BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2022

999. 22. Одлука о давању сагласности - Завршни рачун ЈП Радио С
998. 22. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Радио Брчко октобар 2021. године С
997. 22. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Савјета за рачуноводство за 2021. годину С
996. 22. Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени шефа Полиције за 2021. годину С
995. 22. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за одлучивање о сукобу интереса за 2021. годину С
994. 22. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за ревизију за 2021. годину С
993. 22. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Дирекције за финансије за 2021. годину С
992. 22. Одлука о давању сагласности - Финансијски план ЈЗУ за 2022 С
991. 22. Одлука - Регулациони план - Приступање изради РП Интерплет С
990. 22. Одлука - Регулациони план - Мераје С
989. 22. Одлука - Регулациони план - Г. Рахич С
988. 22. Одлука - Регулациони план - Ријеке И С
987. 22. Одлука - Регулациони план - Извориште воде Плазуље С
986. 22. Одлука - располагање јавном имовином - Организација породица шехида и погинулих бораца С
985. 22. Одлука о утврђивању јавног интереса -Гредице С
984. 22. Одлука о утврђивању јавног интереса - 1. Мај С
983. 22. Одлука о утврђивању јавног интереса - Г. Скакаква С
982. 22. Одлука о промјени намјене јавног добра С
981. 22. Одлука о именовању - сталне комисије С
980. 22. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
769. 21. Одлука о давању сагласности - Финансијски план - Ребаланс- Фонд здравственог осигурања 2021 С
768. 21. Одлука о давању сагласносит на Правилник ЈП Путеви С
767. 21. Одлука о давању сагласности директору ЈП ЛУКА С
766. 21. Одлука о утврђивању нерадних дана за период април 2022-јануар 2023 С
765. 21. сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -1. мај С
764. 21. сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Крбети С
763. 21. сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Мујкићи С
762. 21. сједница- Измјена Одлуке о утврђивању јавног интереса -Поточари С
761. 21. Одлука о усвајању Записнка са 19 сједнице С
760. 21. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
676. 20. Одлука о суспензији члана 70 став 4 С
675. 20. Одлука о располагању јавном имовином путем специјалне погодбе С
674. 20. Одлука о давању сагласности -Правилник ЈП Комунално С
673. 20. Одлука о давању сагласности -Топли оброк Комунално С
672. 20. Одлука о давању сагласности - Стратешки план Комунално С
671. 20. Одлука о повјеравању изградње и реконструкције путева С
670. 20. Одлука о измјени и допуни Одлуке о повјеравању изградње и реконструкције путева С
669. 20. Одлука о измјени и допуни Одлуке о повјеравању изградње кружних раскрсница С
668. 20. Одлука о давању сагласности - распођела добити из 2019. Путеви С
667. 20. Одлука о давању сагласности - распођела добити из 2017. Путеви С
6175. 35. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за 9 мјесеци С
6174. 35. Одлука о утврђивању јавног интереса - Стари Расадник С
6173. 35. Одлука о утврђивању јавног интереса - Грбавица С
6172. 35. Одлука о утврђивању јавног интереса - Д. Вукшић С
6171. 35. Одлука о утврђивању јавног интереса - Маоча С
6168. 35. Одлука о утврђивању јавног интереса -Репино брдо С
6167. 35. Одлука о именовању члана Изборне комисије С
6166. 35. Одлука о усвајању Извјештаја о спроведеној процедури избора два члана Изборне комисије С
6165. 35. Одлука о престанку мандата два члана Изборне комисије С
6162. 35. Одлука о усвајању записника са 32. сједнице С
6161. 35. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
6158. 11, Закључак о задужењу Дирекције - Буджет 2023. година С
6155. 11. Одлука о хитности С
6154. 11. Одлука о усвајању Буджета за 2023. годину С
6147. 11. Одлука о порезу на некретнине С
6146. 11. Одлука о давању сагласности С
6145. 11. Закључак -Електрична енергија С
5552. 32. Одлука о усвајању Извјештаја Правобранилаштва за јануар - јун 2022 С
5551. 32. Извјештај Управног одбора ЈП Путеви 1.1-30.06.2022 С
5550. 32. Извјештај ЈП Путеви 1.1-30.06.2022 С
5549. 32. Одлука о усвајању Извјештаја Канцеларије за превенцију корупције за јануар - јун 2022 С
5548. 32. Одлука о усвајању Извјештаја Управног одбора ЈЗУ Брчко С
5547. 32. Одлука о давању сагласности - Завод за запошљавање С
5546. 32. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП ЛУКА С
5545. 32. Одлука о давању сагласности - смањење капитала Лука С
5544. 32. Одлука о усвајању Извјештаја о финансијском пословању ЈП Комунално Брчко за период од 1. 1. -30. 6. 2022. године С
5543. 32. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању ЈП Комунално Брчко за период од 1. 1. -30. 6. 2022. године С
5542. 32. Одлука о усвајању Извјештаја о раду УО ЈП Комунално Брчко за период од 1. 1. -30. 6. 2022. године С
5541. 32. Одлука о усвајању Извјештаја о раду УО ЈП Комунално Брчко за 2021 С
5107. 32. Одлука о давању сагласности на Одлуку - ЈП Комунално С
5106. 32. Одлука о утврђивању јавног интереса -Грчица С
5105. 32. Одлука о утврђивању јавног интереса -Гредице С
5104. 32. Одлука о расписивању Јавног огласа за именовање два члана Изборне комисије С
5101. 32. Одлука о повлацењу Нацрта закона из процедуре С
5100. 32. Одлука о повлачењу Нацрта закона из процедуре С
5099. 32. Одлука о одржавању јавне расправе - Нацрт закона о запошљавању и правима за вријеме незапослености С
5098. Стратегија заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2022 -2032. С
5098. 32. Одлука о усвајању Стратегије заштите животне средине С
5097. 32. Одлука о измјени Будзета БД БиХ за 2022. С
5096. 32. Закључак - Ребаланс С
5091. 31. Одлуак о одржавању јавне расправе - Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о образовању у основним и средњим школама С
4824. 31. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета 1. 1. -30. 6. 2022. С
4823. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ћосета С
4822. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Шаторвићи 2 С
4821. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брезово Поље Село С
4820. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брка С
4819. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Росуље С
4818. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ражљево С
4817. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брезик С
4816. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Шаторовићи С
4815. 31. Одлука о утврђивању јавног интереса -Д. Брезик С
4814. 31. Одлука о измјени Одлуке утврђивању јавног интереса -Г. Рахић С
4813. 31. Одлука о задужењу Брчко Дистрикта С
4812. 31. Одлука о именовању С
4811. 31. Одлука о усвајању Извјештаја о спроведеној процедури избора члана УО Лука С
4810. 31. Одлука о повлачењу Закона из процедуре С
4805. 31. Одлука о усвајању записника са 30. и 10. сједнице С
4529. 30. Одлука о давању о давању сагласности на Правилник Путеви С
4528. 10. Одлука о одржавању јавне расправе о Предлогу буджета С
415. 20. - Одлука о приступању изради Регулационог плана - Брезик 2 С
414. 20. - Одлука о приступању изради Регулационог плана - Брезик 1 С
413. 20. - Одлука о усвајању Измјена Регулационог плана Мујкићи С
412. 20. - Одлука о усвајању Измјена Регулационог плана Ивици С
411. 20. - Одлука о усвајању Стратегије просторног развоја С
410. 20. - Одлука - располагање јавном имовином -Дистрофичари С
409. 20. - Одлука - располагање јавном имовином -Бисер С
408. 20. - Одлука - располагање јавном имовином -Матица С
4077. 30. Одлука о реконструкцији путева - Улице - Путеви С
4076. 30. Одлука о реконструкцији косина на Обилазници- Путеви С
4075. 30. Одлука о давању о давању сагласности на Ревидирани пословни план Путеви за 2022. С
4074. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Аутобуска станица С
4073. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Диздаруша С
4072. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Глухаковац С
4071. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Вукшић С
4070. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Д. Рахић С
407. 20. сједница- Одлука утврђивању јавног интереса - Близна С
4069. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Б. Поље С
4068. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Крепшић С
4067. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Семберска - Д. Брезик С
4066. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Улице С
4065. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Колобара С
4064. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Дубраве С
4063. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Д. Брезик С
4062. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Маоча С
4061. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брезик С
4060. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Крепшић С
406. 20. сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Рашљани С
4059. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Рашљани С
4058. 30. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ријеке С
4057. 30. Одлука - Комисија за називе улица С
4056. 30. Одлука о одржавању јавне расправе С
4055. 30. Одлука о повлачењу Закона из процедуре С
4052. 30. Одлука о усвајању записника са 28. и 29. сједнице С
4051. 30. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
405. 20. сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Сандићи С
404. 20. сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Г Брезик С
403. 20. сједница- Одлука о усвајању Програма рада Владе за 2022. годину С
402. 20. Одлука о разрјесењу члана УО РНУ Радио Брчко С
401.20..Одлука о суспензији пословничких одредаба С
400. 19. Одлука о давању сагласности - Финансијски план - Радио С
3321. 29. Одлука о усвајању Извјес--таја о раду Завода за планирање С
3320. 29. Одлука о усвајању Извјештаја Надзорног одбора ЈЗУ С
3319. 29. Одлука о трансферу С
3318. 29. Одлука о утврђивању јавног интереса -Колобара С
3317. 29. Одлука о утврђивању јавног интереса -Сљепчевићи С
3316. 29. Закључак - СТ С
3315. 29. Одлука о измјени Одлуке о партиципацији С
3313. 29. Закључак - водоснабђевање С
3310. 29. Одлука о усвајању записника са 27. сједнице С
3170. 28. Закључак -партиципација здравствених услуга- С
3169. 28. Одлука о давању сагласности -Средњорочни план развоја Завода за планирање - С
3168. 28. - Одлука - располагање јавном имовином -РВИ 91 С
3167. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ивици С
3166. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Приједор С
3165. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Д. Рахић С
3164. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бркићи С
3163. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брезик С
3162. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Расадник С
3161. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бијела С
3160. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Слијепчевићи С
3159. 28 . Одлука о утврђивању јавног интереса -крак улице Ханталашевића С
3158. 28. Одлука о утврђивању јавног интереса -Д. Брезик С
3157. 28. . Одлука о утврђивању јавног интереса -Г. Брезик С
3156. 28. Одлука - замјеник главног ревизора С
3155. 28. Закључак -ретроактивност - С
3154. 28. Одлука о усвајању записника са 25. и 26. сједнице С
2961. 27. Одлука о давању сагласности на Правилник-Комунално С
2960. 27. сједница - Одлука о давању сагласности - ЈП Комунално С
2959. 27. сједница - Одлука о давању сагласаности - ЈП Путеви С
2958. 27. сједница - Одлука о давању одобрења ЈП Лука С
2957. 27. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП ЛУКА С
2956. 27. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије С
2955. 27. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије С
2954. 27. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Изборне комисије С
2953. 27. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета - први квартал 2022. С
2952. 27. Одлука утврђивању јавног интереса -Б. Поље С
2951. 27. Одлука утврђивању јавног интереса -Гредице С
2950. 27. Одлука утврђивању јавног интереса -Чађавац С
2927. 27. Одлука о усвајању Записника са 9. ванредне сједнице С
2740. 26. Одлука о давању сагласности - давање некретнине на коришћење С
2739. 26. - Одлука - располагање јавном имовином -Унија Ветерана С
2738. 26. Одлука утврђивању јавног интереса -Диздаруша С
2737. 26. Одлука о давању сагласности на разрјешење С
2736. 26. Одлука о давању сагласности на разрјешење С
2735. 26. Одлука о висини основице за обрачун плата за 2023. С
2730. 26. Одлука о усвајању Записника са 24. редовне сједнице С
2729. 25. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за правну помоћ С
2728. 25. Одлука о давању сагласности - Пословни план - Лука С
2727. 25. Одлука о давању сагласности на Правилник-Путеви С
2726. 25. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Путеви за 2021. годину С
2725. 25. Одлука о давању сагласности - Измјене Статута Завода за планирање С
2724. 25. Одлука о давању сагласности - Ревидирани финансијски план Завода за планирање С
2723. 25. Одлука о давању сагласности - распоред вишка прихода Завода за планирање С
2722. 25. Одлука о давању сагласности о финансијском резултату Завода за планирање С
2721. 25. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Будзета за период 1. 1. - 31. 12. 2021. године С
2466. 9. Одлука о измјенама Буджета БД БиХ за 2022. годину С
2465. 9. Закључак - Ребаланс С
2464. 25. Одлука о усвајању Извјештаја Полиције за 2021 С
2461. 25. Одлука о разрјечењу - ЈП Лука Брчко С
2460. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -Брод С
2459. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -Српска Варош С
2458. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -Маоча С
2457. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -резервоар Рашљани С
2456. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -Паланка С
2455. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -Рашљани С
2454. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -Д. Брезик С
2453. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -Дубраве С
2452. 25. Одлука утврђивању јавног интереса -Буквик С
2447. 25. Јавна расправа о Нацрту Закона о обновљивим изворима енергије С
2446. 25. Одлука о усвајању записнка са 23 и 8 сједнице С
230. 19. Одлука о усвајању извјештаја члана УО Путеви БОС С
229. 19. Одлука о давању сагласности на Правилник-Пословни план С
228. 19. Одлука о давању сагласности на Правилник-Путеви С
227. 19. Закључак - С
226. 19. редовна сједница- Програм развоја - заштита и спашавање С
226. -1. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАШАВАНЈА У БД БИХ С
225. 19. редовна сједница- Извјештај о раду Владе С
220. 20. Одлука о покретању јавног позива - Савјет националних мањина С
219. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Бродуша С
218. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Уловић С
217. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Скакава Горња С
216. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Бијела С
215. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Поточари С
214. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Горњи Брезик С
213. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Горње Дубравице С
2127. 24 . Одлука о давању сагласности - Правилник о платама Лука Брчко С
2126. 24. Одлука о усвајању Извјештаја о Управног одбора за 2021. ЈП Лука С
2125. 24. Одлука о усвајању Извјешраја о финансијком пословању за 2021 ЈП Комунално С
2124. 24. Одлука о усвајању Извјештаја Комсије за хартије од вриједности за 2021 С
2123. 24. Одлука о усвајању Извјештаја Правобранилаштва за 2021 С
2122. 24. Одлука о усвајању Извјештаја Управног одбора ЈЗУ Бршко С
2121 . 24. Одлука о давању сагласности - Измјене финансијског плана ЈЗУ С
2120. Исправка - Регулациони план С
2120. 24. Регулациони план База МцГоверн С
212. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Транспортни цјевовод С
2119. 24. Закључак С
2118. 24. Одлука утврђивању јавног интереса -ул. Љубомира Крсмановића С
2117. 24. Одлука утврђивању јавног интереса -Гредице С
2116. 24. Одлука утврђивању јавног интереса -Д. Брезик С
2115. 24. Одлука утврђивању јавног интереса -Поточари С
2114. 24. Одлука утврђивању јавног интереса -Вучиловац С
2113. 24. Одлука утврђивању јавног интереса -Кланац С
211. 19. редовна сједница- Одлука утврђивању јавног интереса -Гредице С
2109. 24. Одлука о усвајању записнка са 22 сједнице С
2108. 24. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
2090. 24. Закључак С
206. 19. Одлука о усвјању записника са 7. ванредне и 17. и 18. редовне сједнице С
1831. 23. Закључак -јавне чесме С
1830. 8. Закључак С
1829. 8. Одлука о одобравању кориштења средстава резерве С
1828. 23. . Одлука о давању сагласности - Измјене -Финансијски план Завода за запошљавање за 2022 С
1827. 23. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за запосљавање за 2021. годину С
1826. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Независног одбора за избор сефа Полиције за 2021. С
1825. 23. Одлука о давању о давању сагласности на Ревидирани пословни план Путеви за 2022 С
1824. 23. Одлука о давању одобрења на Завршни рачун ЈП Путеви за 2021 С
1823. 23. Одлука о давању сагласности на кориговани Пословни план ЈП Комунално за 2022 С
1464. 23 Одлука утврђивању јавног интереса -Ц. Поље С
1463. 23 Одлука утврђивању јавног интереса -Б. Поље - измјена С
1462. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Рашљани С
1461. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Расадник - измјена С
1460. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Бодериште С
1459. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Паланка С
1458. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Маоча С
1457. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Расадник С
1456. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Шаторовићи С
1455. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Бродуша С
1454. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Диздаруша С
1453. 23. Одлука утврђивању јавног интереса -Чађавац С
1452. 23. Именовање чланова РНУ Брчко С
1451. 23. Одлука о Извјештаја Комсије за за избор и именовање С
1450. 23. Одлука о именовању Савјета националних мањина С
1449. 23. Одлука о Извјештаја Комсије за људска права С
1444. 23. Одлука о одржавању јавне расправе С
1443. 23. Одлука о усвајању записнка са 20 и 21 сједнице С
1002. 22. Одлука о суспензији пословничких одредаба 2 С
1001. 22. Закључак - Платне трансакције С
1000. 22. Одлука о давању сагласности - Правилник о раду ЈП Комунално С