BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2024

821. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -регулација ријеке Брке С
820. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Уловић С
819. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бузекара С
818. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ш насеље С
817. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Б. Поље Село С
816. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Станови, Поточари, Брезик С
815. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Дубраве С
814. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Центар С
813. 55. Одлука о расписивању Јавног огласа Изборна комисија С
812. 55. Одлука о поништењу Јавног огласа С
811. 55. Одлука о престанку мандата - Велибор Јакић С
810. 55. Одлука о усвајању записника са 53. и 17. ванредне С
809. 54. Одлука о давању сагласности - Програм рада Завода за планирање за 2024 С
808. 54. Одлука о давању сагласности - Извјештај о раду Завода за планирање 1-6 2023. С
807. 54. Одлука о давању сагласности -распоред вишка прихода Завода за планирање С
806. 54. Одлука о давању сагласности -финансијски резултат Завода за планирање С
805. 54. Одлука о давању сагласности - Извјештај о раду Завода за планирање 7-12 2022. С
405. 54. Одлука о усвајању Годишњег извјештаја Апелационе комисије за 2023. С
404. 54. Одлука о давању сагласности - ЈП Путеви - Пословни план С
403. 54. Одлука о усвајању Годишњег програма рада Дирекције за финансије С
402. 54. Одлука о давању сагласности -Правилник о платама Фонда здравственог осигурања С
401. 54. Одлука о давању сагласности -Правилник о раду Фонда здравственог осигурања С
400. 54. Одлука о давању сагласности -Финансијски план Фонда здравственог осигурања за 2024. С
399. 54. Одлука о давању сагласности - Пословни план ЈП Лука за 2024. С
398. 54. Одлука о усвајању Полугодишњег извјештаја о раду УО Лука С
397. 54. Одлука о давању сагласности - Статут ЈП Лука С
396. 54. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Лука за 6 мјесеци 2023 С
395. 54. Одлука о давању сагласности на Финансијски план Завода за запошљавање за 2024. С
190. 54. Одлука о утврђивању јавног интереса - улица Хасана Кјафије Прушћака С
189. 54. Одлука о утврђивању јавног интереса - Кланац С
188. 54. Одлука о утврђивању јавног интереса - Крепшић С
187. 54. Одлука о продужењу мандата - Комисија за хартије од вриједности С
180. 53. Закључак - продаја земљишта Избор С