BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2020

999. 66. редовна сједница -Одлука о давању сагласносит -Правилник ФЗО Ц
998. 66. редовна сједница -Одлука о давању сагласносит - Правилник ЈЗУ Ц
997. 66. редовна сједница -Одлука о усвјању Извјестаја о раду Надзорног одбора ЈЗУ Ц
996. 66. редовна сједница -Одлука о измјенама и допунама Одлуке о процедурама у поступку усклађивања с правом ЕУ Ц
995. 66. редовна сједница -Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању ЈЗУ Ц
994. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Аеро Ц
993. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Целијакија Ц
992. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Брцанско срце Ц
991. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Беба Ц
990. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Куд Бијела Ц
989. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Мото клуб Ц
988. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Извиђаци Ц
987. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Горска слузба Ц
986. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Организација -РС Ц
985. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Удруга -Равне Брцко Ц
984. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином НОР Ц
983. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Бубрег Ц
982. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Илицка Ц
981. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брка Ц
980. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Грбавица Ц
979. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Цардаклије Ц
978. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Стари Брод Ц
977. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Ријеке Ц
976. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Колобара Ц
975. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Скакава Ц
974. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Ограђеновац Ц
973. 66. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Г РахиЂ Ц
972. 66. Именовање Управни одбор Комунално БОС Ц Ц
971. 66. Усвајање Извјестаја - Именовање цланова УО Комунално Брцко Ц
970. 66. Именовање Управни одбор Радио БОС Ц Ц
969. 66. Усвајање Извјестаја - Именовање цланова УО Радио Брцко Ц
965. 66. сједница - Одлука о хитности- Закон о јавним приредбама Ц
963. 66. . јавна расправа Нацрт закона о националинм мањинама Ц
962. 66. јавна расправа Нацрт закона о удрузењима и фондацијам Ц
960. 66. сједница - Одлука о хитности- Стављање ван снаге Закона о измјени Закона подстицању привредног развоја Ц
958. 66. сједница - Одлука о хитности- Закон о стецају Ц
957. 66. Одлука о усвајању записника са 63 64 65 Ц
956. 21. ванредна - Закљуцак - Здравство Ц Ц
955. 65. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за папире од вриједност за 2019 Ц
954. 65. сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о финансијком пословању за 2019. ЈП Комунално Ц
953. 65. сједница - Одлука о усвајању Извјестаја пословању за 2019. ЈП Комунално Ц
952. 65. сједница - Одлука о усвајању Извјестаја за 2019. Управног одбора ЈП Комунално БОС Ц
951. 65. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду Завода за започљавање за 2020 Ц
950. 65. редовна сједница -Одлука о усвајању Извјестаја о о изврсењу Будзета за 2019 Ц
949. 65. сједница - Одлука о давању сагласности - Топли оброк Лука Ц
948. 65. Одлука о стављању ван снаге Закљуцка Ц Ц
947. 65. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Дубравице Ц
946. 65. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Кланац Ц
945. 65. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брка Ц
944. 65. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Гредице Ц
942. 65. сједница - Одлука о хитности- Закон о платама и накнадама у правосуђу Ц
941. 21. Одлука о издвајању новцаних средстава из средстава резерве Ц
940. 21. Одлука о измјенама и допунама Будзета Брцко дистрикта БиХ за 2020. годину Ц
939. 20. Закљуцак - Здравство Ц
936. 64. сједница - Одлука о хитности- Закон о изврсењу Будзета Ц
935. 64. сједница - Одлука о давању сагласности - Заврсни рацун ЈП Путеви Ц
934. 64. сједница - Одлука о усвајању Извјестаја за 2019. ЈП Путеви Ц
933. 64. сједница - Одлука о давању сагласности - Јавни конкурс ЈП Путеви Ц
932. 64. сједница - Одлука о давању сагласности - Плате и накнаде ЈП Путеви Ц
931. 64. сједница - Одлука о давању сагласности - Систематизација ЈП Путеви Ц
930. 64. сједница - Одлука о давању сагласности - Статут ЈП Путеви Ц
929. 64. сједница - Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању ЈП Путеви Ц
