БиХ Ц
234. 16. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буджета Брчко дистрикта БиХ за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године Ц
233. 16. редовна сједница- Закључак о измјенама Закона о извршењу Буджета Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Ц
232. 16. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ за период јануар тЂЂ јун 2017. године. БОС
231. 16. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину Ц
230. 16. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2016. годину Ц
229. 16. редовна сједница - Одлука о усвајану извјештаја о раду Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2016. годину Ц
226. 15. редовна сједница- Одлука о преусмјеравању новчаних средстава Ц
225. 15. редовна сједница- ЗАКЛЈУЧАК - Информација о реализацији пројекта обилазнице око града Брчко Ц
224. 15. редовна сједница - Одлука о давању сагласности о измјени и допуни Статута Јавног предузећа тЂЂПутеви БрчкотЂЂ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ Ц
223. 15. редовна сједница- Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању ЈП тЂЂПутеви БрчкотЂЂ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ Ц
222. 15. редовна сједница -Одлука о давању сагласности о измјени сједишта ЈП тЂЂПутеви БрчкотЂЂ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ Ц
221. 15. редовна сједница- Одлука о братимљењу Града Сцхладминга тЂЂ Република Аустрија и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Ц
220. 15. редовна сједница- Одлука о братимљењу опћине Лагадас- Република Грчка и Брчко дистрикта Ц
219. 15. редовна сједница- Одлука о покретању поступка избора и именовања члана Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ из реда грађана Ц
218. 15. редовна сједница- Одлука о давању овлаштења Законодавној комисији - Прочишћени текстови Ц
217. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мреже према брду Штерац тЂЂ ресторан Холидаy, у дијелу урбаног подручја тЂЂУловићтЂЂ Ц
216. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција постојећег пута (према кући Маријана Аугустиновића) у МЗ Приједор Ц
215. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња дијела пута до куће Фарида Мујкановића у урбаном подручју Маоча, МЗ Маоча Ц
214. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пута Рамићи у насељу Мераје у МЗ Маоча Ц
213. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута Јокићи тЂЂ Подаревац у МЗ Горња Скакава БОС
212. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција постојећег пута Станови тЂЂ Поточари Ц
211. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута у засеоку Бојићи у МЗ Боће Ц
210. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута према Липовцу у МЗ Скакава Горња, урбано подручје тЂЂСкакава ГорњатЂЂ, Ц
209. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута у засеоку Никићи (Чанчаревићи) у урбаном подручју Бијела Ц
208. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пута Бечићи тЂЂ Брана, урбано подручје тЂЂМаочатЂЂ, Ц
207. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пута у Махали према кући Шефке Захировић у МЗ Рашљани Ц
206. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња крака улице Михајла Пупина према кућном броју 59 у МЗ Грчица Ц
205. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција приступног пута према кући Мате Токина МЗ Бијела Ц
204. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција пута дионица Ђукићи тЂЂ Николићи, урбано подручје Липовац Ц
203. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција дијела постојећег пута Краљевићи тЂЂ Тоди─Ђи у МЗ Слијепчевићи Ц
202. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција дијела пута Джинићи-Слугановићи, урбано подручје тЂЂВитановићитЂЂ Ц
201. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција дионице пута Л-9 у МЗ Ћосета Ц
200. 15. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња пјешачке стазе од пута Брчко тЂЂ Тузла до бетонаре у Горњем Брезику БОС
196. 13. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 3. и 4. ванредне и 13. и 14. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ БОС
183. 14. редовна сједница - Закључак - поништење јавног конкурса Ц
182. 14. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Дирекције за финансије за 2016 годину Ц
181. 14. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за запошљавање за 2016 годину Ц
180. 14. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о завршном рачуну ЈП Лука Брчко за 2016 годину Ц
179. 14. редовна сједница - Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о раду и финансијском стању ЈП Лука Брчко за 2016. годину Ц
178. 14. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на измјене и допуне Статута ЈП Путеви Брчко Ц
177. 14. редовна сједница- Одлука о оснивању ЈП Путеви Брчо- сагласност на правилник Ц
176. 14. редовна сједница- Одлука о усвајану Извјештаја о раду и финансијском пословању Фонда здравственог осигурања за 2016 Ц
175. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пута у засеоку Брдо у МЗ Боће Ц
174. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пута у МЗ Бузекара 724 Ц
173. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пута од зграде МЗ ка засеоку Крушик у МЗ Сандићи Ц
172. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пута у МЗ Бузекара Ц
171. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пута у засеоку Пурашевина у МЗ Станови Ц
170. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пута од куће Саве Томића Ражљево Ц
169. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пута према гробљу у МЗ Бузекара Ц
168. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пута у засеоку Шумари у МЗ Сандићи Ц
167. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - према кући Тадије Гељића Бијела Ц
166. 14. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - према кући Грге Јурковића Бијела Ц
162. 14. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 12. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта Ц
161. 13. редовна сједница - Одлука о повјеравању изградње кружних раскрсница С
160. 13. редовна сједница - Одлука о повјеравању изградње моста бр 197 у Крепшићу С
154. 13. редовна сједница - Одлука о суспензији члана 109 С
136. 12. редовна сједница - Одлука о хитности-С
135. 12. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 10 и 11редовне сједнице С
134. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за 2016 С
133. 11. редовна сједница - Закључак - Правобранилаштво С
132. 11. редовна сједница - Закључак - ЈП Комунално С
131. 11. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на завршни рачун С
130. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Комунално С
129. 11 редовна сједница - Одлука о давању сагласности - Финансијски извјештај Радио Брчко С
128. 11. редовна сједница - Одлука о давању сагласности- Статут Лука Брчко С
127. 11 редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра -Брка С
126. 11 редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -Грбавица С
125. 11 редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -Дубравице Горње С
124. 11 редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Деановићи Бијела С
123. 11 редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Сљепчевићи С
122. 11 редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Ајановића С
121. 11 редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Јуре Каштелана С
120. 11 редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Крсмановича С
119. 11 редовна сједница - Одлука о усвајању Програм рада Владе за 2017. годину С
118. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Владе за 2016. годину С
117. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Будзета 2016. годину С
108. 9. Закључак -здравство С
107. 8. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра - Поток Грчица Ц
106. 8. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра - Филипа Вишњића Ц
105. 8. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра - Пијаца Ц
104. 8. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Бијела Ц
103. 8. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Бјелошевића Ц
102. 8. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Брезово Поље Село Ц
101. 8. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - Попово Поље Ц