BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2021

763. 2. Одлука о усвајању Извјештаја о ревизи финансијских извјештаја на дан 31. 12. 2019. С
762. 2. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за планирања од 30. 6. 2020. до 31. 12. 2020. С
761. 2. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за планирања од маја 2019. до 30. 6. 2020. С
760. 2. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одобора Путеви С
759. 2. Одлука о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању Путеви С
758. 2. Одлука о давању сагласности на Одлуку о накнади запосленима у зимској служби С
757. 2. Одлука о давању сагласности на Пословни план ЈП Путеви Брчко за 2021 С
756.2. Одлука о давању сагласности на Пословни план Развојно -гарантног фонда за 2021 С
7281. 18. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за период 1. 1. - 30. 9. 2021. године С
7280. 18. Одлука о давању сагласности -Завод за планирање - Програм рада за 2022 С
7279. 18. Одлука о давању сагласности -Завод за планирање - Финансијски план за 2022 С
7278. 18. Закључак- финансијски планови С
7277. 18. Одлука о давању сагласности на Пословни план Путеви С
7276. 18. Одлука о давању сагласности на Ревидирани -Пословни план ЈП Лука за 2022 С
7275. 18. редовна сједница- Одлука о задужењу С
7274. 18. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Уловић С
7273. 18. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Гредице С
7272. 18. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Диздаруша С
7271. 18. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Српска Варош С
7270. 18. Одлука о именовању замјеника директора С
7269. 18. Одлука о усвајању Извјештаја Комисија за борбу против корупције С
7268. 18.Престанак мандата замјеницима Главног ревизора С
7267. 18. Престанак мандата Главном ревизору С
7266. 18. Именовање замјеника Главног ревизора С
7265. 18. Именовање Главног ревизора С
7264. 18. Одлука о усвајању Извјештаја о избору ревизора С
7263. 18. именовање два члана УО Комунално С
7262. 18. Одлука о усвајању Извјештаја о избору два члана УО ЈП Комунално С
7259. 18. Одлука о усвајању Записника са 16. сједнице С
7258. 18. Одлука о суспензији пословничких одредби С
7257. 17. Закључак- Информатизација С
7256. 17. Закључак - попис улица С
7068. 7. ванредна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса - Жељезничка станица -колосијек С
7067. Одлуке о располагању јавном имовином путем специјалне погодбе С
7064. 7. ванредна - Одлука о хитности С
7063. 7. Одлука о усвајању Буджета за 2022. С
7062. 7. ванредна - Закључак С
7061. 7. ванредна - Одлука о суспензији члана 70 став 4 С
7060. 17. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Радио - члана УОС
7059. 17. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Радио С
7058. 17. Одлука о давању сагласности - Финансијски план Гарантни фонд С
7057. 17. Одлука о давању сагласности - Финансијски план Завода за запошљавање С
7056. 17. Одлука о давању сагласности - План рада Завода за запошљавање С
7055. 17. Одлука о давању сагласности - Финансијски план ЈЗУ С
7054. 17. Одлука о давању сагласности - Распоред прихода ЈЗУ С
7053. 17. Одлука о давању сагласности - Финансијски план Фонда С
681. 1. Одлука о одржавању јавне расправе
6715. 17. Одлука о утврђивању накнаде - Савјета националних мањина С
6714. 17. редовна сједница - Одлука о приступању изради регулационог плана -Градско језгро С
6713. 17. редовна сједница- Закључак о измјени Закључка С
6712. 17. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином -Вермонт С
6711. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса - Ограђеновац С
6710. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса - Дубраве С
6709. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса - Ивици С
6708. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса - Г. Рахиц 2 С
6707. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Г. Рахић С
6706. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -1. Мај С
6705. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Марковић Поље С
6704. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Штрепци С
6703. 17. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -4. Јули С
6702. 17. Измјена одлуке - скупштинске комисије С
6699. 17. Одлука о усвајању записника С
6698. 17. Закључак - боловања С
6278. 16. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о финансијком пословању за 6 мјесеци ЈП Комунално Ц
6277. 6. Одлука о измјенама Буджета Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину Ц
6131. 16. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином -Неолит С
6130. 16. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Кап спаса С
6129. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Грбавица С
6128. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -1 Мај С
6127. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Скакава С
6126. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Кланац С