928. 64. Закљуцак - елементарна непогода Ц
927. 64. Закљуцак - потросња електрицне енергије Ц
926. 64. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду Канцеларије за правну помоц за 2019. године Ц
925. 64. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије за 2020 Ц
924. 64. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије за 2019. годину Ц
923. 64. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије за 2019. годину Ц
922. 64. редовна сј. Одлука о усвајану Извјестаја о раду и финансијском пословању Фонда здравственог 2019 Ц
921. 64. Одлука о давању сагласности на Финансијки план Завода за планирање Ц
920. 64. редовна сједница -Одлука о приступању Споразуму градонацелника Ц
919. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бодеристе Ц
918. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Г Дубравице Ц
917. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Омербеговаца Ц
916. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брезик Ц
915. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса тротоар Паланка Ц
914. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Маоца Ц
913. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Диздаруса Ц
912. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Ивици Ц
911. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брезово поље Село Ц
910. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бијела Ц
909. 64. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Паланка Ц
908. 64. сједница - Одлука о именовању Комисје за улице Ц
907. 64. Одлука називи нових улица Ц Ц Ц
906. 64. Именовање цлана УО Завода за планирање - Ц Ц
905. 64. Усвајање Извјестаја - Именовање цлана УО Завода за планирање - Ц
899. 64. сједница - Одлука о хитности- Закон о образовању у основним и средњим Ц
897. 64. сједница - Одлука о хитности- Закон о предсколском и основном образовању Ц
895. 64. јавна расправа Нацрт закона о експропријацји некретнина С
894. 63. Закљуцак - дивље свиње Ц
893. 63. Закљуцак - ресурси ЈЗУ Ц
892. 63. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјес--таја о раду Правобранилас--тва 2019 Ц
891. 63. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја Управног одбора Јп Лука Ц
890. 63. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на измјене Статут Лука Ц
889. 63. редовна сједница - Одлука о давању овластења - реконструкција путева Ц
888. 63. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на ревидирани Пословни план 2020- ЈП Путеви Ц
887. 63. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Уреда за ревизију за 2019 Ц
886. 63. Одлука- Успостава регистра запослених и именованих лица Ц
885. 63. Закљуцак - Успостава регистра корисника јавних средстава Ц
884. 63. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Витановици Ц
883. 63. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Саторовици Ц
882. 63. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Маоца Ц
881. 63. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Српска Варос Ц
880. 63. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Сандици Ц
878. 63. редовна сједница - Одлука о хитности- Закон о подстицају у пољопривреди Ц
877. 63. - Регистар лица корисника подстицаја у пољопривредној производњи Ц
876. Одлука о усвајању записника са 60 61 62 и 18 19 БОС Ц
875. 63. - Закљуцак -ЦТ апарат Ц
873. 62. - Закљуцак - увецани рацуни Ц
872. 62. редовна сј. Одлука о давању сагласности Дневнице Радио за 2020 Ц
871. 62. редовна сј. Одлука о давању сагласности Пословни план Радио за 2020 Ц
870. 62. редовна сј. Одлука о давању сагласности Заврсни равун Радио за 2019 Ц
869. 62. редовна сједница - Одлука о усвајању Годисњег извјестаја о раду Радио Брцко Ц
868. 62. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду Путеви Ц
867. 62. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Независног одбора за 2019 Ц
866. 62. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2019.годину Ц
865. 62. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду Полиције Брчко дистрикта БИХ за 2019 годину Ц
864. 62. Одлука о давању сагласности - Правилник о платама ЈП Лука Ц
863. 62. Одлука о давању сагласности -цијена рада у ЈП Лука Ц
862. 62. Закљуцак - награђивање радника ЈЗУ Ц
861. 62. редовна сједница - Одлука о давању сагласности распореду виска прихода ЈЗУ Здравствени центар Брцко Ц
860. 62. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса С насеље Ц
859. 62. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Г. Рахиц Ц
857. 62. редовна сједница - одлука о хитности- Пословник Ц
