skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2023

783. 39. Закључак - статус парцеле - Грчица Ц
782. 39. Закључак - субвенционирање - Комунално Ц
779. 39. Одлука о усвајању Програма рада Дирекције за 2023. годину С
778. 39. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједнсти за 2022. годину С
777. 39. Одлука о давању сагласности - Статут - ЈП Лука С
776. 39. Одлука о давању сагласности - Топли оброк - Фонд здраваственог осигурања С
775. 39. Одлука о усвајању Стратегије за младе С
775-1 СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ С
770. 39. Одлука о усвајању записника са 35, 36 и 37 сједнице С
537. 38. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈЗУ за 2022. С
536. 38. Одлука о критеријумимама и висини исплате награда -Ковид С
535. 38. Одлука о давању сагласности - Финанцијски план за 2023 - ЈЗУ С
534. 38. Одлука о расписивању Јавног конкурса С
533. 38. Одлука о именовању предсједника Изброне комисије Брчко дистрикта БиХ С
532. 38. Одлука о разрјес--ењу Лука С
531. 38. Одлука о разрјес--ењу - Путеви С
530. 38. Одлука о утврђивању јавног интереса -Чађавац С
529. 38. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бродуша С
524. 38. Одлука о усвајању записника са 33 и 34 сједнице С
523. 38. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
522. 38. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
282. 37. Одлука о давању сагласности - Пословни план за 2023 - Комуанално С
281. 37. Одлука о давању сагласности - Финансијски план за 2023 - Комуанално С
280. 37. Одлука о давању сагласности на Програм рада за 2023- Завод за планирање С
279. 37. Одлука о давању сагласности на Финансијски план за 2023- Завод за планирање С
278. 37. Одлука о давању сагласности - Пословни план за 2023 -Путеви С
277. 37. Одлука о давању сагласности - Финансијски план Фонда здравственог осигурања за 2023 С
276. 37. Одлука о давању сагласности - Ребаланс финансијског плана Фонда здравственог осигурања за 2022 С
275. 37. Одлука о усвајању Извјештаја Фонда здравственог осигурања за 2021 С
274. 37. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Фонда здравственог осигурања С
273. 37. Одлука о давању сагласности -и средњорочни Пословни плана за 2023 -2025. годину- ЈП Лука С
272. 37. Одлука о давању сагласности -и Пословни плана за 2023. годину- ЈП Лука С
271. 37. Закључак - финансијски планови правих лица С
270. 37. Одлука о давању сагласности -ревидирани Пословни плана за 2022. годину- ЈП Лука С
269. 37. Одлука о давању сугласности - пренос права грађења - ЈП Лука С
268. 37. Одлука о усвајању Годишњег програма рада Владе за 2023. годину С
267. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса -Г. Рахић С
266. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брод С
265. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ограђеновац С
264. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса - Стари Расадник С
263. 37. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
262. 37. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
161. 36. Закључак - Е-беба С
159. 36. Одлука - располагање јавном имовином - УГ Бубрег С
158. 36. Одлука - располагање јавном имовином - УГ Брчанско срце С
157. 36. Одлука - располагање јавном имовином - УГ Луј Брај С
156. 36. Одлука - располагање јавном имовином - УГ З-ивот са целијакијом С
155. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Попово Поље С
154. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Бродуша С
153. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Сеоњаци С
152. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Горице С
151. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Паланка С
150. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Стари Расадник С
149. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Вукељи С
148. 36. Одлука о расписивању јавног позива -Правосудна комисија С
147. 36. Одлука о престанку мандата члана Правосудне комисије С
146. 36. Одлука о престанку мандата члана Правосудне комисије С
143. 36. Одлука о усвајању записника са 32. сједнице С
1119. 40. Одлука о давању сагласности - Правилник ЈЗУ С
1118. 40. Одлука о утврђивању јавног интереса -Гредице С
1117. 40. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брезик С
1116. 40. Одлука о утврђивању јавног интереса -Паланка С
1115. 40. Одлука - именовање чланова Правосудне комисије С
1114. 40. Одлука о усвјању Извјештаја о спроведеној процедури избора два члана Правосудне комисије С
1113. 40. Одлука о разрјешењу - Путеви С
1112. 40. Одлука о утврђивању нерадних дана 2023-2024 С
1111. 40. Одлука о усвајању записника са 38 и 39 сједнице С
1102. 12. Зијад Нисић - Избор градоначелника С
1099. 12. Есед Кадрић - разрешење С