6125. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Исламовац С
6124. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Шаторовићи С
6123. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Церик С
6122. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Исламовац С
6121. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Липовац С
6120. 16. Одлука о утврђивању јавног интереса -Поточари С
6119. 16. Одлука о давању сагласности на Пословни план С
6118. 16. Одлука о давању сагласности на ревидираног -Пословни план ЈП Лука за 2021 С
6117. 16. Одлука о разрјешењу- Комунално С
6116. 16. Одлука о разрјешењу замјеника директора С
6116-1. 16. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
6115. 16. Именовање чланова УО Развојно - гарантног фонда С
6114. 16. Одлука - Извјештај мандатне комисије С
6113. 16. Одлука о повлачењу закона из процедуре С
6112. 16. Закључак -ретроактивност - планирање С
6111. 16. Јавна расправа Закон о пчеларству С
6110. 16. Одлука - Извјештај мандатне комисије - Халил Љуца С
6109. 16. Одлука престанак мандата - Шемсо Саковић С
6108. 15. Закључак - Нови Бимекс С
6107. 15. Одлука о усвајању Извјештаја члана УО Комунално С
6106. 15. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП ЛУКА С
6105. 15. Одлука о усвајању Извјештаја Правобранилаштва за јануар - јун 2021 С
6104. 15. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за планиранеј С
592. 2. Одлука о давању сагласности на Пословни план ЈП Комунално за 2021 С
591. 2. Одлука о давању сагласности на Финансијски план Завода за запошљавање за 2021 С
590. 2. Закљуцак - Програм рада Завода за запошљавање С
589. 2. Одлука о Програма рада Завода за запошљавање за 2021 С
588. 2. Одлука о Програма рада Дирекције за финансије за 2021 С
587. 2. Одлука о давању сагласности на Пословни план ЈП Радио за 2021 С
586. 2. Одлука о давању сагласности на Пословни план ЈП Лука за 2021 С
585. 2. Одлука о давању сагласности на Измјене Пословног плана ЈП Лука за 2020 С
584. 2. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора ЈП Лука С
583. 2. Одлука о усвајању Извјештаја о раду и финансијском стању ЈП Лука С
582. 2. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва јануар - јуни 2020 С
581. 2. Давање сагласности на Одлука о измјени Статута ЈП Комунлано С
580. 2. Одлука о измјени Одлуке о оснивању ЈП Комунлано С
579. 2. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ријеке С
578. 2. Одлука о утврђивању јавног интереса - Бранислава Нусића С
577. 2. Одлука о утврђивању јавног интереса - Брезик С
576. 2. Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерве -Костајница С
575. 2. Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерве -Петриња С
574. 2. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање С
573. 2. Одлука о утврђивању престанака мадата заступника Еседа Кадрића С
5081. 15. Одлука - Извјештај Надзорни одбор - ЈЗУ С
5080. 15. Одлука - Извјештај ЈЗУ С
5079. 15. Одлука о давању сагласности - Фонд здравственог осигурања С
5078. 15. Одлука - Извјештај о извршењу буджета С
5077. 15. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Бимал Јединство С
5076. 15. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Унија С
5075. 15. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Организација старјешина ВРС С
5074. 15. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Удружење Златни Љиљан С
5073. 15. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Удружење Бошњакиње С
5072. 15. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Удружење породица погинулих бораца РС С
5071. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Скакава С
5070. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Грбавица С
5069. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Брезик С
5068. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Брод С
5067. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Чађавац С
5066. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Г Рахић С
5065. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Близна С
5064. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Витановићи С
5063. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Г. Рахић С
5062. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Столин С
5061. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Сандићи С
5060. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Чађавац С
5059. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Шумари С
5058. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса - Шаторовићи С
5057. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Поточари С
5056. 15. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Дубраве С
5055. 15. Одлука - именовање чланова Правосудне комисије С
5054. 15. Одлука - Извјештај Комисије за избор и именовање С
5053. 15. Одлука о давању сагласности - Завод за запошљавање С
5040. 15. Одлука -записници С
5038. 14. Закључак - Информација - објављивање плаћених рачуна - С
4663. 14. Одлука о усвајању Изцјештаја члана УО Радио С
