BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2019

756. 56. редовна сједница - одлука о хитности- ЗАКОН О ПАПИРИМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ Ц
754. 56. редовна сједница - одлука о хитности- ЗАКОН О ВЛАДИ Ц
753. 56. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник ЈЗУ Ц
752. 56. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник о раду Радио Ц
751. 56. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник о слузбеним путовањима Лука Ц
750. 56. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник о платама Лука Ц
749. 56. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник о платама Путеви Ц
748. 56. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Фонд здравственог осигурања Ц
747. 56. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник о систематизацији Путеви Ц
746. 56. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду са финансијским пословањем за период 1 -6 2019 ПУТЕВИ Ц
745. 56. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за период јанура јуни 2019 Ц
744. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса ЦОСЕТА Ц
743. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса ТРНЈАЦИ Ц
742. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса БРОДУСА Ц
741.56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса КЛАНАЦ Ц
740. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Б. ПОЛЈЕ Ц
739. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Г. РАХИЦ Ц
738. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Г. ЗОВИК Ц
737. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Б. ПОЛЈЕ Ц
736. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса ГРЕДИЦЕ Ц
735. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса БИЈЕЛА Ц
734. 56. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса СТАНОВИ Ц
733. 56. покретање поступка -Независни одбор Ц Ц
732. 56. Одлука о разрјесењу -Синиса Јовановиц Ц Ц
727. 56. редовна сједница - ретроактивност -ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАСТИТИ Ц
726. 56. редовна сједница - одлука о хитности- ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАСТИТИ Ц
725. 56. Одлука о давању сагласности - Меморандум о разумјевању Ц
724. 56. Одлука о усвајању Записника са 53. и 54 Ц
723. 56. Извјестај о дођели мандата Ц
722. 56. престанак мандата -Иван Крндељ Ц Ц
721. 14. сједница -Одлука о висини стопе пореза на некретнине за 2020. годину Ц
719. 14. ванредна сједница - одлука о хитности- ЗАКОН О ИЗВРСЕНЈУ Ц
718. 14 одлука-ребаланс Будзета 2019. за лекторисање Ц Ц
717. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о ревизији финанасијских извјестаја за 2018 Ц
716. 55. редовна сј. Одлука о давању сагласности Лука заврсни рацун Ц
715. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању Годисњег извјестаја о раду Јп Лука брцко Ц
714. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за период од И -6 2019. године Ц
713. 55. - редовна сједница - Одлука о оправданости оснивања високосколске установе Ц
712. 55. - редовна сједница - Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања универзитет за пословни инзињеринг Бања Лука Ц
711. 55. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Крбету Ц
710. 55. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Омербеговаца Ц
709. 55. Одлука о усвајању Записника са 52 редовне Ц
708. 54. Закљуцак -ЦТ апарат Ц
707. 54. Закљуцак -СТУДЕН ХОЛДИНГ Ц
706. 54. Одлука-ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ Ц
705. 54. редовна сједница -Одлука о приступању изради регулационог плана Ријеке И Ц
704. 54. редовна сједница -Одлука о приступању изради регулационог плана Центар И Ц
703. 54. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Мераје Ц
702. 54. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брка Ц
701. 54. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Омербеговаца Ц
700. 54. редовна сједница - одлука о повлацењу закона - удрузења и фондације Ц Ц
698. 54. редовна сједница - одлука о хитности- управни Ц
697. 54. јавна расправа закон о будЂету Ц
696. 54. записник за сједнице 51 Ц
695. 53. закљуЂак набава Ц
695. 53. закљуцак набава Ц
694. 53. редовна сј. Одлука о усвајану Извјестаја о раду и финансијском пословању Фонда здравственог 2018 Ц
693. 53. закљуЂак Фонд Ц
693. 53. закљуцак Фонд Ц
692. 53. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на ревидирани Пословни план 2019- ЈП Путеви Ц
691. 53. закљуЂак путеви пословни план Ц
691. 53. закљуцак путеви пословни план Ц
690. 53. Одлука о давање сагласности -распођела добити -Путеви Ц
689. 53. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестаја о изврсењу будзета за период 1. -3. 2019 Ц
688.53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бузекара Ц