856. 62. Одлука о усвајању записника са 59 и 17 сједнице Ц
855. 18. ванредна сједница - одлука о хитности- Кривицни закон Ц
854. 18. - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерве -Загреб Ц
853. 18. - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерве Ц
852. 18. Одлука о усвајању Измјена и допуна Будзета за 2020. Ц
851. 61. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Столин Ц
850. 61. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Г. Рахиц Ц
847 . 60. редовна сједница - Одлука усвајању Ревидираног акционог плана Ц
846 . 60. редовна сједница - Одлука о давању сагласности - Правилник о унутрасњој организацији Завода Ц
845 . 60. редовна сједница - Одлука о давању сагласности - Статут Завода за планирање Ц
844. 60. редовна сједница - Одлука о давању сагласности - Повецање основног капитала Комунално Ц
842. 17. ванредна сједница - Одлука о хитности- Закон о изврсењу Будзета Ц
841. 17. ванредна сједница - Одлука о усвајању Будзета Ц
839. 17. ванредна сједница - Одлука о хитности- Закон о инспекцијам Ц
838. 17. редовна сједница -Одлука о усвајању основице за обрацун плата у Правосуђу Ц
837. 60. редовна сједница -Одлука о усвајању Извјестаја о о изврсењу будзета Ц
837. 17. ванредна сједница -Одлука о усвајању основице за обрацун плата јавне управе и Скупстине Ц
836. 60. редовна сједница -Одлука о усвајању Извјестаја о раду Дирекције за финансије Ц
835. 60. редовна сједница -Одлука о усвајању Програма рада Владе за 2020 Ц
834. 60. редовна сједница -Одлука о усвајању Извјестаја о раду Владе за 2019 Ц
833. 60. редовна сједница -Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању фонда здравства Ц
832. 60. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Бузекара Ц
831. 60. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Липовац Ц
830. 60. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Маоца Ц
829. 60. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Потоцари Ц
828. 60. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Мостарска Ц
827. 60. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Горице Плазуље Ц
826. 60. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Б ПОЛЈЕ Ц
825. 60. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Скакава Ц
824. 60. . независни одбор- Ц Ц
823. 60. . Одлука о усвајању извјестаја о Комисије за избор Ц
822. 60. Одлука о нерадним данима 2020-2021 БОС Ц
808. 60. Одлука о усвајању Записника са 57 58 и 15 Ц
807. 59. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског плана Завода за запосљавање за 2020 Ц
806. 59. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма рада Завода за запосљавање за 2020 Ц
805. 59. редовна сједница - Одлука о усвајању програма рада дирекције за финансије за 2020 Ц
804. 59. Измјена Одлуке о распореду сједења 29.01.2020. Ц Ц
803. 59. -будзет 2020. Одлука о одрЂавању јавне расправе Измјена Ц
802. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности слузбено путовање ЈП Путеви Ц
801. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности одрзавање путне мрезе- ЈП Путеви Ц
800. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Пословни план 2020- ЈП Путеви Ц
799. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности ЈЗУ Здравствени центар Брцко Ц
798. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности Категоризација у Фонду здравственог осигурања Ц
797. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности Топли оброк Фонда здравственог осигурања Ц
796. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности Правилник о допуни Правилника о платама Фонда здравственог осигурања Ц
795. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности Финансијски план Фонда здравственог осигурања Ц
794. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности Правилник о платама ЈП Радио БрЂко Ц
793. 58. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ Здравствени центар за 2020 Ц
792. 58. Одлука о давању сагласности на Пословни план ЈП Комунално 2020 Ц
791. 58. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја Управног одбора Јп Лука Ц
790. 58. редовна сј. Одлука о давању сагласности Лука ПОСЛОВНИ ПЛАН Ц
789. 58. редовна сједница -Одлука о Одлука о усвајњају Стратегије сарадње са дијаспором Ц
788. 58. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Грцица Ц
787. 58. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брезик Ц
787. 15. ванредна -2020. Одлука о одрЂавању јавне расправе Ц
784. 58. - Закљуцак -јавна имовина Ц
783. 58. јавна расправа закон о пореској управи Ц
782. 58. записник за сједнице 56 БОС Ц