4662. 14. Одлука о усвајању Извјештаја члана УО Путеви С
4661. 14. Одлука о давању сагласности - Лука - цијена рада С
4660. 14. Одлука о давању сагласности - Лука С
4659. 14. Одлука о усвајању Извјештаја УО Лука С
4658. 13. Одлука о Извјештаја о извршењу буджета С
4657. 14. редовна сједница- Одлука усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом С
4657. 14. СЕЦАП Брчко дистрикт БиХ - Акциони план С
4656. 14. редовна сједница- Одлука приступању изради Регулационог плана Центар 2 С
4655. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Паланка С
4654. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Ражљево С
4653. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Гредице С
4652. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Брезик 2 С
4651. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Брезик С
4650. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Д. Рахиц 2 С
4649. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Д. Рахић С
4648. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Д. Брезик С
4647. 14. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -КРБЕТИ С
4646. 14. редовна сједница- Измјена одлуке - скупштинске комисије С
4645. 14. редовна сједница- Одлука о оснивању Савјета националних мањина С
4644. 14. Одлука о именовању замјеника директора 2 С
4643. 14. Одлука о именовању замјеника директора С
4642. 14. Одлука о именовању директора С
4641. 14. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја С
4640. 14. редовна сједница- Одлука о повлачењу закона из процедуре С
4639. 14. редовна сједница- Одлука о суспензији пословничких одредаба С
4512. 13. Закључак еБеба С
4511. 13. Одлука висина пореза на некретнине 2022 С
4511 Одлука висина пореза на некретнине 2022 С
4510. Одлука јавна расправа Будзет 2022 С
4510. 13. Одлука јавна расправа Буджет 2022. С
4231.13. Закључак С
4230. 13. Извјештај ЈП Лука за 2020. годину С
4229. 13. Извјештај ЈП Путеви 1.1-30.06.2021 С
4228. 13. Сагласност на Одлуку распоређивање нето добити ЈП Путеви С
4227. 13. Завршни рачун ЈП Путеви 2020. година С
4226. 13. Извјештај Управног одбора ЈП Путеви С
4225. 13. Извјештај ЈП Путеви С
4224. 4. Одлука о измјенама Буджета Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину - ребаланс С
4223. 4. ванредна - Одлука Радио Брчко С
414. 1. Комисија за споменике С
413. 1. Одлука - скупстинске комисије 2020-2024 С
412. 1. Одлука о распореду сједења 2020-2024 С
411. 1. одлука о усвајању Записника са Конститутивне сједнице С
3950. 13. Одлука о давању сагласности на Правилник-Путеви С
3949. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином -Зумба С
3948. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином -Асоцијација С
3947. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином -Вучиловац С
3946. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином -Трка за живот С
3945. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Удружење тренера С
3944. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Форум младих С
3943. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - УГ Халали С
3942. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Лавови С
3941. 13. редовна сједница- Одлука - располагање јавном имовином - Младост С
3940. 13. редовна сједница- Одлука о промјени намјене јавног добра - улица Заима Мусановића С
3939. 13. редовна сједница- Одлука о промјени намјене јавног добра - улица Абдулаха Буквице С
3938. 13. редовна сједница- Одлука о утврђивању јавног интереса -Попово Поље С
3937. 13. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Гредице С
3936. 13. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Уловић С
3935. 13. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Пере Зрелца С
3934. 13. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Поточари С
3933. 13. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Зовик С
3932. 13. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Сандићи С
3931. 13. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Паланка С
3930. 13. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Рашљани С
3929. 13. Одлука о покретању конкурсне процедуре С
3928. 13. редовна сједница- Одлука - Разрјешење С
3927. 13. Закључак - Информација о алокацији СДР-а С
3926. 13. Закључак - Информација о стању безбједности С
3925. 13. редовна - Одлука о усвајању записника са 3. ванредне и 11 и 12 редовне сједнице С
3167. 12. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије С
3166. 12. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије С
3165. 12. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Изборне комисије С
3164. 12. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Систематизацију - Комисија за одлучивање о сукобу интереса С
3163. 12. редовна сједница - Одлука о одобравању конкурса С
3162. 12. Одлука о расписивању Конкурса - ревизори С
3161. 12. Одлука о продужењу мандата ревизора С
3160. 12. Одлука о расписивању Јавног позива -Правосудна комисија С
3159. 12. Одлука о висини основице за обрачун плата С
