BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2018

507. 38. редовна сј. Одлука о давању сагласности Пословни план Радио за 2019 Ц
506. 38. редовна сј. Одлука о давању сагласности Пословни план Лука за 2019. годину Ц
505. 38. Одлука о утврђивању јавног интереса Д брезик Ц
504. 38. Одлука о утврђивању јавног интереса Г. скакава Ц
502. 38. Одлука о утврђивању пореза на некретнине Ц
501. 38. Одлука о усвајању амандмана на будзет Ц
500. 38. Олдука о привременом финансирању за 2019 Ц
499. 38. Одлука о усвајању Записника са 36 редовне и 11 ванреднда сједнице Ц
498. 37. редовна сједница - Одлука о усвајању полугодисњег извјестаја Путеви Ц
497. 37. Одлука изградња јавног објекта здравства Ц
496. 37. Одлука о измјени Одлуке -збрињавање паса луталица Ц
495. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса Мендеси Ц
494. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса Брезик Ц
493. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса Бијела Ц
492. 37. Одука о покретању поступка избора и именовања-Надзорног одбора ЈЗУ Здравствени центар СР
490. 37. Одлука о одрзавању јавне расправе - Закон о удрузењима и фондацијама Ц
488. 37. редовна сједница - одлука о хитности Ц
487. 37. Одлука о усвајању Записника са 35 редовне сједнице Ц
486. 36. Закљуцак - Накнаде менадзмента Ц
485. 36. Закљуцак -Информациони систем у здравству Ц
483. 11. редовна сједница - Одлука о хитности Ц
482. 11. ванредна -Одлука о усвајању амандмана на БудЂет 2018 бос Ц
481. 36. редовна сј. Одлука о давању сагласности Статут Радио Ц
480. 36. редовна сј. Одлука о давању сагласности Путеви заврсни рацун Ц
479. 36. редовна сједница - Одлука о усвајању Годисњег извјестаја о раду ЈП ПУТЕВИ Ц
478. 36. редовна сједница - Одлука о усвајању Анализе судских спорова Ц
477. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса Беговаца Ц
476. 36. редовна сједница-Одлука о давању сагласносит на избор сефа Полиције Ц
471. 35. редовна сј. Одлука о давању сагласности Лука правилник о систематизацији Ц
470. 35. редовна сј. Одлука о давању сагласности Лука заврсни рацун Ц
469. 35. редовна сједница - Одлука о усвајању Годисњег извјестаја о раду ЈП Лука брцко Ц
468. 35. редовна сј. Одлука о давању сагласности Радио заврсни рацун Ц
467. 35. редовна сједница - Одлука о усвајању Годисњег извјестаја о раду ЈП Радио Ц
466. 35. Одлука о утврђивању јавног интереса Брезик Ц
465. 35. закљуцак - закон о слузбеницима Скупстине Ц
460. 35. редовна сједница - одлука о хитности Ц
459. 35. Одлука о усвајању записника са 33 и 34 Ц
458. 34. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за период јуни јули 2018 Ц
457. 34. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за период од И -6 2018. године Ц
456. 34. редовна сједница - Одлука о одобравању пројекта на листу пројеката ЈПП-а Ц
455. 34. Одлука о утврђивању јавног интереса Ријеке Ц
454. 34. Одлука о утврђивању јавног интереса Дејтонска Ц
453. 34. Одлука о утврђивању јавног интереса вујцици Ц
452. 34. Одлука о утврђивању јавног интереса Цамила сијараица диздаруса Ц
451. 34. Одлука о распореду сједње у скупчтини -Б Ц
446. 34. редовна сједница - одлука о хитности Ц
445. 33. закљуцак водоснабђевање Ц
444. 33. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- скендера куленовица Ц
443. 33. Одлука о утврђивању јавног интереса Брка Паланка Ц
442 33. Одлука о утврђивању јавног интереса Брод Ц
441 33. Одлука о утврђивању јавног интереса приједор Ц
440. 33. ОДЛУКА О УСВАЈАНЈУ ЗАПИСНИКА СА 31. 32. 10. Ц
439. 10. ванредна сједница- Одлука о давању сагласности- Анекс број 1 на Уговор о извођењу радова на изградњи обилазнице око Брчког
438. 10. ванредна сједница - Одлука о усвајању амандмана на Буджет Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2018. годину
437. 32. редовна сједница- Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буджета Брчко дистрикта БиХ за период 1. јануар- 31. децембар 2017. године
436. 32. редовна сједница- Одлука о измјени Одлуке о оснивању Јавне здравствене установе Здравствени центар Брчко
435. 32. редовна сједница- Закључак- Заобилазница око града Брчког
434. 32. редовна сједница- Одлука о промјени намјене јавног добра- Брка Угори- Пашњак 3. класа
433. 32. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- Брезово Поље Село
432. 32. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- Гредице
431. 32. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- МЗ Витановићи
430. 32. редовна сједница- Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању јавног интереса- МЗ Гредице ИИ
428. 32. редовна сједница- Закључак- Информација о провођењу стечајног поступка над стечајним дужником Д.Д Нови Бимекс
426. 32. редовна сједница- Одлука о хитности- Закон о измјени и допуни Закона о висини стопе затезне камате
425. 32. редовна сједница- Одлука о усвајању записника са 30. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
424. 31. редовна сједница, ИИИ наставак- Закључак- Информација о изгубљеним судским споровима Брчко дистрикта БиХ од 2012. до 2016. године.