687.53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Диздаруса Ц
686.53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса оборинска канализација Стрепци Ц
685.53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брка -приступни пут Ц
684.53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бродуса -водоводна мреза Ц
683.53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Стрепци -Зовик -пут Ц
682. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Стари Расадник-водоводна мреза Ц
681. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Вуксиц -водоводна мреза Ц
680. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Вуциловац -водоводна мреза Ц
679. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Кланац -колектор Ц
678. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Л4 Стрепци пут Ц
677. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Вуциловац - водоводна мреза Ц
676. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса маоца пут Ц
675. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бродуса - надземни вод Ц
674. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Ивици- пут Ц
673. 53. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса брка - пут Ц
672. 53. завод за планирање - управни одбор Ц Ц
671. 53. јавна расправа пословне зоне Ц
670. 52. Закљуцак фискализација Ц
669. 52. - Извјестај ЈП комунално Ц
668. 52. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду Завода за започљавање за 2018 Ц
667. 52. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије за 2019 Ц
666. 52. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије за 2018. годину Ц
665. 52. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије за 2018. годину Ц
664. 52. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бродуса Ц
663. 52. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бузекара Ц
662. 52. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Разљево Ц
661. 52. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Боце Ц
659. 52. редовна сједница - одлука о хитности- управни Ц
657. 52. редовна сједница - одлука о хитности- пројектовање Ц
655. 52. редовна сједница - одлука о хитности- уред Ц
654. 52. Одлука о усвајању Записника са 49 и 50 редовне Ц
653. 51. Закљуцак - Нови Бимекс Ц
652. 51. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бијела Ц
648. 51. редовна сједница - одлука о хитности - Ц
647. 51. Одлука о усвајању Записника са 48 редовне Ц
646. 50. - Одлука о измјенама и допунама Будзета БД БиХ за 2019. год Ц
645. 50. Одлука о давању сагласности на Систематизација Лука Ц
644. 50.редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса поток Близна Ц
643. 50.редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Стари расадник Ц
642, 50. Одлука о именовању вд директора Завода Ц
640. 49. редовна сједница - одлука о хитности -Закон о Полицији Ц
638. 49. Закљуцак -ретроактивност - ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЗБЕНИЦИ Ц
637. 49. редовна сједница - одлука о хитности -Полицијски слузбеници Ц
636. 49. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брезово Поље Село Ц
635. 49. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Адила ефендије Ц
634. 49. редовна сједница- разресење РАЗАНИЦА Ц Ц
630. 49. редовна сједница - одлука о хитности -Сукоб интереса Ц
628. 49. редовна сједница - одлука о хитности -Правосуђе Ц
627. 49. Одлука о усвајању Записника са 46 и 47 редовне Ц
626. 48. Одлука о давању сагласности на Систематизација ЈП Путеви Ц
625. 48. Одлука о давању сагласности на Заврсни рацун ЈП Путеви Ц
624. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду са финансијским пословањем 2018 ПУТЕВИ Ц
623. 48. закљуцак -путеви распођела добити Ц
622. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва 2018С Ц
621. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестаја о раду канцеларије за правну помоц за 2018. године Ц
620. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестаја о изврсењу будзета за 2018. године Ц
619. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестаја о раду Владе 2018. године Ц
618. 48. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Разљево Ц
617. 48. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Колобара Ц
616. 48. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса 4. Јули Ц
614. 48. редовна сједница - одлука о хитности - закон о платама у јавној управи Ц
613. 47. Одлука о давању сагласности на распоред виска прихода над расходима ЈЗУ Ц
612. 47. Одлука о давању сагласности на Заврсни рацун ЈП Радио Ц
611. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестај о пословању ЈП адио за 2018. годину Ц
610. 47. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Мујкици Ц
609. 47. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брезово поље Село Ц
608. 47. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса корито ријеке брке Ц
607. 47. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брезик Љубомира крсмановица Ц
606. 47. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса грбавица Ц
605. 47. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брезик Лазе лазаревица крак улице Ц
604. 47. Одлука о обавезама органа управе и институција Ц
603. 47. Измјена Одлуке о процедурама БОС Ц
600. 47. редовна сједница - одлука о хитности -Посланици Ц
598. 47. редовна сједница - одлука о хитности -Влади Ц
596. 47. редовна сједница - одлука о хитности -скупстина Ц
594. 47. редовна сједница - одлука о хитности -јавна управа Ц
592. 47. редовна сједница - одлука о хитности -папири од вриједности Ц
590. 47. редовна сједница - одлука о хитности - полиција Ц
588. 47. редовна сједница - одлука о хитности - правосуђе Ц
587. 47. записник за сједнице 45 Ц
586. 46. закљуцак о процесу закупа Ц
585. 46. закљуцак о процесу фискализације Ц
584. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању финансијског извјестаја ЈП Комунално за 2018. годину Ц
583. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестај о пословању ЈП Комунално за 2018 годину Ц
582. 45. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Уреда за ревизију за 2018 Ц
581. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за папире од вриједност за 2018 Ц
580. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању извјештаја о раду Независног одбора за 2018 Ц
579. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2018.годину Ц
578. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду Полиције Брчко дистрикта БИХ за 2018 годину Ц
577. 45. редовна сједница -Одлука о продаји земљиста Ц
576. 45. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бродуса Ц
575. 45. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Вуциловац Ц
574. 45. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бродуса крак улице Ц
573. 45. Одлука о нерадним данима 2019-2020 Ц
573. 45. Одлука о нерадним данима 2019-2020 Ц Ц
572. 45. Одлука о усвајању Записника са 42 43 и 44 редовне Ц
570. 44. редовна сједница - одлука о хитности Ц
569. 44. Одлука о усвајању будзета за 2019 Ц
559. 43. закљуцак управни одбори Ц
558. 43. Одлука о давању сагласности на Пословни план ЈП Комунално Ц
557. 43. Спортско рекреациони центар Фицибајер Ц
556. 43. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бијела Ц
555. 43. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бродуса Ц
554. 43. јавна расправа закон о раду Ц
553. 43. . редовна сједница - Одлука о задузењу Брцко дистрикта БиХ по пројекту ЛУКА Ц
552. 43. ЗАКЛЈУЦАК ЛУКА Ц
551. 43. Одлука о усвајању Записника са 41 редовне Ц
550. 42. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду дирекција за финансије за 2018 Ц
549. 42. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- Ц
548. 42. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Ријеке Ц
547. 42. редовна сједница -Одлука о именовању Надзорног одбора Ц
546. 42. извјестај мандатно имунитетске -Надзорни одбор ЈЗУ Ц
545. 42. редовна сједница - Одлука о усвајању Програм рада Владе 2019. године Ц
543. 42. јавна расправа - завод Ц Ц
542. 42. Одлука о усвајању Записника са 40 редовне БОС Ц
541. 41. Декларација о информатизацији Ц
533. 40. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о ревизији финанасијских извјестаја за 2017 Ц
532. 40.редовна сједница - Одлука о усвајању Програм рада Дирекције за 2019. године Ц
531. 40. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ Здравствени центар за 2019 Ц
530. 40. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о изврсењу будзета за период 1. -9. 2018. године Ц
529. 40. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Дубравице Ц
528. 40. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Трњаци Ц
521. 40. Одлука о усвајању Записника са 38 редовне Ц
520. 12. ванредна - Закључак - плате Ц
519. 13. ванредна -Одлука о одрЂавању јавне расправе -Приједлог будзета Ц
518. 13. ванредна - Управљајње отпадом Ц
517. 13. ванредна - Мост Сава Ц
516. 39. Закљуцак - смјестај одраслих и старих лица Ц
515. 39. Одлука о давању сагласности на Пословни план ЈП Путеви Ц
514. 39. редовна сј. Одлука о давању сагласности Стратески план - ЈП Комунално Ц
513. 39. редовна сј. Одлука о давању сагласности Систематизација - ЈП Комунално Ц
512. 39. Одлука о продаји пољопривредног земљиста Ц
511. 39. Одлука о именовању чланова Комисије за папире Ц
509. 39. редовна сједница - одлука о хитности - Ц
508. 39. Одлука о усвајању Записника са 37 редовне Ц