3158. 12. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Ватрогасно друштво С
3157. 12. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Скала С
3156. 12. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Друштво психолога С
3155. 12. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Удружење родитеља С
3154. 12. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовином Јединство С
3153. 12. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса -располагање јавном имовиеине Солидарност С
3152. 12. редовна сједница - Одлука о приступању изради Регулационог плана -Циглане С
3151. 12. Одлука о усвајању Измјена Регулационог плана Аризона С
3150. 12. Одлука о измјени Одлуке утврђивању јавног интереса -Српска Варош С
3149. 12. Одлука о утврђивању јавног интереса -Г. Рахић колектор С
3148. 12. Одлука о утврђивању јавног интереса -Колобара С
3147. 12. Одлука о утврђивању јавног интереса -Г. Рахић С
3138. 12. - Одлука о хитности С
3137. 12. редовна - Одлука о усвајању записника са 10 редовне сједнице С
3136. 12. редовна - Одлука о суспензији члана 109 С
3125. 11. Одлука о усвајању ИзвјеШтаја Посебне скупштинске комисије С
3124. 11. Одлука о утврђивању јавног интереса -Стари Расадник С
3123. 11. Одлука о утврђивању јавног интереса - Дубравице Горње С
3122. 11. Одлука о утврђивању јавног интереса - Трњаци С
2916. 11 сједница - Одлука о усвајању Извјештаја за 2020. - Управног одбора ЈП Радио Ц
2915. 11. Јавна расправа о Нацрту закон о играма на срећу Ц
2914. 11. редовна - Одлука о усвајању Записника са 9 редовне сједнице Ц
2911. 3. - Одлука о хитности Ц
2910. Одлука о измјенама Будз-ета за 2021. годину Ц
2708. 10. Одлука о давању сагласности - Статут Здравство С
2707. 10. Одлука о давању сагласности - Комунално С
2706. 10. Одлука о давању сагласности - Здравство С
2705. 10. Одлука о Извјештаја о извршењу Буджета С
2704. 10. Одлука о утврђивању јавног интереса - Измјена С
2703. 10. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бијела С
2702. 10. Одлука о утврђивању јавног интереса -Прњавор С
2701. 10. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брка С
2700. 10. Одлука о утврђивању јавног интереса -Улице С
2699. 10. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бродуша С
2698. 10. Одлука о утврђивању јавног интереса -Витановићи С
2697. 10. Одлука о утврђивању јавног интереса -Крепсић С
2696. 10. Одлука о именовању чланова Комисије за одлучивање о сукобу интереса С
2695. 10. Одлука о именовању предсједника Комисије за одлучивање о сукобу интереса С
2694. 10. Одлука о усвајању Извјешћа Комисије за избор и именовање и мандатно имунитетске комисије С
2693. 10. Одлука о одржавању јавне расправе о Нацрту закона о јавној имовини С
2692. 10. редовна - Одлука о усвајању записника са 8. редовне сједнице С
2501. 9. редовна - Специјална погодба - Електропријенос С
2500. 9. Одлука о именовању чланова Управног одбора - Путеви -С
2499. 9. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно имунитетске комисије С
2498. 9. Одлука о именовању члана Управног одбора - Лука Брчко С
2497. 9. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно имунитетске комисије С
2496. 9. Одлука о именовању члана Управног одбора Радио Брчко С
2495. 9. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно имунитетске комисије С
2494. 8. Одлука о усвајању записника са 6. и 7. сједнице С
2493. 8. Одлука о давању сагласности - Завод за запошљавање - Ребаланс С
2492. 8. Одлука о давању сагласности - Завод за запошљавање С
2302. 8. Одлука о усвајању Извјештаја Правобранилаштва за 2020. С
2301. 8. Одлука о усвајању Извјештаја Комсије за хартије од вриједности за 2020. С
2300. 8. Одлука о давању сагласности - Завод за планирање- систематизација С
2299. 8. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно имунитетске комисије С
2298. 8. Одлука о именовању члана Изборне комисије С
2297. 8. Одлука о престанку мандата члана Изборне комисије С
2296. 8. Одлука о усвајању Измјена Регулационог плана - Грчица С
2295. 8. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ријеке С
2294. 8. Одлука о покретању поступка - Правосудна комисија С
2291. 8. редовна - Специјална погодба Студен холдинг С
2290. Стратегија развоја - Акциони план БД БиХ Ср
2290. 8. редовна - Стратегија развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2021-2027. С
2290. Стратегија развоја БД БиХ С
2289. 8. редовна - Закључак - Стратегија С
2191. 8. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
2190. 8. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
2189. 8. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
2188. 8. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
2011. 7. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за правну пмоц за 2020. С
2010. 7. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за ревизијиу за 2020. С
2009. 7. Одлука о разрјешењу- Комунално С
2008. 7. Одлука о утврђивању јавног интереса - Крбети С
2007. 7. редовна - Одлука о давању сагласности С