423. 31. редовна сједница, ИИИ наставак- Закључак- Информација о праћењу реализације мјера из Ревидираног Акционог плана за Скупштину Брчко дистрикта БиХ
422. 31. редовна сједница, ИИИ наставак- Одлука о давању сагласности- Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних мјеста ЈП Путеви Брчко д.о.о.
421. 31. редовна сједница, ИИИ наставак- Одлука о давању сагласности- Измјене и допуне Статута Јавног предузећа Путеви Брчко д.о.о Брчко дистрикт БиХ
420. 31. редовна сједница, ИИ наставак- Одлука о усвајању извјештаја о раду Управног одбора ЈП Комунално Брчко д.о.о Брчко дистрикт БиХ за период од 27.7.2016 до 31.12.2017. године
419. 31. редовна сједница, ИИ наставак- Одлука о давању сагласности- Измјене и допуне Статута ЈП Комунално Брчко д.о.о. Брчко дистрикт БиХ
418. 31. редовна сједница, ИИ наставак- Одлука о усвајању извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно- имунитетске комисије- Избор кандидата за чланове Надзорног одбора ЈЗУ
417. 31. редовна сједница, ИИ наставак- Одлука о измјени Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија
415. 31. редовна сједница, ИИ наставак- Закључак - Закон о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ- ретроактивно дејство
414. 31. редовна сједница, ИИ наставак- Закључак- Неоправдано одсуство
410. 31. редовна сједница, И наставак- Одлука о одржавању јавне расправе о нацрту Закона о допуни Закона о власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
409. 31. редовна сједница, И наставак- Закључак- Нацрт Закона о допуни Закона о власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
406. 30. редовна сједница- Информација о раду Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину.
406. 30. редовна сједница- Информација о раду Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину. тЂЂ копија
405. 30. редовна сједница -Одлука о усвајању Извјештаја Канцеларије за правну помоћ Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. - 31. 12. 2017. године
405. 30. редовна сједница -Одлука о усвајању Извјештаја Канцеларије за правну помоћ Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. - 31. 12. 2017. годи тЂЂ копија
404. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину
404. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину тЂЂ копија
403. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину
403. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину тЂЂ копија
402. 30. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину
402. 30. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину тЂЂ копија
401. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину
401. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину тЂЂ копија
400. 30. редовна сједница- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП Комунално Брчко д.о.о. Брчко дистрикт БиХ
400. 30. редовна сједница- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП Комунално Брчко д.о.о. Брчко дистрикт БиХ тЂЂ копија
399. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању годишњег извјештаја о пословању ЈП Комунално Брчко дистрикт БиХ за 2017. годину
399. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању годишњег извјештаја о пословању ЈП Комунално Брчко дистрикт БиХ за 2017. годину тЂЂ копија
398. 30. редовна сједница- Закључак- Одлука о утврђивању цјеновника услуга прикупљања и одвоза смећа ЈП Комунално Брчко д.о.о Брчко дистрикт БиХ
398. 30. редовна сједница- Закључак- Одлука о утврђивању цјеновника услуга прикупљања и одвоза смећа ЈП Комунално Брчко д.о.о Брчко дистри тЂЂ копија
397. 30. редовна сједница- Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Комунално Брчко д. о. о. Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
396. 30. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња споја улица Павла Савића и Илићка XИ
395.1. 30 редовна сједница- Исправка штампарске грешке
395. 30. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња дијела пута кроз Гредице 2 у Сандићима
394. 30. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња пута Јурићи у МЗ Горња Скакава
393. 30. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња дијела пута у засеоку Марковићи у МЗ Станови
392. 30. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња водоводне мреже у дијелу урбаних подручја Витановић и Уловић
388. 30. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 29. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
360. 28. редовна сједница- Закључак- Информација о снабдијевању воде мјесних заједница које не плаћају потрошњу воде
359. 28. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину
357. 28. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду уреда за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ за период од 1. 1.-31.12.2017. године
356. 28. редовна сједница- Одлука о утврдивању јавног интереса- МЗ Гредице ИИ
355. 28. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- МЗ Плазуље, стамбено насеље Горице