781. 57. Одлука о давању сагласности на Систематизација ЈП КомуналноЦ
780. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса СТИЦАНЈЕ ИМОВИНЕ -ВУЦИЛОВАЦ Х Ц
779. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Дејтонска Ц
778. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Расадник Ц
777. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Мујкици Ц
776. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Брезик Ц
775. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Саторовици Ц
774. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Цосета Ц
773. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Диздаруса Ц
772. 57. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Потоцари Ц
771. 57 редовна сједница - Одлука о измјени Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија- ср Ц Ц Ц
770. 57. продузење мандата Ц Ц
769. 57. привремено финансирање 2020. Ц
764-1. 57. Закљуцак Ц
762. 57. редовна сједница - Одлука о хитности- Ззакон о здравственој застит Ц
761. 57. Мост Ц
759. 57. редовна сједница - Одлука о хитности- Закон о здравственом осигурању Ц
758. 57. Одлука о усвајању записника са 55 и 14 Ц
1072. 69. редовна - висина основице у Полицији Ц
1071. 69. редовна - висина основице у Правосуђу Ц
1070. 69. редовна - висина основице -корисници будзетских средстава у Скупстини Ц
1069. 69. редовна - висина основице у органима јавне управе Ц
1068. 69. редовна - Порез на некретнине Ц
1067. 69. редовна - Привремено финансирање Ц
1066. 69. редовна сједница -Одлука о усвајању Извјестаја о о изврсењу будзета за период 1. 1. -30. 6. 2020 Ц
1064. 69. редовна - Закљуцак - Ребаланс Ц
1062. 69. сједница - Одлука о хитности-дрзавна слузба Ц
1060. 69. сједница - Одлука о хитности-ђеција застити Ц
1058. 69. сједница - Одлука о хитности-плате у јавној управи Ц
1056. 69. сједница - Одлука о хитности-Полиција Ц
1055. 69. Одлука о усвајању записника са 67 и 68 Ц
1054. 69. Одлука о издвајању новцаних средстава из средстава резерве -октобар Ц
1053. 68. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Ветерани 92 Ц
1052. 68. редовна сједница -Одлука о давању сагласности - Фонд Ц
1050. 68. сједница - Одлука о хитности-Закон о платама и накнадама у Скупстини Ц
1048. 68. сједница - Одлука о хитности-Закон о платама и накнадама у Правосуђу Ц
1046. 68. сједница - Одлука о хитности-Закон о платама и накнадама у Полицији Ц
1044. 68. сједница - Одлука о хитности-Закон о платама и накнадама у јавној управи Ц
1041. 68. редовна сједница -Одлука о давању сагласности - Радио Ц
1040. 68. Одлука о оправданости оснивања Ц
1039. 68. Одлука о усвјању Елабората Ц
1038. 68. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса ЗОВИК Ц
1037. 68. Управни одбор - Фонд Ц
1036. 68. Одлука о усвјању Извјестаја Комисије Ц
1030. 68. сједница - Одлука о хитности-фискални системи Ц
1028. 68. сједница - Одлука о хитности-ПЛАНИРАНЈЕ И ГРАДЈЕНЈЕ Ц
1026. 68. сједница - Одлука о хитности-ЦОВИД Ц
1025. 67. редовна сједница - Полугодисњи извјестај о раду - Комунално Ц
1024. 67. редовна сједница -Одлука о давању сагласности - Комунално Ц
1023. 67. редовна сједница -Закљуцак - Мост Ц
1022. 67. редовна сједница -Одлука о повјеравању јавних овластења -Техницки прегледи Ц
1021. 67. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Специјална погодба Ц
1020. 67. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра Ц
1019. 67. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Иљини Стрепци Ц
1018. 67. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Центар Ц
1017. 67. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Маоца Ц
1016. 67. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Мујкици Ц
1015. 67. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Стрепци Ц
1014. 67. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Плазуље Ц
1013. 67. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса Омербеговаца Ц
1012. 67. редовна сједница -Одлука о задузењу -Цовид Ц
1011. 67. Одлука о усвајању записника са 66 и 20 и 22 Ц
1010. 22. ванредна сједница- Одлука о измјенама и допунама буд ета БДБиХ за 2020. годину - Ц
1007. 66. сједница - Одлука о хитности-и закона о порезу на добит Ц
1005. 66. сједница - Одлука о хитности-и Закона подстицању правна лица која оснива Дистрикт Ц
1003. 66. сједница - Одлука о хитности-и Закона подстицању пољопривредној производњи Ц
1002. 66. редовна сједница -Одлука о давању сагласносит -Правилник Комунално Ц
1001. 66. редовна сједница -Одлука о давању сагласносит -Заврсни рацун Лука Ц
1000. 66. редовна сједница -Одлука о усвајању извјестаја о раду за 2019. Лука Ц