2006. 7. редовна - Одлука о измјени Одлуке о оснивању Фонда здравственог осигурања С
1997. 7. редовна - Одлука о хитности С
1994. 7. редовна - Одлука о хитности С
1993. 7. редовна - Одлука о усвајању записника са 3, 4 и 5 сједнице С
1992. 7. редовна - Закључак -набавка вакцина С
1991. 7. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
1990. 7. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
1989. 7. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
1988. 6. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2020. ЈП Комунално С
1987. 6. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2020. ЈП ЛУКА С
1768. 6. редован - Одлука о покретању активности на изградњи моста Сава -Гуња С
1767. 6. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Полиције за 2020. С
1766. 6. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Надзорног одбора ЈЗУ за 2020. С
1765. 6. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Независног одбора за избор шефа Полиције за 2020. С
1764. 6. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2020. С
1763. 6. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за запошљавање за 2020. годину С
1762. 6. Одлука о усвајању Програм рада Владе за 2021. годину С
1761. 6. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Владе за 2020. годину С
1760. 6. Општа политика Брцко дистрикта БиХ за период 2020-2024 С
1759. 6. Одлука о утврђивању јавног интереса - Диздаруша С
1758. 6. Одлука о утврђивању јавног интереса - Брезик С
1757. 6. Одлука о утврђивању јавног интереса - Доњи Брезик С
1756. 6. редовна - Одлука о именовању ВД директора Канцеларије за превенцију корупције С
1755. 6. редовна - Одлука о покретању избора члана изборне комисије С
1754. 6. Одлука-покретању поступка избора чланова Правосудне комисије С
1753. 6. Одлука о усвајању записника са 2. ванредене сједнице С
1752. 6. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
1751. 6. редовна - Одлука о суспензији члана 79 С
1581. 2. Одлука о хитности С
1580. 2. ванредна сједница - Одлука о усвајању Буджета С
1579. 2. Закључак БОС С
1473. 5. Одлука о давању сагласности -Завод за планирање - Финансијски план за 2021 С
1472. 5. Завод за планирање - Закључак С
1471. 5. Одлука о давању сагласности -Завод за планирање - Програм рада за 2021 С
1470. 5. Комисија за споменике С С
1469. 5. редовна сједница - Одлука о измјени Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија С С
1462. 5. Одлука о разрјешењу Радио С С
1461. 4. Одлука о давању сагласности - Радио С
1460. 4. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за 2020. ЈП Радио С
1459. 4. Одлука о давању сагласности - Комунално С
1458. 4. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о финансијком пословању за 2020. ЈП Комунално С
1254. 4. Одлука о давању сагласности - Путеви С
1253. 4. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за период 1. 1. - 30. 9. 2020. године С
1252. 4. Одлука о утврд-ивању јавног интереса - Сљепчевићи С
1251. 4. Одлука о утврд-ивању јавног интереса - Чађавац С
1250. 4. Одлука о утврд-ивању јавног интереса - Г. Рахич С
1249. 4. Одлука о утврд-ивању јавног интереса - Дубраве С
1248. 4. Одлука о утврд-ивању нерадних дана С С
1247. 4. Одлука о одред-ивању локације за изградњу гробља С
1246. 4. Одлука о изради измјена Просторног плана - База Мцговерн С
1245. 4. Одлука о изради измјена Просторног плана С
1238. 4. Одлука о повлачењу закона - Закон о просторном планирању С С
1237. 4. Одлука о повлачењу закона - Закон о власниству С С
1236. 4. Одлука о усвајању Записника са друге редовне сједнице С
1235. 3. Одлука о формирању посебне комиисје С
1234. 3. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Савјета за рачуноводство за 2020. годину С
1233. 3. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Савјета за рачуноводство за 2019. годину С
1232. 3. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Дирекције за финансије за 2020. годину С
1231. 3. Одлука о давању сугласности - Финанцијски план - Фонд здравственог осигурања 2021 С
1032. 3. Одлука о давању сагласности - Финансијски план - Фонд здравственог осигурања С
1031. 3. Одлука о давању сагласности - Финансијски план ЈЗУ С
1030. 3. Одлука о повјеравању изградње моста - Путеви С
1029. 3. Одлука о утврђивању јавног интереса - Раз--љево С
1028. Одлука о разрјес--ењу Путеви С С
1027. 3. Одлука о разрјес--ењу- ЛУКА С С
1016. 3. Закљућ-ак -ретроактивност БОС С
1015. 3. Одлука о усвајању записника са 1. редовне и 1. ванредене сједнице С
1014. 3. Одлука о усвајању Извјес--таја Комисије за избор и именовање С
1013. 3. Одлука престанак мандата - Анто Домић С С
1012. 3. Одлука о усвајању Извјес--таја Комисије за избор и именовање С
1011. 3. Одлука о престанку мандата - Един Заимовић С С
05 Одлука о избору градоначелника Брчко дистрикта БиХ
04 Одлука о избору потпредсједника Скупштине Брчко дистрикта БиХ
03 Одлука о избору предсједника Скупштине Брчко дистрикта БиХ
02 Одлука о усвајању Извјестаја Верификационе комисије
01 Одлука о именовању Верификационе комисије