354. 28. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- Горњи Рахић
353. 28. редовна сједница- Одлука о утрђивању јавног интереса- Кланац
352. 28. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- Кланац
351. 28. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- МЗ Горња Скакава
350. 28. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- Стамбено насеље Српска Варош
349. 28. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса- МЗ Стари расадник и Ријеке ИИ
348. 28. редовна сједница- Одлука о давању сагласности- Пројектни задатак за израду Нацрта стратегије развоја Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за период 2018-2025
347. 28. редовна сједница- Акциони план за провођење стратегије за борбу против корупције у Брчко дистрикту БиХ 2018-2019
346. 28. редовна сједница- Одлука о одржавању јавне расправе о Нацрту Закона о парничном поступку Брчко дистрикта БиХ
345. 28. редовна сједница- Одлука о усвајању записника са 26. и 27. редовне сједнице Скупштине БрЂко дистрикта БиХ.
344. 9. ванредна сједница- Одлука о висини стопе пореза на некретнине у Брчко дистрикту БиХ
342. 9. ванредна сједница- Одлука- Закон о извршењу Буджета Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину по хитном поступку
341. 8. ванредна сједница- Одлука о усвајању Буджета Брчко дистрикта Бих за фискалну 2018. годину
340. 8. ванредна сједница- Одлука о допустивости процедурална радње
339. 8. ванредна сједница - Закључак- Неоправдано одсуство посланика са сједнице Скупштине
329. 26. редовна сједница- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ
328. 26. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину
327. 26. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈЗУ Здравствени центар Брчко за 2017. годину
326. 26. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Финансијски план пословања ЈЗУ , Здравствени центар Брчко , Брчко дистрикт БиХ за 2018. годину
325. 26. редовна сједница- Одлука о давању сагласности на именовање замјеника шефа Полиције Брчко дистрикта БиХ
324. 26. редовна сједница- Одлука о утврђивању нерадних дана у Брчко дистрикту БиХ за период Април 2018. - Јануар 2019. године
323. 26. редовна сједница- Одлука о одржавању јавне расправе о Нацрту Закона о високом образовању у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
319. 25. редовна сједница - Закључак - Информација о капиталним пројектима који већ дуже нису реализовани
318. 25. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ за 2017 годину
317. 25. редовна сједница- Одлука о поништењу јавног позива за избор члана Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ из реда грађана Брчко дистрикта БиХ
316. 25. редовне сједница- Декларација о осуди говора мржње
315. 25. редовна сједница- Одлука о усвајању записника са 23. и 24. редовне и 7. ванредне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ
314. 24. редовна сједница- Одлука о покретању поступка избора и именовања чланова Надзорног одбора Јавне здравствене установе Здравствени центар Брчко, Брчко дистрикта БиХ
313. 24. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра - Брчко 3 као Филипа Вишњића- Улица
312. 24. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - Српска варош
310. 23. редовна сједница- Одлука о Усвајању Ревидираног Акционог плана за Скупштину Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за унапређење њене улоге у контексту ЕУ интеграција
309. 23. редовна сједница- Одлука - Приједлог клуба посланика СНДС-а , Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о комуналним ђелатностима
308. 23. редовна сједница- Закључак- Информација о Одлукама о привременој мјери забране промета трупаца изван територије ентитета у БиХ
307. 23. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на сагласност на Пословни план ЈП тЂЂПутеви БрчкотЂЂ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ за 2018. годину
306. 23. редовна сједница- Одлука о давању сагласности сагласност на Пословни план Јавног предузећа тЂЂРадио БрчкотЂЂ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ за 2018. годину
305. 23. редовна сједница - Одлука о давању сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП тЂЂЛука БрчкотЂЂ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ
304. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма рада Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину
303. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма рада Владе Брчко дистрикта БиХ за 2018. године
302. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештај о раду Владе Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину.
301. 23. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - МЗ Горње Дубравице
300. 23. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - Сандићи (2)
299. 23. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса - МЗ Боће
297. 23. редовна сједница- Одлука о усвајању записника са 20., 21. и 22. редовне и 6. ванредне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ.